J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Korupcijos pasireiškimo tikimybė ir AKL nustatymas

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ

Korupcijos rizikos analizę atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba) Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, kuri yra skelbiama viešai. Specialiųjų tyrimų tarnyba, nustatydama būtinybę atlikti korupcijos rizikos analizę tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklą, nagrinėja išvadas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo (jeigu atitinkamoje veiklos srityje ar procese buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas), korupcijos rizikos valdymo vertinimus, su jais susijusią informaciją, kitą Specialiųjų tyrimų tarnybos turimą ir prieinamą informaciją, atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus patvirtintus korupcijos prevencijos prioritetus.

2022-12-29 LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS IŠVADA DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ALYTAUS MIESTO, JONAVOS, KĖDAINIŲ, TAURAGĖS, ŠIAULIŲ IR ŠILUTĖS RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VEIKLOS SRITYSE

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMUI PLANUOJAMOS PRIEMONĖS

PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 

2023-06-27 LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADA STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO  IR PANAIKINIMO PROCESUOSE (ALYTAUS MIESTO, KĖDAINIŲ IR KAUNO  RAJONŲ SAVIVALDYBĖSE)

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMUI PLANUOJAMOS PRIEMONĖS

PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO  (AKL) NUSTATYMAS

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 12 straipsniu, nustatant atsparumo korupcijai lygį vertinama, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta viešojo sektoriaus subjekte, šių priemonių diegimo kokybė ir praktinis pritaikomumas bei jas taikant pasiekti rezultatai. Pagal šiuos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių įdiegimo elementus apskaičiuojamas viešojo sektoriaus subjekto atsparumo korupcijai lygis, kuris pagal iš anksto nustatytą skalę gali būti nuo labai žemo iki labai aukšto.
Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Vyriausybė.

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje bus atliekama, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtins Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką.

 

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri viešojo sektoriaus subjekto veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai (kilti korupcijos rizikoms).
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarka nustatyta Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnyje (galioja nuo 2022 m. sausio 1 d.).
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijos, skirtos padėti viešojo sektoriaus subjektams atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą konkrečioje savo veiklos srityje ir pateikia viešojo sektoriaus subjektams ir savarankiškoms įstaigoms rekomendacijas dėl:

  1. veiklos sričių, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo;
  2. korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių veiklos srityse, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo;
  3. išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo parengimo;
  4. korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemonių nustatymo.