J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Ekonominė situacija

Ekonominė situacija 2023 m.
Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, 2023 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1408 verslo įmonės. Lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, veikiančių įmonių skaičius didėjo 7 proc. Pagal verslo įmonių teisinį statusą daugiausiai veikiančių buvo UAB ir MB. Kėdainių rajone UAB ir AB vidutiniškai sudarė 44,7 proc., IĮ – 19,7 proc., o MB sparčiai ir toliau populiarėjo: jų skaičius didėjo ir sudarė daugiau kaip 30 proc. nuo visų veikiančių verslo įmonių. Sparčiai augant mažųjų bendrijų skaičiui, kiekvienais metais mažėja individualių įmonių bei uždarųjų akcinių bendrovių skaičius. Kėdainių rajono savivaldybėje daugiausiai veikia labai mažų ir mažų verslo įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų.
Kaip ir 2022 m., taip ir praeitais metais Kėdainių rajone veikė 5 stambios verslo bendrovės: 3 pramonės įmonės − AB ,,Lifosa“, AB ,,LTP Texdan“, UAB ,,Krekenavos agrofirma“, viena transporto įmonė − UAB ,,Transporto vystymo grupė“. Jos buvo didžiausios mūsų rajono gyventojų darbdavės praeitais metais. Taip pat Kėdainių rajono savivaldybėje yra registruota ir parduotuvių tinklą „Moki-veži“ valdanti UAB ,,Makveža“.
Verslo ir ekonomikos augimui didelės įtakos turėjo geopolitinė situacija: besitęsiantis karas Ukrainoje, nesantaika Gazos ruože, pasaulinė infliacija, kuri turėjo įtakos palūkanų augimui. Atėję metai atnešė nemažai iššūkių, neliko 9 proc. pridėtinės vertės lengvatos įmonėms, teikiančioms maitinimo paslaugas: nuo š. m. sausio 1 d. šioms paslaugoms taikomas 21 proc. pridėtinės vertės mokestis. Nuo šių metų verslo įmonėms panaikintas ir lengvatinis naftos ir dujų akcizas.
Verslumo lygį nusakantis rodiklis – įregistruotų ūkio subjektų skaičius. 2023 m. buvo įregistruota 119 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Lyginant su 2022 m. naujai registruotų įmonių skaičius beveik nesikeitė. Ir toliau išlieka populiariausia verslo forma MB, kuri keičia UAB, nors nuo praeitų metų vidurio, steigiant UAB minimalus įstatinis kapitalas buvo sumažintas nuo 2500 Eur iki 1000 Eur. Per 2023 m. uždarųjų akcinių bendrovių registruota 27, MB – 87 ir VšĮ – 5. IĮ tapo jau nepatrauklia verslo forma ir pernai nė viena IĮ nebuvo įregistruota. Augant įmonių skaičiui – matosi, kad jos smulkėja, tad pradeda ryškėti mažesnio ekonominio efektyvumo požymis.
Įtempta geopolitinė situacija bei gilėjančios ekonominės krizės visame pasaulyje, 2023 metais likviduojamų dėl bankroto juridinių asmenų skaičių padidino iki 12. Pernai likviduojamos įmonės statusas suteiktas 80 verslo įmonių, iš jų daugiausiai likviduojama individualių įmonių – 50. Registrų centro inicijuojamas likvidavimas dėl veiklos nevykdymo ar finansinių ataskaitų nepateikimo ir dėl kitų priežasčių palietė 86 verslo įmones. 2023 m. išregistruotos 108 verslo įmonės, net 47 uždarosios akcinės bendrovės. Manoma, kad ilgalaikių pasekmių verslui ir šalies ekonomikai turės geopolitinė situacija, naftos ir dujų lengvatinio akcizo panaikinimas, ekonominė krizė visame pasaulyje bei valdžios politiniai sprendimai.
Kėdainių rajono savivaldybės gyventojai skatinami užsiimti veiklomis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą. Mokiniams ir studentams, tradiciniams amatininkams, neįgalumą turintiems asmenims nustatomos nuo 20 iki 80 proc. lengvatos verslo liudijimams. Vadovaujantis LR Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktais duomenimis, per 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybėje buvo išduoti 953 verslo liudijimai fiziniams asmenims, iš jų 256 fiziniai asmenys naudojosi Kėdainių rajono savivaldybės teikiama mokestine lengvata. Asmenų, dirbančių su verslo liudijimu, populiariausia veikla išlieka kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla. Antroje vietoje pagal populiarumą − gyvenamosios paskirties patalpų nuomotojai. Trečioje vietoje pagal išduotų verslo liudijimų kiekį - prekyba tik ne maisto produktais.
2023 m. pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybėje pagal individualios veiklos pažymą dirbo 3344 asmenys. Mūsų rajone populiariausios paslaugos teikiamos su individualios veiklos pažyma pagal ekonomines veiklos rūšis yra šios: kirpyklų ir kitų grožio salonų – 119 asmenų; gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba – 79 asmenys; kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla – 78 asmenys.
Auganti ekonomika, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, mažėjantis į darbo rinką įsiliejančių jaunų žmonių skaičius, įvairios darbo rinkos politikos priemonės, įskaitant nuoseklų darbo užmokesčio didinimą, lemia darbo užmokesčio kilimą. Valstybės duomenų agentūros pateiktais duomenimis, 2023 m. 3 ketvirtį vidutinis bruto darbo užmokestis, be individualių įmonių, Kėdainių rajone buvo 1858,10 Eur, tai sudarė beveik 92,1 proc. šalies vidutinio bruto darbo užmokesčio. Pagal mokamą vidutinį bruto darbo užmokestį Lietuvoje (2018,20 Eur) mūsų savivaldybė buvo 7-oje vietoje – didesnis darbo užmokestis buvo mokamas Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybėse bei Kauno, Vilniaus, Panevėžio ir Trakų rajonų savivaldybėse.
Sėkmingam Kėdainių rajono savivaldybės ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, konkurencingumui ir plėtrai įtakos turi darbo rinkos situacija ir jos pokyčiai. Ilgalaikį nedarbą lemia nenoras dirbti, tobulinti kvalifikaciją, kompetencijų trūkumas, laisvų vietų stoka, žalingi įpročiai, įtakos turi vis dar egzistuojantis nelegalus darbas. Darbo vietos dažnai kuriamos aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, nes pastarųjų jaučiamas didelis trūkumas. Esami bedarbiai (neturintys aukštos/tinkamos kvalifikacijos), ypač bedarbiai vyresni kaip 50 metų, stokoja motyvacijos dirbti, nepasitiki savimi. Todėl atsižvelgiant į jų turimą kvalifikaciją, jiems dažnai siūlomas tik šiek tiek didesnis darbo užmokestis negu minimali alga ar prastesnės darbo sąlygos. Bedarbystė Kėdainių rajono kaimo teritorijoje viršija 50 proc., nes beveik visas verslas sukoncentruotas Kėdainių mieste, todėl nedarbas kaimiškose seniūnijose ypač didelis, nes su miestu yra ribotos susisiekimo galimybės laiku nuvykti į darbą ar grįžti namo. Taip pat bedarbius, gyvenančius kaime, nemotyvuoja įmonėse mokamas beveik minimalus darbo užmokestis, kad sutiktų dirbti mieste.
Vadovaujantis LR Užimtumo tarnybos duomenimis, 2023 m. gruodžio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybėje nedarbas siekė 10,0 proc.: buvo registruoti 2 843 bedarbiai (2022 m. – 2 842 bedarbiai), iš jų tarp bedarbių iki 29 m. – 519 (2022 m. − 523). Nedarbo lygis šalyje buvo 9,1 proc., jaunimo nedarbas iki 29 m. – 7,9 proc. Nedarbas Lietuvoje šiek tiek didėjo, (0,2 proc. punkto), tačiau buvo 0,9 punkto mažesnis negu mūsų rajone. Kauno apskrities vidurkis taip pat šiek tiek mažesnis negu mūsų rajone ir siekė 9,6 proc. Dar didesnė problema surasti darbą bedarbiams, kuriems yra per 50 metų. Šalyje tokio amžiaus bedarbiai sudarė 10,6 proc., Kauno apskrityje – 10,6 proc., o mūsų rajone − net 11,4 proc. Kėdainių rajono savivaldybėje didesniam nedarbui įtakos turėjo laikinai sustabdyta didžiausios mūsų rajono įmonės AB ,,Lifosa“ veikla.
Tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) yra makroekonominis rodiklis, jų pagrindu kuriami tiesioginiai šalių ryšiai, skatinama ekonomikos plėtra, sudaranti sąlygas naujoms darbo vietoms kurti, modernioms technologijoms diegti, eksporto apimtims didinti. 2022 m. pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybėje TUI siekė 475,13 mln. Eur. Pagal tiesioginių užsienio investicijų srautą 2022 m. Kėdainiai buvo 7-oje vietoje tarp Lietuvos savivaldybių. Kėdainių savivaldybei TUI tenkanti dalis vienam gyventojui – 10 330 Eur (62,7 proc. didesnės nei 2021 m.) ir buvo pačios didžiausios Kauno apskrityje, t. y. 2022 m. pabaigoje Kėdainių rajone TUI buvo daugiau nei 80 proc. didesnės už Kauno apskrities TUI vidurkį (5 727 Eur), tenkantį vienam gyventojui.
Kėdainių rajono savivaldybėje, kaip ir visose Lietuvoje, dominuoja smulkusis ir vidutinis verslas, kuris yra vienas svarbiausių ekonomikos augimo bei konkurencingumo veiksnių, turintis esminį poveikį naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. Siekdama sukurti kuo palankesnę smulkiajam verslui aplinką bei prisidėti prie verslo sąlygų gerinimo ir naujų darbo vietų kūrimo skatinimo, 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybė Kėdainių rajone registruotiems verslo subjektams teikė finansinę paramą iš Smulkiojo verslo rėmimo fondo pagal 10 priemonių. Verslo subjektai kreipėsi paramos pagal 6 priemones. Per 2023 m. Kėdainių rajono smulkiojo verslo rėmimo fondo parama pasinaudojo 15 verslo subjektų. Smulkiesiems verslininkams savivaldybės parama siekė nuo kelių šimtų eurų iki net 4 000,00 Eur vienam paramos gavėjui. Per 2023 m. smulkiajam verslui buvo suteikta finansinė parama už 36,3 tūkst. Eur. Populiariausia Smulkiojo verslo rėmimo fondo paramos priemonė buvo darbo priemonių įsigijimo dalinis išlaidų kompensavimas (pasinaudojo 10 pradedančiųjų veiklą įmonių, pagal šią priemonę skirta parama už 25,5 tūkst. Eur). 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės suteiktos vidutinis finansinės paramos dydis vienam verslo subjektui buvo 2422,50 Eur, o vidutinė finansinė parama sukurtai naujai darbo vietai – 1990,00 Eur.
Kėdainių rajono savivaldybės suteikta finansinė parama buvo labai svarbi ir reikalinga verslo subjektams, ypač naujai įsikūrusioms įmonėms ir pradedantiems pirmuosius žingsnius versle.

Informaciją parengė VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė
Daina Balasevičienė