J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Bendruomeninių organizacijų taryba

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2019 m. lapkričio 29 d.  sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą.

Kėdainių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – Bendruomeninių organizacijų taryba) tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką Savivaldybėje, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Bendruomeninių organizacijų taryba atlieka šias funkcijas:
1. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
4. analizuoja, stebi ir vertina Savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos bendruomeninių organizacijų veiklai Savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
5. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai;
7. skleidžia informaciją apie Savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
8. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos ir teikiamų paslaugų klausimais;
9. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje registruotas ir veikiančias bendruomenines organizacijas bendradarbiauti: keistis informacija, konsultuotis, teikti siūlymus, pastabas, išsakyti kylančias problemas. Seniūnijos teritorijoje registruotų ir veikiančių bendruomeninių organizacijų kuratoriai

Bendruomeninių organizacijų taryba 
Bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai 
Bendruomeninių organizacijų tarybos darbo reglamentas

Bendruomeninių organizacijų tarybos 2020–2022 m. veiklos planas
Bendruomeninių organizacijų tarybos ataskaitos:
2021 m.
2020 m.
2019 m.

Informacija apie Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžius (visi Bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžiai yra atviri):

Posėdžio data ir laikas

Posėdžio vieta

Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio protokolas

2022-05-11, 16 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2022-02-17, 16 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas
Priedas

2022-01-26, 15 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas

2021-09-02, 16 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas
Priedas

2021-06-28, 15 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas
Priedas

2021-01-26, 16 val.

Nuotolinis posėdis

Darbotvarkė

Protokolas
Kreipimasis

2020-12-01, 16 val.

Nuotolinis posėdis

 Darbotvarkė

Protokolas
Pozicija

2020-09-03, 17.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2 a. salėje, 204 kab.

 Darbotvarkė

 Protokolas

2020-01-16, 16.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2 a. salėje, 204 kab.

 Darbotvarkė

Protokolas 
Nešališkumo ir konfidencialumo pasižadėjimas
Konfidencialumo pasižadėjimas posėdžio dalyviui

2019-12-05, 15.00 val.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2 a. salėje, 204 kab.

 Darbotvarkė

 Protokolas

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Metodinės rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms kaip organizuoti savanorišką veiklą ekstremaliosios situacijos metu

Kėdainių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga 
Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų ir jas vienijančių asociacijų (sąjungų) informacinė bazė