J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Konkursai į valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Apskaitos skyriaus buhalterio pareigoms užimti.

Atrankoje pretendentų vertinimo metodas – interviu.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (https://portalas.vtd.lt/lt/apskaitos-skyriaus-buhalteris-322;941130.html)

Dokumentai priimami iki 2024 m. kovo 8 d. imtinai.

SKELBIMAS

2. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ STATYBOS IR TURTO SKYRIAUS STATYBOS INŽINIERIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,98

Pareigybės lygis - A2.

Bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, technologijų mokslų studijų srities statybos arba aplinkos inžinerijos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;
  2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų statybą bei statybos darbų priežiūrą;
  3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
  4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, išmanyti kalbos kultūrą ir dokumentų rengimo taisykles;
  5. Mokėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu.

Pretendentas norintis dalyvauti konkurse pateikia šiuos dokumentus:

  1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.
  3. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Atrankoje pretendentų vertinimo metodas – interviu.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai priimami iki 2024 m. kovo 14 d. imtinai.

Konkursą organizuojančios Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kontaktai išsamesnei informacijai:

Atsakingas asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji personalo atrankos specialistė Eglė Lapinskaitė

Telefonas: +37034744210

El. paštas: [email protected]

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai