J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Viešoji tvarka

Gražus, švarus, tvarkingas ir saugus miestas – pagrindinis mūsų tikslas. Nelik abejingas, prisidėk ir Tu!

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistai tiria administracinius teisės pažeidimus, pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus,  nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas už atitinkamuose Administracinių   teisės pažeidimų kodekso straipsniuose numatytus administracinius teisės pažeidimus.

Pagrindinės Viešosios tvarkos skyriaus veiklos sritys yra šios:

• Apleistų ir neprižiūrėtų pastatų kontrolė
• Atliekų tvarkymo, švaros užtikrinimo kontrolė
• Draudžiamose vietose parkuojamų automobilių kontrolė
• Alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose kontrolė
• Gyvūnų laikymo ir auginimo kontrolė
• Prekybos ir paslaugų teikimo viešose vietose taisyklių kontrolė
• Reklamos kontrolė

Skyriaus kuruojamos taisyklės ir tvarkos

Atliekų tvarkymo taisyklės

Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių įrenginių naudojimo taisyklės

Gyvūnų laikymo Kėdainių rajono savivaldybėje taisyklės

Kėdainių miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės

Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklės

Kėdainių rajono savivaldybės saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklės

Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose bei viešųjų vietų Kėdainių rajono savivaldybėje sąrašo tvirtinimo

Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarka 

Prašymo leisti organizuoti renginį Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje vietoje forma

Pranešimo apie organizuojamą renginį Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje vietoje kuriam leidimo nereikia forma

Įsakymas dėl nuolatinės renginių organizavimo Kėdainių rajono viešosiose vietose komisijos sudarymo, darbo reglamento patvirtinimo ir pranešimo apie renginį, kuriam leidimo nereikia, formos patvirtinimo

Įsakymas dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. AD-1-1453 „Dėl nuolatinės renginių organizavimo Kėdainių rajono viešosiose vietose komisijos sudarymo, darbo reglamento patvirtinimo ir pranešimo apie renginį, kuriam leidimo nereikia, formos patvirtinimo“ pakeitimo

Nuolatinės renginių organizavimo Kėdainių rajono viešosiose vietose komisijos darbo reglamentas

Pranešimo apie organizuojamą renginį Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje vietoje, kuriam leidimo nereikia, forma

Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisykles

Triukšmo prevencijos Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės ir triukšmo savivaldybės teritorijoje rodikliai

Įsakymas dėl triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklių tvirtinimo

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Vidaus reikalų ministro įsakymas "Dėl prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Rūkymo vietos, kuriose pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimą draudžiama tai daryti

Rūkymo vietų, kuriose pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimą draudžiama tai daryti papildymas

Informacija gyventojui

Prieštaravimas dėl rūkymo

Pranešimas dėl remonto darbų


Susisiekite su mumis

Skyriaus vedėja Danutė Mykolaitienė
Telefonas 8 (347) 69526
El. paštas danute.mykolaitiene@kedainiai.lt 

Vyriausioji specialistė Žydrė Krivičienė
Telefonas 8 (347) 44213
El. paštas zydre.kriviciene@kedainiai.lt 

Vyriausiasis specialistas Saulius Rosteika
Telefonas 8 (347) 69563, mob. tel. 8 603 68511
El. paštas saulius.rosteika@kedainiai.lt 

Vyriausiasis specialistas Erikas Jakovlevas
Telefonas 8 (347) 20507, mob. tel. 8 606 82886
El. paštas erikas.jakovlevas@kedainiai.lt