J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Teisės aktų paieška
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS SUDARYMO MP1-4 2023-01-24 Atsisiųsti
DĖL MOKINIŲ MAITINIMUI VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO AD-1-1468 2022-12-21 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-168 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-324 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2030 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS NR. 1 TVIRTINIMO TS-325 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-326 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO TS-327 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS UAB „AGR SPECIAL OPPORTUNITIES FUND I“ TS-328 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-99 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-329 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-276 „DĖL MAKSIMALIŲ SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-330 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJUI NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-331 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIAM CENTRUI NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-332 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIAM CENTRUI ĮSIGYTI TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ TS-333 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO TRUSKAVOS SENIŪNIJAI ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-334 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO SURVILIŠKIO SENIŪNIJAI ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-335 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO VILAINIŲ SENIŪNIJAI ĮSIGYTI TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-336 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-30 „DĖL RAŠYTINIŲ LEIDIMŲ LAIDOTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE KAPINĖSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO, TOLESNIO LAIDOJIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIOSE PRIPAŽINTOSE NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-337 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-188 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SRAUTE SUSIDARANČIŲ PAKUOČIŲ ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO, VEŽIMO IR PARUOŠIMO NAUDOTI ORGANIZAVIMO PERDAVIMO VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-338 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-149 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TS-339 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN TS-340 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KĖDAINIŲ BUTAI“ TS-341 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-342 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-343 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-344 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIDAUS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-345 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „ DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-346 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINĖ“ PAKEITIMO TS-347 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO 2021–2030 METAMS PATVIRTINIMO TS-348 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO TS-349 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL TRUSKAVOS GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO TRUSKAVOS MIESTELYJE TRUSKAVOS SENIŪNIJOJE TS-350 2022-12-16 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-1339 ,,DĖL STANDARTINIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-1433 2022-12-13 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO AD-1-1400 2022-12-06 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ PROJEKTO „KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VARPELIS“ (PAVASARIO G. 8, KĖDAINIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMUI TS-304 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ PROJEKTO „KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ (JOSVAINIŲ G. 53, KĖDAINIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMUI TS-305 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-306 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-236 „DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-307 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. TS-343 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-308 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL RUKLOS PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRO IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTO PATVIRTINIMO TS-309 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-148 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO, KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSPARUMO KORUPCIJAI POLITIKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-310 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SPORTO PERSPEKTYVOS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO TS-311 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL FUTBOLO KLUBO „AUTARA“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO TS-312 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ „NEVĖŽIO“ VETERANŲ FUTBOLO KLUBO ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO TS-313 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ FUTBOLO KLUBO „FUTBOLAS VISIEMS“ ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO TS-314 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TS-315 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO NEATLYGINTINAI PERIMTI TURTĄ TS-316 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-228 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ SPORTO CENTRUI“ PAKEITIMO TS-317 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO ASOCIACIJAI VIKAIČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-318 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI NUOMOTI PATALPAS TS-319 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO TS-320 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ TS-321 2022-11-25 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIS YRA APLEISTAS AR NEPRIŽIŪRIMAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-322 2022-11-25 Atsisiųsti