J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Statinių projektai

2021-05-13

Pranešimas apie parengtus projektinius  pasiūlymus dėl Maumedžių g.2, Janušavos k., Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav.. prekybos paskirties pastato statybos

  1. Statinių statybvietės adresas : Maumedžių g.2, Janušavos k., Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav..
  2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PREKYBOS (7.3.)

Statybos rūšis: Nauja statyba

Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI

  1. Projektinių pasiūlymų rengėjas:

MB „Statybos projektų rengimo centras“, Serbentyno g.1, Kaišiadorys,  mob. Tel.: 8 615 86546

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546

  1. Statytojas: UAB „ATELA“
  2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.

Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Respyblikos g. 48-16, Kėdainiai g.1, bei  Kėdainių raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kedainiai.lt

  1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2021 05 28 16 val. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com Tel. 861586546

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

VALSTYBEI PASKELBUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU - ZOOM platformą:

Data : 2021/05/28 15:00-16:00 h

Meeting ID 577 392 4134

pascode 3sRVim

Projektiniai pasiūlymai

 

 

2021-05-05

INFORMACIJA SKELBIMUI
Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ryšių bokšto, Kėdainių r. sav., Krakių sen., Barkūnėlių k., statybos projektas
Numatyta inžinerinių tinklų ryšių bokšto nauja statyba Krakių seniūnijoje.
Statybos rūšis: nauja statyba;
Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: ryšių (telekomunikacijų) tinklai;
Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: ryšių bokštas;
Ryšių bokštas 1vnt.;
Aukštis iki 65 m
Kėdainių r. sav., Krakių sen., Barkūnėlių k. Žemės sklypo unikalus numeris: 5307-0003-0062. Žemės sklypo kadastro numeris: 5307/0003:0062. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: žemės ūkio; Žemės sklypų plotas: 27,7000 ha;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus,
vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Norbertas Jadello atestato Nr. A 1731 įgalioto atstovas Martynas Mejeras martynas.mejeras@enpro.lt , tel.8 603 12919 Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas. Norbertas Jadello info@enpro.lt 8 37 211714
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ į/k 300149794 Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. 8 5 24 30 882
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: www.kedainiai.lt arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 603 12919, darbo dienomis nuo 9.00-16.00 iki 2021-05-26.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Atskiru raštu iki 2021-05-26 elektroninio pašto adresu martynas.mejeras@enpro.lt Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono numerį); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas 2021-05-26, 15:30, nuotoliniu būdu https://zoom.us/j/92874539129 

INFORMACIJA SKELBIMUI
Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų ryšių bokšto, Kėdainių r. sav., Pernaravos sen., Juodžių k., statybos projektas
Numatyta inžinerinių tinklų ryšių bokšto nauja statyba Pernaravos seniūnijoje.
Statybos rūšis: nauja statyba;
Statinio būsima kategorija: ypatingasis statinys;
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai;
Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: ryšių (telekomunikacijų) tinklai;
Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: ryšių bokštas;
Ryšių bokštas 1vnt.;
Aukštis iki 65 m
Kėdainių r. sav., Pernaravos sen., Juodžių k. Žemės sklypo unikalus numeris: 5370-0001-0025. Žemės sklypo kadastro numeris: 5370/0001-0025. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: žemės ūkio;
Žemės sklypų plotas: 15,7000 ha;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Norbertas Jadello atestato Nr. A 1731 įgalioto atstovas Martynas Mejeras martynas.mejeras@enpro.lt , tel.8 603 12919 Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas. Norbertas Jadello info@enpro.lt  8 37 211714
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:
VšĮ „Plačiajuostis internetas“ į/k 300149794 Sausio 13-osios g. 10, LT-04347 Vilnius, tel. 8 5 24 30 882
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: www.kedainiai.lt arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 603 12919, darbo dienomis nuo 9.00-16.00 iki 2021-05-26.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Atskiru raštu iki 2021-05-26 elektroninio pašto adresu martynas.mejeras@enpro.lt
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono numerį); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto
pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas 2021-05-26, 15:30, nuotoliniu būdu https://zoom.us/j/92874539129 

2021-05-05

SKELBIMAS APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS SPRENDINIUS

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, informuojame, kad UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengė ,,Kitų inžinerinių statinių (konteinerių aikštelių) Kėdainių mieste ir Kėdainių rajone statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

Projektuojamo statinio adresas – Kėdainių miestas ir Kėdainių rajonas.
Projekte numatoma įrengti antžeminių konteinerių ir pusiau požeminių konteinerių aikšteles.
Statinio naudojimo paskirtis – kitos paskirties inžineriniai statiniai.
Projekto rengėjas - UAB ,,Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. (+370) 616 58212, adresas internete www.projektavimas.net, el. p. info@projektavimas.net .
Projekto vadovas Jonas Veigneris, el. paštas jonas@projektavimas.net
Statytojas – Kėdainių rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai. Tel. (8 347) 69 550, el. p. administracija@kedainiai.lt, kontaktinis asmuo – Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Agnė Širkienė, el. paštas agne.sirkiene@kedainiai.lt, tel. 8 347 69544. Kontaktinis asmuo, dėl projekto sprendinių aptarimo: Eglė Jonušaitė, tel. +370 691 34700, el. p. egle.jonusaite@projektavimas.net 
Su projekto sprendiniais galima susipažinti:
- Kėdainių rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.kedainiai.lt
- UAB „Inžinerinis projektavimas“ (Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 12 val. 00 min iki 16 val. (iš anksto informavus tel. +370 6913 4700)
Pasiūlymus dėl techninio darbo projekto „Kitų inžinerinių statinių (konteinerių aikštelių) Kėdainių mieste ir Kėdainių rajone statybos projekto“ projektinių sprendinių galima teikti el. p.: e.jonusaite@projektavimas.net; info@projektavimas.net; paštu adresu: UAB „Inžinerinis projektavimas“ Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešas susirinkimas projektinių pasiūlymų svarstymui, vyks tiesioginės transliacijos būdu.
Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2021 m. gegužės 18 d., nuo 16:00 val. iki 17:00 val., naudojant „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per personalinį ar planšetinį kompiuterį). Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą:
Susirinkimo ID: 996 8997 7311
Prisijungimo nuoroda:
https://zoom.us/meeting/register/tJ0rf-ChqTwpG9XhjMw1RVLyHa8HGFU9lDKS

2021-04-21

Informuojame apie rengiamą Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato (6.1) Kėdainiai, Skongalio g. 31A, Statybos projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – UAB "Jaukus namas", Verkių g. 34A, 404 kab., Vilnius, el. p.: agrydziuszko@archipelag.lt, tel.: 8 616 21266
Projekto vadovas – Anna Grydziuško, el. p. a.grydziuszko@archipelag.lt, , tel. 8 616 21266.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniuje, Verkių g. 34A, darbo dienomis nuo 11:00 iki 13:00 val. UAB Jaukus namas patalpose iki 2021-05-10.
Pasiūlymus teikti galima raštu UAB "Jaukus namas", Verkių g. 34A, 404 kab., Vilnius ir el. paštu agrydziuszko@archipelag.lt
Viešas susirinkimas vyks 2021 m. gegužės 13 d. 16:00 nuotoliniu būdu Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/4729504070?pwd=Smh0T2ozUzRncVZUdEdaaWtlQWsrZz09  Meeting ID: 472 950 4070 Passcode: 0eWNBn

Projektiniai pasiūlymai

 

2021-04-15
Informuojame, kad pradedamas rengti „Gydymo paskirties pastato J. Basanavičiaus g.9, Kėdainiuose statybos projektas“;
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: J. Basanavičiaus g.9, Kėdainiai (žemės sklypo kad. Nr.5333/0012:50);
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:
negyvenamoji, 7.12. gydymo paskirties pastatai;
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita;
Žemės sklypo naudojimo būdais: visuomeninės paskirties teritorijos;
Statybos rūšis: nauja statyba;
Statinių kategorijos: neypatingasis;
Projektuotojas: IĮ „Arūno Liočo firma“, Tilžės g.5, Kaunas, mob. Tel.: 8 698 10540 el.p: arunasliocas@gmail.com ;
Projekto vadovas: Arūnas Liočas, kv. atest.: A767, tel. 8 698 10540, el. p: p: arunasliocas@gmail.com ;
Statytojas: privatus asmuo;
Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-05-04 nuo 9:00 val. iki 16:00 val. adresu: Tilžės g.5, Kaunas arba Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kedainiai.lt, skiltyje „Statinių projektai“;
Informacija teikiama tel.: 8 698 10540 ir pateikus elektroninę užklausą adresu arunasliocas@gmail.com ;
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu: Tilžės g.5, Kaunas ir el. paštu: arunasliocas@gmail.com per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2021.05.06 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://meet.google.com/wkx-waqg-doc 

Projektiniai pasiūlymai

2021-04-06
Informuojame, kad pradedamas rengti „Prekybos ir paslaugų paskirties pastato Rasos g.1, Kėdainiuose statybos projektas“.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Rasos g.1, Kėdainiai (žemės sklypo kad. Nr.5333/0028:404 ).
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis:
negyvenamoji, 7.3. prekybos paskirties pastatai.
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.
Žemės sklypo naudojimo būdais: komercinės paskirties objektų teritorijos.
Statybos rūšis: nauja statyba.
Statinių kategorijos: ypatingasis.
Projektuotojas: UAB „GA Projektai“, Siesrauto g.9, Panevėžys, mob. Tel.: 8 687 82958 el. p: gaprojektai@yahoo.com ,
Projekto vadovas: Gintaras Aleliūnas, kv. atest. A1149, tel. 8 687 82958, el. p: p: gaprojektai@yahoo.com .
Statytojas: UAB „Baltisches haus“, J. Jasinskio g.16A, Vilnius, mob. Tel.: 8 652 87853, el. p: info@balthaus.eu .
Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-04-23 nuo 8.00 val. iki 16.00 val. adresu: Siesrauo g.9, Panevėžys arba Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kedainiai.lt, skiltyje „Statinių projektai“.
Informacija teikiama tel.: 8 687 82958 ir pateikus elektroninę užklausą adresu gaprojektai@yahoo.com .
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu: Siesrauto g.9, Panevėžys ir el. paštu: gaprojektai@yahoo.com per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2021.04.23 17.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje, tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.
Projektinių pasiūlymų viešo svarstymo tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/5085907561?pwd=WE52aS9PcDM1OWUvODkrR1pPUDQrZz09 

Projektiniai pasiūlymai

2021-04-02
Informuojame apie rengiamą Prekybos ir paslaugų paskirties pastato Kėdainių r. sav., Kėdainių m. sen., Janušavos k., Gudobelės g.2, statybos projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – MB "Statybos projektų rengimo centras", Projekto vadovas – Povilas Malijauskas Mačys, el. p. rinkisnama@gmail.com , tel. 8 615 86546 
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kėdainių rajono sav., Josvainių sen., Josvainių k., Kėdainių g. 47, tel. 8 615 86546 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. iki 2021 m. balandžio 20 d. 
Pasiūlymus teikti galima raštu adresu Kėdainių g. 47, Josvainių k., LT-58190 Kėdainių r., elektroniniu paštu rinkisnama@gmail.com  iki 2021 m. balandžio 20 d.

Viešas susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 20 d. 15:55 nuotoliniu būdu dėl karantino apribojimų per ZOOM platformą. Meeting ID756 1831 2196 security code 6Z3Vjn

Projektiniai pasiūlymai

2021-03-30
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus, nuostatomis parengti "Vienbučio gyvenamojo namo (1A2p) paskirties pakeitimo į dvibutį, įrengiant gydymo paskirties patalpas, Skongalio g. 3, Kėdainiai projekto" projektiniai pasiūlymai.
1. Statinių statybvietės adresas: Skongalio g. 3, Kėdainiai.
2. Pastato (gyvenamojo namo) padėtis sklype nekeičiama, priestatai
neprojektuojami. Pastato gabaritai (tūris) nesikeičia. Pastato išvaizda nekeičiama. Įvažiavimas į sklypą ir inžineriniai tinklai esami. Keičiama pastato paskirtis iš vienbučio į dvibutį gyvenamąjį namą su gydymo paskirties patalpomis. Gydymo paskirties patalpos projektuojamos pirmame pastato aukšte. Yra įrengtas atskiras įėjimas, jokie statybos darbai neprojektuojami.
3. Projektuotojas: Mindaugas Padelskas, el.p.: miestoarchitektura@gmail.com , tel.: 8 648 00003
4. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Skongalio g. 3, Kėdainiai, iš anksto suderinus tel. 8 699 92656 arba www.kedainiai.lt
5. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus teikti projektuotojui Mindaugui Padelskui el. paštu miestoarchitektura@gmail.com , arba iš anksto suderinus tel.: 8 648 00003 adresu Romainių g. 97, Kaunas iki 2021-04-16;
6. Viešas susirinkimas vyks 2020-04-19, 17 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje, prisijungimo duomenys: https://us05web.zoom.us/j/2883616894?pwd=SUhJdUI2VXd6dDF6dEExd3VBOVNpdz09 

2021-03-19
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
Projektas: Gamybos paskirties statinių (biodujų gamybos), Mantvilonių k. 1, Kėdainių miesto sen., Kėdainių raj. sav, Unik Nr.4400-5439-1872, statybos projektas
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Mantvilonių k. 1, Kėdainių miesto sen., Kėdainių raj. sav, unik Nr.4400-5439-1872

Žemės sklypo naudojimo paskirtis : Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gamybos paskirties statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „EGNA“: E.Gegeckas projektavimas@egna.eu, tel. Nr. +37065521320 L.Pasiaura linas@a2x2.lt, tel.Nr.: +37061495823,

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Krekenavos agrofirma“ Mantvilonių k. 1, Kėdainių miesto sen.,
sigitas@krekenavosagr.lt +37068605556; Sigitas Avižius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
nuo 2021-03-19 iki 2021-04-09, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.kedainiai.lt
Darbo dienomis nuo 9:30 iki 17:00 val., Žvalgų g.8, Vilnius, UAB BIOKONA tel. Nr. +37066371704
(PASTABA: prieš atvykstant prašome telefonu susiderinti dėl konkretaus atvykimo laiko).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.:
El. paštu. Iki 2021-04-09, el. p.: projektavimas@egna.eu,
Raštu: Iki 2021-04-09, Žvalgų g.8, Vilnius, UAB ,,Biokona“.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas vyks 2021 m. balandžio 12 d. 17:30 val. Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, 308 kab. Susirinkimo dieną, esant karantino apribojimams, susijusiems su projektų viešinimu, 2021 m. balandžio mėn. 12 d. nuo 17:30 val., vyks tiesioginė viešojo susirinkimo transliacija nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/82688397528 

2021-03-09

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMĄ KELERIŠKIŲ KAIME KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas Gamybos, pramonės paskirties pastato (dujų skirstymo stoties) statybos, dujų tinklų rekonstravimo, Keleriškių k., Kėdainių r. sav., projektas.
Statinio pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastato (dujų skirstymo stoties) statybos, dujų tinklų rekonstravimo, Keleriškių k., Kėdainių r. sav., projektas.
Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Keleriškių k., Kėdainių r. sav., sklypo kad. Nr.: 5327/18:158 Keleriškių k.v. Sklypo naudojimo paskirtis – kita.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatai, inžineriniai tinklai.
Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas
Planuojamas statinio projektavimo laikotarpis: 2021 m. I ketvirtis – 2021 m. III ketvirtis.
Statytojas: AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. +370 685 02498; Projekto vadovas Vaidotas Augulis, tel. +370 685 02498, el. paštas: v.augulis@ambergrid.lt.
Projektuotojas ir projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas, Tel. +370 (37) 323 209.
Projekto architektė: Audronė Sviklytė, el.p. a.sviklyte@ardynas.lt
Užsakovo įgaliotas asmuo projekto vadovo pavaduotoja Vaiva Paulauskienė, atestato Nr. 20324, tel.: +370 611 52164, el. paštas: v.paulauskiene@ardynas.lt
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Ardynas“ patalpose Gedimino g. 47, Kaune, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. ir Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu Vaivai Paulauskienei adresu Gedimino g. 47, Kaunas, LT – 44242 arba el. paštu: v.paulauskiene@ardynas.lt  arba viešojo susirinkimo metu.
Visuomenės atstovai, projektuotojui pateikdami pasiūlymus, turi nurodyti:
- vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus kontaktinius duomenis;
- pasiūlymo teikimo datą;
- informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021 m. kovo 31 d.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Jungtis adresu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE5NGI3OTItYzEyZS00ZDkzLTg3ODAtNmY5NTMwYjczNmRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262575305-f904-40b8-bb31-97ace5164d85%22%2c%22Oid%22%3a%221cea7b73-1897-412d-83e9-f7f299b1c80d%22%7d 
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021 m. kovo 31 d. 15:00-16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

2021-03-05

Vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas:

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO IR AIKŠTELĖS, ELEVATORIAUS G. 17A, KĖDAINIAI, STATYBOS PROJEKTAS 
Statybos adresas: Elevatoriaus g. 17A, Kėdainiai;
Pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato ir aikštelės, Elevatoriaus g. 17A, Kėdainiai, statybos projektas
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo ir kiti inžineriniai statiniai;
Statinių statybos rūšys: Nauja statyba
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys, Nesudėtingasis II gr. statinys;
Statytojas: UAB „Baltic Agro“, į. k. 111547089, Ukmergės g. 322-1, LT-12106 Vilnius, Tel. (8 5) 2701187, (8 347) 31166, Faks. (8 5) 2701711, biuras@balticagro.lt
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, kontaktai: projektuotojas UAB „TS Projects“, į. k. 300021780, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, Tel. 8 612 99654, 8 687 56522, Tel./Faks. (8 41) 399431, tsprojektais@gmail.com
Projekto vadovė Daiva Vozbutė (atestato Nr. 35973), tel. 8 612 99654;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, tel. 8 612 99654, 8 687 56522, tel./Faks. (8 41) 399431, e. p. tsprojektais@gmail.com

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: iki 2021 m. kovo 24 d. 17 val. el. paštu: tsprojektais@gmail.com arba viešojo susirinkimo metu.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): internetinės konferencijos būdu naudojantis programėle „ZOOM“. Meeting ID: 318 560 4806
Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/3185604806?pwd=R1NoZEtnaHNOS2MxbEhzMGpkZFlRQT09 

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021 m kovo 24 d., 17:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

2021-02-18

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas:

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI) KĖDAINIŲ R. SAV., DOTNUVOS MSTL., ŽEMAIČIŲ K. 7, STATYBOS PROJEKTAS.
Statybos adresas: Kėdainių r. sav., Dotnuvos mstl., Žemaičių k. 7;
Pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių (12 - nuotekų valymo įrenginiai) Kėdainių r. sav., Dotnuvos mstl., Žemaičių k. 7, statybos projektas
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžineriniai statiniai
Statinių statybos rūšys: nauja statyba
Statinio kategorija: neypatingasis
Statytojas: UAB „Kėdainių vandenys̋ Dotnuvos g. 5, Kėdainiai
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, kontaktai: projektuotojas UAB „INFES “
Žirmūnų g. 27, Vilnius, įmonės kodas 302947360, tel. +370 656 47 275, arunas.latakas@infes.lt ir tel. +370 685 38 786 vytenis.navickas@infes.lt 
Projekto vadovas Arūnas Latakas, A 1478, tel. Nr. +370 656 47 275
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
https://kedainiai.lt/ 
tel. +370 656 47 275, arunas.latakas@infes.lt 
tel. +370 685 38 786 vytenis.navickas@infes.lt 

Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus: iki 2021 m. kovo 10 d. 14:45 elektroniniu paštu: arunas.latakas@infes.lt  ir vytenis.navickas@infes.lt  arba viešojo susirinkimo metu.
Viešo susirinkimo vieta (adresas): internetinės konferencijos būdu naudojantis progamėle „ZOOM“. Meeting ID: 853 6838 7342 Meeting Password: Infes
Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/85368387342?pwd=Kzcwa0xBbDVuc0wwMDdwRUEvc0RPdz09 

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021 m kovo 10 d., 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

2020-12-28
INFORMACIJA APIE STATINIO PROJEKTAVIMĄ
Projekto pavadinimas:
Sandėliavimo paskirties pastato (daržovių sandėlio) , Kėdainių raj.sav., Pelėdnagių sen.,Saviečių k. (sklypo unik. Nr. 5375-0002-0066), statybos projektas.
Statinio statybvietės adresas: Kėdainių raj.sav., Pelėdnagių sen.,Saviečių k.(sklypo unik. Nr. 5375-0002-0066)
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo paskirties statinys.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Pagrindinė naudojimo paskirtis - žemės ūkio.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Žilvinas Radvilavičius. El. paštas: radvilbiuras@yahoo.com, mob.tel. +370 687 58996. Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Žilvinas Radvilavičius, el. paštas: radvilbiuras@yahoo.com, mob.tel. +370 687 58996
Statytojas: ŽŪK "Mūsų ūkis", Žiogaičių g.20, Saviečių k., Kėdainių raj., egidijusvrubliauskas@gmail.com, tel.+370 630 01153
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės
interneto svetainės adresas: Drobės g.62, Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras
Darbo dienomis: I –V nuo 8.30 iki 16.30 val.;
Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu adresu Drobės g. 62, LT- 45181 Kaunas IĮ
Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras arba elektroniniu paštu
radvilbiuras@yahoo.com iki 2021 m. sausio mėn. 18 d.
Viešas susirinkimas vyks:
2021 m. sausio mėn. 18 d. 15.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės patalpose J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai 3 aukšto salėje. Esant karantinui susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos metu, nuoroda pasijungimui:
https://us02web.zoom.us/j/81672076818?pwd=dHhYaU1GTnh3dU9pZS93czRZd3NOZz09

Projektiniai pasiūlymai

2020-12-04
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „Naujo ruožo iš Kauno į Ramygalą statybos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos” (2019-04-03 Nr. 8.1/2019-03), ruožo Šėta - Ramygala (DPS4), Kėdainių raj. sav. projektiniai pasiūlymai Toliau

2020-11-26
Informuojame apie rengiamą SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, AUKŠTUVIŲ G. 12, LANČIŪNAVOS K., VILAINIŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., STATYBOS projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.

Projektuotojas – UAB ,,Merkevičius ir partneriai“, el. p. merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. 8 683 44540.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti per 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val. Kėdainių rajono sav., Vilainių sen., Lančiūnavos k., Aukštuvių g. 12, tel. 8 659 52845 iki 2020-12-15.
Projektinius pasiūlymus galima teikti raštu adresu Jurbarko g. 2-301, Kaunas, direktorei Rimai Baltušienei, ir el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com iki 2020-12-15.
Viešas susirinkimas vyks 2020-12-16 17.00 nuotoliniu būdu. Visi norintys dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, prašome registruotis tel. +370 683 44540 ar elektroniniu paštu merkevicius.partneriai@gmail.com iki 2020.12.15 dienos (imtinai). Norintiems dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, bus atsiųsta instrukcija, kaip prisijungti prie tiesioginės transliacijos ir dalyvauti joje.

Projektiniai pasiūlymai

2020-10-28
Informuojame apie rengiamą Vienbučio gyvenamojo namo Parko g. 20, Juodkaimių k., Josvainių sen., Kėdainių r. rekonstravimo projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – Edgaras Jasenka el. p. edgarasjasenka1@gmail.com, tel. 8 370 5070540
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir pateikti pasiūlymus galima projektuotojui adresu: edgarasjasenka1@gmail.com iki 2020 m. lapkričio 17 d.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 17 d. 17.00  Viešas susirinkimas numatytas. Likus trims dienom iki susirinkimo informuoti pateiktu tel. nr. arba el. paštu apie dalyvavimą ir dalyvių skaičių. Esant susiklosčiusiai situacijai dėl karantino susitikimas galimas nuotoliniu būdu Skype programėlės platformoje. Prisijungimas https://join.skype.com/cy2ySLPNfLwp

2020-10-28
Informuojame apie rengiamą Gyvenamojo namo rekonstravimo pristatant priestatą Gojaus k. 5, Surviliškio sen., Kėdainių r. sav. projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – Editos Petrauskienės projektavimo įmonė", Didžioji g. 36, Kėdainiai, el. p.
e.p.projektai@gmail.com
Projekto vadovė – Edita Petrasukienė, el. p. e.p.projektai@gmail.com, tel. 8 686 93444
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose Didžioji g. 36-102, Kėdainiai, darbo dienomis nuo 13.00 iki 19.00 val. iki 2020 m. lapkričio 16 d.
Pasiūlymus teikti galima el. paštu e.p.projektai@gmail.com iki 2020 m. lapkričio 16 d.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 16 d. 17.00  organizuojamas nuotoliniu būdu. Prisijungti galima Skype, prisijungimo vardas – EDITA PETRAUSKIENĖ

2020-10-23
INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTUS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (STOGINĖS), KĖDAINIAI, BIOCHEMIKŲ G. 1, STATYBOS PROJEKTO
PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės:
Kėdainiai, Biochemikų g. 1, sklypo kadastrinis numeris 5333/0030:98 Kėdainių m. k. v.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės naudojimo paskirtis – kita.
Naudojimo būdas - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
01 – Sandėliavimo paskirties pastatas (7.9).
Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie parengtus projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB "Sava ranga", projekto vadovė Birutė Gasiūnienė, el. p. info@savaranga.lt , tel. +370  611 38411.
3. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės., juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas):
AB „Kauno grūdai“, H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, tel. +370 37 22 33 17, el. p. info@kggroup.eu.
4. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainės http://www.kedainiai.lt ir UAB „Sava ranga“, Savanorių pr. 192 - 601, 44151 Kaunas, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00 - 17:00 val. iki 2020-11-10, tel. +370 611 38411 (iš anksto susitarus).
5. Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus raštu galima teikti projektuotojui adresu: UAB "Sava ranga", el. p. info@savaranga.lt iki 2020 m. lapkričio 10 d.
6. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks 2020 m. lapkričio 11 d. 15.30 val. Kėdainių rajono savivaldybės, patalpose (608 kabinetas), adresu J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
Nesant galimybei vykdyti viešą susirinkimą dėl karantino paskelbimo, numatoma tiesioginė transliacija internetu: https://zoom.us/j/96738690189?pwd=WS9OWW1wYkoxRVdzRGxQY3JPWVVOUT09

2020-10-13
Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą
Kitų inžinerinių statinių, Pavasario g. 6, Kėdainiuose supaprastintas rekonstravimo projektas
Statinių statybvietes adresas ir žemes sklypo kadastrinis numeris: Kėdainiai, Pavasario g. 6, Sklypo kad. 5333/0028:340 Kėdainių m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindine naudojimo paskirtis:
Sporto paskirties inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavarde, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB ,,Synergy Solutions“, įm. k. 302781077, Daugėliškio g. 32, LT – 09300
Vilnius, projekto vadovas Tomas Kazlauskas, tomas@ss-exp.com, tel.+37069919282.

Statytojas (užsakovas) (fizinio asmens vardo ir pavardes pirmosios raides, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveines adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:
Kėdainių rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288, Kėdainiai, tel. +370 347 69550, administracija@kedainiai.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Darbo dienomis nuo 13.00 val. iki 17.00 val. UAB ,,Synergy Solutions" būstinėje adresu Daugėliškio g. 32, Vilniuje, telefono Nr. +37069919282.
Kėdainių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.kedainiai.lt nuo 2020-10-13 iki 2020-10-30.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenes atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu adresu UAB ,,Synergy Solutions“, Daugėliškio g. 32, LT – 09300 Vilnius ir el. paštu tomas@ss–exp.com nuo 2020-10-13 iki 2020-10-30.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu: https://join.skype.com/eKpOqwSCUiO7
2020-10-30 (penktadienis) nuo 16:00 iki 17.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

2020-09-14
Informuojame apie rengiamą Laiptų prie Šėtos g. Kėdainiuose, supaprastintą rekonstravimo projektą  ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – UAB "PRIMUM Group", el. p. arvydas.tamosaitis@primum.lt
Projekto vadovas – Arvydas Tamošaitis, el. p. arvydas.tamosaitis@primum.lt , tel. 8 699 30505
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose J. Basanavičiaus g. 36 – 612 Kėdainiuose tel. 8 699 30505 darbo dienomis nuo 2020 m. spalio 7 d.
Pasiūlymus teikti galima raštu adresu Savanorių pr. 65A-3a., Vilnius ir elektroniniu paštu arvydas.tamosaitis@primum.lt iki 2020 m. spalio 7 d.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. spalio 7 d. 18:00 nuotoliniu būdu. prisijungimo adresas: https://youtu.be/CnwoR3TK_no
Projektiniai pasiūlymai

2020-09-07
Pėsčiųjų-dviračių takų, esančių Kėdainių miesto Šėtos gatvėje, supaprastintas rekonstravimo projektas
Statinio statybvietės adresas: Šėtos g., Kėdainių miestas
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės)
Projektinius pasiūlymus parengęs Projektuotojas: MB „Gatvių projektavimas“, Vytauto g. 19, Trakai
Įgaliotas asmuo: projekto vadovas – Nerijus Juškevičius, tel. 8-625-25194, el. paštas: nerijus@gatviuprojektavimas.lt    
Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai; tel. 8 347 69 550, el. paštas: administracija@kedainiai.lt    
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais: Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt ir MB „Gatvių projektavimas“ patalpose darbo dienomis iki 17.00 val.
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima MB „Gatvių projektavimas“ adresu arba projektų vadovui Nerijui Juškevičiui tel. 8-625-25194, el. paštas:nerijus@gatviuprojektavimas.lt.
Viešas susirinkimas vyks Kėdainių savivaldybės patalpose, 2020-09-22, 17.00 valandą, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, 612 kabinetas.

2020-08-18
INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
Projekto pavadinimas – Parduotuvės 1E2p kapitalinio remonto, parduotuvės 2E1g rekonstravimo ir sandėlio 3F1g paprastojo remonto J. Basanavičiaus g. 91A, Kėdainiuose projektas. Projekto koregavimas. A laida.
Projektuojamo statinio adresas – J. Basanavičiaus g. 91A. Kėdainiai,  žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2251-7140, kadastrinis Nr. 5333/0005:86  Kėdainių m.k.v.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – kitos paskirties žemė, komercinės paskirties objektų teritorijos.
Numatoma pastatų pagrindinė paskirtis – negyvenamosios paskirties pastatai - prekybos paskirties pastatai. Pastato paskirtis nekeičiama.
Projektuotojai – UAB ASD Project, įm. k. 302647021, buveinės adresas Neries kr. 16-310, Kaunas. Tel.: +37061399774.
Projekto vadovas – Eimantas Slušnis, atestato nr. A 1882, el. paštas info@asdproject.lt, Tel.: +370613 99774.
Projekto architektūrinės dalies vadovė – Urtė Pukštienė, atestato nr. A 2010, el. paštas urte.pukstiene@asdproject.lt, Tel.: +37068394942.
Statytojas – Statytojas: UAB „Heradas“, į.k. 261304450, J. Basanavičiaus g. 91A, Kėdainiai, tel. 8 347 55791, el.p.: info@heradas.lt

Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija nuo 2020 m. rugpjūčio 25 d. iki 2020 m. rugsėjo 07 d. darbo dienomis 9:30-11:30 val. ir 13:30-16:30 val., projektuotojo UAB ASD Project patalpose, adresu Neries kr. 16-310, Kaunas (prieš tai susitarus telefonu +37061399774) arba Kėdainių savivaldybės internetinėje svetainėje – www.kedainiai.lt, skiltyje „Urbanistika ir architektūra / Statinių projektai“.

Iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti pasiūlymus, pastabas. Teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima raštu, el. paštu: info@asdproject.lt arba registruotu paštu projektuotojui.
Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės internetinės transliacijos būdu, internetinėje platformoje www.zoom.us  
2020 m. rugsėjo mėn. 07 d. 16:00 val.
Susitikimo ID (meeting ID) – 897 825 5569
Susitikimo prisijungimo slaptažodis (Meeting Password) - 8xQ97e
Norint pasisakyti susitikimo metu būtina nurodyti savo vardą ir pavardę arba prisistatyti prisijungus, kad organizatoriai galėtų pasisakymus registruoti.


2020-08-07
Informuojame apie rengiamą Kultūros paskirties pastato (2.10), esančio Derliaus g. 5-1, Pavermenio k., kapitalinio remonto projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.

Projektuotojas – UAB "Statybos projektų valdymas", ateities g. 25B, Vilnius, el. p. info@svb.lt, tel. 8 650 20004
Projekto vadovas – Irmantas Gudavičius
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kėdainių rajono sav., Truskavos sen., Pavermenio k., Liepų g. 2 ir tel. 8 347 41369 darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 26 d.
Pasiūlymus teikti galima el. paštu irmantas@spv.lt iki 2020 m. rugpjūčio 26 d.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 27 d. 15.00  organizuojamas nuotoliniu būdu. Viešas susirinkimas vyks internetinėje platformoje zoom.us Norintieji dalyvauti prašau atsiųsti savo kontaktus (vardą, pavardę, elektroninį pašto adresą, bei telefono numerį el. paštu irmantas@spv.lt arba žinute telefonu 8-65020004), jums bus atsiųsta nuorodą į prisijungimą ir instaliacijos instrukcija. Jeigu pasikeis karantino sąlygos ir bus galima sudalyvauti gyvai, vietą bus pranešta elektroniniu pašto adresu.

Projektiniai pasiūlymai

2020-08-06
INFORMACIJA APIE STATINIO PROJEKTAVIMĄ
Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato 49F1p ( Un.Nr. 5390-6000-2413 ) Juodkiškio g. 50 Kėdainiuose, rekonstravimo projektas
Statinio statybvietės adresas: Juodkiškio g. 50 Kėdainiai.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties statinys.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Žilvinas Radvilavičius
El. paštas: radvilbiuras@yahoo.com
Mob.Tel. +370687-58996
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) ( vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Žilvinas Radvilavičius
El. paštas: radvilbiuras@yahoo.com
Mob.Tel. +370687-58996
Statytojas:
AB "Lifosa"
Juodkiškio g. 50 Kėdainiai
Tel. +370620-42542
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:
Drobės g.62, Kaunas
IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras
Darbo dienomis: I –V nuo 8.30 iki 16.30 val.;
Savivaldybės interneto adresas www.kedainiai.lt
Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti raštu adresu Drobės g. 62, LT- 45181 Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras arba elektroniniu paštu radvilbiuras@yahoo.com iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 26 d.

Viešas susirinkimas vyks:
2020 m. rugpjūčio   mėn. 26 d.. 15.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės patalpose J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai 3 aukšto salėje. Esant karantinui susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos metu, nuoroda pasijungimui:

https://us02web.zoom.us/j/83533181425?pwd=Rjk4SEgrQ091cU5iOEJXR0ZGRFZGQT09   

Projektas


2020-08-03
Informuojame apie rengiamą  GYVENAMOJO NAMO 1A‘p KĖDAINIŲ RAJ.SAV., KĖDAINIAI, DIDŽIOJI G. 54 REKONSTRAVIMO projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – Lilija Putnienė, el. p. info@jparchitektai.lt, tel. 8 610 69939
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Didžioji g. 54, Kėdainiuose 2020 m. rugpjūčio 21 d. 18 val. info@jpiarchitektai.lt  
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 21 d. 17.00    internetinėje platformoje zoom.us Norintieji dalyvauti prašau atsiųsti savo kontaktus (vardą, pavardę, elektroninį pašto adresą, bei telefono numerį el. paštu info@jparchitektai.lt arba žinute telefonu 8-610-69939), jums bus atsiųsta nuorodą į prisijungimą ir instaliacijos instrukcija. Jeigu pasikeis karantino sąlygos ir bus galima sudalyvauti gyvai, vietą bus pranešta elektroniniu pašto adresu.
 
Projektiniai pasiūlymai


2020-07-31
Informuojame apie rengiamą Daugiabučio gyvenamojo namo patalpų pritaikymo gydymo paskirčiai Josvainių g. 38, Kėdainiuose, skl. kad. Nr. 5333/0006:10 projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – Editos Petrauskienės projektavimo įmonė", Didžioji g. 36, Kėdainiai, el. p.
el.paštas projektai@gmail.com
Projekto vadovė – Edita Petrasukienė, el. p. e.p.projektai@gmail.com, tel. 8 686 93444
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose Didžioji g. 36, Kėdainiai,
darbo dienomis nuo 12.00 iki 17.00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 20 d.
Pasiūlymus teikti galima el. paštu el.paštas projektai@gmail.com iki 2020 m. rugpjūčio 20 d.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 20 d. 15.00  organizuojamas nuotoliniu būdu. Prisijungimo adresas: https://call.lifesizecloud.com/4853029

Projektiniai pasiūlymai


2020-07-22

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
 
Informuojame, kad parengti „Sandėliavimo paskirties pastato Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. sav. statybos projektas“ projektiniai pasiūlymai.
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. sav.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo.
Žemės sklypo naudojimo paskirtis ir būdas: Kita. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Statybos rūšis: Nauja statyba.
Statinio kategorija: Ypatingasis.
Projektuotojas: UAB „Hidroterra“, Raudondvario pl. 99 , LT-47184 Kaunas, Lietuva, projekto vadovas Nerijus Gasiūnas, kval. atestato Nr. 27171, tel. +37068509974, el. paštas: nerijus@hidroterra.lt. Architektė Valda Karoblienė, kval. atestato Nr. A1765, el. paštas: info@hidroterra.lt
Statytojas: UAB „Dotnuva Baltic“, Parko g. 6, Akademija, 58350 Kėdainių r. sav., Lietuva, tel. (8 347) 37030, el. paštas: info@dotnuvabaltic.lt
Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima 2020 liepos 22 d. – 2020 m. rugpjūčio 13 d. Raudondvario pl. 99, LT-47184 Kaune (UAB „Hidroterra“ patalpose), Tilto g. 2B, Dotnuva, 58373 Kėdainių r. (UAB „Dotnuva Baltic“) darbo dienomis nuo 9 val. iki 10 val. (laiką iš anksto susiderinti telefonu +37068509974) bei Kėdainių raj. savivaldybės internetiniame tinklapyje www.kedainiai.lt.
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui adresu Raudondvario pl. 99 , LT-47184 Kaunas, Lietuva arba el. pašto adresu nerijus@hidroterra.lt iki viešo susirinkimo ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2020 m. rugpjūčio 13 d., 15:00 val.
Viešo svarstymo susirinkimas pagal Kėdainių rajono savivaldybės rekomendacijas bus vykdomos elektroniniu būdu. Norintys dalyvauti, siųskite pranešimą el. paštu nerijus@hidroterra.lt, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija. Transliacijos nuoroda:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3ZmIxNzYtNTBhMi00NGNkLThhYmEtNDEzZTgzYTA0Y2E2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227fce672e-8edb-4526-bdc1-71b742004e1a%22%2c%22Oid%22%3a%22bcd780b1-3327-43fd-995c-ab1f296c35f9%22%7d
Asmenys, negalintys ar neturintys galimybių dalyvauti nuotoliniu būdu, 2020 m. rugpjūčio 13 d. 15:00 val. bus priimami UAB „Dotnuva Baltic“ Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r. administracinio pastato 2 aukšto posėdžių salėje.
Atvykus į susirinkimą, privaloma laikytis būtinų sąlygų:
1. Asmens higienos laikymosi būtinybė (rankų higiena, kosėjimas, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
2. Privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes).
3. Draudžiama dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), kurie turi ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.

Projektiniai pasiūlymai

 

2020-07-14
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Pėsčiųjų takas nuo Skongalio g. iki pėsčiųjų tilto "Vaivorykštė" Kėdainių m., sklypai unikalūs Nr. 4400-4128-8708, Nr. 4400-2204-8006.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo paskirtis: Kita;
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės) – pėsčiųjų ir dviračių takas; kiti inžineriniai statiniai – pėsčiųjų ir dviračių takas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB Synergy Solutions, Daugėliškio g. 32-206, Vilnius.
Projekto vadovas Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25794., +370 699 19282, tomas@ss-exp.com, www.synergysolutions.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. Nr. 8 347 69550.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, kontaktinis asmuo Audrius Zubavičius, Tel. (8 347) 69 529, darbo dienomis 8:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2020-07-30 18:00 el. paštu tomas@ss-exp.com,, telefonu +370 699 19282.
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas svarstymas vyks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, 3 aukšto salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, 2020 m. rugpjūčio 12 d. nuo 18:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

2020-07-14
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Kėdainių miesto Birutės gatvės atkarpa nuo sankryžos su J. Basanavičiaus gatve iki sklypo adresu Birutės g. 14.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Žemės sklypo paskirtis: žemės sklypas nesuformuotas, valstybinė žemė;
Žemės sklypo naudojimo būdas: žemės sklypas nesuformuotas, valstybinė žemė.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB Synergy Solutions, Daugėliškio g. 32-206, LT-9300 Vilnius.
Projekto vadovas Tomas Kazlauskas, At. Nr. 25794., +37069919282, tomas@ss-exp.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. Nr. 8 347 69550.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, kontaktinis asmuo Audrius Zubavičius, Tel. (8 347) 69 529, darbo dienomis 8:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2020-07-30 17:00 el. paštu tomas@ss-exp.com,, telefonu +370 699 19282.
 
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas svarstymas vyks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose, 3 aukšto salėje, adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, 2020 m. rugpjūčio 12 d. nuo 17:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

2020-07-01
SKELBIMAS. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONŲ ĮRENGIMĄ KĖDAINIŲ MIESTO GATVĖSE

Keleivių laukimo paviljonų įrengimo Kėdainių miesto gatvėse supaprastintas projektas, projektiniai pasiūlymai
Projekto pavadinimas: Keleivių laukimo paviljonų įrengimo Kėdainių miesto gatvėse supaprastinto projekto parengimas. 

Projektuotojas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“; įmonės kodas 304505355; Pagojuko g. 1-2, LT-02233 Vilnius, projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el. p. mindaugas@sksp.lt, tel.+370 618 38 182. 

Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, el. paštas administracija@kėdainiai.lt, tel. (8 347) 69 550. 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo2020-06-16 iki  2020-07-02, Kėdainių rajono savivaldybės patalpose (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai) darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas − www.kėdainiai.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p. mindaugas@sksp.lt iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182. 

Viešas susirinkimas įvyks Kėdainių rajono savivaldybės patalpose 617 kabinete 2020 m. liepos 3 d. nuo 15 val. J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

2020-06-22
SKELBIMAS APIE RENGIAMĄ PROJEKTĄ − KĖDAINIŲ MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA

STATINIO STATYBVIETĖS ADRESAS: Aruodų g. 39, Kėdainiai 

STATINIO ESAMA IR NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS, TIPAS:  Kiti inžineriniai statiniai, ypatingų statinių kategorija 

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS RENGUSIO PROJEKTUOTOJO DUOMENYS:  UAB „AIF LT“, adresas: Vilnius, Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, PV M. Labanovienė, tel. Nr. 8 5 27527679, el. pašto adresas: info@aif.lt.

STATYTOJO DUOMENYS.  UAB ,,Kėdainių vandenys“ 

SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, KONTAKTAI IR LAIKAS: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima www.kedainiai.lt ir UAB ,,Kėdainių vandenys“ patalpose adresu: Dotnuvos g. 5, Kėdainiai, iki 2020-07-14 

VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TERMINAI IR BŪDAI. Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti elektroniniu paštu mpaulauskaite@aif.lt. Pasiūlymai priimami iki 2020-07-14. 

VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA IR LAIKAS. Viešas susirinkimas numatytas 2020 m. liepos 14 d. 15 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos patalpose Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 36, 713 kab.

Projektiniai pasiūlymai

2020-06-12
SKELBIMAS INFORMACIJA, APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONŲ ĮRENGIMO KĖDAINIŲ MIESTO GATVĖSE SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS
KELEIVIŲ LAUKIMO PAVILJONŲ ĮRENGIMO KĖDAINIŲ MIESTO GATVĖSE SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS PORJEKTINIAI PASIŪLYMAI
Projekto pavadinimas: Keleivių laukimo paviljonų įrengimo Kėdainių miesto gatvėse supaprastinto projekto parengimas
Projektuotojas: MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“. Įmonės kodas 304505355; Pagojuko g. 1-2, 02233 Vilnius, projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el. p.: mindaugas@sksp.lt, tel.+370 618 38 182.
Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, el. paštas administracija@kėdainiai.lt, tel. Nr. (8-347) 69550.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-06-16 iki  2020-07-02, Kėdainių rajono savivaldybės patalpose ( J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas www.kėdainiai.lt.
Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: mindaugas@sksp.lt iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.
Viešas susirinkimas įvyks Kėdainių rajono savivaldybės patalpose 617 kabinete 2020 m. liepos 03 d. nuo 15 val. J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

2020-06-09
INFORMACIJA APIE STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas:
Pagalbinio ūkio (universalios) paskirties pastatas , Kėdainių raj.sav.,Pelėdnagių sen., Pelėdnagių k., (unik. Nr. 4400-5452-8915),  statybos projektas
Statinio statybvietės adresas:
Kėdainių raj.sav.,Pelėdnagių sen., Pelėdnagių k., (unik. Nr. 4400-5452-8915)

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:
Pagalbinio ūkio paskirties statinys.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:    
Žilvinas Radvilavičius
El. paštas: radvilbiuras@yahoo.com
Mob.Tel. +370687-58996

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Žilvinas Radvilavičius
El. paštas: radvilbiuras@yahoo.com
Mob.Tel. +370687-58996

Statytojas: R.M.                      
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:
Drobės g.62, Kaunas
IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras
Darbo dienomis: I –V nuo 8.30 iki 16.30 val.;
Savivaldybės interneto adresas www.kedainiai.lt
Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus teikti raštu adresu Drobės g. 62, LT- 45181 Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras arba elektroniniu paštu radvilbiuras@yahoo.com iki 2020 m. birželio   mėn. 30 d.

Viešas susirinkimas vyks:
2020 m. birželio   mėn. 30 d. 16.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės patalpose J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai 3 aukšto salėje. Esant karantinui susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos metu, nuoroda pasijungimui: https://us02web.zoom.us/j/84410396043?pwd=YmRIZ2VUQktpenpQamVmSDVFalo2UT09 

2020-06-04
Informuojame apie rengiamą Dviračių ir viešojo transporto sąveikos aikštelių „Bike&Ride” įrengimo Kėdainių mieste supaprastintą statybos projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – Infra projectum, MB, info@infraprojectum.com, tel. 8 675 19952.
Projekto vadovas – Raimondas Mačys, el. p. info@infraprojectum.com, tel. 8 675 19952.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Trakų rajono sav., Senųjų Trakų sen., Pabalių k., Aušros g., tel. 867519952 darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. iki 2020 m. birželio 22 d.
Pasiūlymus teikti galima raštu elektroniniu paštu  info@infraprojectum.com iki 2020 m. birželio 22 d.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. birželio 22 d. 19:00 Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36-617

Projektiniai pasiūlymai


2020-05-21

Informuojame apie rengiamą Kitos (fermų) paskirties pastato (Un. Nr. 4400-0885-0955), Vikaičių k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav., rekonstravimo projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektuotojas – UAB "Statybos valdymo biuras", Gedimino g. 47-311, Kaunas, el. p.
asta@svbcentras.lt
Projekto vadovė – Asta Kokienė, el. p. asta@svbcentras.lt, tel. 8 650 56266
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima projektuotojo patalpose Gedimino g. 47-311, Kaunas, tel. 8 650 56266 darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val. iki 2020 m. birželio 9 d.
Pasiūlymus teikti galima raštu adresu Gedimino g. 47-311, Kaunas ir elektroniniu paštu asta@svbcentras.lt iki 2020 m. birželio 10 d.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. birželio 10 d. 16:30 Gedimino g. 47-311, Kaune. Aptarimas organizuojamas tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas:
https://us02web.zoom.us/j/82292226790?pwd=dStUOEFoTEdNTXRNOFhjNTZVakxCdz09

Projektiniai pasiūlymai


2020-05-21
SKELBIMAS APIE RENGIAMĄ PROJEKTĄ STATINIO STATYBVIETĖS ADRESAS:
Mantvilonių k. 1, Kėdainių r. sav.;
STATINIO ESAMA IR NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS, TIPAS:
Gamybos paskirties pastatas, ypatingų statinių kategorija
PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS RENGUSIO PROJEKTUOTOJO DUOMENYS
UAB “Merkevičius ir partneriai”, adr. Jurbarko g. 2 – 301, Kaunas, PV G. Šukaitytė, tel. Nr. 8-683 44540, el. pašto adresas: merkevicius.partneriai@gmail.com
STATYTOJO DUOMENYS
AB „Krekenavos agrofirma“, įm./k. 168586873, Tel. +370 686 79539, el. paštas projektai@krekenavos.lt
SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, KONTAKTAI IR LAIKAS:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima www.kedainiai.lt  
Terminas 10 d. d. Nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos.
VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVŲ PASIŪLYMŲ TEIKIMO TERMINAI IR BŪDAI
Visuomenės atstovai pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų gali teikti elektroniniu paštu: merkevicius.partneriai@gmail.com. Pasiūlymai priimami iki 2020 m. birželio 9 d. (pasiūlymus galima pateikti ir viešo susirinkimo tiesioginės transliacijos metu).
VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA IR LAIKAS
Viešas susirinkimas numatytas 2020 m. birželio 10 d., 17:00 val. Visi norintys dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, prašome registruotis tel. +370 683 44540 ar elektroniniu paštu merkevicius.partneriai@gmail.com iki 2020 m. birželio 9 d. (imtinai). Norintiems dalyvauti viešo susirinkimo tiesioginėje transliacijoje, bus atsiųsta instrukcija, kaip prisijungti prie tiesioginės transliacijos ir dalyvauti joje.

Projektiniai pasiūlymai

2020-05-13
INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
Projekto pavadinimas – Dviejų vienbučių gyvenamųjų namų Senoji g. 9A, Kėdainiai statybos projektas.
Projektuojamo statinio adresas – Senoji  g. 9A. Kėdainiai,  žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0986-7754, kadastrinis Nr. 5333/0010:120  Kėdainių m.k.v.
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – kitos paskirties žemė, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Numatoma pastatų pagrindinė paskirtis – vieno buto gyvenamieji namai su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.
Projektuotojai – UAB ASD Project, įm. k. 302647021, buveinės adresas Neries kr. 16-310, Kaunas. Tel.: +37061399774.
Projekto vadovas – Eimantas Slušnis, atestato nr. A 1882, el. paštas info@asdproject.lt, Tel.: +370613 99774.
Projekto architektūrinės dalies vadovė – Urtė Pukštienė, atestato nr. A 2010, el. paštas urte.pukstiene@asdproject.lt, Tel.: +37068394942.
Statytojas – UAB “Daimena”, į.k. 303436422, Juodkiškio g. 50, Kėdainiai, tel. 8 687 53346, el.p.: domas@daimena.lt.
Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija iki 2020 m. birželio mėn. 01 d. darbo dienomis 9:30-11:30 val. ir 13:30-16:30 val., projektuotojo UAB ASD Project patalpose, adresu Neries kr. 16-310, Kaunas (prieš tai susitarus telefonu +37068394942) arba Kėdainių savivaldybės internetinėje svetainėje – www.kedainiai.lt, skiltyje „Urbanistika ir architektūra / Statinių projektai“.

- Projektiniai pasiūlymai
- Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti pasiūlymus, pastabas. Teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima raštu, el. paštu: info@asdproject.lt arba registruotu paštu projektuotojui.
Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo vieta ir laikas: Viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės internetinės transliacijos būdu, internetinėje platformoje www.zoom.us  
2020 m. birželio mėn. 02 d. 16:00 val.
Susitikimo ID (meeting ID) - 955 3869 5267
Susitikimo prisijungimo slaptažodis (Meeting Password) - 8xQ97e
Norint pasisakyti susitikimo metu būtina nurodyti savo vardą ir pavardę arba prisistatyti prisijungus, kad organizatoriai galėtų pasisakymus registruoti.

2020-04-09
PRANEŠIMAS APIE RENGIAMUS     PREKYBOS IR PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO GUDOBELIŲ G.2, JANUŠAVOS K., KĖDAINIŲ M.SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
1. Statinių statybvietės adresas:  Kėdainių r. sav., Kėdainių m. Sen., Janušavos k., Gudobelės g.2 ,  Žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  5327/0017:522,  44/471832
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: PREKYBOS  (7.3.), PASLAUGŲ (7.4). Statybos rūšis: Nauja statyba. Statinių kategorija: NEYPATINGI STATINIAI
3. Projektinių pasiūlymų rengėjas: MB „Statybos projektų rengimo centras“, Serbentyno g.1, Kaišiadorys, mob. Tel.: 8 615 86546. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546.
4. Statytojas: UAB „HOVANA“, Kėdainių g.47, Josvainių k., Kėdainių r. sav., mob.tel..863179567
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas.  Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 8 615 86546, Serbentyno g.1, Kaišiadorys nuo 8:00 iki 17:00 bei  Kėdainių  raj. Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kėdainiai.lt
6. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:  PASIŪLYMUS PROJEKTUOTOJUI GALIMA TEIKTI IKI 2020 04 29 17 VAL. Povilas Malijauskas, rinkisnama@gmail.com  Tel. 861586546
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:  Kėdainių r. sav., Kėdainių m. Sen., Janušavos k., Gudobelės g.2 ,,  2020 04 29, 14:50-15:50 val. (prie sklypo). PASTABA: JEI VALSTYBEI NEATŠAUKUS EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMAI VYKTŲ NAUDOJANTIS INTERNETINIU VAIZDO IR GARSO TRANSLIACIJOS BŪDU, SKYPE -  namuprojektai

2020-03-23
INFORMACIJA APIE STATINIO PROJEKTAVIMĄ
Sandėliavimo paskirties pastato (bulvių sandėlio) , Kėdainių raj., Kėdainių m. sen., Tubių k. 7 , (sklypo unik. Nr. 4400-2243-3692),  statybos projektas
Statinio statybvietės adresas: Kėdainių raj.,Kėdainių m. sen., Tubių k.7
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties statinys.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Gitana Bulatovienė, el. paštas: radvilbiuras@yahoo.com, mob.Tel. +370 610 38993
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) ( vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Gitana Bulatovienė, el. paštas: radvilbiuras@yahoo.com, mob.Tel. +370 610 38993
Statytojas: P.D.                      
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Drobės g.62, Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras, darbo dienomis: I –V nuo 8.30 iki 16.30 val.;
Savivaldybės interneto adresas www.kedainiai.lt
Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu adresu Drobės g. 62, LT- 45181 Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras arba elektroniniu paštu radvilbiuras@yahoo.com iki 2020 m. kovo mėn. 31 d.
Viešas susirinkimas vyks:  2020 m. kovo   mėn. 31 d. 17.00 val. tiesioginės vaizdo transliacijos metu, nuoroda pasijungimui: https://us04web.zoom.us/j/859673083     

 

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės internetinės transliacijos būdu. Tiesioginės transliacijos nuoroda:
Tema: VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIO MELIORATORIŲ G. 83 PROJEKTAVIMĄLaikas: Balandžio 2, 2020 17:00
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/256406276
Meeting ID: 256 406 276

2020-03-10
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
Projekto pavadinimas: „Vienbutis gyvenamasis namas, Melioratorių g. 83, Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Vasariškių k., statybos projektas“.
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Vasariškių k., Melioratorių g. 83, Sklypo kadastrinis numeris: 5396/0001:380.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita, Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Nauja statyba:
Statinio Nr., statinio pavadinimas, adresas, kategorija, statybos rūšis, paskirtis - 01, vienbutis gyvenamasis namas, melioratorių g. 83, Vasariškių k., Vilainių sen.,   Kėdainių r. sav., neypatingasis, nauja statyba, gyvenamoji (vieno buto pastatai).
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Emilija Liudvinavičiūtė, e.liudvinaviciute@lape.lt, tel. +370 683 67794.
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) - UAB „Gampresta“, Smilgos g. 7-3, Kėdainiai, el. p. gampresta@gmail.com, tel. Nr. +370 654 73623;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Olimpiečių g. 4-1A, Vilnius; +370 683 67794; Darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 (prieš atvykstant laiką susiderinti telefonu)
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Pasiūlymus galima teikti:     el paštu: e.liudvinaviciute@lape.lt,  iki 2020-04-01.

2020-03-10

INFORMACIJA APIE STATINIO PROJEKTAVIMĄ
Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato ( bulvių sandėlio ) , Kėdainių raj.,Kėdainių m. sen., Tubių k. 7 ,( sklypo unik. Nr. 4400-2243-3692 ),  statybos projektas
Statinio statybvietės adresas:
Kėdainių raj.,Kėdainių m. sen., Tubių k.7
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties statinys.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Gitana Bulatovienė, el. paštas: radvilbiuras@yahoo.com, mob.Tel. +370610-38993.
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) ( vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Gitana Bulatovienė, El. paštas: radvilbiuras@yahoo.com, mob.Tel. +370610-38993.
Statytojas: P.D.                      
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Drobės g.62, Kaunas. IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras.
Darbo dienomis: I –V nuo 8.30 iki 16.30 val.;
Savivaldybės interneto adresas www.kedainiai.lt
Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu adresu Drobės g. 62, LT- 45181 Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras arba elektroniniu paštu radvilbiuras@yahoo.com iki 2020 m. kovo   mėn. 31 d.
Viešas susirinkimas vyks:
2020 m. kovo   mėn. 31 d. 17.00 val. UAB "Daimena " patalpose ( po AB "Lifosa" valgykla ) Juodkiškio g. 50 Kėdainiai
   

2020-02-21
INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PASKIRTIES KEITIMĄ
Projekto pavadinimas – Pastato - Administracinio pastato 1B2p kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į viešbučių (apartamentų komplekso)  ir  inžinerinių statinių - evakuacinių laiptinių statybos Juodkiškio g. 48. Kėdainiuose, projektas
Projektuojamo statinio adresas – Juodkiškio g. 48. Kėdainiai, žemės sklypo unikalus Nr. 5333-0020-0039, kadastrinis Nr. 5333/0020:39  Kėdainių m. k.v.
Esama ir būsima pagrindinė naudojimo paskirtis :
Esama pastato paskirtis – administracinė.
Būsima pastato paskirtis – viešbučių (apartamentų komplekso).
Projektuotojai – UAB ASD Project, įm. k. 302647021, buveinės adresas Neries kr. 16-310, Kaunas. Tel.: +37061399774.
Projekto vadovas – Urtė Pukštienė, atestato nr. A 2010, el. paštas info@asdproject.lt, Tel.: +37068394942.
Statytojas – UAB “Kėdainių kranai”, į.k. 302742708, Juodkiškio g. 48, Kėdainiai, tel. 8 675 94329, el.p.: kedainiukranai@gmail.com.
Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija iki 2020 m. kovo mėn. 10 d. darbo dienomis 9:30-11:30 val. ir 13:30-16:30 val., projektuotojo UAB ASD Project patalpose, adresu Neries kr. 16-310, Kaunas (prieš tai susitarus telefonu 8 683 94942) arba Kėdainių savivaldybės internetinėje svetainėje – www.kedainiai.lt, skiltyje „Urbanistika ir architektūra / Statinių projektai“.
Iki viešo susirinkimo ir jo metu galima teikti pasiūlymus, pastabas. Teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto galima raštu, el. paštu: info@asdproject.lt arba registruotu paštu projektuotojui.
Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo vieta ir laikas: 2020 m. kovo mėn. 10 d. 17.00 val. projektuotojo UAB ASD Project patalpose, adresu Neries krantinė g. 16-310, Kaunas.

2020-02-14
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

2020-02-14
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

2020-02-12
KITOS (ŪKIO) PASKIRTIES PASTATO, KĖDAINIŲ R. SAV., KRAKIŲ SEN., AŽYTĖNŲ K., AŽYTĖS G. 3. STATYBOS PROJEKTAS

Naujai statomų statinių statybvietės adresas:
Ažytės g. 3, Ažytėnų k., Krakių sen., Kėdainių r. , žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5307/0001:429
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:
Kitos (ūkio) paskirties (neypatingų statinių kategorija) pastato nauja statyba
Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „BORGALITA“, Sakalų g. 6-45, Vilnius; architektė Aida Mitkienė, atestato Nr. A1183, el. p. aida.mitkiene@gmail.com, tel. 8 687 12331
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Ūkininkas Š. Š.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. iki 2020-02-28, adresu Ažytės g. 3, Ažytėnų k., Krakių sen., Kėdainių r. ir tel. +370 683 44540.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2020-02-28, adresu Ažytės g. 3, Ažytėnų k., Krakių sen., Kėdainių r. arba el. paštu aida.mitkiene@gmail.com
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas numatomas 2020-02-28, 17.00 val. Ažytės g. 3, Ažytėnų k., Krakių sen., Kėdainių r.

2020-01-30
INFORMACIJA, APIE PLANUOJAMAS STATYBAS, KĖDAINIŲ MINDAUGO GATVĖS ŠALIGATVIŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIS PROJEKTAS
Projekto pavadinimas: Kėdainių miesto Mindaugo gatvės šaligatvių rekonstravimo techninis projektas.
Projektuotojas: AB „Panevėžio statybos trestas“. Įmonės kodas 147732969; P. Puzino g. 1, Panevėžys 35173, projekto vadovas Mindaugas Gaigalas, el. p.: mgaigalas@pst.lt, tel.+370 618 38 182.
Statytojas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, el. paštas administracija@kedianiai.lt, tel. Nr. (8-347) 69 550.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2020-02-03- iki  2020-02-26, Kėdainių rajono savivaldybės patalpose ( J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai), darbo dienomis iki 17 val. Savivaldybės interneto svetainės adresas www.kedainiai.lt.
Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu el. p.: mgaigalas@pst.lt iki viešo susirinkimo, tel.+370 618 38 182.
Viešas susirinkimas įvyks Kėdainių rajono savivaldybės patalpose 2020 m. vasario 27 d. 17 val. J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai. 
KĖDAINIŲ MINDAUGO GATVĖS ŠALIGATVIŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIS PROJEKTAS

2020-02-06
ŠILUMOS TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ PRIE Š-106-12A IKI A. KANAPINSKO G. 10, IKI GEGUČIŲ G. 19 IR IKI GEGUČIŲ G. 15 KĖDAINIUOSE REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektas: ŠILUMOS TINKLŲ NUO TAŠKO „A“ PRIE Š-106-12A IKI A. KANAPINSKO G. 10, IKI GEGUČIŲ G. 19 IR IKI GEGUČIŲ G. 15 KĖDAINIUOSE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Statybos adresas: A. Kanapinsko g. 2, A. Kanapinsko g. 10, Mindaugo g. 16, Gegučių g. 15, Gegučių g. 17, Gegučių g. 19 kvartalas, Kėdainių m., Kėdainių rajono savivaldybė.
Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai – skirstomieji šilumos tiekimo tinklai.
Statinys projektuojamas vadovaujantis 2019m vasario 27 parengta AB „Panevėžio energija“ Kėdainių ŠTR šilumos tinklų rekonstravimo technine specifikacija ir projektavimo užduotimi.
Statytojas – AB „Panevėžio energija“.
Projektuotojas – UAB „PROKADO“, Viktorinės g. 9, Panevėžys. Projekto vadovas Renata Skemundrienė.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kėdainių rajono Architektūros ir urbanistikos skyriuje (608a kab.) iki 2020 m. vasario 24 d. Arba adresu Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 97, darbo dienomis iki 2020-02-24, Pir-Ket 15:15 - 16:15, Pen 13:00 - 14.00.
Projekto dalies vadovas informaciją teikia tel. (8 698) 12819 darbo dienomis ir darbo valandomis. Informacija ir pasiūlymai gali būti teikiami iki 2020 m. vasario 24 d. ir viešo susirinkimo metu, susirinkimo patalpoje.
Pasiūlymus teikti galima raštu elektroniniu paštu info@prokado.lt arba adresu g. 14, Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 97, AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono padalinyje.
Viešas susirinkimas vyks 2020 m. vasario 24 d. 17 val. Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 97, pasitarimų salėje.


VISUOMENES INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ ŠILUMOS TINKLŲ NUO RAMYBES SK. 1 IKI LAUKO G. 9, 18, 22, NUO JOSVAINIŲ G. 45A (B-3) IKI J. BASANAVIČIAUS G. 73, 81, NUO TŠK. „A" PRIE BŠK-118-1 IKI J. ASANAVIČIAUS G. 61 IR IKI KNYPAVOS G. 3, NUO RESPUBLIKOS G. 8 IKI RESPUBLIKOS G. 12 IR NUO BOILERINES (ŠETOS G. 87B) IKI ŠETOS G. 110, 116 KĖDAINIŲ M., REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ

Statinio statybvietės adresas: Lauko, Ramybės sk., J. Basanavičiaus, Knypavos, Respublikos, Sėtos gatvių ribos, Kėdainių m.; Statinio esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklai;
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Energetikos inžinerija", Perspektyvos g. 10-222, LT-52119 Kaunas. Projektuotojo įgaliotas atstovas: Tomas Prušinskas el. p. t.prusinskas@energetikosinzinerija.lt.; tel. Nr. 8 614 12579;
Statytojas: AB „Panevėžio energija", Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: J. Basanavičiaus g. 97, 57352 Kėdainiai, tel. Nr. 8 614 12579, darbo dienomis iki 2020 m. vasario mėn. 26 d.;
Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektiniu pasiūlymu: pasiūlymus galima teikti raštu adresu Perspektyvos g. 10-222, LT-52119 Kaunas, el. paštu: t.prusinskas@energetikosinzinerija.lt arba tel. nr. 8 614 12579. Pasiūlymai teikiami iki 2020 m. vasario mėn. 26 d, 16:00 val.;
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): AB „Panevėžio energija" Kėdainių šilumos tinklų rajonas, J. Basanavičiaus g. 97, 57352 Kėdainiai, 2020 m. vasario mėn. 26 d, 16:30 val.

2019-12-30
PROJEKTO PAVADINIMAS – Kėdainių miesto Lakštingalų gatvės dalies (nuo J.Basanavičiaus g. iki Klevų g.) supaprastintas rekonstravimo projektas
STATINIO RŪŠIS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ – Keliai (gatvės)
STATYBOS RŪŠIS - rekonstravimas
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)  - Kėdainių rajono savivaldybės administracija
PROJEKTUOTOJAS – UAB ,,UGIRA“, Marijampolė, Jono Dailidės g. 10, El. p.:    ugira@ugira.lt
Tel. 8 343 92216
Projekto vadovė Eglė Andrulienė el. p. egle.andruliene@gmail.com
Tel. 8 603 29003    
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS – Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2020-01-15, J. Basanavičiaus g. 36 (612 kab.), Kėdainiai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 bei telefonu 8 347 53953.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS – pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus galima teikti iki 2020-01-16 el. paštu egle.andruliene@gmail.com. Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, e. paštą pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS - J. Basanavičiaus g. 36 (612 kab.), Kėdainiai  2020-01-16 17:20
Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO PAVADINIMAS – Kėdainių m. sen., Lipliūnų k., Dobilų gatvės dalies supaprastintas rekonstravimo projektas
STATINIO RŪŠIS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ – Keliai (gatvės)
STATYBOS RŪŠIS - rekonstravimas
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)  - Kėdainių rajono savivaldybės administracija
PROJEKTUOTOJAS – UAB ,,UGIRA“, Marijampolė, Jono Dailidės g. 10, El. p.:    ugira@ugira.lt

Tel. 8 343 92216
Projekto vadovė Eglė Andrulienė el. p. egle.andruliene@gmail.com
Tel. 8 603 29003
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS – Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2020-01-15, J. Basanavičiaus g. 36 (612 kab.), Kėdainiai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 bei telefonu 8 347 53953.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS – pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus galima teikti iki 2020-01-16 el. paštu egle.andruliene@gmail.com. Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, e. paštą pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS - J. Basanavičiaus g. 36 (612 kab.), Kėdainiai  2020-01-16 17:00
Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO PAVADINIMAS – Kėdainių miesto Žemaitės gatvės supaprastintas rekonstravimo projektas
STATINIO RŪŠIS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ – Keliai (gatvės)
STATYBOS RŪŠIS - rekonstravimas
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)  - Kėdainių rajono savivaldybės administracija
PROJEKTUOTOJAS – UAB ,,UGIRA“, Marijampolė, Jono Dailidės g. 10, El. p.:    ugira@ugira.lt
Tel. 8 343 92216
Projekto vadovė Eglė Andrulienė el. p. egle.andruliene@gmail.com
Tel. 8 603 29003
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS – Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2020-01-15, J. Basanavičiaus g. 36 (612 kab.), Kėdainiai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 bei telefonu 8 347 53953.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS – pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus galima teikti iki 2020-01-16 el. paštu egle.andruliene@gmail.com. Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, e. paštą pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS - J. Basanavičiaus g. 36 (612 kab.), Kėdainiai  2020-01-16 17:30
Projektiniai pasiūlymai

PROJEKTO PAVADINIMAS – Kėdainių m. sen., Daumantų k., Daukšių gatvės dalies supaprastintas rekonstravimo projektas
STATINIO RŪŠIS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ – Keliai (gatvės)
STATYBOS RŪŠIS - rekonstravimas
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)  - Kėdainių rajono savivaldybės administracija
PROJEKTUOTOJAS – UAB ,,UGIRA“, Marijampolė, Jono Dailidės g. 10, El. p.:    ugira@ugira.lt
Tel. 8 343 92216
Projekto vadovė Eglė Andrulienė el. p.      egle.andruliene@gmail.com
Tel. 8 603 29003
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS – Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 2020-01-15, J. Basanavičiaus g. 36 (612 kab.), Kėdainiai darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 bei telefonu 8 347 53953.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS – pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus galima teikti iki 2020-01-16 el. paštu egle.andruliene@gmail.com. Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, e. paštą pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS - J. Basanavičiaus g. 36 (612 kab.), Kėdainiai  2020-01-16 17:10
Projektiniai pasiūlymai

 

2019-11-21
PROJEKTO PAVADINIMAS – Šilumos tinklų nuo Respublikos g. 8A iki Respublikos g. 22 su atšakomis Kėdainiuose rekonstravimo projektas vykdomas valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir suformuotame žemės sklype kad. Nr. 4400-4041-1770, Respublikos g. 2, Kėdainiai
STATYBOS VIETA – Respublikos g. Kėdainiai
STATINIO RŪŠIS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ – Inžineriniai tinklai. Šilumos tinklai
STATYBOS RŪŠIS - rekonstravimas
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)  - AB ,,Panevėžio energija“ Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, įm. k. 147248313, tel. 8  45 463525, el. p. bendrove@pe.lt
PROJEKTUOTOJAS – AB ,,Panevėžio energija“. Projekto vadovas Donatas Siaurys, el. p. d.siaurys@pe.lt tel. 8 45 501038
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS – Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iki 20019-12-11, J. Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 bei telefonu 8 347 53953.
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS – pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus galima teikti iki 2019-12-11 adresu J. Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 15.00 arba el. paštu d.siaurys@pe.lt. Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, e. paštą pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS - J. Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai  2019-12-11 16:30


2019-10-29
SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, PRAMONĖS G. 2B, PAOBELIO K., KĖDAINIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
Naujai statomų statinių statybvietės adresas:
Pramonės g. 2B, Paobelio k., Kėdainių r. sav , žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5350/0015:515.
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, Naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis/tipas, kategorija:
Statiniai esami – arkinis sandėlis/neypatingas, sandėliavimo paskirties.
Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Merkevičius ir partneriai“, į/k 300610437, įmonės įgaliotas asmuo: Rima Baltušienė, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel. +370 683 44540.
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projekto vadovas Česlovas Šarakauskas, el. paštas merkevicius.partneriai@gmail.com, tel.+370 683 44540.
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
UAB „Logistinė zona“, įm./k. 304422436, Pramonės g. 2b, Paobelys, Kėdainių raj., Tel. +37061156085, El. paštas linartas.vintortas@logistinezona.lt.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti per 10 d. d. nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo dienos, adresu Jurbarko g. 2-301, Kaunas, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val., tel. +370 683 44540.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2019-11-19, Jurbarko g. 2-301, Kaunas, direktorei Rimai Baltušienei, arba el. paštu merkevicius.partneriai@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas numatomas 2019.11.20, 17.00 val., UAB „Logistinė zona“ patalpose, adresu Pramonės g. 2B, Paobelio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių rajono sav.
Projektiniai pasiūlymai

2019-10-15
Projekto pavadinimas – Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Miško, Lakštingalų, Kranto ir Šušvės gatvėse Angirių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. statybos projektas
Statytojas (užsakovas) – Kėdainių rajono savivaldybė
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Buitinių nuotekų tinklai, vandentiekio tinklai
Statybos rūšis – Naujo statinio statyba
Projektuotojas – UAB Krašto projektai ir partneriai
Pasiūlymų teikimo būdai: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti el. paštu info@kpp.lt projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus galima teikti nuo 2019-10-15 iki 2019-10-30.  
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – iki 2019-10-30 galima susipažinti Konstitucijos pr. 23c415, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val. bei telefonu 8 698 89352
Viešas susirinkimas – 2019-10-31 17:15 Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36
Projektiniai pasiūlymai

2019-10-01
PROJEKTO PAVADINIMAS - Prekybinio pastato su administracinėmis patalpomis nauja statyba.
STATYBOS VIETA - Žvyryno g.nr.2, Janušavos k., Kėdainių m. sav.
STATINIO RŪŠIS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ - prekybinė paskirtis.
STATYBOS RŪŠIS - nauja statyba.
STATINIO KATEGORIJA - neypatingas
PROJEKTUOTOJAS - E. PETRAUSKIENĖS projektavimo įmonė.
SUSIPAŽINIMAS SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS - Didžioji g. 36-102 kab., E. Petrauskienės projektavimo įmonės patalpose. Nuo 2019-09-30 iki 2019-10-18, 12-18 val. tel. 8 686 93444.
Projektinius pasiūlymus galima teikti el. paštu e.p.projektai@gmail iki 2019-10-13.
Susipažinti su sprendiniais galite architektūros ir urbanistikos skyriuje - 608 kab.
VIEŠAS SUSIRINKIMAS - Didžioji g. 36 - 102 kab., E. Petrauskienės projektavimo imonės patalpose 2019-10-18 17:15 val.

Statinio adresas - Kėdainių r., Josvainių sen., Josvainiai, Vakarų g. 2
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis  - Garažo(nemotorizuotoms transport priemonėms) statybos, naftos bazės pastato rekonstrukcijos į preikabų garažą projektas
Projektinius pasiūlymus parengė    IĮ”Cyrrus”, Projekto vadovas Andrius Cironka, Architektas Andrius Ganauskas, el.p.:andriuscironka@gmail.com, tel. 8 618 36922
Statytojas    UAB“Virenta“
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais, projektinių pasiūlymų teikimas    Josvainių g.24, Kėdainiai, IĮ“Cyrrus“ patalpose, 2019-01-10 iki 2019-10-21, 9-17val., tel. 8 618 36922.
Projektinius pasiūlymus galima teikti el. paštu andriuscironka@gmail.com iki 2019-10-21.
Viešas susirinkimas    2019-10-21 17:00, Josvainių g.24, Kėdainiai IĮ“Cyrrus” patalpose

INFORMACIJA APIE STATINIO PROJEKTAVIMĄ
Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato Juodkiškio g. 50 Kėdainiuose,   statybos projektas
Statinio statybvietės adresas: Juodkiškio g. 50 Kėdainiai.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties statinys.
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Deivis Černiauskas    el. paštas: radvilbiuras@yahoo.com, mob. tel. +370618-22675
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) ( vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):  Deivis Černiauskas, el. paštas: radvilbiuras@yahoo.com, mob.tel. +370618-22675
Statytojas: AB "Lifosa", Juodkiškio g. 50 Kėdainiai, tel. +370620-42542
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Drobės g.62, Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras. Darbo dienomis: I –V nuo 8.30 iki 16.30 val.; Savivaldybės interneto adresas www.kedainiai.lt
Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu adresu Drobės g. 62, LT- 45181 Kaunas,  IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras arba elektroniniu paštu radvilbiuras@yahoo.com iki 2019 m. spalio mėn. 22 d.
Viešas susirinkimas vyks: 2019 m. spalio   mėn. 22 d. 17.00 val. UAB "Daimena " patalpose ( po AB "Lifosa" valgykla ) Juodkiškio g. 50 Kėdainiai.

2019-09-10
Projekto pavadinimas – Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Pavermenio k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.
statyba
Statytojas (užsakovas) – Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos vieta - Kėdainių rajono sav., Truskavos sen., Pavermenys, Gojelio g., Liepų g. ir Gaisų g.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Nuotekų šalinimo tinklų
Statybos rūšis – Naujo statinio statyba
Projektuotojas – UAB „Atamis“ Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius
Pasiūlymų teikimo būdai: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti raštu projektuotojui ir/ar statytojui iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus galima teikti nuo 2019-09-10 iki 2019-10-01 darbo dienomis adresu UAB "Atamis" Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius arba elektroniniu paštu: a.nakvosas@atamis.lt. Pasiūlyme nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – iki 2019-09-30 galima susipažinti Kėdainių rajono sav., Truskavos sen., Pavermenio k., Liepų g. 2, 9:00-16:00 val. (pietūs 12:00-13:00), tel. 8 347 41369, mob. 8 610 28836

Viešas susirinkimas – 2019-10-01 17:00 Kėdainių rajono sav., Truskavos sen., Pavermenio k., Liepų g. 2

Projektiniai pasiūlymai


2019-08-28
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS AUŠROS, RASOS, J. BILIŪNO, J. JANONIO IR VASAROS SKV. GATVIŲ REKONSTRAVIMO KĖDAINIŲ MIESTE PROJEKTUS
1. Statinių statybvietės adresas: Aušros g. dalis (nuo Palangos g. iki Laisvės g.), Rasos g., J. Biliūno g., J. Janonio g., Vasaros skv., Kėdainiai, Kėdainių rajono savivaldybė.
2. Statybos rūšis: statinio rekonstravimas. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: gatvės. Statinių kategorija: nesudėtingasis statinys
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Ugira“, Marijampolė, Jono Dailidės g. 10 ,ugira@ugira.lt, telefonas (8343)92216
Projekto vadovė: Eglė Andrulienė, egle.andruliene@gmail.com, tel. 8603 29003
4. Statytojas - Kėdainių rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69500
5. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt; Kėdainių rajono savivaldybės Statybos ir turto skyriuje, J. Basanavičiaus g. 36, 612 kab. Atsakingas asmuo – vyr. specialistas Audrius Zubavičius (tel. 8 347 69529).
6.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus teikti iki 2019 m. rugsėjo 17 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu egle.andruliene@gmail.com  ir viešo susirinkimo metu.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2019 m. rugsėjo 17 d. 17:00 val. Kėdainių rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, 612 kab.

2019-08-12
INFORMACIJA APIE ŠILUMOS TINKLŲ REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ
Projekto pavadinimas – Šilumos tinklų nuo Ramybės sk. 1 iki Lauko g. 9, 18, 22, nuo tšk. „A“ prie BŠK-118-1 iki J. Basanavičiaus g. 61 ir iki Knypavos g. 3 ir nuo Respublikos g. 8 iki Respublikos g. 12 Kėdainių m., rekonstravimo projektas
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Šilumos tinklai
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija – Neypatingas
Projektuotojas – UAB ,,Energetikos inžinerija“
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – J. Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai, IĮ“Cyrrus“ patalpose,  iki 2019-08-26, 8-17val., tel.nr. 8 1412579.
Pasiūlymus galima teikti:
Susipažinti su sprendiniais taip pat galite Architektūros ir urbanistikos skyriuje (608 kab.)
Viešasis susirinkimas – J. Basanavičiaus g. 97, Kėdainiai, 2019-08-26 16:30

2019-07-16

DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VIETINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBAI IR REKONSTRUKCIJAI DĖL EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA TIESIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE PROJEKTU
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.
Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:
– Kėdainių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kedainiai.lt;
– UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – „Naujienos“;
– AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu www.rail-baltica.lt – „Informacija visuomenei“;
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Geležinkelių transportas – „Rail Baltica“ projektas“.
Su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos (2019 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ ) galima šiais adresais:
– UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, atsakingas asmuo Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Matulionytė, tel.+ 370 37 228 109, mob. tel. +370 693 80187, el. paštas ieva.matulionyte@kelprojektas.lt);
– Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Gasiūnienė, tel. +370 5 239 3958, el. paštas aiste.gasiuniene@sumin.lt;
– AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128), atsakingas asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė, tel. +370 5 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt.
Informacinis susirinkimas dėl projekto su žemės savininkais, naudotojais ir kitais suinteresuotais asmenimis vyks Kėdainių rajono savivaldybės salėje (III aukšte), adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, 2019 m. rugpjūčio 6 d. 1200 val.

2019-06-17
Projekto pavadinimas – Gyvenamojo namo ir ūkinio pastato rekonstrukcija į maitinimo paslaugų pastatą (7.5)
Statybos vieta - Kėdainių rajono sav., Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai, Pakrantės g. 24
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Maitinimo
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija – Neypatingas
Projektuotojas – IĮ ,,Cyrrus“      
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – Josvainių g. 24, Kėdainiai, IĮ“Cyrrus“ patalpose, 2019-06-18 iki 2019-07-07, 9-17val., tel.nr. 8 6183 6922.
Projektinius pasiūlymus galima teikti el. paštu (andriuscironka@gmail.com) iki 2019-07-07
Susipažinti su sprendiniais taip pat galite Architektūros ir urbanistikos skyriuje (608 kab.)

Viešasis susirinkimas - Josvainių g. 24, Kėdainiai, IĮ“Cyrrus“ patalpose 2019-07-08 17:30

2019-05-14
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS STATINIO (GATVĖS ŠALIGATVIŲ) REKONSTRUKCIJOS
PROJEKTAVIMO DARBUS
• PAVADINIMAS KĖDAINIŲ MIESTO PAVASARIO GATVĖS ŠALIGATVIŲ (NUO JANUŠAVOS G. IKI GEGUČIŲ G.) REKONSTRAVIMO DARBŲ TECHNINIS PROJEKTAS
• STATINIO STATYBVIETĖS ADRESAS PAVASARIO G., KĖDAINIŲ MIESTAS
• STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS    SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (STR 1.01.03:2017, IV SK., V SK.)
• PROJEKTUOTOJO PAVADINIMAS IR JO BŪSTINĖS ADRESAS
• PROJEKTO VADOVO AR KITO ATSAKINGO ASMENS, GALINČIO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ DUOMENYS UAB „PROJEKTAI IR CO“, Ateities pl. 31, LT-52167, Kaunas, Lietuva

PROJEKTO VADOVAS: M. Račkauskas;
INŽINIERIUS: M. Sabutis.
• STATYTOJAS    KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADINISTRACIJA
• SUSIPAŽINIMO SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS ADRESAS, TELEFONO NUMERIS IR LAIKAS    Nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.,:
• UAB Projektai ir CO Vilniaus padalinyje, adresu Mindaugo g. 23, Vilnius
• tel. (+370) 67519952, el. p. mantas.sabutis@zilinskis.com
• darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 15.00 val.
• Kėdainių rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje: www.kedainiai.lt
• INFORMACIJA IKI KADA IR KOKIU BŪDU IKI VIEŠO SUSIRINKIMO VISUOMENĖS ATSTOVAI PROJEKTUOTOJUI GALI TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ Informacija priimama elektroniniu paštu mantas.sabutis@zilinskis.com arba raštu, adresu: Mindaugo g. 23, Vilnius iki 2019 m. birželio 03 d.
Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris.
pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
• KUR IR KADA VYKS VIEŠAS SUSIRINKIMAS (ADRESAS, LAIKAS) 2019 m. birželio 03 d. 17 val. 15 min. Kėdainių  rajono savivaldybėje 612 kab., adresu J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai

2019-05-07
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ
Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris Vakarų g. 5, Kėdainiai, sklypo kad. Nr. 5333/0030:116
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Naudojimo paskirtis -  Kita, naudojimo būdas -  Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis Gamybos, pramonės paskirties pastatai ir inžineriniai statiniai
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB „Baltic engineers“ įgaliota Viktorija Bogdanovienė, el. p.  vbo@ balticengineers.com, tel. Nr. 8 685 53747
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) UAB „AGA“, Didlaukio g. 69, Vilnius, el. p. PAC@lt.aga.com; tel. Nr. 8 687 96185
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas Kėdainių r. savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 608A kab., nuo 9.00 val. iki 16.00 val., tel. Nr. 8 347 69597
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2019-05-28 14.0 val. el. p.: vbo@ balticengineers.com
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 608A kab., 2019-05-28 17.00 val.

2019-03-29
INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO SU GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS, RAMYBĖS SKV. 4, KĖDAINIUOSE, STATYBOS PROJEKTĄ
Informuojame, kad vadovaujantis “Statybos įstatymo” 37 straipsniu “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, parengti Adminstracinės paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis Ramybės skv. 4, Kėdainiuose, statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas: Ramybės skv. 4, Kėdainiai;  Kadastrinis Nr. 5333/0028:221
Statinio paskirtis: administracinės paskirties pastatas
Statybos rūšis: nauja statyba
Statinio kategorija: neypatingas statinys
Projekto pavadinimas: Adminstracinės paskirties pastato su gyvenamosiomis, patalpomis Ramybės skv. 4, Kėdainiuose, statybos projektas
Projektinius pasiūlymus parengusi įmonė : UAB „AG STUDIJA“ (įm. k. 303020281), Savanorių pr. 219., Kaunas, tel. 8 656 43723, el. p.: info@agstudija.lt
Projekto vadovas (PV): Grytė Akelienė; atestato Nr. A 2047
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: UAB „AG STUDIJA“ (įm. k. 303020281), Savanorių pr. 219., Kaunas
Architektė Grytė Akelienė, kontaktinis tel. 8 656 43723, el. p.: gryte@agstudija.lt
Informacija teikiama darbo dienomis nuo 10 -12val, 14-16 val. Nuo 2019-03-28 iki 2019-04-17.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai  Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki viešo susirinkimo, rengėjo nurodytu el. pašto adresu.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):
Projektiniai pasiūlymai viešai bus pristatyti susirinkimo metu 2019 m. Balandžio 17d. 12.00-13.00val.  Didžioji g. 36, Kėdainiai (Viešbučio "Grėjaus namas" patalpose).

2019-03-25
PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ ŠVIESOS G. KĖDAINIUOSE STATYBOS PROJEKTĄ
1. Statinių  statybvietės adresas: Kėdainių rajono savivaldybė, Šviesos g.
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Statybos rūšis: naujo statinio statyba. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos: gatvės.
Statinio kategorija: nesudėtingasis statinys
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Patvanka“ , Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. (8 37) 327452.
Projekto vadovas: Kęstutis Amolevičius, kestas@patvanka.lt, tel. 8698 38297
4.  Statytojas - Kėdainių rajono savivaldybė, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, tel. (8 347) 69500
5.  Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt; Kėdainių rajono savivaldybės Statybos ir turto skyriuje, J. Basanavičiaus g. 36, 612 kab. Atsakingas asmuo – vyr. specialistas Audrius Zubavičius (tel. 8347 69529).
6.  Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus teikti iki 2019 m. balandžio 10 d. 17:00 val.  elektroniniu paštu kestas@patvanka.lt  ir viešo susirinkimo metu.
7.  Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: 2019 m.  balandžio 11 d. 17:00 val.   Kėdainių rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, 612 kab.


2019-03-21
Statinio adresas - Melioratorių g.16, Vilainių k., Kėdainių r.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - 6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau;
Projektinius pasiūlymus parengė IĮ „Cyrrus”;
Projekto vadovas Andrius Cironka, el. p. andriuscironka@gmail.com, tel. 8 618 36922;
Statytojas - IĮ „Kėdainių prekyba”
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais, projektinių pasiūlymų teikimas - Josvainių g.24, Kėdainiai, IĮ „Cyrrus” patalpose, 2019-03-24- 2019-04-10, 9-17val., tel.  8 618 36922.
Projektinius pasiūlymus galima teikti el. paštu (andriuscironka@gmail.com) iki 2019-04-10

Viešas susirinkimas - 2019-04-10 17:25 - 17:40, Josvainių g.24, K4dainiai IĮ „Cyrrus” patalpose.


2018-03-01
PRANEŠIMAS APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO PROJEKTAVIMO PRADŽIĄ
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti Garažų paskirties pastato (angaro) su administracinėmis patalpomis Kėdainių r. Sav., Krakių sen., Deveikiškių k., Deveikiškių g. 5, statybos projektas

1.Statybvietės adresas: Kėdainių r. Sav., Krakių sen., Deveikiškių k., Deveikiškių g. 5
2.Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų paskirties pastatas su administracinėmis patalpomis.
3. Projektuotojas: UAB „Mini studio“, projekto vadovas M. Butvila (A 1830), architektas D.Kamarūnas, el.p. (koorespondencijai): darius@ministudio.lt, tel.: +370 605 39741.
4. Statytojas: M.U.
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis 2019 m. kovo 01 d. – 2019 m. kovo 22 d. 10:00-12:00, 13:00-16:00 valandomis, UAB „Mini studio“ patalpose, adresu: K. Petrausko g. 19A-304, Kaunas, iš anksto susitarus telefonus: +370 60 539741.
6. Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu ar el. pašto adresu:
K. Petrausko g. 19A-304 (UAB „Mini studio“), Kaunas, el.p.: darius@ministudio.lt, tel.: +370 605 39741 iki viešo susirinkimo (iki 2019 m. kovo 22 d.).
7. Viešas susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 22 d. 18:00 val., projekto rengėjo patalpose, Kauno m. K. Petrausko g. 19A-304 (UAB „Mini studio“).

2019-01-24
INFORMACIJA
Statinio adresas - Maumedžių g.25, Janušavos k., Kėdainių r.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis - gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai;
Projektinius pasiūlymus parengė    IĮ „Cyrrus”, Projekto vadovas Andrius Cironka, el.p.andriuscironka@gmail.com, tel.8 618 36922
Statytojas    - K. P.
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais, projektinių pasiūlymų teikimas - Josvainių g.24, Kėdainiai, IĮ“Cyrrus“ patalpose, sausio 27 d.- vasario 10 d. , 9-17val., tel. 8 618 36922. Projektinius pasiūlymus galima teikti el. paštu andriuscironka@gmail.com iki vasario 10 d.

Viešas susirinkimas vyks 2019 m. vasario 11 d. 14 val., Josvainių g. 24, IĮ „Cyrrus”  patalpose.

2019-01-16
INFORMACIJA APIE STATINIO PROJEKTAVIMĄ

Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato Juodkiškio g. 50 Kėdainiuose, statybos projektas
Statinio statybvietės adresas: Juodkiškio g. 50 Kėdainiai.
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo paskirties statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Žilvinas Radvilavičius, el. p. radvilbiuras@yahoo.com, mob.tel. +370 687 58996

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto
Deivis Černiauskas, el. p. radvilbiuras@yahoo.com, mob.tel. +370 618 22675

Statytojas
: AB "Lifosa", Juodkiškio g. 50 Kėdainiai, tel. +370 620 42542
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Drobės g.62, Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras, darbo dienomis: I –V nuo 8.30 iki 16.30 val.; savivaldybės interneto adresas www.kedainiai.lt
Iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus teikti raštu adresu Drobės g. 62, LT- 45181 Kaunas, IĮ Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras arba el. p. radvilbiuras@yahoo.com iki 2019 m. vasario mėn. 5 d.
Viešas susirinkimas vyks: 2019 m. vasario mėn. 5 d. 17.00 val. AB "Lifosa " administraciniame pastate Juodkiškio g. 50 Kėdainiai 201 kab.

2018-12-03
Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimo pradžią

Gamybos, pramonės paskirties pastato Vakarų g. 5, Kėdainiai statybos projektas.
Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Vakarų g. 5, Kėdainiai, sklypo kad. Nr. 5333/0030:61
Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės.
Statybos rūšis: Statyba.
Planuojamas statinio projektavimo laikotarpis 2019 m. pirmas ketvirtis.
Projektuotojas ir projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas, Tel. +37061039322;
Architektas Laura Bagdžienė , tel. 868721228, el. paštas: lbagdziene@bsprojektai.lt.
Projekto vadovas Arūnas Černauskas, tel 862070846, el. paštas: acernauskas@bsprojektai.lt
Statytojas: UAB „Kormotech“, įmonės kodas 304910453, adresas Virginijaus Druskio g. 6-18, LT-04305 Vilnius, tel. 862070846, el. paštas: acernauskas@bsprojektai.lt
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Bendrieji statybų projektai“, Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaune, darbo dienomis nuo 13:00 iki 16:00 val. iki 2018-12-21, arba savivaldybės interneto svetainėje http://www.kedainiai.lt .
Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu projekto vadovui Arūnui Černauskui adresu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas arba el. paštu: acernauskas@bsprojektai.lt iki 2018-12-21.
Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
- vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
- pasiūlymo teikimo datą;
- informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymų teikimo tvarka, viešo susirinkimo procedūros yra aprašytos Statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje.
Viešo susirinkimo vieta: Kėdainių r. savivaldybės administracija, II aukšte salėje, šalia 204 kab. J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
Viešo susirinkimo data ir laikas: 2018-12-21, 17:00 val.

2018-11-29
Projekto pavadinimas: gamybos ir pramonės paskirties statinio (runkelių plovimo ir transportavimo linijos), Pramonės g. 6, Kėdainiuose, statybos projektas.

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos ir pramonės paskirties pastatas.
Projektuotojo atstovas: UAB "Sweco Lietuva" projekto vadovas Vilius Kavaliunas, el. p. vilius.kavaliunas@sweco.lt, tel. 8 5 271 5027, mob. Tel. 8 671 06414.
Statytojas: AB "Nordic Sugar Kėdainiai", Pramonės g. 6, Kėdainiai.
Technikos vadovas: Albertas Čiužauskas, el. p. albertas.ciuzauskas@nordzucker.com, mob. tel. +370 699 77055.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta: pirmadieniais-penktadieniais, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, 608 kab. savivaldybės darbo laiku.
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2018-12-17, el. p. vilius.kavaliunas@sweco.lt.
Viešas susirinkimas vyks: AB "Nordic Sugar Kėdainiai" biure, Pramonės g. 6, Kėdainiai, 3 a. Drąsos salėje 2018-12-18, 17.00 val.


2018-11-28
Dėl visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus
Projektas:
Mokyklos pastato Kėdainių raj. savivaldybėje, Josvainių sen., Kunionių
km., Liepų g. 22 (kadastrinis Nr. 4400-0165-9478) kapitalinis remontas, keičiant dalies patalpų paskirtį į gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) ir pritaikant pastatą socializacijos centrui
Projektinių pasiūlymų rengėjas: Vilniaus miesto technikos universiteto Architekt8ros fakulteto Architektūros institutas  Projekto vadovas:  J.Jakaitis
Statytojas:  Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 190995938, Vilnius, Geležinio Vilko g. 12, tel. +370 52649452, el.p.  sac@sac.smm.lt
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 190995938, Vilnius, Geležinio Vilko g. 12, tel. +370 52649452 sac@sac.smm.lt
Projekto vadovas  Nijolė Kalasauskienė informaciją teikia tel. +370 52649452 darbo dienomis, darbo valandomis.
Pasiūlymų teikimas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 190995938, Vilnius, Geležinio Vilko g. 12, el. paštu sac@sac.smm.lt
 Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2018-12-18
Viešasis susirinkimas vyks 2018 m. gruodžio mėn. 19 d. 17.00 val Vilnius, Geležinio Vilko g. 12

2018-11-27
 Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Sandėliavimo paskirties pastato Kėdainių r. sav. Mantvilonių k. 2 statybos projekto projektiniai pasiūlymai.
Statybvietės adresas:
Kėdainių r .sav. Mantvilonių k. 2;
Statinio  naudojimo paskirti:  sandėliavimo paskirties pastatas;
Statybos rūšis: nauja statyba;
Projektuotojas: UAB“ Saisto projektai“ M. Krėvės prospektas 13a, Kaunas, el. paštas: saistas@saistas.lt  tel. 8 698 78946; 
Projekto vadovas: Rimantas Tylūnas at. Nr.3904;  
Statytojas: AB „ Krekenavos agrofirma“;
Susipažinti su  projektiniais pasiūlymais galima iki 2018.12.13 d. darbo metu  UAB “ Saisto projektai“ patalpose
nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu  V. Krėvės pr. 13a, arba Kėdainių raj.sav. internetiniame  puslapyje www.kėdainiai.lt;
Pasiūlymai teikiami iki 2018 m. gruodžio  13 d.  šiais būdais:  raštu adresu V. Krėvės pr. 13a, Kaunas LT – 44151,
el. pašto adresu:  saistas@saistas.lt;
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. gruodžio 13 d, 16.30 val. Kėdainių r. sav. Mantvilonių k.2  AB “ Krekenavos agrofirma“ patalpose 1aukšto foje.

2018-11-20
Informuojame apie rengiamą ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠK-6 IKI DOTNUVOS G. 2, NUO ŠK-113-4 IKI S. JAUGELIO TELEGOS G. 26, 28 IR 30, NUO ŠK-116-2-1 IKI SODŲ G. 10, 10A IR 12, KĖDAINIUOSE REKONSTRAVIMO PROJEKTĄ ir projektinių pasiūlymų svarstymą.

Projektas: ŠILUMOS TINKLŲ NUO ŠK-6 IKI DOTNUVOS G. 2, NUO ŠK-113-4 IKI S. JAUGELIO TELEGOS G. 26, 28 IR 30, NUO ŠK-116-2-1 IKI SODŲ G. 10, 10A IR 12, KĖDAINIUOSE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.
Statybos adresas: Dotnuvos g. 1, 1A, 2, S. Jaugelio Telegos g. 26, 28 ir 30, Skongalio g. 32, Sodų g. 10, 10a ir 12, Kėdainių m., Kėdainių rajono savivaldybė.
Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai – skirstomieji šilumos tiekimo tinklai.
Statinys projektuojamas vadovaujantis 2017 metais parengta AB „Panevėžio energija“ Kėdainių m., šilumos tinklų rekonstravimo technine specifikacija.
Statytojas – AB „Panevėžio energija“.
Projektuotojas – UAB „PROKADO“, Radviliškio g. 14 – 9, Panevėžys. Projekto vadovas Nadiežda Kolbovskaja.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kėdainių rajono Architektūros ir urbanistikos skyriuje (608a kab.) iki 2018 m. lapkričio 26 d. Arba adresu Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 97, darbo dienomis iki 2018-11-23, Pir-Ket 15:15 - 16:15, Pen 13:00 - 14.00.
Projekto dalies vadovas informaciją teikia tel. (8 698) 12819 darbo dienomis ir darbo valandomis. Informacija ir pasiūlymai gali būti teikiami iki 2018 m. lapkričio 26 d. ir viešo susirinkimo metu, susirinkimo patalpoje.
Pasiūlymus teikti galima raštu elektroniniu paštu info@prokado.lt  arba adresu  g. 14, Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 97, AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajono padalinyje.
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. lapkričio 26 d. 17 val. Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 97, pasitarimų salėje.

- Projekto 1 dalis
- Projekto 2 dalis

2018-11-12
Informuojame apie pradedamą rengti Trijų butų gyvenamojo namo Josvainių 67A, Kėdainių m. projektą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektas:
TRIJŲ BUTŲ GYVENAMASIS NAMAS JOSVAINIŲ 67A, KĖDAINIŲ m. Nauja statyba.
Statybos adresas: Josvainių g. 67A, Kėdainių m., Kėdainių rajono savivaldybė. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5333/0007:173 Kėdainių m. k. v.
Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamoji.
Žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Statinys projektuojamas vadovaujantis 2012 metais parengto kvartalo detaliojo plano sprendiniais.
Statytojas – Evaldas Vizbaras.
Projektuotojas – Birutės Kundrotienės projektavimo įmonė, Paeismilgio g. 14, Kėdainiai. Projekto vadovas Birutė Kundrotienė.
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kėdainių rajono Architektūros ir urbanistikos skyriuje (608a kab.) iki 2018 m. gruodžio 4 d.
Projekto vadovas informaciją teikia tel. (8 347) 61195 darbo dienomis ir darbo valandomis. Informacija ir pasiūlymai gali būti teikiami iki 2018 m. gruodžio 4 d. ir viešo susirinkimo metu, susirinkimo patalpoje.
Pasiūlymus teikti galima raštu elektroniniu paštu birute.kundrotiene@gmail.com  arba adresu Paeismilgio g. 14, Kėdainiai, Birutės Kundrotienės projektavimo įmonė.
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. gruodžio 4 d. 18 val. Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36. Pirmo aukšto vestibiulyje.

Priedas: Projektiniai pasiūlymai.

 

2018-09-27
Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Informuojame, kad pradedamas rengti Administracinės paskirties pastato dalies,  Kėdainių  r. sav., Truskavos sen., Pavermenio k., Liepų g.2, rekonstravimo projektas.

1. Rekonstruojamo statinio adresas:  Kėdainių  r. sav., Truskavos sen., Pavermenio k., Liepų g. 2, unik. Nr.4400-4115-8996.

2. Statinio naudojimo pagrindinė paskirtis: administracinė.

3. Projektuotojas: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT-35173 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 18 75; projekto vadovas Renata Skemundrienė, tel. 8 612 22801; el. p. renata@panprojektas.lt.

4. Statytojas: Kėdainių r. savivaldybės administracija; J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai; a.k.  188768545; tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125; e. p. administracija@kedainiai.lt.

5. Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Kėdainių r. savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt arba Kėdainių rajono savivaldybės pastate adresu: J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai 610 kab. pirmadieniais–penktadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val.

6. Pasiūlymų ir pastabų dėl projektinio pasiūlymo sprendinių teikimo tvarka: pasiūlymus projektuotojui dėl projekto galima pateikti raštu, siunčiant laišką nurodytu adresu: UAB „Panprojektas“, Respublikos 44, LT-35173 Panevėžys, bei elektroninio pašto adresu renata@panprojektas.lt.
Visuomenės atstovai, teikdami projektuotojui pasiūlymus, privalo nurodyti savo vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą), adresą ir kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikti iki 2018-10-17.

7. Viešas susirinkimas vyks  2018-10-17 17 val. II aukšte salėje, šalia 204 kab. J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

2018-09-25
Informacija visuomenei apie numatomą kitos (fermų) paskirties pastatų, Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Ansainių k., statybos projektinius pasiūlymus.


1.Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinėskoordinatės: Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Ansainių k. Sklypo kadastrinis Nr. 5337/0003:31 Labūnavos k. v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (fermų) paskirties pastatai (7.18).

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono
numeris: UAB "Sava ranga". el. p. info@savaranga.lt, tel. +370 611 38411.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio
pašto adresas): Projekto vadovė Jolanta Andriuškevičienė, atestato Nr. 36123, el. p. info@savaranga.lt,
tel. +370 611 38411. Architektė Vaida Plaušinytė, el. p. info@savaranga.lt, tel. +370 611 38411.

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovė, kontaktinis asmuo Simonas Greičius, el. p. s.greicius@linasagro.lt, tel. +370 680 23231.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos: Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainės
www.kedainiai.lt skyriuje „Statinių projektai“. Kėdainių r. sav., Labūnavos k., Barupės g. 9, darbo dienomis 8:00-12:00 ir 13:00-17:00 val. nuo 2018 09 28 iki 2018 10 12 d. tel. +370 347 34180

7. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymus raštu iki viešojo susirinkimo galima teikti adresu: UAB „Sava ranga“ Savanorių per. 192-601, Kaunas arba elektroniniu paštu info@savaranga.lt iki 2018 m. spalio 12 d.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešasis susirinkimas vyks 2018 m. spalio 15 d. 17.00 val., adresu Kėdainių r. sav., Labūnavos k., Barupės g. 9.

Skelbimas
2018-09-04
1. Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės Tilto g. 2A, Dotnuva, Kėdainių r. sav.;
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
- prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai);
- paslaugų paskirties pastatas – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai;
3. Statinių tipai
Projektuojamas prekybos paskirties pastatas – operatorinė ir paslaugų paskirties pastatas – savitarnos automobilių plovykla.
4.  Statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta). Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma;
5.  Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris.
UAB „Rusnė“ tel.nr. +370 37 320 365, el. paštas: rusne@rusne.lt.
Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai).
Rūta Šimkuvienė  el. p. ruta.r@rusne.lt
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).
UAB “Viados NT” Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus r., LT-14013;
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, arba el. paštu rusne@rusne.lt.
Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2018 m. rugsėjo 24 d.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2018 m. rugsėjo 24 d. 17:00 val., adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas.

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą
2018-07-27
Dėl visuomenės informavimo apie trijų butų gyvenamojo namo Josvainių g. 71C, Kėdainių mieste projektavimą ir projektinių pasiūlymų svarstymą.
Projektas: trijų butų gyvenamasis namas Josvainių g. 71C, Kėdainių m. (privatus gyvenamasis namas).
Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamoji.
Statinys projektuojamas vadovaujantis 2012 metais parengto detaliojo plano sprendiniais.
Projektinių pasiūlymų rengėjas:
Birutės Kundrotienės Projektavimo įmonė, Paeismilgio g. 14, Kėdainiai. Projekto vadovas - Birutė Kundrotienė.
Statytojas – Vytautas Balčiūnas.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Kėdainių rajono Architektūros ir urbanistikos skyriuje (608 kab.)
Projekto vadovas informaciją teikia tel. (8 374) 61195 darbo dienomis ir darbo valandomis. Informacija ir pasiūlymai gali būti teikiami iki 2018 m. 8 d. 17.16 val.
Pasiūlymus teikti galima raštu elektroniniu paštu birute.kundrotiene@gmail.com  arba adresu Paeismilgio g. 14, Kėdainiai, Birutės Kundrotienės projektavimo įmonė.
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. rugpjūčio 17 d. 18 val. Kėdainiai , J. Basanavičiaus g. 36. Pirmo aukšto vestibiulyje.

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

2018-07-10
DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacija
Projektas: Atliekų perdirbimo gamyklos Šiaurinė g. 4, Kėdainiai statybos projektas.
Statinių naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės.
Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB Archko, Turgaus aikštė 27, Klaipėda. Projekto vadovas:  Stanislovas Lukšas.
Statytojas:  UAB Baltic Recycling, 300568358, Širvintos, Vilniaus g. 77, tel. +370 60015511

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje  (608a kab.)
Projekto vadovas informaciją teikia tel. + 370 68606110 darbo dienomos, darbo valandomis.
Pasiūlymų teikimas : UAB Archko, Turgaus aikštė 27, Klaipėda. LT-91246, el. paštu stanislovas@archko.lt
Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2018-06-25

Viešasis susirinkimas vyks 2018 m .birželio mėn. 26 d. 17.00 val. Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI TECHNINĮ PROJEKTĄ
RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLŲ  STATINIO  JAGMINŲ G. 4A, NOCIŪNŲ KAIME, PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE, KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, STATYBOS PROJEKTAS


Statybvietės adresas:
Jagminų g. 4a, Nociūnų k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.,
Sklypo Kad. Nr. 5350/0022:86 Nociūnų k. v.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai. Ryšių (Telekomunikacijų)
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rasos Pumputienės įmonė
Projekto vadovė Rasa Pumputienė
el. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt
Tel. Nr.: + 370 682 40021
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
Statytojas: UAB "TELE2", Sporto 7A, LT-09200 Vilnius, Tel.: +37067366358
el. p. aurelija.budaviciene@tele2.com
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
Adresas: LT-76350  Šiauliai, Tilžės 144
Projektų vadovas: Rasa Pumputienė
el. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt
Tel. Nr.: + 370 682 40021
Nuo 8:00 iki 17:00 valandomis ir iki viešojo susirinkimo pabaigos
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu:
Adresas: LT-76350  Šiauliai, Tilžės 144    
Projektų vadovas: Rasa Pumputienė
el. paštas: rasa.pumputiene@splius.lt
Tel. Nr.: + 370 682 40021
Viešo susirinkimo adresas ir laikas:
2017 m. lapkričio  22 d., 15:00 val. PELĖDNAGIŲ seniūnijoje, V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, LT-58164, Kėdainių r. sav., Tel.: +37068240021
Projektiniai pasiūlymaiInformacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Projektas: prekybos paskirties pastato Novočėbės k. 3, Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav.statybos projektas.
Statinių statybvietės adresas: Novočėbės k. 3, Kėdainių m. sen., Kėdainių r. savivaldybė.
Statinių naudojimo paskirtis: prekybos paskirties pastatas.
Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Šiaulių komprojektas“, Tilžės g. 170-401, Šiauliai
info@komprojektas.lt, tel. +370 41523523.
Projekto vadovas:  Vytautas Marcinkus, vytautas@komprojektas.lt, tel.+370 68732750.
Statytojas: AB „SKV-VALDA“ Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, tel. +370 673 16469.
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.kedainiai.lt) arba UAB “Šiaulių komprojektas” patalpose Tilžės 170-401, Šiauliuose š.m. lapkričio mėn. 15 – 30 d. darbo dienomis  8:00 – 17:00 valandomis. Projekto vadovas informaciją teikia tel. + 370 68732750 darbo dienomos, darbo valandomis.
Pasiūlymų teikimas: informacija priimama elektroniniu paštu info@komprojektas.lt,  arba raštu adresu: UAB”Šiaulių komprojektas” Tilžės 170-401, Šiauliai iki 2017-11-30d.
Viešasis susirinkimas vyks 2017 m.lapkričio mėn. 30 d. 17.00 val. S. Jaugelio Telegos g.2, Kėdainiai.
Projektiniai pasiūlymai

Informacija apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą

Projektas: Gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastato Birutės g. 16, Daukšių k., Kėdainių r., Statybos projektas
Statinių statybvietės adresas: Birutės g. 16, Daukšių k., Kėdainių r. sav., Sklypo kadastro Nr. 5327/0015:95 Keleriškių m. k. v.
Statinių naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatai
Projektinių pasiūlymų rengėjas: AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, įm. k. 147732969, projektų vadovas Ruslan Timofejev, el. p. ruslanas@pst.lt, mob. tel. +370 61543972
Statytojas: UAB „JMJ Baltic“, įm. k. 111685528, Neries Krantinė 16, LT-48402 Kaunas, info@l-t-p.com, tel. +370 37 362322
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniais sprendiniais galima Kėdainių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje – www.kedainiai.lt  arba Užsakovo patalpose adresu Kėdainiai, Birutės g. 16, nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2017 m. spalio 17 d., darbo dienomis 9:00 – 15:00 val. Informacija darbo dienomis darbo valandomis projekto vadovo teikiama telefonu +370 61543972 ir el. paštu ruslanas@pst.lt.
Pasiūlymų teikimas: informacija priimama elektroniniu paštu ruslanas@pst.lt  arba raštu, adresu: AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ Projektų vadovui Ruslanui Timofejevui, Verkių g. 25C, Vilnius iki 2017 m. spalio 16 dienos. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešas susirinkimas vyks 2017-10-17 dieną 17.00 val. Kėdainiai, Birutės g. 16.
Priedas Nr.1
Priedas Nr.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIES DERINIMO, SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR PRAŠYMO INFORMUOTI ISUOMENĘ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO NUMATOMĄ PROJEKTAVIMĄ
Statytojas ūkininkas Romualdas Majeras, gyv. Uždulinskio km., LT-54207 Čekiškės sen., Kauno raj., informuoja apie numatomą projektuoti visuomenei svarbų statinį – „Pagalbinės žemės ūkio veiklos universalios paskirties pastato Kėdainių raj. Pelėdnagių sen., Pelėdnagių k., Cukraus g. statyba“.
Prašome Jūsų, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo 1÷3 ir 11÷13 punktuose nustatyta tvarka, išduoti specialiuosius reikalavimus ir patvirtinti pridedamą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį.
Statytojas Romualdas Majeras informuoja apie numatomą projektuoti visuomenei svarbų statinį – pagalbinės žemės ūkio veiklos universalios paskirties pastatą ir prašo Jūsų, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka, savivaldybės interneto svetainėje paskelbti apie numatomą projektavimą.

Statinio duomenys:
1. Statinio statybvietės adresas – Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Pelėdnagių k., Cukraus g., sklypo kadastrinis Nr. 5350/0015:358 Nociūnų k.v.
2. Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio paskirties pastatai; statybos rūšis – naujo statinio statyba; statinio kategorija – ypatingas statinys.
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – UAB „Bendrieji statybų projektai“ projekto vadovas Julius Ulickas; tel. +370 687 81345; el.p. julickas@bsprojektai.lt.
4. Statytojas – Romualdas Majeras, adresas: Uždulinskio km., LT-54207 Čekiškės sen., Kauno raj., tel. +370 612 97679; +370 37 568533, el.p.: info@igmartus.lt; igmartus@gmail.com.
5. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
•UAB „Bendrieji statybų projektai“ patalpose Savanorių pr. 187, Kaune darbo dienomis š. m. rugpjūčio mėn. 08  – 29 d., 8.00-17.00 valandomis.  Informacija telefonu +370 687 81345.
•Kėdainių raj. savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyriuje kab. 608 J.Basanavičiaus g. 36 Kėdainiai darbo dienomis š. m. rugpjūčio mėn. 14  – 30 d., interesantų priėmimo valandomis.     
Informacija telefonu 8 347 69597.
6. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – iki 2017-08-30 d. 17 val. elektroniniu paštu julickas@bsprojektai.lt, raštu ar  paštu Savanorių pr. 187, LT-50177 Kaunas.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – Kėdainių raj. savivaldybės architektūros ir urbanistikos skyrius, kab. 608, J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai 2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d. 17.00 val.

Projektas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekto pavadinimas – Valstybinės reikšmės  krašto kelio Nr. 229 Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai ruožo nuo 13,05 iki 17,065 km  rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus.

Statytojas (užsakovas) – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Statybos vieta - Kėdainių r. sav.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos)
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija –Ypatingas
Projektuotojas – UAB „Kelprojektas“ kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, projekto vadovas A. Stonius, tel. (8 37)  20 54 30, mob. (8 618) 18844, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: www.kelprojektas.lt, elektroninis paštas: audrius.stonius@kelprojektas.lt,  projekto koordinatorius  J. Kriščiūnienė, tel. (8 37)  20 54 30, el. p. mob. (8 615) 82022 , jurgita.krisciuniene@kelprojektas.lt, ).  
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – iki gruodžio mėn. 13 d. galima susipažinti UAB „Kelprojektas“ adresu I. Kanto g. 25, Kaunas, 409 kabinetas
Pastabas ir pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti UAB „Kelprojektas“ kelių skyriui iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Viešasis susirinkimas - Parengti projekto sprendiniai bus pristatyti viešame susirinkime, kuris įvyks 2016 m. gruodžio  13 d. 1600 val.  Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai,    II aukštas 204 kab.

Projektiniai pasiūlymai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekto pavadinimas – Kelio Nr. 144 Jonava – Kėdainiai - Šeduva ruožų nuo 23,97 – 29,473 km, 29,592 – 34,209 km bei 52,482 – 53,460 km rekonstravimas

Statytojas (užsakovas) – VĮ „Kauno regiono keliai“, I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas, el. pašto adresas: info@krk.lt, tel. +370 37 202340
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Susisiekimo komunikacijos: keliai
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija –Ypatingas
Projektuotojas – AB „Panevėžio keliai“ projekto vadovas Martynas Jokubauskis, el. pašto adresas: martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt, tel. +370 615 75185    
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – Susipažinti su projektiniais sprendiniais galima:
– AB „Panevėžio keliai“ projektavimo skyriuje, adresu Verkių g. 25c, Vilnius.
– Kėdainių rajono savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, 608 kab., Kėdainiai nuo 2016 m. lapkričio 29 d. iki 2016 m. gruodžio 5 d., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Informacija projekto vadovo teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val., tel. +370 615 75185, el. p. martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt
Projektinių pasiūlymų pateikimas - Informacija priimama elektroniniu paštu martynas.jokubauskis@paneveziokeliai.lt arba raštu, adresu: Verkių g. 25c, 08223 Vilnius iki 2016 m. gruodžio 5 dienos.
Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta:
– vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, teikiančiojo pasiūlymus adresas, telefono numeris.
– pasiūlymo teikimo data.
– informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su motyvuotais paaiškinimais. Atmesdamas pasiūlymą, Projektuotojas nurodo pasiūlymo atmetimo motyvus.
Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016-12-06, 17:00 val.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 36, 608 kab.

Projektiniai pasiūlymai 1
Projektiniai pasiūlymai 2
Duomenys apie statinį

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekto pavadinimasKelio Nr. 2012 Šėta – Beinaičiai - Nociūnai ruožo nuo 6,30 km iki 8,05 km rekonstravimas
Statytojas (užsakovas) – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos / VĮ ,,Kauno regiono keliai“
Statybos vieta - Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos)
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija –Ypatingas
Projektuotojas – UAB ,,KELPROJEKTAS“ Kauno m. sav., Kaunas, I. Kanto g. tel. (8 37) 20234023
Projekto vadovas – Dovydas Banys (kvalifikacijos atestatas Nr. 29451)     
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016-11-22 iki 2016-12-08 16:00 val. Kauno m. sav., Kaunas, I. Kanto g. 25-417
Informacija teikiama: el. paštu: dovydas.banys@kelprojektas.lt tel. (8 687) 86112
Projektinių pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016-12-08, 16:00 val.
Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai, V. Koncevičiaus g. 3
Projektiniai pasiūlymai
Grafinė dalis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekto pavadinimas – Kelio Nr. 2011 Krakės – Dovydiškiai - Grinkiškis ruožo nuo 8,50 km iki 10,46 km rekonstravimas
Statytojas (užsakovas) – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos / VĮ ,,Kauno regiono keliai“
Statybos vieta - Kėdainių r. sav., Krakių sen.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos)
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija –Ypatingas
Projektuotojas – UAB ,,KELPROJEKTAS“ Kauno m. sav., Kaunas, I. Kanto g. tel. (8 37) 20234023
Projekto vadovas – Dovydas Banys (kvalifikacijos atestatas Nr. 29451)     
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016-11-22 iki 2016-12-07 16:00 val. Kauno m. sav., Kaunas, I. Kanto g. 25-417
Informacija teikiama: el. paštu: dovydas.banys@kelprojektas.lt tel. (8 687) 86112
Projektinių pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016-12-07, 16:00 val.
Kėdainių r. sav., Krakių sen., Ažytėnai, Ažytės g. 7
Projektiniai pasiūlymai
Grafinė dalis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garažo pastato, unik. Nr. 5397-8007-0028, rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą (Šilelio g. 6, Kėdainių m., Kedainių r. sav.)

1. Statinio pavadinimas: Garažas.
2. Statinio adresas: Šilelio g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
3. Statinio esama paskirtis: Negyvenamasis pastatas, garažų paskirties pastatų pogrupis (8.7).
4. Projektuojama statinio paskirtis: Negyvenamasis pastatas, gamybos ir pramonės paskirties pastatų pogrupis (8.8).
5. Statytojas: UAB „ENODUS“ įmonės kodas 302572490, Savanorių pr. 109, LT-44208 Kaunas, el. paštas info@enodus.lt,  tel. 8 37 452138. Registracijos adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Žalgirio g. 4C.
6. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „UGIRA“, PV Edmundas Petrikaitis, el. paštas edmundas@ugira.lt , tel. 834392216, 861620035.
7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Šilelio g.6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
8. Laikas kada galima susipažinti su pasiūlymais: Nuo 2016-07-28 iki 2016-08-03 (5 d.d.) imtinai, darbo valandomis.
9. Projektuotojui galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2016-08-03 17 val.
10. Viešo susirinkimo adresas laikas ir data:  Šilelio g.6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav. 2016-08-04 17:30 val.

Projektiniai pasiūlymai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katilinės pastato, unikalus Nr. 5397-8007-0042, rekonstravimas į gamybinės paskirties pastatą (Šilelio g. 6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.)
1. Statinio pavadinimas:
Katilinė.
2. Statinio adresas: Šilelio g.6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
3. Statinio paskirtis: Negyvenamasis pastatas, kitos paskirties pastatų pogrupis (8.22).
4. Projektuojama statinio paskirtis: Negyvenamasis pastatas, gamybos ir pramonės paskirties pastatų pogrupis (8.8).
5. Statytojas: UAB „ENODUS“ įmonės kodas 302572490, Savanorių pr. 109, LT-44208 Kaunas, el. paštas info@enodus.lt,  tel. 8 37 452138. Registracijos adresas: Kauno r. sav., Ringaudų sen., Ringaudų k., Žalgirio g. 4C.
6. Projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „UGIRA“, projekto vadovas Edmundas Petrikaitis, el. paštas edmundas@ugira.lt , tel. 834392216, 861620035.
7. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: Šilelio g.6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
8. Laikas kada galima susipažinti su pasiūlymais: Nuo 2016-07-28 iki 2016-08-03 (5 d.d.) imtinai, darbo valandomis.
9. Projektuotojui galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2016-08-03 17 val.
10. Viešo susirinkimo adresas laikas ir data:  Šilelio g.6, Kėdainių m., Kėdainių r. sav. 2016-08-04 17:30 val.

Projektiniai pasiūlymai

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruožo nuo 5,0 km iki 16,9 km rekonstravimas

Projekto pavadinimas – Krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruožo nuo 5,0 km iki 16,9 km rekonstravimas
Statytojas (užsakovas) – VĮ ,,Kauno regiono keliai“ Kauno m. sav., Kaunas, I. Kanto g. tel. (8 37) 20234023
Statybos vieta – Kėdainių r. sav., Surviliškio sen.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Krašto kelias
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija –Ypatingas
Projektuotojas – UAB „TILTŲ EKSPERTŲ CENTRAS“ T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius, tel. (8 5) 210 5319; el. p. tec@tec.lt  
Projekto vadovas – R. Valasevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. 20692)    
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016-05-16 iki 2016-05-26 17:00 val.
Surviliškio seniūnijos administraciniame pastate, Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Surviliškis, Kėdainių g. 6
Informacija teikiama el. paštu andrius.indriliunas@tec.lt tel. (8 615) 46777
Projektinių pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Viešasis susirinkimas  įvyks 2016-05-26, 17:00 val.
Surviliškio seniūnijos administraciniame pastate, Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Surviliškis, Kėdainių g. 6
Projektiniai pasiūlymai 1
Projektiniai pasiūlymai 1
Brėžiniai 1
Brėžiniai 2
Priedai
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelio Nr. 2012 Šėta–Beinaičiai–Nociūnai ruožų rekonstravimo projektas

Projekto pavadinimas – Kelio Nr. 2012 Šėta–Beinaičiai–Nociūnai ruožų rekonstravimo projektas
Statytojas (užsakovas) – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus m. sav., Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Statybos vieta – Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Rajoniniai keliai
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija –Ypatingas
Projektuotojas – UAB „KELPROJEKTAS“. Projekto vadovas - A. Stonius (kvalifikacijos atestatas Nr. 13927), el. paštas info@kelprojektas.lt  tel. 8 37 223 186
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016-03-14 iki 2016 03 25, 10 val. Kauno m. sav., Kaunas, A. Strazdo g. 22-303.
Informacija teikiama: el. paštu giedrius.gaizauskas@sweco.lt  mob. + 370 370 205561
Projektinių pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016-03-29, 16:00 val.
Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Pelėdnagiai, V. Koncevičiaus g. 3

Tekstinė dalis
Grafinė medžiaga
Pavedimo sutartis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kelio Nr. 2009 Mantviloniai–Plaktiniai–Paliepiai ruožo rekonstravimo projektas
Projekto pavadinimas –
Kelio Nr. 2009 Mantviloniai–Plaktiniai–Paliepiai ruožo rekonstravimo projektas
Statytojas (užsakovas) – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus m. sav., Vilnius, J. Basanavičiaus g. 36
Statybos vieta - Kėdainių r. sav., Josvainių sen.
Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – Rajoniniai keliai
Statybos rūšis – Rekonstravimas
Statinio kategorija –Ypatingas
Projektuotojas – UAB „ KELPROJEKTAS“. Projekto vadovas - A. Stonius (kvalifikacijos atestatas Nr. 13927), el. paštas info@kelprojektas.lt  tel. 8 37 223 186
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais – nuo 2016-03-10 iki 2016 03 22, darbo valandomis Kauno m. sav., Kaunas, I. Kanto g. 25-217.
Informacija teikiama: el. paštu dovydas.banys@kelprojektas.lt  mob. + 370 68786112
Projektinių pasiūlymų pateikimas - pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Viešasis susirinkimas - viešasis susirinkimas įvyks 2016-03-22, 16:00 val.
Kėdainių r. sav., Josvainių sen., Josvainiai, Kėdainių g. 9

Tekstinė dalis
Grafinė medžiaga 1
Grafinė medžiaga 2