J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Darbo užmokestis

Kėdainių rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašo tvirtinimo

 

Kėdainių rajono savivaldybės valstybės politikų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2023 m.

Vidutinis mėn.  darbo užmokestis Eur

2024 m. II ketvirtis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. darbo užmokestis Eur

Pastaba

1.

Meras

4634,76

1

5351,20

 

2.

Vicemeras

3721,15

2

5108,6

 

3.

Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius

2250,23

1

2622,75

 

4.

Mero padėjėjas

`2258,10

1

2656,13

 

5.

Mero patarėjas

2272,59

2

2616,96

 

6.

Administracijos direktorius

3878,15

1

5452,67

 

7.

Skyriaus vedėjas (VT)

3295,26

16

3455,56

 

8.

Patarėjas

 

2

3091,69

 

9.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė) (VT)

2145,50

71

2273,80

 

10.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė) (VT)

2100,79

3

2129,09

 

11.

Specialistai

1714,28

37,2

1944,92

 

12.

Telefono ryšio technikas

1227,60

1

1224,13

 

13.

Sekretorė-referentė

1728,14

3

1843,12

 

14.

Vairuotojas

1507,06

3

1699,11

 

15.

Budėtojas

1437,98

6

1565,63

 

16.

Darbininkas

906,66

8,5

995,41

 


Dotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2023 m.

2024 m. I ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2182

1

2220

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

1475

3,00

1519

4.

Darbininkas

892

10,2

1070

 

Viso:

X

15,2

X

Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2023 m.

2024 m. I  ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2481

1

2521

2.

Vyriausioji specialistė

1613

1

1709

3.

Specialistas

1254

2,95

1305

4.

Darbininkas

912

9,65

990

 

Viso:

X

14,6

X

 

Miesto seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

    2023 2024m.  I ketvirtis
Eilės Nr. Pareigybė Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis
Pareigybių
skaičius
Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis
1 Seniūnas 1
2 Seniūno pavaduotojas (a) 1852,05 1 1830,16
3 Vyr. specialistas 1
4 Darbo organizavimo inžinierius 1
5 Aplinkos gerinimo specialistas (ė) 1336,9 2 1355,81
6 Archyvarė 0,5
7 Sekretorė 1
8 Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t. 1
9 Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje) 1694,02 3 1635,26
10 Socialinių išmokų specialistas (ė) 1436,03 3 1418,22
11 Duomenų bazių specialistas (ė) 1347,57 1 1373,96
12 Aplinkos tvarkytojas (a) 1314,18 2 1317,98
13 Kapinių prižiūrėtojas (a) 840,00 3,75 939,46
14 Automobilio vairuotojas 1303,39 2 1328,82
15 Traktorininkas 1307,8 2 1360,09
16 Valytoja 840,00 1 938,90
17 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė) 900,68 7 939,50
    x 33,25 x

Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės Nr.

Pareigybė

2023 m. vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

2024 m. I ketvirtis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2809,80

1

2831,64

2.

Vyr. specialistas

Neskelbiama

1

Neskelbiama

3.

Specialistai

1365,40

2,15

1392,72

4.

Darbininkai

1050,31

1,0

1136,41

5.

Nekvalifikuoti darbininkai

840,00

6,0

924,00

 

Iš viso:

x

11,15

x


Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2022m.

2023 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2232,00

1

2357,89

 

2.

Vyriausioji specialistė

1642,32

1

1808,99

 

3.

Specialistai

1581,63

4

1870,27

 

4.

Darbininkai

1030,75

4

1150,96

 

5.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

730

4

840

 

 

Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų 
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2024 m. I ketv. 2023 m.
1. Seniūnas 1,00 2 282,88 1 243,69
2. Vyriausioji specialistė 1,00 1 858,62 1 881,53
3. Specialistai 3,25 1 686,86 1 721,92
4. Darbininkai 3,00 1 050,13 943,77
5. Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai 4,00 937,59 864,20
  Iš viso: 12,25    


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

Pareigybės
pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Pareigybių
skaičius

2023 m. vidutinis darbo
užmokestis Eur./pareigybei

2024 m. I ketv. vidutinis darbo
užmokestis Eur/ pareigybei

Seniūnas

1

1

neskelbia

neskelbia

Vyr. specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

1

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

0,4

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

0,25

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

0,8

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

1,5

neskelbia

neskelbia

Aplinkos tvarkytojas

1

1

neskelbia

neskelbia

Kūrikas

3

2,75(2024m.)

3 (2023m.)

967,20

932,87

Kiemsargis

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Seniūno, vyr. specialisto, socialinio darbo specialisto, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, traktorininko, valytojo, aplinkos tvarkytojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).

 

Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės
pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Pareigybių
skaičius

2023 m. vidutinis darbo
užmokestis Eur./pareigybei

2024 m. I ketv. vidutinis darbo
užmokestis Eur/ pareigybei

Seniūnas

1

1

neskelbia

neskelbia

Vyr. specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

1

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

0,3

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

0,25

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

0,7

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Aplinkos tvarkytojas

1

1

neskelbia

neskelbia

Kūrikas

3

2,5(2024m.)

3 (2023m.)

979,60

848,07

Seniūno, vyr. specialisto, socialinio darbo specialisto, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, traktorininko, valytojo, aplinkos tvarkytojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).

Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

 

Etatų

skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

Darbuotojų skaičius

 

2024 m. 1 ketvirtis

2023 m.

1

 Žemės ūkio specialistas

1

1,00

1236,10

1265,36

2

Aplinkos tvarkytojai

1

1,00

924,00

775,51

3

Elektros energetikos technikas

1

0,50

1328,32

1316,88

4

Kapinių prižiūrėtojas

2

1,50

924,00

840,00

5

Katilinės kūrikas

1

1,00

1017,68

967,20

6

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

2

1,25

924,00

840,00

7

Pirtininkas

1

0,5

462,00

420,00

8

Poilsio organizavimo administratorius

1

0,25

1068,53

976,73

9

Seniūnas

1

1,00

2570,26

1372,37

10

Traktorininkas

1

1,00

1187,30

1113,16

11

Ūkvedys

1

0,50

1106,94

1097,40

12

Valytojas

1

0,50

924,00

840,00

13

Vyr. specialistas

1

1,00

2033,93

2000,66

14

Socialinės paramos specialistas

1

1,00

1950,55

1941,29

 


Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2022 m.

2023 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2280,21

1

2419,19

 

2.

Vyriausioji specialistė

1852,79

1

2055,30

 

3.

Socialinių išmokų darbuotojas

1341,12

1

1551,66

 

4.

Žemės ūkio specialistas

1019,11

0,8

1170,56

 

5.

Elektros energetikos technikas

1074,13

0,5

1252,28

 

6.

Kapinių prižiūrėtojas

732,80

1,25

840,00

 

7.

Traktorininkas

1303,94

1

1439,20

 

8.

Valytojas

738,39

1

840,00

 

9.

Katilinės kūrikas

886,72

2

1120,23

 

10.

Poilsio organizatorius

983,79

0,25

1060,20

 

11.

Aplinkos tvarkytojas

734,06

1,2

840,00

 


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

     

2024 m. 1 ketvirtis

2023 m.

1

Aplinkos tvarkytoja

4

5,25

924,00

840,00

2

Kapinių prižiūrėtojas

2

2,00

924,00

840,00

3

Katilinės kūrikas

1

1,00

1017,68

948,60

4

Poilsio organizavimo administratorius

1

0,25

1017,68

967,20

5

Seniūnijos meistras

1

1,00

1206,58

1119,72

6

Seniūnijos seniūnas

1

1,00

2831,64

2590,16

7

Socialinės paramos specialistas

1

1,50

1868,43

1913,05

8

Traktorininkas

1

1,00

1119,45

1063,92

9

Ūkvedys

2

2,00

1017,68

986,13

10

Valytojas

3

3,50

924,00

840,00

11

Viešojo administravimo specialistas

1

1,00

1254,54

1207,14

12

Vyr specialistas

1

1,00

1884,67

1826,36

13

Žemės ūkio specialistas

1

0,50

1254,53

1137,64