J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Darbo užmokestis

Kėdainių rajono savivaldybė 2022 m. spalio – gruodžio mėn. išmokėtos išmokos

Eil.
Nr.

Tarybos narys (vardas, pavardė)

Išmokos rūšis, Eur

Už darbo laiką, atliekant  Tarybos nario pareigas

Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos
pagal pateiktus dokumentus

1.

Alvydas Ardavičius

241,79

463,40

2.

Virginija Baltraitienė

129,75

463,40

3.

Sandra Barzdienė

142,34

463,40

4.

Edita Bodendorfė

atsisakė

463,40

5.

Rimantas Diliūnas

65,83

463,40

6.

Indrė Fiodorova

183,20

463,40

7.

Romualdas Gailiūnas

168,91

463,40

8.

Saulius Grinkevičius

158,24

347,55

9.

Alfredas Hofmanas

110,22

463,40

10.

Jūratė Judickienė

80,02

463,40

11.

Dangiras Kačinskas

atsisakė

                   ____

12.

Aušrelė Kaminskienė

151,20

463,40

13.

Gitana Kaupienė

124,52

463,40

14.

Algimantas Kižauskas

atsisakė

____

15.

Nijolė Naujokienė

231,22

463,40

16.

Steponas Navajauskas

186,73

463,40

17.

Rima Kikilienė

151,20

463,40

18.

Virmantas Pikelis

193,88

463,40

19.

Rima Radavičienė

153,53

463,40

20.

Saulius Sinickis

103,19

463,40

21.

Vilma Šnurevičiūtė

144,05

463,40

22.

Karolina Štelmokaitė

atsisakė

____

23.

Adelė Štelmokienė

atsisakė

347,55

24.

Jonas Talmantas

144,05

____

25.

Vygantas Vanagas

151,20

463,40

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Meras

4069,71

1

4214,25

 

2.

Mero pavaduotojas

2804,13

1

2908,31

 

3.

Tarybos sekretorius

1795,70

1

2135,74

 

4.

Mero padėjėjas

1813,42

1

2138,14

 

5.

Mero patarėjas (ryšiams su visuomene)

1926,43

1

2554,97

 

6.

Mero patarėjas

1783,79

1

2551,36

 

7.

Administracijos direktorius

3684,80

1

3822,62

 

8.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3241,83

2

3334,53

 

9.

Skyriaus vedėjas

2630,55

15

3030,28

 

10.

Vedėjo pavaduotojas

2191,39

3

2364,76

 

11.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė)

1774,23

75

2005,33

 

12.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė)

1614,54

3

1803,04

 

13.

Finansų ekonomistas

-

1

-

Neskelbiama

14.

Žemės ūkio specialistas

-

1

-

Neskelbiama

15.

Archyvaras

1357,55

3

1475,64

 

16.

Registratorė

-

1

-

Neskelbiama

17.

Atvejo vadybininkas

-

1

1650,72

 

18.

Vyriausias personalo atrankos specialistas

-

1

-

Neskelbiama

19.

Buhalteris

1479,14

14

1718,84

 

20.

Apskaitininkas

972,06

5.2

1175,07

 

21.

Aplinkos gerinimo specialistas

1256,96

4

1472,82

 

22.

Kompiuterinių sistemų specialistas

-

1

-

Neskelbiama

23.

Ūkvedys(ė)

1402,39

2

1603,35

 

24.

Telefono ryšio technikas

1016,44

1

1086,00

 

25.

Sekretorė-referentė

1359,88

3

1474,43

 

26.

Administracijos direktoriaus padėjėja

-

1

-

Neskelbiama

27.

Vairuotojas

1374,39

3

1511,47

 

28.

Sargas

730,12

4

846,78

 

29.

Administracinio pastato budėtojas

1480,51

1

1888,74

 

30.

Budėtojas

1025,81

5

1273,67

 

31.

Darbininkas

642,00

1

-

 

32.

Valytojas

663,24

4,5

772,23

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai ir priemokos) neatskaičius mokesčių.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.


Dotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1761

1

2011

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

1182

3,25

1285

4.

Darbininkas

875

9,95

816

 

Viso:

X

15,2

X

Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2008

1

2300

2.

Vyriausioji specialistė

1310

1

1462

3.

Specialistas

1040

2,95

1106

4.

Darbininkas

773

9,65

770

 

Viso:

X

14,6

X

 

Miesto seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

    2021 2022m.  IV ketvirtis
Eilės
Nr.
Pareigybė Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis
Pareigybių
skaičius
Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis
1 Seniūnas            ― 1               ―
2 Seniūno pavaduotojas (a) 1434,75 1 1650,45
3 Vyr. specialistas            ― 1               ―
4 Darbo organizavimo inžinierius            ― 1               ―
5 Aplinkos gerinimo specialistas (ė) 950,32 2 1214,47
6 Archyvarė            ― 0,5                ―
7 Sekretorė            ― 1                ―
8 Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t.             ― 1                ―
9 Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje) 1254,41 3 1632,48
10 Socialinių išmokų specialistas (ė) 991,6 3 1209,64
11 Duomenų bazių specialistas (ė) 910,67 1 1179,36
12 Aplinkos tvarkytojas (a) 841,94 2 1144,72
13 Kapinių prižiūrėtojas (a) 643,85 3,75 791,36
14 Automobilio vairuotojas 781,05 2 1080,93
15 Traktorininkas 799,16 2 1167,96
16 Valytoja 642,00 1 779,88
17 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė) 675,84 7 807,83
    x 33,25 x

Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2298,35

1

3002,52

 

2.

Vyriausioji specialistė

-

1

-

 

3.

Specialistai

1198,12

2,5

1221,65

 

4.

Darbininkai

901,25

4

925,78

 

5.

Nekvalifikuoti darbininkai

642

3,25

730

 


Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

1833,16

1

2300

 

2.

Vyriausioji specialistė

1309,80

1

1770

 

3.

Specialistai

1125,05

4,5

1253

 

4.

Darbininkai

859,06

4

1040

 

5.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642

3,5

769

 

 

Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės
Nr.

Pareigybė

2021 m. vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

2022  m. IV ketvirtis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1830,04

1

2157,22

2.

Vyriausioji specialistė

1480,07

1

1962,84

4.

Specialistai

1060,86

3,25

1286,84

5.

Darbininkai

815,2

3

925,04

6.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642,0

4

730,0

 

Iš viso:

x

12,25

x


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

Eil.
 Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1979,07

1

2264,33

2.

Vyresnioji specialistė

1519,74

1

1676,60

3.

Žemės ūkio specialistas

662,61

0,8

832,01

4.

Elektros energetikos technikas

360,25

0,4

449,60

5.

Socialinio darbo specialistas
 (dirbantis seniūnijoje)

1314,39

1

1665,08

6.

Kiemsargis

315,51

0,5

365,00

7.

Naktinis sargas

896,47

2,0

968,37

8.

Aplinkos tvarkytojas

675,54

3,3

730,00

9.

Kapinių prižiūrėtojas

160,58

0,25

182,50

10.

Valytojas

650,22

1,25

730,00

11.

Katilinės kūrikas

764,15

3,0

838,88

12.

Traktorininkas

838,90

1

1040,75

13.

Poilsio organizavimo administratorius

182,29

0,25

243,90

14

Ūkvedys

185,85

0,25

230,78

 

Iš viso

X

16,0

X

 

Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Pareigybių
skaičius

2021 m. vidutinis darbo
užmokestis Eur./pareigybei

2022 m. IV ketv. vidutinis darbo u
žmokestis Eur/ pareigybei

Seniūnas

1

1

neskelbia

neskelbia

Vyr. specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

0,3

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

0,25

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

0,7

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Aplinkos tvarkytojas

1

1

neskelbia

neskelbia

Kūrikas

3

3

825,75

880,87

Seniūno, vyr. specialisto, socialinio darbo specialisto, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, traktorininko, valytojo, aplinkos tvarkytojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).

 

Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2013,88

1

2042,93

2.

Vyr. specialistas

1628,00

1

1650,35

3.

Specialistai

4670,93

5,11

5020,81

4.

Darbininkai

2731,50

4,50

2889,00


Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis  darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2198,46

1

2488,75

 

2.

Vyriausiasis specialistas

1733,75

1

1838,96

 

3.

Socialinių išmokų darbuotojas

1140,64

1

1345,92

 

4.

Elektros energetikos technikas

924,91

0,5

1026,27

 

5.

Žemės ūkio specialistas

933,14

0,8

1075,14

 

6.

Kapinių prižiūrėtojas

659,71

1,25

730,00

 

7.

Traktorininkas

1099,87

1

1303,20

 

8.

Valytojas

657,35

1

730,00

 

9.

Katilinės kūrikas

877,66

2

885,89

Nuo lapkričio 22 d.

10.

Poilsio organizavimo  administratorius

880,22

0,25

988,26

 

11.

Aplinkos tvarkytojas

653,27

1,2

730,00

 

12.

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas

642,00

2

730,00

Iki lapkričio 22 d.

                               Iš viso:

x

11,00

x

 


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2259,05

1

2289,50

2.

Vyr. specialistas

1458,69

1

1480,07

3.

Specialistai

8258,36

9,075

8579,26

4.

Darbininkai

5766,50

10

6420,00