J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-553 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-800 2023-09-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-1222 „DĖL VIEŠŲJŲ SPORTO RENGINIŲ IR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO TRENIRUOČIŲ STOVYKLŲ DALYVIAMS SKIRIAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-780 2023-09-18 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUMONTUOTŲ KELTUVŲ (LIFTŲ) IŠMONTAVIMO IR KELTUVO (LIFTO), MOBILAUS KELTUVO AR LAIPTŲ KOPIKLIO IŠDAVIMO ASMENIMS SU NEGALIA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-746 2023-09-07 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO AD-1-686 2023-08-11 Atsisiųsti
DĖL BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ VEIKLAI TAIKOMŲ KRITERIJŲ TVIRTINIMO AD-1-675 2023-08-02 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DOKUMENTŲ VALDYMO, RENGIMO, TVARKYMO, NAUDOJIMO IR KONTROLĖS PROCEDŪRŲ APRAŠO TVIRTINIMO AD-1-668 2023-07-28 Atsisiųsti
DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO ADRESU J. BASANAVIČIAUS G. 148B KĖDAINIŲ M. BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS, PASKELBIMO AD-1-623 2023-07-07 Atsisiųsti
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS, ATITINKANČIOS LST EN ISO 9001:2015 STANDARTO REIKALAVIMUS, KOKYBĖS VADOVAS AD-1-617 2023-07-03 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ TEIKIANČIŲ SOCIALINES PASLAUGAS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ PATIRIANTIEMS ASMENIMS AR SMURTĄ PATYRUSIEMS ASMENIMS IR SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE KELIANTIEMS ASMENIMS IR ORGANIZUOJANČIŲ SMURTINIO ELGESIO KEITIMO PROGRAMŲ (MOKYMŲ) ĮGYVENDINIMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO AD-1-610 2023-06-28 Atsisiųsti
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO TS-184 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-185 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ SVARSTYMO KOMISIJOS SUDARYMO TS-186 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 3 D. SPRENDIMO NR. TS-168 „DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-187 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. TS-88 „DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS IR KOMPENSACIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO “ PAKEITIMO TS-188 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-230 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ MOKINIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-189 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO TS-190 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-247 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-191 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ DAILĖS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-192 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-193 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-194 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO TS-195 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO TS-196 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KĖDAINIŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOS PRITAIKYMAS KULTŪRINĖMS REIKMĖMS“ RENGIMUI IR FINANSAVIMUI TS-197 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PAVEDIMO BALSUOTI DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIO TVIRTINIMO TS-198 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ SVEIKATOS CENTRO KŪRIMO FUNKCINIO BENDRADARBIAVIMO BŪDU INICIJAVIMO TS-199 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS VIETOS PROJEKTE ,,TISKŪNŲ BENDRUOMENĖS VERSLO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TERITORIJOS INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS“ TS-200 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. TS-312 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS TS-201 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 16 D. SPRENDIMO NR. TS-168 „DĖL BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-202 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBĄ TS-203 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-253 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-204 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,REGINTA LT“ TS-205 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB SG BUDIS TS-206 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,KINORA“ TS-207 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ORIVENT TS-208 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO M. Š. TS-209 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO UAB GRYNAS TINKLAS TS-210 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO ŪKININKEI E. V. TS-211 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB SANTERNIKA TS-212 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB TUBIAI TS-213 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI TS-214 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS TS-215 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-216 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI“ PAKEITIMO TS-217 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI INOVACIJŲ AGENTŪRAI TS-218 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPEI TS-219 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-220 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO TS-221 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-245 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ BEI VIEŠŲJŲ VIETŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-222 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO STEIGTI LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO VIETĄ TS-223 2023-06-23 Atsisiųsti
DĖL ELEKTROMOBILIŲ VIEŠOJO ĮKROVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TS-224 2023-06-23 Atsisiųsti