J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teritorijų planavimo dokumentai

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KEITIMAS (patvirtintas 2021 m. gruodžio 17 d.)

-Aiškinamasis raštas

-Funkcinių prioritetų brėžinys

-Susisiekimo ir infrastruktūros brėžinys

-Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo brėžinys

-Gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir rekreacijos brėžinys

 

KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIAI

- Aiškinamasis raštas

- Pagrindinis brėžinys

- Susisiekimo sistemos brėžinys

- Inžinerinės infrastruktūros brėžinys

- Želdynų sistemos brėžinys

- Gamtinio karkaso brėžinys

 

KĖDAINIŲ RAJONO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS (patvirtintas 2009 m. vasario 27 d.)

- Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai

- Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas

- Rekreacija ir turizmas

- Kultūros paveldas

- Aiškinamasis raštas

 

DOTNUVOS MIESTELIO BENDRASIS PLANAS 

- Aiškinamasis raštas

- Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai

- Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimo komunikacijos

- Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas

 

JOSVAINIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS 

- Aiškinamasis raštas

- Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai

- Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimo komunikacijos

- Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas

 

KRAKIŲ MIESTELIO BENDRASIS PLANAS 

- Aiškinamasis raštas

- Brėžiniai

 

ŠĖTOS MIESTELIO BENDRASIS PLANAS 

- Aiškinamasis raštas ir brėžiniai

 

VILAINIŲ KAIMO TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

LABŪNAVOS KAIMO DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

PAOBELIO KAIMO DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

PELĖDNAGIŲ KAIMO DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

NOCIŪNŲ KAIMO DETALUSIS PLANAS 

Nuoroda į dokumentą TPDR

 

 

KĖDAINIŲ MIESTO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALŲ DETALIEJI PLANAI

- Žemaitės g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Smilgos g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Ramybės skv. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Šėtos g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Liepų al. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- J. Basanavičiaus - Kęstučio g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Josvainių g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Liaudies, Respublikos, Chemikų, A. Kanapinsko, Rasos g. kvartalo detaliojo plano brėžinys

- Gegučių, A. Kanapinsko, g. Rasos, Mindaugo, Pavasario g. kvartalo detaliojo plano brėžinys