J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Aplinkos apsauga

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PROGRAMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: GG LTU S31, UAB, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius https://greengenius.com/lt/, +370 655 45222, info@greengenius.eu.

PAV dokumentų rengėjas: Nomine Consult, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108 Vilnius, http://nomineconsult.com/lt/, +37052107210,  info.lt@nomineconsult.com.

PŪV pavadinimas ir vieta: GG LTU S31, iki 31 vėjo elektrinių parkas Kėdainių r. sav., Pernaravos sen.

PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas Kėdainių skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai ir atlieka kitas nustatytas funkcijas: Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, +37070662008, aaa@gamta.lt.

Motyvuotus pasiūlymus galima iki 2023-03-21 (imtinai), aukščiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui Nomine Consult, UAB, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai.

Susipažinti su PŪV PAV programa galima: https://nomineconsult.com/lt/services/environmental-advisory/ .

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį: Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu priimamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

 


 

PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - BIODUJŲ GAMYBOS - INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-03-01;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatoriaus pavadinimas: UAB „Savas metanas“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl dėl poveikio aplinkai vertinimo, pavadinimas: Biodujų gamyba;

4. PŪV vieta: Šingalių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: 1_atrankos+informacija_UAB+Savas+metanas.pdf - „Google“ diskas arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (12);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

 


 

INFORMACIJA APIE INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINĮ FINANSAVIMĄ

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-41 pakeistas Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Prašymus individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai bus galima teikti einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

PRAŠYMAS

 


 

PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - BIODUJŲ JĖGAINĖS STATYBA IR EKSPLOATACIJA - INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-02-24;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatoriaus pavadinimas: Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovė;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl dėl poveikio aplinkai vertinimo, pavadinimas: biodujų jėgainės statyba ir eksploatacija (Labūnavos k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.);

4. PŪV vieta: Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Labūnavos k.;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16QXJDyDAg-LuyqGgoyhrO5nOxMXnKY1q arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (11);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

 


 

NEMOKAMOS APLINKOSAUGINĖS EDUKACIJOS MOKINIAMS BEI BENDRUOMENĖMS

Pirmoji ir didžiausia licencijuota  pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje „Žaliasis taškas“ kviečia prisijungti prie NEMOKAMŲ nuotolinių edukacijų ciklo „Žaliasis raštingumas“, kurio tikslas – supažindinti visuomenę su teisingu praktiniu aplinkosaugos principų taikymu kasdienėje veikloje, parodant, jog būti gamtai draugišku žmogumi – nesudėtinga ir prasminga!

Kovo mėnesio edukacijų metu ruošimės svarbiausioms pavasario šventėms - gaminsime Kaziuko mugės dirbinius, minėsime Žemės dieną bei ruošimės šv. Velykoms gamtai bei aplinkai draugiškais būdais - taip prisidėdami prie žaliuojančio ir švaraus pavasario!

SVARBU! Prašome atkreipti dėmesį, kokiai amžiaus grupei skirtos edukacijos bei registruojantis nurodyti teisingą el. pašto adresą! Edukacijos vyksta nuotoliniu būdu.

 


 

PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - AUGALINĖS KILMĖS PRODUKTŲ GAMYBOS GAMYKLOS STATYBA IR EKSPLOATACIJA - INFORMACIJĄ ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos paskelbimo data: 2023-01-24;

2. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: NuPulse Pte. Ltd;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, pavadinimas: planuojamos augalinės kilmės produktų gamybos gamyklos statyba ir eksploatacija;

4. PŪV vieta: Pažangos g. 3, Kėdainiai, žemės sklype, kurio kadastro Nr. 5333/0030:46 (Kėdainių LEZ);

5. Atrankos informacija paskelbta: https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Kauno regionas (4);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

 


 

INFORMACIJA APIE JŪRINIŲ ERELIŲ PERĖJIMO TYRIMUS

Renato Jakaičio nuotrauka

Informuojame, kad VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ parengė ataskaitą „Jūrinių erelių perėjimo sėkmingumo tyrimų rezultatai natūraliose ir dirbtiniuose lizduose Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje 2022 metais“.

JŪRINIŲ ERELIŲ PERĖJIMO ATASKAITA

Jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla) perėjimo tyrimai finansuojami Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Jūrinio erelio lizdasJūrinio erelio lizdas

Deivio Dementavičiaus nuotraukos

 


 

INFORMACIJA APIE PARENGTUS NATŪRALIŲ PIEVŲ IR GANYKLŲ, PELKIŲ IR ŠALTINYNŲ ŽEMĖLAPIUS

Informuojame, kad Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-355/3D-680, 19, 25, 30 punktais ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ 2.11 papunktį parengė natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapius ir Tarnybos direktoriaus įsakymų „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektus.

Natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiuose nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 96, 101, 102, straipsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Su natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapiais ir Tarnybos direktoriaus įsakymais „Dėl natūralių pievų ir ganyklų, pelkių ir šaltinynų žemėlapių patvirtinimo“ projektais visuomenė galės susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/specialiosios-zemes-naudojimo-salygos.

Daugiau informacijos apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemas kreipkitės į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://www.vstt.lrv.lt/.

 


 

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU UAB „EPSOMA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS - KARČIOSIOS DRUSKOS (MAGNIO SULFATO) GAMYBOS - POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Epsoma“, Biochemikų g. 7, Kėdainiai, interneto svetainė: nėra, el. p. epsoma@epsoma.eu, tel. 860483814.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, interneto svetainė: www.aplinkosvadyba.lt, el. p. info@aplinkosvadyba.lt, tel. 852045139.

PŪV pavadinimas: Karčiosios druskos (magnio sulfato) gamybos veikla.

PŪV vieta: Kauno apskr., Kėdainių r. sav., Kėdainių m. sen., Kėdainiai, Biochemikų g. 7.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV ataskaitą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

Su parengta PAV ataskaita galima susipažinti: PŪV PAV ataskaitos rengėjo interneto svetainėje http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/paslaugos/poveikio-aplinkai-vertinimas/240

Taip pat su PŪV PAV ataskaita galima susipažinti nuo 2022-12-05 iki 2023-01-03 (imtinai): Kėdainių miesto seniūnijos patalpose (S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai), pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 08.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.), tel. 834767287;

UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, pirmadienį-penktadienį 8.00-17.00 val., tel. 852045139.

Pasiūlymus dėl PŪV PAV ataskaitos galima teikti iki 2023-01-03 (imtinai) raštu PAV dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius arba el. paštu info@aplinkosvadyba.lt, pasiūlymų kopijas informacijai pagal kompetenciją pateikiant PAV subjektams ir atsakingajai institucijai.

Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita vyks: 2023-01-03 17.00 val. Kėdainių miesto seniūnijos patalpose (S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiai) ir tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.
Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos tiesioginė nuoroda: http://bit.ly/3udTlGW

 


 

PRANEŠIMAS APIE KARČIOSIOS DRUSKOS (MAGNIO SULFATO) GAMYBOS, BIOCHEMIKŲ G. 7, KĖDAINIAI, KĖDAINIŲ M. SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Epsoma“, Biochemikų g. 7, Kėdainiai, el. p.: epsoma@epsoma.eu, tel.: +370 604 838 14.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt, tel.: 8 5 2045139, 8 607 80060.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Karčiosios druskos (magnio sulfato) gamyba, Biochemikų g. 7, Kėdainiai, Kėdainių m. sen., Kėdainių r . sav.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Planuojamos ūkinės veiklos metu, perdirbant iškastinę mineralinę uolieną, cheminės konversijos būdu bus pagaminama cheminė medžiaga: karčioji druska (magnio sulfatas) ir žaliavos: metalų hidroksidai, kvarcinis smėlis. Planuojama, kad per metus bus pagaminama iki 62 tūkst. t karčiosios druskos (magnio sulfato), 19,2 tūkst. t metalų hidroksidų ir 13,8 tūkst. t kvarcinio smėlio.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu Nr. I-1495 (toliau - PAV įstatymas) planuojama veikla atitinka PAV įstatymo 1 priedo 6.2. ir 6.3. punkte nurodytas veiklos rūšis, kurių poveikis aplinkai turi būti vertinamas.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą bus nagrinėjamos šios alternatyvos: 0 alternatyva. Planuojama ūkinė veikla nėra vykdoma. A alternatyva. Įgyvendinama planuojama ūkinė veikla – Karčiosios druskos (magnio sulfato) gamybos veikla Biochemikų g. 7, Kėdainiai.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos ypatumai: Planuojama ūkinė veikla (toliau- PŪV) bus vykdoma Kauno apskrityje, Kėdainių rajono savivaldybėje, Kėdainių m. seniūnijoje, Kėdainių miesto pietinėje dalyje, adresu Biochemikų g. 7. PŪV bus vykdoma teritorijoje esančiuose pastatuose ir teritorijoje šalia pastatų (žemės sklypo apimtyje), naujų pastatų statyba nenumatoma. Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV teritorijos nutolę ~0,83-0,91 km atstumu, artimiausias visuomeninės paskirties pastatas nutolęs ~0,7 km atstumu, artimiausia saugoma teritorija, Obelies kraštovaizdžio draustinis (identifikavimo kodas – 0230100000206) nutolusi ~0,5 km atstumu, artimiausia buveinių apsaugai skirta „Natura 2000“ teritorija, Barupės slėniai (identifikavimo kodas – 1000000000353) nutolusi ~5,7 km atstumu, artimiausia nekilnojamosios kultūros paveldo vertybė, Lietuvos nepriklausomybės valstybės atstatymo akto signataro Povilo Aksomaičio kapas (kodas 31807) nutolusi ~1,6 km atstumu, atstumas iki Lietuvos-Rusijos (Kaliningrado srities) sienos yra ~84,0 km.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius. Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 926 53, el. p.: aaa@gamta.lt (toliau – Agentūra).

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: Jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Pasiūlymus dėl PŪV galima teikti PAV dokumentų rengėjui ir Agentūrai. Pasiūlymus galima teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymų teikimo terminas 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo Agentūros interneto svetainėje, skaičiuojant nuo sekančios dienos po paskelbimo. PAV dokumentų rengėjas kartu su PŪV organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia PAV ataskaitoje.

 


 

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai šiemet vyks rugsėjo 16–22 dienomis. Šia kampanija siekiama skatinti Europos šalių vietos valdžios institucijas diegti ir populiarinti tvarias transporto priemones bei paskatinti gyventojus išbandyti susisiekimo automobiliais alternatyvas.

Europos judumo savaitė Kėdainiuose

 


 

KVIETIMAS TEIKTI PRAŠYMUS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIAM FINANSAVIMUI GAUTI

Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės gyventojus nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. teikti prašymus daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti (toliau – Prašymas) už individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – Įrenginiai) įsigijimą pagal Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-104 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymus gali teikti gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų pastatų savininkai, kuriuose jie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą (toliau – Pareiškėjas), 2022 m. atlikę Įrenginių statybos darbus ir visiškai užbaigę juos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pareiškėjai užpildytą atitinkamos formos Prašymą pateikia registravimui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba elektroniniu paštu [email protected], gyventojai@kedainiai.lt. Su Prašymu pateikiami šie dokumentai:

 1. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti Įrenginiai, kopija;
 2. kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas(-ai), kad neprieštarauja statybos darbams (taikoma, jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui);
 3. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriaus rašytinis sutikimas dėl statybos darbų atlikimo (taikoma valstybinės žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
 4. statybą leidžiančio dokumento, ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d. išduoto vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017, kopija;
 5. Pareiškėjo vardu išrašyti Įrenginių bei Įrenginių projekto parengimo įsigijimo (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra) ir apmokėjimo dokumentai (mokėjimo nurodymas, pinigų priėmimo kvitas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas);
 6. Įrenginių atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija (Įrenginių sertifikatas);
 7. tiekėjo (gamintojo) ar statybos darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų Įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas;
 8. UAB „Kėdainių vandenys“ išduotos buitinių nuotekų tinklų prisijungimo techninės sąlygos apie Pareiškėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus).

Visi nustatytus reikalavimus atitinkantys Prašymai įtraukiami į sąrašą daliniam finansavimui gauti pagal Prašymo registravimo datą.

Pareiškėjams dalinis finansavimas skiriamas:

 • vieno buto gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 700 (septyni šimtai) eurų;
 • dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate – 30 procentų Įrenginių įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 500 (penki šimtai) eurų vienam butui;
 • 100 procentų Įrenginių projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 400 (keturi šimtai) eurų.

Kviečiame Kėdainių rajono gyventojus tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, mažinti aplinkos (ypač vandens ir dirvožemio) taršą ir pasinaudoti Kėdainių rajono savivaldybės teikiama kompensacija.

Įrenginių įsigijimo išlaidos iš dalies finansuojamos Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į 601 kab., tel. (8 347) 20 505, 8-607-33281.

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.
Pateikta UAB „Krekenavos agrofirma“, adresu Mantvilonių k. 1, 57346 Kėdainių r. SAV., paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui gauti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).
Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje Veiklos sritys > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 96982, el. p. [email protected], paulius.boguzas@gamta.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo išdavimo teikiami darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.00 iki 14.45 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.
Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui išduoti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Išdavus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ KIEKIS KĖDAINIŲ RAJONE

Vadovaujantis Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040 „Dėl Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės administracija informuoja apie asbesto turinčių gaminių kiekį Kėdainių rajone 2022 m. duomenimis:

Eil.
Nr.

Statiniai

Asbesto turinčių gaminių kiekis, t

1.

Viešo naudojimo pastatai

182,88

2.

Gyvenamieji namai ir kiti namų valdos pastatai

38625,45

3.

Ūkinės, komercinės ir kitos veiklos pastatai

5854,56

4.

Kiti statiniai

2279,50

 

Iš viso:

46942,38

 


 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS KĖDAINIŲ RAJONO OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) ATASKAITĄ IR VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių r. Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121, el. paštas okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

PŪV vieta: Kėdainių rajono savivaldybė, Truskavos seniūnija, Okainių kaimas.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Ataskaita viešai eksponuojama nuo 2022 m. birželio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. darbo dienomis, darbo valandomis: Truskavos seniūnijos patalpose (adresu Liepų g. 2, Pavermenio k., Kėdainių r. sav., tel. (8 347) 41369). Taip pat su Ataskaita galima susipažinti PAV dokumentų rengėjo UAB „Ekostruktūra“ biure (adresu Studentų g. 67-410, Kaune) iš anksto susitarus telefonu. Ataskaita viešai skelbiama internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt (rubrikoje „Visuomenės informavimas“  http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/).

Viešo supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. birželio 30 d. 17:00 val. Okainių ŽŪB administracinėse patalpose (adresu Karališkoji g. 70, Okainiai, Kėdainių r. sav.).

Pasiūlymus PAV ataskaitai galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekostruktūra“ (el. paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas) iki viešo susirinkimo dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai.

Visuomenė pasiūlymus gali teikti raštu, el. paštu, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pasiūlymas turi būti pasirašytas. Teikiant pasiūlymus nurodoma: jeigu pasiūlymus teikia fiziniai asmenys – vardas, pavardė ir kiti duomenys (adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), jeigu pasiūlymus teikia juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimas, kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas); pasiūlymo teikimo data.

 


 

DĖL 2021 M. ORO KOKYBĖS TYRIMŲ ZONOJE APŽVALGOS

Siekiant įvertinti ir valdyti oro kokybę pagal visoje Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, kiekvienos šalies teritorija turi būti suskirstyta į zonas ir aglomeracijas. Lietuvoje šiam tikslui išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei likusios Lietuvos teritorijos be Vilniaus ir Kauno miestų zona. 2021 m. pagal valstybinio aplinkos monitoringo programą oro kokybės tyrimai urbanizuotose zonos teritorijose buvo atliekami 8-iose oro kokybės tyrimų stotyse: didžiuosiuose miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei stambesniuose pramonės centruose – Jonavoje, Kėdainiuose, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje.

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūra pateikė 2021 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalgą.

2021 m. oro kokybės tyrimų zonoje apžvalga

 


 

PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMOS KĖDAINIŲ RAJONO OKAINIŲ ŽŪB GALVIJŲ ŪKIO PLĖTROS, ADRESU OKAINIŲ K., TRUSKAVOS SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB, juridinio asmens kodas 161272418, Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav., LT-58471, tel. +370 699 11140, faksas +370 347 47121 el. paštas okainiu.zub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra, adresu Okainių k., Truskavos sen., Kėdainių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Planuojama pienininkystės ūkio plėtra, padidinant auginamų galvijų skaičių iki ~4000 sutartinių gyvulių (SG), pastatant tam reikalingus pastatus, įrenginius.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojama veikla patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktus: 1.1.4. karvėms, buliams – 250 ar daugiau; 1.1.5. veršeliams iki 1 metų – 1 000 ar daugiau; 1.1.6. galvijų prieaugliui nuo 1 iki 2 metų – 350 ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi yra planuojama esamo pienininkystės ūkio plėtra. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Pienininkystės kompleksas yra pietinėje Okainių kaimo dalyje, apie 16 km atstumu nuo Kėdainių, apie 10 km atstumu nuo Šėtos, apie 4,2 km atstumu nuo Pavermenio, apie 3,5 km nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys – Aristava – Sitkūnai. Kompleksas ribojasi Gerdvilų ir Karališkąja gatvėmis, žemės ūkio paskirties žemėmis. Artimiausi veiklai gyvenamieji namai yra Gerdvilų g. 2, Karališkoji g. 17, Gerdvilų g. 8, Gerdvilų g. 10 nutolę nuo keliasdešimt iki kelių šimtų metrų atstumu. Planuojami nauji pastatai ar įrenginiai nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Okainių kaimo senosios kapinės (kodas 42953) nuo esamų pastatų nutolusios ~70 m atstumu. Saugomos gamtinės teritorijos į pienininkystės komplekso teritoriją nepatenka. Artimiausios saugomos teritorijos: „Natura 2000“ teritorija paukščių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKEDB002) nutolęs toliau kaip 820 m, buveinių apsaugai svarbus Lančiūnavos miškas (LTKED0029) nutolęs toliau kaip 1,3 km. PŪV vieta yra Lietuvos centrinėje dalyje, iki kaimyninių valstybių toliau kaip 105 km.

PAV subjektai: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

 


 

INFORMACIJA APIE INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINĮ FINANSAVIMĄ

Informuojame, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-13 pakeistas Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo tvarkos aprašas.

Prašymai individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo daliniam finansavimui kompensavimo būdu gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijai teikiami einamaisiais metais nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

 


 

ATRANKOS IŠVADA DĖL KĖDAINIŲ RAJONO MILŽEMIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO TELKINIO DALIES NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas).

UAB „Kėdainių karjerai“, Nevėžio g. 28, Paobelio k., LT-55158 Kėdainių r. sav.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. +370 37 22 31 86, el. paštas: info@kelprojektas.lt

Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha) ir šio įstatymo 2 priedo 14 punktą.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma Kauno apskrityje, Kėdainių rajone, Vilainių seniūnijoje, Milžemių kaimo teritorijoje, žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 5340/0003:435). Administraciniu požiūriu PŪV yra apie 13,0 km į rytus nuo Kėdainių geležinkelio stoties, 3,5 km į pietryčius nuo Lančiūnavos gyvenvietės, apie 3,0 km atstumu į rytus nuo magistralinio kelio A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai. Žemės sklypas, kuriame PŪV nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui UAB „Kėdainių karjerai“. Laisvos valstybinės žemės 0,16 ha plotas, kuris yra įsiterpęs tarp esamo karjero žemės sklypo ir planuojamos teritorijos žemės sklypo priklauso Lietuvos Respublikai.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV bus vykdoma 3,6 ha plote, žemės sklypo kad. Nr. 5340/0003:435 dalyje ir laisvos valstybinės žemės 0,16 ha plote įsiterpusiame tarp esamo karjero žemės sklypo ir planuojamos teritorijos žemės sklypo, detaliai išžvalgytų išteklių apskaičiavimo kontūro ribose. Į telkinio naudingąjį sluoksnį jungtas gruntas, kuris atitinka LST 1331:2002 lt („Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija“) standartą ir yra tinkamas automobilių kelių sankasų įrengimui.

Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: UAB „Kėdainių karjerai“ planuojamai ūkinei veiklai – Milžemių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimui Kėdainių r. sav. Vilainių sen. Milžemių k. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Kauno regionas (45) ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

 


 

DĖL POTVYNIŲ RIZIKOS VALDYMO PLANO ATNAUJINIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1558 „Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašas, kuriame numatyta parengti potvynių rizikos valdymo planą ir periodiškai jį atnaujinti kas šešis metus.

Potvynių rizikos valdymo planas apima visus potvynių rizikos valdymo aspektus, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, apsaugai, pasirengimui, įskaitant potvynių prognozes bei išankstinio perspėjimo sistemas.

Šiuo metu yra rengiamas potvynių rizikos valdymo plano atnaujinimas. Preliminari situacijos apžvalga ir kita aktuali informacija pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vanduo/upes-ezerai-ir-tvenkiniai/potvyniu-rizikos-valdymas .

Kviečiame susipažinti su informacija ir teikti pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai raštu dėl galimų priemonių potvynių rizikai mažinti bei kitą informaciją apie svarbias potvynių sukeliamas problemas.

 

 


 

JŪRINIAI ERELIAI PAMĖGO KĖDAINIŲ APYLINKES

Nuo 2003 metų viešoji įstaiga „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ (GPVF) pradėjo ir jau devynioliktus metus vykdo jūrinių erelių apsaugos projektą Lietuvoje. Nuveikta išties daug. Ištirta visa šalies teritorija. Surasta per keturis šimtus natūralių jūrinių erelių lizdų. Duomenys apie lizdavietes įvesti į Aplinkos ministerijos saugomų buveinių, gyvūnų ir augalų rūšių registravimo informacinę sistemą bei pateikti Valstybinės miškų tarnybos miškų kadastrui. Iškelta per 120 dirbtinių lizdų šiems paukščiams. Savo veiksmais įtakota stabdant ūkinius darbus miškuose prie erelių lizdų, dalyvauta gelbėjant sužeistus erelius ar iš lizdų iškritusius jų jauniklius. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais jau yra apžieduota beveik tūkstantis jūrinių erelių jauniklių. Daug dėmesio skirta visuomenės švietimui. Surengta per 100 paskaitų, seminarų, mokymų, ekskursijų, kuriose dalyvavo per 4000 klausytojų. Apie projektą ir jo rezultatus išleisti kompaktiniai diskai, brošiūra, kalendoriai, lankstinukai, lipdukai. Parašyti moksliniai ir populiarūs straipsniai. Projekto rezultatai pristatyti TV ir radijo laidose. Paruošta ir įvairiose Lietuvos vietose eksponuojama fotografijų paroda “Jūrinis erelis Lietuvoje”. Įrengti informaciniai stendai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, Lietuvos zoologijos sode ir Ventės rago ornitologinėje stotyje. Daugiau informacijos galima rasti adresu: www.padekime-ereliams.lt, https://www.facebook.com/padekimeEreliams

Jau ne vienerius metus projekto darbai vyksta ir Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Jūrinių erelių veisimosi biologija susijusi su vandens telkiniais, kuriuose gausu žuvies ir vandens paukščių, o šiuos vandenis supa įvairių tipų ir amžiaus miškai. Kėdainių rajone, kaip ir daugelyje vidurio Lietuvos regionų, yra mažai didesnių vandens telkinių, todėl čia nėra daug jūriniams ereliams tinkamų veistis buveinių. Tačiau visgi yra ir šiame krašte pastaraisiais metais stebimos keturios šių didingų sparnuočių poros. Seniausiai žinoma šių paukščių buveinė yra Kaplių žuvininkystės tvenkiniai ir jų apylinkės. Gretimuose miškuose jau daugelį metų peri viena jūrinių erelių pora, kurios lizdavietė aptikta dar 1997 metais. Vėliau, gausėjant jūrinių erelių populiacijai šalyje, pagausėjo šių paukščių ir Kėdainių krašte. Pastaraisiais metais čia sutinkamos mažiausiai keturios šių paukščių poros, kurios savo lizdus paslėpusios atokiuose, drėgnuose lapuočių miškuose. Šie ereliai įsikūrė ne tik prie žuvininkystės tvenkinių, bet ir prie Nevėžio upės, Bublių bei Labūnavos tvenkinių. Neperinčių, dar nesubrendusių jūrinių erelių galima stebėti ir kitose rajono vietose, tačiau didžiausios šių sparnuočių sankaupos stebimos Kaplių žuvininkystės tvenkiniuose, kur sezoninių migracijų metu susirenka kelios dešimtys šių erelių. Nuo projekto pradžios rajono teritorijoje pavyko aptikti trylika natūralių šių paukščių lizdų, kurių dalis jau išbyrėję. Buvo iškelti septyni dirbtiniai lizdai. Pagal tarptautinę programą spalvotais žiedais Kėdainių rajone 2003 – 2021 m. apžieduoti 23 jūrinių erelių jaunikliai. Užaugę ir gimtus lizdus palikę ereliukai tapo savotiškais Kėdainių rajono ambasadoriais ir pasklido įvairiomis kryptimis. Keli žieduoti paukščiai vėliau stebėti ne tik įvairiose Lietuvos vietose, bet ir Estijoje, Lenkijoje, o vienas paukštis stebėtas Vengrijoje net už 1000 km nuo savo gimtojo lizdo.

Projekto vykdytojai dėkoja už daugiametę paramą Kėdainių rajono savivaldybei.

VšĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ nuotraukos

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta UAB „Bekonas LT“, adresu Čiukiškių k. 2, Josvainių sen., Kėdainių r. sav., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.old.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija Taršos integruota prevencija ir kontrolė Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.ltdanguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ATASKAITA

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, Pramonės g. 6, 57242 Kėdainiai. Tel.: +370 34 767 730, el. p.: kedainiai@nordicsugar.com; www.nordicsugar.com

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.ltwww.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ gamyklos Pramonės g. 6, Kėdainiuose nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas

PŪV vieta: Pramonės g. 6, Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav., Kauno apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita nuo 2021-09-01 galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva” internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/. Tiesioginė nuoroda į dokumentą: https://bit.ly/2XILt3b

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2021-10-01 imtinai, PAV dokumentų rengėjui raštu (Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius) ar el. paštu info@sweco.lt, pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-10-01 17:00 val. Tiesioginės transliacijos tiesioginė nuoroda: https://bit.ly/3iXNtgd

Tiesioginės transliacijos nurodą taip pat galima rasti UAB „Sweco Lietuva“ internetinėje svetainėje, adresu: https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/informacija-apie-viesa-visuomenes-supazindinima-su-ab-nordic-sugar-kedainiai-gamyklos-pramones-g-6-kedainiuose-nuoteku-valymo-irenginiu-rekonstravimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-at/

 


 

PRANEŠIMAS APIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, adresu Pramonės g. 6, Kėdainiai (toliau – Pareiškėjas), paraiška (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti.

Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje, nuorodoje https://old.gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586

Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, +370 682 96982, el. p. aaa@aaa.am.ltdanguole.bernotiene@aaa.am.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

 


 

Atmosferos, dirvožemio ir vandens apsauga