J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Žemės ūkis

Žemės ūkio specialistai seniūnijose

Eil. Nr.

Seniūnija

Žemės ūkio specialisto vardas, pavardė

Telefonas

1.

Dotnuvos

Rimvalda Masalskienė

(8 347) 39300, 8 685 50471

2.

Gudžiūnų

Rita Gustienė

(8 347) 45342

3.

Josvainių

Rita Veličkė

(8 347) 47521, 8 610 26001

4.

Krakių

Stasys Šimkus

(8 347) 50530

5.

Pelėdnagių

Robertas Karnilavičius

(8 347) 67601

6.

Pernaravos

Simona Rupšlaukytė

(8 347) 42221

7.

Surviliškio

Virginija Mykolaitienė

(8 347) 41123, 8 658 92851

8.

Šėtos

Edita Čerkauskienė

(8 347) 35326

9.

Truskavos

Dalė Stasikonienė

(8 347) 41381

10.

Vilainių

Vida Bukauskienė

(8 347) 68315

 


 

DĖL PARAMOS UKRAINAI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) gavo tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) generalinio sekretoriaus Mathias Cormann kreipimąsi į žemės ūkio ministrą dėl paramos Ukrainai.

Kreipimesi rašoma, kad neišprovokuota didelio masto Rusijos agresija prieš kaimyninę valstybę jau dabar sukelia milžiniškas žmonių kančias ir didelį šoką pasaulinei ekonomikai. Invazija taip pat gerokai padidina bado riziką Ukrainos ir milijonams vargingiausiai gyvenančių pasaulio žmonių. Vienas svarbiausių mūsų tikslų – užkirsti kelią šioms negandoms.

Siekdama išsaugoti žemės ir maisto ūkio gamybos apimtis, Ukraina prašo paramos žemės ūkio technika, sėklomis, trąšomis ir pesticidais, kuru ir logistine pagalba. Atsižvelgdami į pavasarinės sėjos terminus, laiko turime labai nedaug. O Ukrainos galimybės sumažinti žalą 2022 m. produkcijai turės milžinišką įtaką apsirūpinimui maistu tiek Ukrainoje, tiek ir kitose pasaulio šalyse. Sėkmė stabdant Rusijos invaziją parodo, kad žemė gali būti išdirbta ir augalai pasodinti, jeigu tik pasaulis imsis skubių veiksmų paremdamas Ukrainos ūkininkus.

EBPO neprašo jai skirti pinigų, o kviečia prisidėti prie pagalbos Ukrainai tiesiogiai bendradarbiaujant su vienu ar keletu gamintojų. Šiuo metu turime mažai laiko, todėl būtume be galo dėkingi už Jūsų dėmesį, skirtą šiai problemai spręsti.

Įmonės ir socialiniai partneriai, norintys prisidėti aukodami Ukrainai žemės ūkio techniką arba pinigines lėšas šiai technikai įsigyti turėtų kreiptis vienu iš šių adresų:

  • ES šalių paramos koordinavimą atlieka Emergency Relief Coordination Centre (ERCC), el. p. ECHO-private-donations@ec.europa.eu;
  • tiesiogiai galima susisiekti su paramą koordinuojančiu Ukrainos žemės ūkio ministerijos ekspertu Yuriy Zmiy el. paštu ymzmiy@gmail.com 

Siunčiant savo užklausas ar pasiūlymus, rekomenduotume prie laiško kopijos gavėjų pridėti EBPO sekretoriato atstovus, kuruojančius su Ukraina susijusius klausimus: el. p.: Gabriela.MIRANDA@oecd.org ir William.TOMPSON@oecd.org bei Ministerijos atstovę el. p. Asta.Kaune@zum.lt.

Turint klausimų visada galima kreiptis ir į Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie EBPO pirmąją sekretorę Dovilę Paužaitę el. paštu Dovile.Pauzaite@urm.lt (kopija – Asta.Kaune@zum.lt).

 


 

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS DARBUS

Informuojame, kad AB "Nordic Sugar Kėdainiai" nuo 2022 m. gegužės 5 d. pradėjo runkelių plovimo žemių vežimą. Vežimo darbai turėtų trukti apie mėnesį, tačiau atsižvelgiant į palankias orų sąlygas vežimo periodas gali užsitęsti iki 2022 m. rugpjūčio mėn. pradžios. Runkelių plovimo žemės skleidžiamos dirbamos žemės plotuose Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Šilainėlių k. ir Saviečių k.

Runkelių plovimo žemių skleidimo vietų koordinatės - 55.230842, 24.042290 ir 55.160850, 24.010300.

 


 

PIENO PARDAVIMO TIESIOGIAI VARTOTI DEKLARAVIMAS PRASIDEDA BALANDŽIO 19 D.

Gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ir (arba) pieno produktus, nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. liepos 29 d. pateikia deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Gamintojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. liepos 29 d. gali atvykti į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją arba kreiptis telefonu (8 347) 69 537, arba elektroniniu paštu violeta.latviene@kedainiai.lt, arba paštu, arba kurjerio pagalba bei pateikti pasirašytą deklaraciją ar duomenis (apie nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d. turguje, kaimynams ar kitur parduotą pieną ir (arba) pieno produktus), reikalingus deklaracijai užpildyti. Savivaldybės darbuotojas ir gamintojas patvirtina deklaracijos duomenis ir jų teisingumą, pasirašydami (jeigu gamintojas pateikė duomenis telefonu, el. paštu ar paštu, tuomet jis privalo atvykti pasirašyti deklaracijoje ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 12 d.).

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel. (8 347) 69 537.

 


 

INFORMACIJA APIE TRĘŠIMĄ DUMBLU

Informuojame, kad ūkininkas Jonas Talmantas nuo 2022 m. balandžio 14 d. planuoja pradėti tręšti laukus Kėdainių r. sav. Pelėdnagių sen. Kudžionių k. pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. kovo 30 d. suderintą "Ūkininko Jono Talmanto laukų tręšimo Kėdainių nuotekų valymo įrenginių dumblu planą 2022-2032 metams".

Tręšimui naudojamas UAB "Kėdainių vandenys" Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių dumblas, kurio kiekis apie 110 t sausąja medžiaga.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Kalnaberžės kadastrinės vietovės Kruosto sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Surviliškio sen. Kalnaberžės kadastro vietovėje - Čirelių, Daškonių ir Močėtų kaimų teritorijose. Bus atlikta 3,9 km griovio valymo darbai, suremontuotos 5 pralaidos, pakeistos 39 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija, 1 vnt. akmens mėtinys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kedmela“. Direktorius Kęstutis Skorupskas, tel. +37068234421.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. spalio mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Aristavos ir Lančiūnavos kadastrinių vietovių Malčiaus I sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Vilainių sen.  Aristavos ir Lančiūnavos kadastro vietovėse - Katkų, Stebulių, Medvėdų, Melninkų, Stuobrių ir Rudžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 4,3 km griovio valymo darbai, suremontuotos 2 pralaidos, pakeistos 29 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Josvainių kadastrinės vietovės Sedos sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Josvainių sen. Josvainių kadastro vietovėje - Svilių ir Sviliukų kaimų teritorijose. Bus atlikta 4,5 km griovio valymo darbai, suremontuotos 3 pralaidos, pakeistos 28 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija, 1 vnt. akmens mėtinys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Šlapaberžės kadastrinės vietovės Kruosto sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Dotnuvos sen. Šlapaberžės kadastro vietovėje - Šlapaberžės ir Puodžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 3,8 km griovio valymo darbai, suremontuota 1 pralaida, pakeistos 43 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Kėdainių melioracija“. Direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +37061656275.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. rugsėjo mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Dotnuvos ir Keleriškių kadastrinių vietovių Vištupio sausinimo sistemos griovių remonto darbų techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Kėdainių miesto ir Dotnuvos sen. Dotnuvos ir Keleriškių kadastro vietovėse - Bogušiškių, Ruminų, Ruoščių ir Urnėžių kaimų teritorijose. Bus atlikta 5,9 km griovio valymo darbai, suremontuotos 9 pralaidos, pakeistos 69 žiotys, įrengtas 1 vnt. gruntinio vandens reguliavimo šulinys, 1 vnt. drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB “Mansta“. Direktorius Mantas Žvikas, tel. +37060544609.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. liepos mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdo melioracijos griovių remonto darbus pagal projektą „Kėdainių rajono savivaldybės Krakių kadastrinės vietovės Jaugilos sausinimo sistemos griovių remonto techninis darbo projektas“.

Remontuojami grioviai yra Kėdainių r. sav. Krakių sen. Krakių kadastro vietovėje - Jaugilos, Jankūnų, Daržbalio, Pakarklių ir Krakių kaimų teritorijose. Bus atlikta 5,6 km griovio valymo darbai, suremontuotos 8 pralaidos, pakeistos 55 žiotys.

Informuojame, kad darbus vykdo UAB "Babėnų transportas“. Direktorius Eugenijus Antanaitis, tel. +37060391949.

Darbų pabaiga numatoma 2022 m. liepos mėn.

Dėl platesnės informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių tel. (8 347) 20510, +370 646 36404, (8 347) 69534, +370 646 35918.

 


 

DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro (toliau – Registras), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nuostatų 14.4.13 papunkčiu, yra kaupiamas Registro objekto naudojimo ūkinei veiklai srities duomuo: „žemės ūkio“ arba „kita“.

Nuo 2021 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo naujai redakcijai (toliau – Įstatymas), žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų, registruojamų pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis žemės ūkio veiklai naudojamo ne keliais judančio mechanizmo valdytojui Registre, valdytojai moka Įstatymo 6 priede nustatytą mokestį už aplinkos teršimą. Pasirinkus technikos naudojimo ūkinei veiklai sritį „kita“ (ne žemės ūkio) registruojami javų kombainai, ratiniai traktoriai ir netgi savaeigiai purkštuvai, kurių savininkai išvengia ir registracijos, ir kasmetinio taršos mokesčio, nors tokia žemės ūkio technika pagal savo paskirtį naudojama išskirtinai žemės ūkyje.

Pažymime, kad visi ūkininkai, kurie žemės ūkio veiklai naudojamą techniką registravo kaip priskirtą „kitai“ veiklai, iki 2022 m. birželio 1 d. privalo pateikti teisingus savo valdomos žemės ūkio technikos registracijos duomenis Registrui, sumokant Įstatyme nustatytą registracijos mokestį, kurio surinkimą administruoja Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Po nurodytos datos, t. y. po 2022 m. birželio 1 d., žemės ūkio technikos valdytojų sąrašai su neteisingais registracijos duomenimis bus perduoti taršos mokesčio administratoriui.

Dėl papildomos informacijos suteikimo prašome kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistą Aurimą Pavolį, tel. (8 347) 69 546, 8 671 70627, el. p. aurimas.pavolis@kedainiai.lt

 


 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų Kėdainių rajono savivaldybėje 2022 m. grafikas

2022 m. GRAFIKAS

  1. Įmonės, įstaigos, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių, kiti subjektai, kurių traktorių, traktorinių priekabų ir kelių tiesimo mašinų apžiūra grafike nenumatyta, dėl techninės apžiūros vykdymo, jiems patogiu laiku, suderina su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiuoju specialistu Aurimu Pavoliu telefonu (8 347) 69 546, 8 671 70627.
  2. Už valstybinę techninę apžiūrą mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas LT247300010112394300 (AB Swedbank), LT744010051001324763 (Luminor Bank), LT057044060007887175 (AB SEB bankas), ir kt., įmokos kodas – 53053. Už traktorius, krautuvus, javų ir kitus kombainus bei savaeiges mašinas – 6,80 Eur, už priekabas, srutvežius, medvežes ir kitas prikabinamas mašinas – 5,50 Eur. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava. Už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,20 Eur.
  3. Apžiūros dieną, privaloma turėti banko mokėjimo nurodymą arba kitų įmokų surinkimo paslaugas teikiančių įstaigų kvitą, elektroninio pavedimo išrašą ar kitą dokumentą, patvirtinantį rinkliavos apmokėjimą, technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą ir vairuotojo pažymėjimą.
  4. Žemės ūkio bendrovės, įmonės, ūkininkai, turintys tris ir daugiau traktorių ar priekabų, pateikia apžiūroje dalyvaujančios technikos sąrašą, nurodant transporto priemonių: pavadinimą, markę, valstybinį numerį ir tapatumo numerį iš registracijos dokumentų.
  5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra vykdoma pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 patvirtintą tvarką ir techninius reikalavimus.

 


 

 


 

Šiemet Lietuvos ūkininkams išmokėta beveik 3 kartus daugiau pasėlių žalų kompensacijų.
Covid-19 neturėjo neigiamos įtakos ūkininkų veiklai, tačiau tokį didelį draudimo išmokų augimą lėmė siautėjusi gamta.
Per šių metų derliaus sezoną tarptautinio savidraudos fondo filialas „VH Lietuva“ mūsų šalies ūkininkams išmokėjo 8,5 mln. eurų draudimo išmokų – 2,8 karto daugiau nei 2019 metais (3,03 mln.). Daugiau

 


 

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.
Dėl inicijuojamo ūkininko ūkio išregistravimo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis Ūkininkų ūkių registre.
Vadovaujantis 1999 m. gegužės 4 d. Nr. VIII-1159 Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 9 straipsnio 4 punktu, 2 punkto 2 papunkčio reikalavimais, nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys per praėjusius kalendorinius metus nebuvo atnaujinti, kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas.

Atnaujinti ūkininko ūkio duomenis galima:
- savivaldybėje ar seniūnijose, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;
- savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos ,,Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre.

 


 

Nuorodos

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – am.lrv.lt/ ir epaslaugos.am.lt/

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – zum.lrv.lt ir www.zumis.lt/

Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba – vmvt.lt

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – www.vic.lt

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – www.lzukt.lt