J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-1288 2022-11-14 Atsisiųsti
DĖL 2022−2023 M. ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS NUSTATYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE AD-1-1170 2022-10-10 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-225 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL TEISĖS ATLIKTI CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS FUNKCIJAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI SUTEIKIMO TS-226 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL 2021 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO TS-227 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO TS-228 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-6 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-229 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJAI „ELEKTRA“ TS-230 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO D. V. TS-231 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-114 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2022–2023 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-232 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ MOKYKLOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-233 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-234 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL 2022–2023 M. ŠILDYMO SEZONO VIDUTINĖS MALKŲ KAINOS, TAIKOMOS KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI, PATVIRTINIMO TS-235 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO TS-236 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PIRTIES PASLAUGOS KAINOS KOMPENSAVIMO TS-237 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ TS-238 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ESTRITA TS-239 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ŠVAROS KARALIAI“ TS-240 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB KEDGRINDA TS-241 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB MINIOTA TS-242 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ALVAIDRĖ TS-243 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB „GPROJEKTAI“ TS-244 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO D. V., DIRBANČIAI PAGAL INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ TS-245 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO M. P., DIRBANČIAM PAGAL INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMĄ TS-246 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB ,,BALTEKSA PRO“ TS-247 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TS-248 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO VERTĖS PADIDINIMO TS-249 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ SPORTO CENTRUI TS-250 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PIRKIMO IR MENO KŪRINIŲ PERĖMIMO TS-251 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., LIAUDIES G. 17 TS-252 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-253 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRAKIŲ SENIŪNIJOS TRAKTORIŲ NUOMOS KAINOS NUSTATYMO TS-254 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-182 „DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI NUOMOTI PATALPAS“ PAKEITIMO TS-255 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL NEMOKAMO SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS IR NEĮGALIŲ KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TS-256 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-69 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-257 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-68 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-258 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO IR KITŲ PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-259 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-187 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2021 METAMS“ PAKEITIMO TS-260 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUTIKIMŲ STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ AR TĘSTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VEIKLĄ LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-261 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL SKINDERIŠKIO KĘSTUČIO KALTENIO DENDROLOGINIO PARKO PAVADINIMO SUTEIKIMO TS-262 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL JANUŠAVOS AIKŠTĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO KĖDAINIŲ MIESTE TS-263 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL MIŠKO GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO JUODKAIMIŲ KAIME JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE TS-264 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL ČEPONIŠKIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO ŠĖTOS MIESTELYJE ŠĖTOS SENIŪNIJOJE TS-265 2022-09-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS SUDARYMO MP1-41 2022-09-26 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO AD-1-1072 2022-09-12 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-159 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ AKREDITAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO AD-1-1050 2022-09-07 Atsisiųsti
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMO AD-1-998 2022-08-30 Atsisiųsti
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO VIENAI DIENAI VIENAM MOKINIUI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMO AD-1-999 2022-08-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO AD-1-970 2022-08-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEDANGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-965 2022-08-17 Atsisiųsti