J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Aplinkos monitoringas

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo vykdymą reglamentuojančius teisės aktus Kėdainių rajono savivaldybėje aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos elementų būklę. Monitoringo metu gauta informacija apie aplinkos orą, aplinkos triukšmą, paviršinį ir požeminį vandenį, dirvožemį yra naudojama grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones Kėdainių mieste ir rajone.

Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programą įgyvendina UAB „Darnaus vystymosi institutas“ pagal 2019 m. birželio 13 d. su Kėdainių rajono savivaldybės administracija pasirašytą Kėdainių rajono savivaldybės 2019-2024 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. VP-514.

Nuo 2012 m. pabaigos UAB „Darnaus vystymosi institutas“ sukurtoje interaktyvioje Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos informacijos integruotoje duomenų bazėje (AIIDB) www.kedainiurmonitoringas.lt moderniai kaupiami, nuolatos atnaujinami bei interaktyviai pateikiami visuomenei Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo tyrimų duomenys.

Pateikiame Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaitą už 2022 m. I-ąjį pusmetį.

 

Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m.

 

Visa informacija apie Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos monitoringą skelbiama internetinėje svetainėje
www.kedainiurmonitoringas.lt