J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Informacija apie bešeimininkį turtą

1. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija  kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Ūkinis pastatas, pagalbinio ūkio paskirtis,  Stasinės k., Vilainių sen., Kėdainių r.,  X 6132044  /  Y 508518. Pastatas – Stasinės dvaro sodybos vėjo malūno liekanos - įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre u.k.23513.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2021m. birželio 10 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

2. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija  kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Pastatas-garažas, paskirtis Garažų,  Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r.,  X 6141595  /  Y 482483.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2021m. gegužės 30 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

3. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINĮ, KURIS NETURI SAVININKŲ (AR KURIO SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIU TURTU
Kėdainių rajono savivaldybės administracija  kreipsis į teismą dėl statinio, kuris neturi savininkų (ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiu turtu ir jo perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn - Pastatas- Labūnavos bokštas, paskirtis kultūros, Un. Nr. 4400-2040-0557, esantis Nevėžio g. 41, Labūnavos k., Pelėdnagių sen.,  X 6115828  /  Y 492590. Pastatas – Labūnavos dvaro sodybos bokštas ir partizanų kovos ir žūties vieta - įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre u.k.2607.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šį statinį, prašome iki 2021m.birželio 30 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime nurodytą statinį.

4. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija  kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
1. Pastatas – Bokštas rūkykla / paskirtis kita, Zavišinės k., Vilainių sen., Kėdainių r., X 6144628   /  Y 503322. Pastatas yra įregistruotas Nekilnojamųjų kultūros vertybių registre, nekilnojamojo kultūros objekto Zavišinės dvaro sodybos fragmentų (u.k. 234) objektas (u.k. 43109).
2. Pastatas – Tvartas / kita (fermų) paskirtis, Zavišinės k., Vilainių sen., Kėdainių r., X 6144494  /  Y 503402. Pastatas yra nekilnojamojo kultūros objekto Zavišinės dvaro sodybos fragmentų (u.k. 234) tvarto liekanos.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2021m. gegužės 30 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

5. SKELBIMAS APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija  kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų:
1. Pastatas – Katilinė / paskirtis kita, Liepų g., Bokštų k., Dotnuvos sen., Kėdainių r., X 6144329  /  Y 491166;
2. Pastatas – Vandentiekio bokštas / paskirtis kita, Liepų g., Bokštų k., Dotnuvos sen., Kėdainių r., X 6144325  /  Y 491155.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2021m. gegužės 30 d. kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administraciją adresu J. Basanavičiaus g.36, šeštas aukštas, kabinetas Nr.618 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.