J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Žemės ūkis

Žemės ūkio specialistai seniūnijose

Eil. Nr.

Seniūnija

Žemės ūkio specialisto vardas, pavardė

Telefonas

1.

Dotnuvos

Rimvalda Masalskienė

(8 347) 39300, 8 685 50471

2.

Gudžiūnų

Rita Gustienė

(8 347) 45342

3.

Josvainių

Rita Veličkė

(8 347) 47521, 8 610 26001

4.

Krakių

Stasys Šimkus

(8 347) 50530

5.

Pelėdnagių

Robertas Karnilavičius

(8 347) 67601

6.

Pernaravos

Simona Rupšlaukytė

(8 347) 42221

7.

Surviliškio

Virginija Mykolaitienė

(8 347) 41123, 8 658 92851

8.

Šėtos

Edita Čerkauskienė

(8 347) 35326

9.

Truskavos

Dalė Stasikonienė

(8 347) 41381

10.

Vilainių

Vida Bukauskienė

(8 347) 68315

 

 

Šiemet Lietuvos ūkininkams išmokėta beveik 3 kartus daugiau pasėlių žalų kompensacijų.
Covid-19 neturėjo neigiamos įtakos ūkininkų veiklai, tačiau tokį didelį draudimo išmokų augimą lėmė siautėjusi gamta.
Per šių metų derliaus sezoną tarptautinio savidraudos fondo filialas „VH Lietuva“ mūsų šalies ūkininkams išmokėjo 8,5 mln. eurų draudimo išmokų – 2,8 karto daugiau nei 2019 metais (3,03 mln.). Daugiau

 

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.
Dėl inicijuojamo ūkininko ūkio išregistravimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Vadovaujantis 1999 m. gegužės 4 d. Nr. VIII-1159 Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 9 straipsnio 4 punktu, 2 punkto 2 papunkčio reikalavimais, nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys per praėjusius kalendorinius metus nebuvo atnaujinti, kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas.

Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:
- savivaldybėje ar seniūnijose, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;
- savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos ,,Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2020 m. grafikas

GRAFIKAS

Įmonės, įstaigos, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių, kiti subjektai, kurių traktorių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apžiūra grafike nenumatyta, dėl techninės apžiūros vykdymo jiems patogiu laiku suderina su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu Aurimu Pavoliu telefonu (8 347) 69 546, 8 671 70627.

Už valstybinę techninę apžiūrą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas LT247300010112394300 („Swedbank“, AB), LT744010051001324763 („Luminor Bank“, AB), LT057044060007887175 (SEB bankas, AB) ir kt., įmokos kodas – 53053. Už traktorius, krautuvus, javų ir kitus kombainus bei savaeiges mašinas − 6,80 Eur, už priekabas, srutvežius, medvežes ir kitas prikabinamas mašinas − 5,50 Eur. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava. Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.

Apžiūros dieną privaloma turėti banko mokėjimo nurodymą arba kitų įmokų surinkimo paslaugas teikiančių įstaigų kvitą, elektroninio pavedimo išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį rinkliavos apmokėjimą, technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą.

Žemės ūkio bendrovės, įmonės, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių ar priekabų, pateikia apžiūroje dalyvaujančios technikos sąrašą, nurodant transporto priemonių: pavadinimą, markę, valstybinį numerį ir tapatumo numerį iš registracijos dokumentų.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintą tvarką ir techninius reikalavimus.

Nuorodos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – am.lrv.lt/ ir epaslaugos.am.lt/

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – zum.lrv.lt ir www.zumis.lt/

Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – vmvt.lt

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – www.vic.lt

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – www.lzukt.lt