J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Darbo užmokestis

Kėdainių rajono savivaldybė 2022 m. balandžio – birželio mėn. išmokėtos išmokos

Eil.
Nr.

Tarybos narys
(vardas, pavardė)

Išmokos rūšis, Eur

Už darbo laiką, atliekant  Tarybos nario pareigas

Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus

1.

Alvydas Ardavičius

204,73

347,55

2.

Virginija Baltraitienė

142,70

347,55

3.

Sandra Barzdienė

161,12

347,55

4.

Edita Bodendorfė

77,24

347,55

5.

Rimantas Diliūnas

171,30

347,55

6.

Indrė Fiodorova

206,44

347,55

7.

Romualdas Gailiūnas

203,12

347,55

8.

Saulius Grinkevičius

132,52

___

9.

Alfredas Hofmanas

97,27

347,55

10.

Jūratė Judickienė

100,70

347,55

11.

Dangiras Kačinskas

atsisakė

 

12.

Aušrelė Kaminskienė

117,52

347,55

13.

Gitana Kaupienė

238,25

347,55

14.

Algimantas Kižauskas

atsisakė

___

15.

Nijolė Naujokienė

234,93

347,55

16.

Steponas Navajauskas

171,08

347,55

17.

Aušra Nesterovienė

58,71

190,93

18.

Virmantas Pikelis

144,30

347,55

19.

Rima Radavičienė

184,59

347,55

20.

Saulius Sinickis

157,80

347,55

21.

Vilma Šnurevičiūtė

135,84

347,55

22.

Karolina Štelmokaitė

atsisakė

___

23.

Adelė Štelmokienė

atsisakė

___

24.

Jonas Talmantas

191,34

___

25.

Vygantas Vanagas

218,22

347,55

26.

Rima Kikilienė

122,55

135,85

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Meras

4069,71

1

4193,19

 

2.

Mero pavaduotojas

2804,13

1

2896,63

 

3.

Tarybos sekretorius

1795,70

1

1862,05

 

4.

Mero padėjėjas

1813,42

1

2403,08

 

5.

Mero patarėjas (ryšiams su visuomene)

1926,43

1

1825,52

 

6.

Mero patarėjas

1783,79

1

1852,03

 

7.

Administracijos direktorius

3684,80

1

3825,39

 

8.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3241,83

2

3305,19

 

9.

Skyriaus vedėjas

2630,55

15

2986,11

 

10.

Vedėjo pavaduotojas

2191,39

2

2462,95

 

11.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė)

1774,23

75

1907,42

 

12.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė)

1614,54

3

1973,01

 

13.

Finansų ekonomistas

-

1

-

Neskelbiama

14.

Žemės ūkio specialistas

-

1

-

Neskelbiama

15.

Archyvaras

1357,55

3

1380,24

 

16.

Registratorė

-

1

-

Neskelbiama

17.

Vyriausias personalo atrankos specialistas

-

1

-

Neskelbiama

18.

Buhalteris

1479,14

14

1718,40

 

19.

Apskaitininkas

972,06

5.2

1142,88

 

20.

Aplinkos gerinimo specialistas

1256,96

4

1459,10

 

21.

Kompiuterinių sistemų specialistas

-

1

-

Neskelbiama

22.

Ūkvedys(ė)

1402,39

2

1601,13

 

23.

Telefono ryšio technikas

1016,44

1

1086,00

 

24.

Sekretorė-referentė

1359,88

3

1470,70

 

25.

Administracijos direktoriaus padėjėja

-

1

-

Neskelbiama

26.

Vairuotojas

1374,39

3

1562,16

 

27.

Sargas

730,12

4

811,24

 

28.

Administracinio pastato budėtojas

1480,51

1

1739,27

 

29.

Budėtojas

1025,81

5

1219,65

 

30.

Darbininkas

642,00

1

730,00

 

31.

Valytojas

663,24

4,5

771,89

 

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai ir priemokos) neatskaičius mokesčių.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.


Dotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2021 m.

2022 m. III ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1761

1

2011

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

1182

3,25

1332

4.

Darbininkas

875

9,95

746

 

Viso:

X

15,2

X

Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2021 m.

2022 m. III ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

2008

1

2300

2.

Vyriausioji specialistė

1310

1

1462

3.

Specialistas

1040

2,95

1150

4.

Darbininkas

773

9,65

813

 

Viso:

X

14,6

X

 

Miesto seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

    2021 2022m.  III ketvirtis
Eilės
Nr.
Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių skaičius Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis
1 Seniūnas            ― 1               ―
2 Seniūno pavaduotojas (a) 1434,75 1 1463,74
3 Vyr. specialistas            ― 1               ―
4 Darbo organizavimo inžinierius            ― 1               ―
5 Aplinkos gerinimo specialistas (ė) 950,32 2 1163,1
6 Archyvarė            ― 0,5                ―
7 Sekretorė            ― 1                ―
8 Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t.             ― 1                ―
9 Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje) 1254,41 3 1456,34
10 Socialinių išmokų specialistas (ė) 991,6 3 1131,03
11 Duomenų bazių specialistas (ė) 910,67 1 1064,28
12 Aplinkos tvarkytojas (a) 841,94 2 1189,49
13 Kapinių prižiūrėtojas (a) 643,85 3,75 730,00
14 Automobilio vairuotojas 781,05 2 1072,03
15 Traktorininkas 799,16 2 1059,18
16 Valytoja 642,00 1 730,00
17 Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė) 675,84 7 760,00
    x 33,25 x

Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2289,50

1

2293,87

 

2.

Vyriausioji specialistė

-

1

-

 

3.

Specialistai

1193,17

2,5

1215,93

 

4.

Darbininkai

898,33

4

911,65

 

5.

Nekvalifikuoti darbininkai

642

3,25

730

 


Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

1833,16

1

2050,73

 

2.

Vyriausioji specialistė

1309,80

1

1462,48

 

3.

Specialistai

1125,05

4,5

1271,15

 

4.

Darbininkai

859,06

4

900,47

 

5.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642

3,5

730

 

 

Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eilės Nr.

Pareigybė

2021 m. vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

2022  m. III ketvirtis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1830,04

1

2090,55

2.

Vyriausioji specialistė

1480,07

1

1650,72

4.

Specialistai

1060,86

3,25

1262,78

5.

Darbininkai

815,2

3

908,0

6.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642,0

4

730,0

 

Iš viso:

x

12,25

x


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1.979,07

1

2272,36

2.

Vyresnioji specialistė

1.519,74

1

1704

3.

Žemės ūkio specialistas

662,61

0,8

759,46

4.

Elektros energetikos technikas

360,25

0,4

456,74

5.

Socialinio darbo specialistas

 (dirbantis seniūnijoje)

1.314,39

1

1625,46

6.

Kiemsargis

315,51

0,5

365

7.

Naktinis sargas

896,47

2,0

1152,28

8.

Aplinkos tvarkytojas

675,54

3,3

730

9.

Kapinių prižiūrėtojas

160,58

0,25

182,50

10.

Valytojas

650,22

1,25

730

11.

Katilinės kūrikas

764,15

3,0

0

12.

Traktorininkas

838,90

1

1052,72

13.

Poilsio organizavimo administratorius

182,29

0,25

249,31

14

Ūkvedys

185,85

0,25

230,78

 

Iš viso

X

16,0

X

 

Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Pareigybių skaičius

2021 m. vidutinis darbo užmokestis Eur./pareigybei

2022 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis Eur/ pareigybei

Seniūnas

1

1

neskelbia

neskelbia

Vyr. specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

0,3

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

0,25

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

0,7

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Aplinkos tvarkytojas

1

1

neskelbia

neskelbia

Kūrikas

3

2,0

825,75

0

Seniūno, vyr. specialisto, socialinio darbo specialisto, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, traktorininko, valytojo, aplinkos tvarkytojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).

 

Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2013,88

1

2042,93

2.

Vyr. specialistas

1628,00

1

1650,35

3.

Specialistai

4670,93

5,11

5020,81

4.

Darbininkai

2731,50

4,50

2889,00


Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.
Nr.

Pareigybė

2021 m.

2022 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis 
darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis
darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2198,46

1

2414,98

 

2.

Vyriausiasis specialistas

1733,75

1

1800,49

 

3.

Socialinių išmokų darbuotojas

1140,64

1

1317,92

 

4.

Elektros energetikos technikas

924,91

0,5

1005,43

 

5.

Žemės ūkio specialistas

933,14

0,8

1062,24

 

6.

Kapinių prižiūrėtojas

659,71

1,25

732,65

 

7.

Traktorininkas

1099,87

1

1282,26

 

8.

Valytojas

657,35

1

730,00

 

9.

Katilinės kūrikas

877,66

2

-

Iki gegužės 2 d.

10.

Poilsio organizavimo  administratorius

880,22

0,25

940,96

 

11.

Aplinkos tvarkytojas

653,27

1,2

730,00

 

12.

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas

642,00

2

756,26

Nuo gegužės 2 d.

                               Iš viso:

x

11,00

x

 


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. IV ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2259,05

1

2289,50

2.

Vyr. specialistas

1458,69

1

1480,07

3.

Specialistai

8258,36

9,075

8579,26

4.

Darbininkai

5766,50

10

6420,00