J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas
Balsavimas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Darbo užmokestis

Kėdainių rajono savivaldybė 2021 m. balandžio – birželio mėn. išmokėtos išmokos

Eil.Nr.

Tarybos narys

(vardas, pavardė)

Išmokos rūšis, Eur

Už darbo laiką, atliekant  Tarybos nario pareigas

Su Tarybos nario veikla susijusios išlaidos pagal pateiktus dokumentus

1.

Alvydas Ardavičius

66,70

231,70

2.

Virginija Baltraitienė

118,25

347,55

3.

Sandra Barzdienė

210,63

347,55

4.

Edita Bodendorfė

185,43

347,55

5.

Rimantas Diliūnas

143,65

347,55

6.

Indrė Fiodorova

288,12

347,55

7.

Romualdas Gailiūnas

180,03

347,55

8.

Saulius Grinkevičius

212,55

0,00

9.

Alfredas Hofmanas

175,13

347,55

10.

Jūratė Judickienė

104,25

347,55

12.

Dangiras Kačinskas

Atsisakė

0,00

13.

Aušrelė Kaminskienė

234,58

347,55

14.

Gitana Kaupienė

217,30

347,55

15.

Algimantas Kižauskas

Atsisakė

0,00

16.

Nijolė Naujokienė

265,37

347,55

17.

Steponas Navajauskas

164,05

347,55

18.

Aušra Nesterovienė

235,48

347,41

19.

Virmantas Pikelis

152,75

0,00

20.

Saulius Sinickis

110,23

347,55

21.

Vilma Šnurevičiūtė

168,07

347,55

22.

Karolina Štelmokaitė

Atsisakė

0,00

23.

Adelė Štelmokienė

Atsisakė

0,00

24.

Jonas Talmantas

171,60

0,00

25.

Jurgita Vaitiekūnienė

177,70

167,84

26.

Vygantas Vanagas

234,75

347,55

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

   

Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. II ketvirtis

 

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

 

1.

Meras

3949,82

1

4064,77

   

2.

Mero pavaduotojas

2716,29

1

2805,66

   

3.

Tarybos sekretorius

1780,96

1

1802,15

   

4.

Mero padėjėjas

1787,26

1

1805,40

   

5.

Mero patarėjas (ryšiams su visuomene)

2053,16

1

2094,80

   

6.

Mero patarėjas

1759,19

1

1770.00

   

7.

Administracijos direktorius

3643,68

1

3679,83

   

8.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

3430,03

2

3223,62

   

9.

Skyriaus vedėjas

2613,05

15

2625,16

   

10.

Vedėjo pavaduotojas

2110,30

2

2190,91

   

11.

Vyriausias (-ioji) specialistas (-ė)

1697,55

74

1746,35

   

12.

Vyresnysis (-ioji) specialistas (-ė)

1551,70

3

1605,55

   

13.

Finansų ekonomistas

-

1

-

Neskelbiama

 

14.

Vyriausiasis hidrotechnikas

1651,16

1

1671,59

   

15.

Žemės ūkio specialistas

-

1

-

Neskelbiama

 

16.

Archyvaras

1274,03

3

1293,34

   

17.

Registratorė

1995,43

1

2197,29

   

18.

Buhalteris

1430,02

14

1430,80

   

19.

Apskaitininkas

868,27

5.2

837,17

   

20.

Aplinkos gerinimo specialistas

1109,09

4

1244,47

   

21.

Kompiuterinių sistemų specialistas

-

1

-

Neskelbiama

 

22.

Ūkvedys(ė)

1409,85

2

1339,18

   

23.

Telefono ryšio technikas

992,06

1

996,16

   

24.

Sekretorė-referentė

1305,80

3

1340,78

   

25.

Administracijos direktoriaus padėjėja

-

1

-

Neskelbiama

 

26.

Vairuotojas

1301,16

3

1360,82

   

27.

Mentorius

1744,83

1

1902,16

   

28.

Sargas

658,36

4

721,78

   

29.

Administracinio pastato budėtojas

1299,16

1

1466,98

   

30.

Budėtojas

907,74

5

1013,48

   

31.

Darbininkas

607,00

1

642,00

   

32.

Valytojas

640,99

4,5

670,53

   
               

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai ir priemokos) neatskaičius mokesčių.
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.


Dotnuvos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2020 m.

2021 m. II ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1909

1

1342

2.

Vyriausioji specialistė

neskelbiami

1

neskelbiami

3.

Specialistas

3640

3,25

3654

4.

Darbininkas

6266

13,45

7289

 

Viso:

X

18,7

X

Gudžiūnų seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil.

 

2020 m.

2021 m. III ketvirtis

Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1.

Seniūnas

1979

1

2008

2.

Vyriausioji specialistė

 

1

1310

3.

Specialistas

959

3,95

1042

4.

Darbininkas

682

10,93

723

 

Viso:

X

16,6

X

 

Miesto seniūnijos darbuotojų  vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

   

2020

2021m.

II ketvirtis

Eilės
Nr.

Pareigybė

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

Pareigybių
skaičius

Vidutinis mėn.
paskirtasis darbo
užmokestis

1

Seniūnas

2276,56

1

2404,55

2

Seniūno pavaduotojas (a)

1425,60

1

0,00

3

Mentorius

1425,60

1

1433,70

4

Vyr. specialistas

1126,40

1

1221,30

5

Darbo organizavimo inžinierius

1295,36

1

1302,72

6

Aplinkos gerinimo specialistas (ė)

978,15

2

948,39

7

Archyvarė

391,69

0,5

488,52

8

Sekretorė

821,74

1

1038,11

9

Vyresnysis specialistas soc. paramai - valst. t.

1241,86

1

1360,07

10

Socialinio darbo specialistas (ė) (dirbantis seniūnijoje)

1121,56

2

1133,68

11

Socialinių išmokų specialistas (ė)

1024,31

4

973,5

12

Duomenų bazių specialistas (ė)

896,42

1

910,67

13

Aplinkos tvarkytojas (a)

0

2

831,9

14

Kapinių prižiūrėtojas (a)

607,00

3,75

642,00

15

Automobilio vairuotojas

824,36

2

837,21

16

Traktorininkas

889,89

2

856,68

17

Valytoja

607,00

1

642,00

18

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas (ė)

607,00

6

642,00

   

x

33,25

x

Josvainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

Eil. Nr.

Pareigybė

2021 m. I ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2364,57

1

2289,50

 

2.

Vyriausioji specialistė

-

1

-

Neskelbiama

3.

Specialistai

1062.99

2,25

1150,17

 

4.

Darbininkai

749,21

2,4

836,33

 

5.

Nekvalifikuoti darbininkai

642

6,0

642

 
 

Iš vso:

 

12,65

   


Krakių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2021 m. I ketvirtis

2021 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

1778,76

1

1778,76

 

2.

Vyriausioji specialistė

1309,80

1

1309,80

 

3.

Specialistai

1125,05

4,5

1174,10

 

4.

Darbininkai

859,06

5,1

1024,61

 

5.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

642

3,5

837,57

 

 

Pelėdnagių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

Eilės Nr.

Pareigybė

2021 m. I ketvirtis vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

2021  m. II ketvirtis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1827,44

1

1820,66

2.

Vyriausioji specialistė

1480,07

1

1480,07

4.

Specialistai

960,55

3,25

1010,45

5.

Darbininkai

821,64

3,65

843,16

6.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

607,00

4

642,00

 

Iš viso:

x

13,5

x


Pernaravos seniūnijos vidutinio darbo  užmokesčio ataskaita

. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

1.901,77

1

1.972,00

2.

Vyresnioji specialistė

1.448,46

1

1.402,42

3.

Žemės ūkio specialistas

663,94

0,8

651,36

4.

Elektros energetikos technikas

326,58

0,4

336,48

5.

Socialinio darbo specialistas

 (dirbantis seniūnijoje)

1.156,03

1

1.202,83

6.

Kiemsargis

303,50

0,5

321,00

7.

Naktinis sargas

826,92

2,0

1060,36

8.

Aplinkos tvarkytojas

566,95

2,3

642

9.

Kapinių prižiūrėtojas

141,03

0,25

160,50

10.

Valytojas

600

1,25

642

11.

Katilinės kūrikas

659,63

4,0

977,02

12.

Traktorininkas

743,87

1

834,76

13.

Poilsio organizavimo administratorius

182,39

0,25

193,91

14.

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

378,47

0,42

428,96

 

Iš viso

X

16,17

X

Surviliškio seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Pareigybių skaičius

2020 m. vidutinis darbo užmokestis Eur./pareigybei

2021 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis Eur/ pareigybei

Seniūnas

1

1

neskelbia

neskelbia

Vyr. specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Socialinio darbo specialistas

1

1

neskelbia

neskelbia

Ūkvedys

1

0,3

neskelbia

neskelbia

Elektros energetikos technikas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Sporto instruktorius

1

0,25

neskelbia

neskelbia

Žemės ūkio specialistas

1

0,7

neskelbia

neskelbia

Traktorininkas

1

1

neskelbia

neskelbia

Valytojas

1

0,5

neskelbia

neskelbia

Aplinkos tvarkytojas

1

1

neskelbia

neskelbia

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

2

1,025

956,44

1051,99

Kūrikas

3

2,0

793,95

1001,06

Seniūno, vyr. specialisto, socialinio darbo specialisto, ūkvedžio, elektros energetikos techniko, sporto instruktoriaus, žemės ūkio specialisto, traktorininko, valytojo, aplinkos tvarkytojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ III skyriaus 22.3. punktu (Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą).

Šėtos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2013,88

1

2042,93

2.

Vyr. specialistas

1628,00

1

1650,35

3.

Specialistai

4670,93

5,11

5020,81

4.

Darbininkai

2731,50

4,75

3049,50


Truskavos seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. II ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis  darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pastaba

1.

Seniūnijos seniūnas

2136,16

1

2166,21

 

2.

Vyriausiasis specialistas

1621,52

1

1691,43

 

3.

Socialinių išmokų darbuotojas

987,63

1

1073,14

 

4.

Elektros energetikos technikas

826,46

0,5

910,67

 

5.

Žemės ūkio specialistas

829,75

0,8

910,66

 

6.

Kapinių prižiūrėtojas

607,00

1,25

642,00

 

7.

Traktorininkas

1077,38

1

1083,51

 

8.

Valytojas

607,00

1

642,00

 

9.

Katilinės kūrikas

656,70

2

691,68

Iki gegužės 1 d.

10.

Poilsio organizavimo  administratorius

791,49

0,25

873,52

 

11.

Aplinkos tvarkytojas

607,00

1,2

642,00

 

12.

Asmens priežiūros namuose darbuotojas

901,82

0,75

981,27

 

13.

Nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininkas

607,00

2

642,00

Nuo gegužės 1 d.

                               Iš viso:

x

11,75

x

 


Vilainių seniūnijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita

 

Eil. Nr.

Pareigybė

2020 m.

2021 m. III ketvirtis

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. paskirtasis darbo užmokestis

1.

Seniūnijos seniūnas

2259,05

1

2271,88

2.

Vyr. specialistas

1458,69

1

1480,07

3.

Specialistai

8258,36

9,825

8894,34

4.

Darbininkai

5766,50

10

6420,00