J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Konkursai į valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas

1. Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Aplinkosaugos skyriaus miškininkystės specialisto pareigoms užimti 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 1,00

Pareigybės lygis - A2.

Asmeniui, laimėjusiam konkursą, bus nustatomas 3 mėnesių išbandymo terminas.

Atrankoje pretendentų vertinimo metodas – interviu.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį: https://portalas.vtd.lt/lt/aplinkosaugos-skyrius-miskininkystes-specialistas-322;969120.html)

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 25 d. imtinai.

Konkursą organizuojančios Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kontaktai išsamesnei informacijai:

Atsakingas asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji personalo atrankos specialistė Eglė Lapinskaitė

Telefonas: +37034744210

El. paštas: [email protected]

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

SKELBIMAS

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 1,10

Valstybės tarnautojui, laimėjus konkursą, bus nustatomas 3 mėnesių išbandymo terminas.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-kulturos-ir-sporto-skyrius-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;57437.html (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai priimami iki 2024 m. liepos 1 d. imtinai.

Konkursą organizuojančios Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kontaktai išsamesnei informacijai:

Atsakingas asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji personalo atrankos specialistė Eglė Lapinskaitė

Telefonas: +37034744210

El. paštas: [email protected]

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

SKELBIMAS

3. Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Aplinkosaugos skyriaus patarėjo, laikinojo valstybės tarnautojo, pareigoms užimti

Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

Šias pareigas einantis laikinasis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 1,10

Laikinajam valstybės tarnautojui bus nustatomas 3 mėnesių išbandymo terminas.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu https://portalas.vtd.lt/lt/patarejas-322;12158.html (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 20 d. imtinai.

Konkursą organizuojančios Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kontaktai išsamesnei informacijai:

Atsakingas asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji personalo atrankos specialistė Eglė Lapinskaitė

Telefonas: +37034744210

El. paštas: [email protected]

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

SKELBIMAS

4. Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Statybos skyriaus statybos inžinieriaus pareigoms užimti

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 0,98

Pareigybės lygis - A2.

Asmeniui, laimėjus konkursą, bus nustatomas 3 mėnesių išbandymo terminas.

Atrankoje pretendentų vertinimo metodas – interviu.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu https://portalas.vtd.lt/lt/statybos-skyrius-statybos-inzinierius-322;970510.html (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 28 d. imtinai.

Konkursą organizuojančios Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kontaktai išsamesnei informacijai:

Atsakingas asmuo: Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji personalo atrankos specialistė Eglė Lapinskaitė

Telefonas: +37034744210

El. paštas: [email protected]

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

SKELBIMAS