J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Nevyriausybinės organizacijos

Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane iki 2030 metų, patvirtintame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-217 „Dėl Kėdainių rajono strateginiame plėtros plane iki 2030 metų patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybė yra išsikėlusi uždavinį ˗ skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, didinti jų įtrauktį.

Rajono savivaldybės teritorijoje registruotas ir veikiančias nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas joms aktualiais klausimais pagal savo kompetenciją ir veiklos sritis konsultuoja Savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos ir jų darbuotojai.

Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų plėtros politiką. Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius koordinuoja ir inicijuoja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninių organizacijų plėtros politikos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo NVO situacijos tyrimus.

Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius koordinuoja Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklą.

Maloniai kviečiame rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas bendradarbiauti.

Audronė Stadalnykienė
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė)
Tel. +370 347 69 576, +370 680 91 465
audrone.stadalnykiene@kedainiai.lt 


NVO steigimas