J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Informacija apie upių tyrimus

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos užsakymu nuo 2022 m. balandžio mėn. vykdomi upių vandens Kėdainių rajono savivaldybėje tyrimai. Taip tęsiami 2021 m. pradėti tyriamieji darbai, kurių tikslas yra vykdyti aplinkos stebėseną bei įverti Nevėžio, Obelies, Šerkšnio upių vandens kokybę, nustatyti šių paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę ir jos pokyčius. Nustatomi upių ekologinei būklei įvertinti reikalingi bendruosius duomenis (maistingąsias ir organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinantys rodikliai – nitratų azotas (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrasis azotas (Nb), fosfatų fosforas (PO4-P), bendrasis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2).

Tyrimai finansuojami iš Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 m. lėšų.

Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-533 patvirtinta Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika

Kokybės elementas Rodiklis Upės tipas Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes
Labai gera Gera Vidutinė Bloga Labai bloga
Maistingosios medžiagos NO3-N, mg/l N 1–5 <1,30 1,30–2,30 2,31–4,50 4,51–10,00 >10,00
NH4-N, mg/l N 1–5 <0,10 0,10–0,20 0,21–0,60 0,61–1,50 >1,50
Nb, mg/l 1–5 <2,00 2,00–3,00 3,01–6,00 6,01–12,00 >12,00
PO4-P, mg/l P 1–5 <0,050 0,050–0,090 0,091–0,180 0,181–0,400 >0,400
Pb, mg/l 1–5 <0,100 0,100–0,140 0,141–0,230 0,231–0,470 >0,470
Organinės medžiagos BDS7, mg/l O2 1–5 <2,30 2,30–3,30 3,31–5,00 5,01–7,00 >7,00
Prisotinimas deguonimi O2, mg/l 1, 3, 4, 5 >8,50 8,50–7,50 7,49–6,00 5,99–3,00 <3,00
O2, mg/l 2 >7,50 7,50–6,50 6,49–5,00 4,99–2,00 <2,00

Upių tipai ir juos apibūdinantys veiksniai

vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-534 patvirtintu Paviršinių vandens telkinių tipų aprašu

Tipas Veiksniai
Ekoregionas Absoliutinis aukštis, m Baseino plotas, km2 Vidutinis vandens paviršiaus nuolydis, m/km Geologinis pagrindas
1   (Šerkšnys) Baltijos jūros <200 <100 Kalcinis
2 100-1000 <0,7
3   (Obelis) 100-1000 >0,7
4 >1000 <0,3
5   (Nevėžis) >1000 >0,3

 

UPIŲ VANDENS TYRIMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 2022 M.

Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės Rodikliai, matavimo vienetai
Ištirpęs deguonis O2, mg/l Bendrasis azotas Nb, mg/l Amonio azotas NH4-N, mg/l Nitratų azotas NO3-N, mg/l Bendrasis fosforas Pb, mg/l Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l


Mėginių ėmimo data 2022-04-05 (antradienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-04-06 2022-04-12
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,39 15,0 0,088 2,26 0,673 0,055 5,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,76 17,2 0,104 3,49 0,252 0,047 5,3
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 11,13 15,9 3,3 2,18 0,129 0,088 11,0
  Mėginių ėmimo data 2022-04-18 (pirmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-04-26 2022-04-26
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,65 7,42 0,096 5,41 0,067 0,016 4,8
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,82 15,8 0,151 14,0 0,117 0,033 4,4
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 12,78 10,6 0,568 5,73 0,132 0,069 4,7
  Mėginių ėmimo data 2022-05-05 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-05-09 2022-05-12
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 11,12 5,90 0,043 3,59 0,043 0,020 3,4
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 10,80 13,7 0,032 8,82 0,018 0,015 2,7
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 13,83 7,38 0,053 4,43 0,050 0,037 2,9
  Mėginių ėmimo data 2022-05-15 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-05-16 2022-05-23
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 10,93 6,16 0,111 3,10 0,064 0,018 4,1
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 10,61 12,4 0,095 4,46 0,017 0,013 1,7
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 9,82 14,1 0,074 9,28 0,125 0,022 7,9
  Mėginių ėmimo data 2022-06-12 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-06-14 2022-06-21
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 7,13 8,06 0,114 5,21 0,058 0,039 2,8
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 9,13 8,88 0,124 7,38 0,005 0,002 2,6
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 7,06 8,38 0,139 5,20 0,075 0,050 2,0
  Mėginių ėmimo data 2022-06-22 (trečiadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-06-28 2022-06-29
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 7,76 7,89 0,138 6,80 0,062 0,015 3,0
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 9,05 11,8 0,155 5,10 0,087 0,056 3,5
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 7,99 9,00 0,099 5,06 0,066 0,046 2,0
  Mėginių ėmimo data 2022-07-10 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-07-13 2022-07-18
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 8,10 4,18 0,203 3,19 0,164 0,104 2,0
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,04 7,28 0,216 5,96 0,161 0,113 1,1
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,99 27,0 17,2 2,41 343,0 321,5 3,7
  Mėginių ėmimo data 2022-07-20 (trečiadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-07-26 2022-07-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 8,62 7,82 0,078 3,60 0,067 0,045 1,7
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,76 12,70 0,078 6,41 0,070 0,041 1,9
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 8,33 8,43 0,708 2,95 6,51 5,90 5,0
  Mėginių ėmimo data 2022-08-14 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-08-17 2022-08-23
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,70 9,02 0,099 7,11 0,064 0,060 1,6
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 7,69 8,17 0,101 6,67 0,058 0,031 1,9
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 6,54 6,28 0,223 5,53 2,32 1,93 2,5
  Mėginių ėmimo data 2022-08-23 (antradienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-08-26 2022-08-30
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 8,05 5,75 0,054 4,76 0,107 0,080 2,7
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 7,74 8,55 0,055 6,63 0,049 0,025 2,4
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 6,29 5,37 0,055 3,03 2,12 1,45 7,7
  Mėginių ėmimo data 2022-09-07 (trečiadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-09-09 2022-09-14
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,60 3,96 0,090 1,93 0,079 0,055 1,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,99 6,42 0,079 4,04 0,431 0,344 4,4
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 7,47 6,19 0,403 3,41 3,49 3,19 2,1
  Mėginių ėmimo data 2022-09-25 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-09-27 2022-10-03
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,09 2,73 0,044 1,77 0,056 0,040 0,59
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 10,02 6,51 0,019 5,22 0,110 0,086 0,97
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) 6,53 6,97 0,179 4,69 1,11 0,905 1,5
  Mėginių ėmimo data 2022-10-09 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-10-11 2022-10-18
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 10,11 1,57 0,069 0,936 0,048 0,028 1,2
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 10,19 7,37 0,061 5,61 0,025 0,011 0,87
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 8,24 8,24 0,063 6,45 0,044 0,026 1,1
  Mėginių ėmimo data 2022-10-20 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-10-24 2022-10-28
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 10,08 3,77 0,064 0,89 0,048 0,028 1,3
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 11,32 8,30 0,048 4,64 0,033 0,020 1,1
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 8,73 9,91 0,056 2,81 0,116 0,107 1,3
  Mėginių ėmimo data 2022-11-13 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-11-15 2022-11-21
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 9,49 3,79 0,099 1,82 0,073 0,051 0,9
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 10,76 6,93 0,146 5,21 0,033 0,022 5,3
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 8,36 8,50 0,146 6,08 0,193 0,168 5,3
  Mėginių ėmimo data 2022-11-25 (penktadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-11-28  
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) 12,45 2,86 0,162 1,89 0,063 0,046  
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) 11,59 6,66 0,107 5,45 0,035 0,026  
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) 10,84 9,46 0,140 7,85 0,071 0,060  

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) užsakymu 2021 m. balandžio – gruodžio mėn. vykdyti upių tyrimai Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Jų tikslas buvo vykdyti aplinkos stebėseną bei įverti Nevėžio, Obelies, Šerkšnio upių vandens kokybę, nustatyti šių paviršinių vandens telkinių būklę ir jos pokyčius. Paviršinio vandens mėginiai buvo imami 2 kartus per mėnesį (iš jų 1 kartą – būtinai ne darbo dieną). Tyrimai finansuoti iš Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 m. lėšų.

Informacija apie tyrimus ir jų rezultatai pagal kompetenciją nuolat buvo teikiami Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas).

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Jonavos aplinkos apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) išanalizavo ir įvertino upių vandens tyrimų rezultatus bei pateikė savo nuomonę ir apibendrinimus apie atliktus darbus:

„Obelies ir Šerkšnio upės teka per Kėdainių miesto pramoninį rajoną, todėl upių ekologinei būklei įtaką daro daugelis faktorių. Atlikus tyrimų analizę ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. D1-533 patvirtinta „Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika“ matosi, kad kontroliuojamų teršalų koncentracijos toje pačioje upėje atskirais laikotarpiais svyruoja nuo geros ekologines būklės iki labai blogos ekologinės būklės. Inspekcijos pareigūnai negali daryti vienareikšmiškos išvados, kad upių teršėjas yra vienas ar kitas ūkio subjektas. Departamento užsakymu Aplinkos apsaugos agentūra pagal iš anksto neskelbiamą grafiką ūkio subjektuose vykdo teršalų su nuotekomis išleidžiamų į paviršinius vandens telkinius valstybinę kontrolę. Per 2021 m. nei viename Kėdainių miesto pramoniniame rajone veikiančiame ūkio subjekte nebuvo nustatyta su nuotekomis išleidžiamų teršalų ribinių verčių viršijimų.

Pagal atliktų upių tyrimų rezultatus matyti, kad dažniausiai blogą arba labai blogą upės ekologinę būklę lemia didelis bendrojo azoto (Nb) ir nitratų azoto (NO3-N) teršalų padidėjimas upių vandenyje. Kadangi Aplinkos apsaugos agentūra kontroliuotuose ūkio subjektuose nefiksavo su nuotekomis į aplinką išleidžiamų bendro azoto ribinių verčių viršijimo, Inspekcijos specialistų nuomone blogai ekologinei upių būklei įtakos gali turėti liekamoji tarša. Į Šerkšnio upę įteka Nesekės ir Gentrinės upeliai, kurie teka per Kėdainių miesto pramonės rajono teritoriją. Įvertinus gautus tyrimų rezultatus matosi, kad bendro azoto padidėjimui tiesioginę įtaką turi nitratų azoto padidėjimas upių vandenyje. Nustatant bendro azoto teršalo koncentraciją nitratų azotas yra viena iš bendro azoto nustatymo dedamųjų dalių.

Inspekcijos specialistai panagrinėjo mokslinius straipsnius dėl nitratų azoto kaitą paviršiniuose ir gruntiniuose vandenyse. Įvertinus kompetentingas nuomones galima daryti išvadą, kad nitratų azoto koncentracijos kaita paviršiniame (upelių) ir požeminiame (drenažo bei gruntiniame) vandenyje tarpusavyje susijusi ir yra sezoninio pobūdžio. Oro temperatūra didžiausią poveikį nitratų azoto koncentracijos svyravimams daro upelio vandenyje. Šaltuoju laikotarpiu paviršiniame vandenyje vidutinė nitratų azoto koncentracija būna didesnė, nei šiltuoju. Administracijos pateikti upių tyrimų protokolai patvirtina šią versiją. Požeminiame vandenyje yra atvirkščiai – šiltuoju periodu nitratų azoto koncentracija didėja. Nitratų azoto koncentracija paviršiniame vandenyje sumažėja suaktyvėjus biocheminiams procesams ir vandens augalų vegetacijai. Šaltuoju laikotarpiu nustatytos sąsajos tarp gruntiniame ir upelio vandenyje esančio nitratų azoto. Drenažo vamzdelyje esanti nitratų azoto koncentracija padidina šio teršalo kiekį upelio vandenyje. Kai nitratų azoto yra daugiau drenažo vandenyje, daugiau šio elemento ir upelio vandenyje. Nitratų azoto kiekio padidėjimui Administracijos kontroliuotose upėse turi ir iškritusių kritulių kiekis. Gausiai palijus grunte esantis nitratų azotas kartu su paviršinėmis nuotekomis patenka į upę, todėl upės vandenyje didėja nitratų azoto koncentracija bet mažėja organinė tarša (BDS7).

Inspekcijos pareigūnai, įvertinę Administracijos patektus duomenis apie Nevėžio, Obelies ir  Šerkšnio upėse nustatytus teršalus, susitiko su ūkio subjektų, galinčių turėti neigiamą įtaką upių vandens ekologinei būklei atsakingais asmenimis. Susitikimų metu aptarta situacija bei numatytos galimos priemones padėčiai gerinti. Visi ūkio subjektai, su kuriais buvo aptarta bloga ekologinė upių būklė, geranoriškai pritarė nuomonei, kad esamą problemą reikia visapusiškai įvertinti ir ieškoti sprendimų taršai mažinti. Inspekcijos pareigūnai 2022 metais Kėdainių rajono upių ekologinės būklės gerinimui skirs papildomą dėmesį, o apie pasiektus rezultatus informuos Administraciją.

Administracijos iniciatyva vykdyta upių stebėsena bei gauti tyrimų rezultatai padės tiksliau įvertinti netoli upių veikiančių ūkio subjektų galimą įtaką Kėdainių rajono savivaldybės paviršinių vandenų kokybiniams rodikliams.“

UPIŲ VANDENS TYRIMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 2021 M.

Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės Rodikliai, matavimo vienetai
Ištirpęs deguonis O2, mg/l Bendrasis azotas Nb, mg/l Amonio azotas NH4-N, mg/l Nitratų azotas NO3-N, mg/l Bendrasis fosforas Pb, mg/l Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l
  Mėginių ėmimo data 2021-04-01 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-04-02 2021-04-08
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,55 16,1 0,118 14,5 0,076 0,034 4,0
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,59 21,4 0,089 20,9 0,061 0,021 4,5
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 9,99 16,4 3,19 11,8 0,317 0,222 9,8
  Mėginių ėmimo data 2021-04-18 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-04-20 2021-04-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,52 13,1 0,064 10,7 0,033 0,009 2,1
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,52 19,2 0,061 12,8 0,062 0,018 3,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 9,22 9,03 0,814 5,74 0,273 0,144 9,03
  Mėginių ėmimo data 2021-05-06 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-05-07 2021-05-13
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,57 14,0 0,083 8,11 0,129 0,083 6,05
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,81 17,9 0,048 15,3 0,043 0,012 3,10
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 10,62 12,5 0,157 6,40 0,414 0,213 8,07
  Mėginių ėmimo data 2021-05-16 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-05-18 2021-05-24
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,12 14,3 0,039 11,2 0,084 0,034 1,7
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,72 17,5 0,041 16,1 0,041 0,012 3,5
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 7,33 6,15 0,404 3,54 0,333 0,044 2,0
  Mėginių ėmimo data 2021-06-03 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-06-07 2021-06-10
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) 8,67 12,0 0,083 10,7 0,081 0,042 3,0
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) 10,3 16,4 0,063 15,5 0,034 0,009 2,9
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) 8,06 8,98 0,091 6,78 0,066 0,038 2,1
  Mėginių ėmimo data 2021-06-20 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-06-21 2021-06-28
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) 9,10 6,64 0,098 3,51 0,086 0,032 3,2
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) 9,29 16,0 0,058 14,5 0,025 0,004 1,3
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) 7,95 6,70 0,050 3,21 0,084 0,036 5,6
  Mėginių ėmimo data 2021-07-01 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-07-05 2021-07-09
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) 8,7 3,07 0,060 1,81 0,152 0,102 2,9
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) 9,3 17,8 0,054 15,2 0,026 0,007 1,4
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) 8,5 2,34 0,089 1,76 0,134 0,090 1,8
  Mėginių ėmimo data 2021-07-18 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-07-20 2021-07-26
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,0 2,79 0,171 0,928 0,288 0,190 4,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,1 6,41 0,156 5,5 0,484 0,295 4,6
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 0,5 3,57 1,8 0,316 1,28 0,900 20
  Mėginių ėmimo data 2021-08-06 (penktadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-08-09 2021-08-13
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,09 2,22 0,058 0,538 0,392 0,290 4,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 6,52 7,45 0,117 6,73 1,84 1,40 4,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 5,10 6,41 3,5 0,399 3,01 2,20 6,0
  Mėginių ėmimo data 2021-08-15 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-08-17 2021-08-23
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 7,65 2,93 0,247 0,928 0,280 0,220 2,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 7,71 9,57 0,494 5,34 1,71 1,48 4,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 3,40 3,59 2,0 0,148 1,36 1,22 6,5
  Mėginių ėmimo data 2021-09-03 (penktadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-09-13 2021-09-13
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,13 2,13 0,068 0,241 0,232 0,141 2,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 8,73 6,24 0,160 4,56 1,33 1,06 2,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 7,27 3,52 2,4 0,566 0,501 0,561 7,3
  Mėginių ėmimo data 2021-09-19 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-09-21 2021-09-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,69 2,54 0,251 1,04 0,275 0,212 1,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 9,14 7,61 0,213 4,16 1,34 1,17 1,9
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 6,05 3,42 1,8 0,399 0,377 0,336 7,3
  Mėginių ėmimo data 2021-10-01 (penktadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-10-04 2021-10-08
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 9,61 2,93 0,162 1,07 0,120 0,089 1,8
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 9,80 8,71 0,085 5,99 0,338 0,288 1,3
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 7,88 3,62 2,1 0,789 0,283 0,202 7,1
  Mėginių ėmimo data 2021-10-17 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-10-19 2021-10-25
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 10,79 3,69 0,268 1,05 0,137 0,090 3,9
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 10,61 7,36 0,167 5,35 0,733 0,667 5,7
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 5,74 4,57 2,9 0,947 0,252 0,105 7,9
  Mėginių ėmimo data 2021-11-07 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-11-09 2021-11-15
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,05 2,81 0,128 1,46 0,087 0,065 2,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,38 8,70 0,122 5,18 0,174 0,140 2,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 7,26 13,1 6,6 2,80 0,310 0,260 7,1
  Mėginių ėmimo data 2021-11-17 (trečiadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-11-19 2021-11-24
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,54 5,56 0,147 4,04 0,055 0,041 1,9
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 11,21 5,11 0,115 4,34 0,199 0,151 2,0
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 8,06 7,68 3,1 3,32 0,246 0,151 7,9
  Mėginių ėmimo data 2021-12-02 (ketvirtadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-12-07 2021-12-09
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 11,64 7,38 0,391 5,75 0,147 0,128 7,5
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 12,34 6,03 0,088 4,44 0,090 0,058 2,6
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 12,77 8,70 0,104 7,91 0,077 0,038 3,2
  Mėginių ėmimo data 2021-12-19 (sekmadienis)
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-12-21 2021-12-27
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) 12,17 16,6 0,106 13,8 0,073 0,054 3,4
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) 13,19 19,0 9,0 14,4 0,063 0,039 3,2
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) 11,68 15,3 4,3 12,1 0,142 0,128 7,4