J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kokybės vadybos sistemos, kokybės vadovas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, kokybės vadovas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST
EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, kokybės vadovas (toliau – Kokybės vadovas) nustato Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija arba KRSA) kokybės vadybos sistemą.
2. Administracijos kokybės vadybos sistema (toliau – KRSA KVS) įgyvendinama vadovaujantis
standarto LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ (toliau – ISO 9001) reikalavimais.
3. KRSA KVS reikalavimai (pagal KRSA KVS taikymo sritį, apibrėžtą Kokybės vadovo 4 p.) yra
taikomi visiems Administracijos struktūriniams padaliniams ir visiems Administracijoje dirbantiesiems (įskaitant nepriklausančius padaliniams darbuotojus): valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau tekste visas Administracijos personalas vadinamas darbuotojais). Toliau>>