J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Įstaigos istorija

Kėdainių rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas Lietuvos centre. Savivaldybės centras – Kėdainiai.

1950 m. birželio 21 d. iš buvusios Kėdainių apskrities 34 apylinkių, buvusios Kauno apskrities 4 apylinkių ir buvusios Vilkijos apskrities 1 apylinkės sudarytas Kėdainių rajonas. Nuo to laiko rajono centras yra Kėdainiai. 1950–1953m. rajonas priklausė Kauno sričiai. 1954 m. prie Kėdainių rajono prijungta Dotnuvos rajono 1 apylinkė, o Kėdainių rajono 1 apylinkė perduota Ramygalos rajonui, dalis 1 apylinkės – Jonavos rajonui. 1957 m. šiek tiek pakeistos rajono ribos. 1959 m. prie Kėdainių rajono prijungtas Dotnuvos rajonas.

1962 m. perduotos Kauno rajono 5 apylinkės, Panevėžio rajono 4 apylinkės; viena Kėdainių rajono apylinkė ir kitos apylinkės dalis perduota Radviliškio rajonui, 1 apylinkė perduota ir 3 apylinkės perimtos iš Raseinių rajono. 1963, 1975 ir 1976 m. šiek tiek pakeistos Kėdainių rajono ribos. 1965 ir 1968 m. kai kurios rajono gyvenvietės perduotos Raseinių ir Jonavos rajonams.

1995 m. vietoje Kėdainių rajono įsteigta Kėdainių rajono savivaldybė su seniūnijomis, pavaldi Kauno apskričiai. 2001 m. panaikinta Aristavos seniūnija, jos teritorijos atiduotos Vilainių seniūnijai, išplėsta Kėdainių miesto seniūnijos teritorija. 2007 m. planuota Pernaravos seniūniją prijungti prie kuriamo Ariogalos rajono, tačiau seniūnijos gyventojai nubalsavo prieš atsiskyrimą nuo Kėdainių rajono, Ariogalos rajonas neįkurtas. 2009 m. gruodžio 11 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-352 įsteigtos 75 seniūnaitijos.

Šiuo metu Kėdainių rajono savivaldybėje yra 11 seniūnijų:  Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių, Kėdainių miesto, krakių, Pelėdnagių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Truskavos, Vilainių. Atstovaujamoji valdžia – Kėdainių rajono savivaldybės taryba, vykdomoji valdžia Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Kėdainių rajono taryba 1990–1995 m. Kėdainių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d. Visas pavadinimas – Kėdainių rajono liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. − Kėdainių rajono taryba.

Kėdainių rajono liaudies deputatų tarybos pirmos kadencijos deputatai (1990-1995)

1990 m. balandžio 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos pirmininku išrinktas Petras Baguška. 1990 m. balandžio 25 d. rajono valdytoju išrinktas Viktoras Muntianas (iki 1993 m. lapkričio 12 d.). Valdytojo pavaduotojais – Tadas Kalesinskas (iki 1992 m. birželio 26 d.), Anicetas Daukšas, Vitalija Surgautienė. Nuo 1990 m. gegužės 29 d. valdytojo pavaduotoju paskirtas Juozas Gaidamavičius (iki 1992 m. rugpjūčio 10 d.). 1992 m. rugsėjo 18 d. valdytojo pavaduotojais paskirti Gintaras Aleknavičius (iki 1993 m. spalio 1 d.) ir Virginija Baltraitienė (iki 1994 m. vasario 1 d.). 1993 m. spalio 1 d. valdytojo pavaduotoju paskirtas Saulius Zakas (iki 1994 m. kovo 1 d.). 1993 m. lapkričio 26 d. rajono valdytoju išrinktas Antanas Radzvilavičius. 1994 m. vasario 24 d. rajono valdytojo pavaduotoju paskirtas Jonas Viščius. 1994 m. gruodžio 9 d. valdytojo pavaduotoju paskirtas Arūnas Kacevičius.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m. išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

1995 m. balandžio 12 d. rajono meru išrinktas Vigimantas Kisielius. 1995 m. balandžio 19 d. mero pavaduotoju išrinktas Aleksas Laniauskas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Algis Matulevičius.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba – 1997–2000 m. Kėdainių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1997 m. kovo 23 d.

1997 m. balandžio 14 d. rajono meru išrinktas Viktoras Muntianas. 1997 m. balandžio 18 d. mero pavaduotoju išrinktas Algimantas Dagys. Savivaldybės administratoriais dirbo Rimantas Dubosas, Virginija Baltraitienė.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba – 2000–2003 m. Kėdainių rajono savivaldybės  atstojamaujamoji institucija, išrinkta 2000 m. kovo 19 d.   

2000 m. balandžio 5 d. rajono meru išrinktas Viktoras Muntianas, mero pavaduotoju – Algimantas Dagys. Savivaldybės administratore dirbo Virginija Baltraitienė. (Nuo 2003 m. vasario 26 d. savivaldybės administracijos direktore paskirta Virginija Baltraitienė)

Kėdainių rajono savivaldybės taryba – 2003–2007 m. Kėdainių rajono savivaldybės  atstojamaujamoji institucija, išrinkta 2002 m. gruodžio 22 d.  

2003 m. balandžio 7 d. rajono savivaldybės Tarybos narys Viktoras Muntianas išrinktas Kėdainių rajono savivaldybės meru (iki 2004 m. lapkričio 12 d.). 2003 m. balandžio 7 d. tarybos narys Darius Kaminskas paskirtas eiti rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas (iki 2004 m. lapkričio 12 d.). 2003 m. balandžio 7 d. Virginija Baltraitienė priimta į savivaldybės administracijos direktorės pareigas (iki 2004 m. lapkričio 11 d.). 2004 m. lapkričio 12 d. rajono savivaldybės tarybos narė Virginija Baltraitienė išrinkta Kėdainių rajono savivaldybės mere (iki 2005 m. gruodžio 12 d.). 2004 m. lapkričio 12 d. rajono savivaldybės tarybos narys Bronislovas Dromantas paskirtas Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoju. Nuo 2004 m. lapkričio 19 d. Nijolė Naujokienė priimta dirbti savivaldybės administracijos direktore. 2005 m. gruodžio 12 d. Nijolė Naujokienė išrinkta Kėdainių rajono savivaldybės mere. Nuo 2005 m. gruodžio 19 d. Romualdas Gailiūnas paskirtas savivaldybės administracijos direktoriumi.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba – 2007–2011 m. Kėdainių rajono savivaldybės  atstojamaujamoji institucija, išrinkta 2007 m. vasario 25 d.  

2007m. balandžio 12 d. savivaldybės  mere  išrinkta Nijolė Naujokienė. 2007 m. balandžio 12 d. administracijos direktoriumi paskirtas Ovidijus Kačiulis (iki 2010 m. liepos 2 d.). 2007 m. gegužės 4 d. mero pavaduotojais išrinkti Rimgaudas Rimošaitis (iki 2010 m. liepos 2 d.) ir Romualdas Gailiūnas (iki 2010 m. liepos 9 d.). Nuo 2010 m. liepos 10 d. rajono savivaldybės tarybos narys Rimantas Diliūnas paskirtas Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoju. Nuo 2010 m. liepos 10 d. Romualdas Gailiūnas priimtas į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2011–2015 m. išrinkta savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2011 m. vasario 27 d. 
Pirmasis savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2011 m.balandžio 13 d. Savivaldybės meru išrinktas Rimantas Diliūnas. Mero pavaduotoja paskirta Nijolė Naujokienė, administracijos direktoriumi– Romualdas Gailiūnas (iki 2014 m. balandžio 22 d.). Nuo 2014 m. balandžio 26 d. į administracijos direktoriaus pareigas paskirtas Arūnas Kacevičius.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2015–2019 m. išrinkta savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2015 m. kovo 1 d.

Savivaldybės meru išrinktas Saulius Grinkevičius savivaldybių mero pakartotinuose rinkimuose, vykusiuose 2015 m. kovo 15 d. Pirmasis savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2015 m. balandžio 17 d. 2015-04-30  paskirtas administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis, 2015-05-15 paskirta mero pavaduotoja Olga Urbonienė, 2015-05-29 paskirti administracijos direktoriaus pavaduotojai Viačeslavas Čerenkovas ir Antanas Pavolis.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2019–2023 m. išrinkta savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2019 m. kovo 3 d. 

Savivaldybės meru išrinktas Valentinas Tamulis savivaldybių mero pakartotinuose rinkimuose, vykusiuose 2019 m. kovo 17 d. Pirmasis savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 17 d. 2019-04-17 paskirta laikinai eiti direktoriaus pareigas Kristina Kemešienė, 2019-04-17 paskirtas mero pavaduotoju Paulius Aukštikalnis. 2019-05-03 paskirtas direktorius Arūnas Kacevičius, kuris pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m. gegužės 14 d. 2019-05-17 paskirti administracijos direktoriaus pavaduotojai Gintautas Muznikas (pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m. birželio 5 d) ir Danutė Mykolaitienė (pareigas pradėjo eiti nuo 2019 m. gegužės 27 d.). Danutė Mykolaitienė 2020 metų rugsėjo 30 dieną atsistatydinus savo noru. Vytautas Grigas administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas pradėjo eiti nuo 2021 metų vasario 3 dienos.

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2023–2027 m. išrinkta savivaldybių rinkimuose, vykusiuose 2023 m. kovo 5 d.

Savivaldybės meru išrinktas Valentinas Tamulis savivaldybių mero pakartotinuose rinkimuose, vykusiuose 2023 m. kovo 19 d. Pirmasis savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2023 m. balandžio 21 d. Pirmojo posėdžio metu prisiekė 23 tarybos nariai. 2023-04-21 paskirtas administracijos direktorius Gintautas Muznikas. 2023 m. gegužės 5 d. antrojo posėdžio metu prisiekė dar 3 tarybos nariai, nuo gegužės 5 d. veikia  visa tarybos sudėtis, 25 nariai.  Nuo 2023 gegužės 15 d. vicemerių pareigas pradėjo eiti Danutė Mykolaitienė ir Virginija Baltraitienė.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė