J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Informacijos apie asmenį surinkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau — KPĮ) III skyriaus nuostatomis, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) surenka informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje ir pateikia į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui.

Tokios informacijos surinkimo tikslas — užtikrinti personalo patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Kėdainių rajono savivaldybėje, įgyvendinant KPĮ 17 straipsnio nuostatas, yra pasitvirtinti  pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašai.

2022 m. kovo 7 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-266 patvirtintas sąrašas pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas, į kurias skiria savivaldybės meras ar savivaldybės administracijos direktorius.

Pareigybių sąrašas dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybės administracija pateiks rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį pareigas asmenį

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. AD-1-266 ,,Dėl pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybės administracija teikia rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. AD-1-266 ,,Dėl pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybės administracija teikia rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. gruodžio 17 d. Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP1-63 patvirtintas sąrašas pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybė kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas.

Pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybė teikia rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas  

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mero 2021 m. gruodžio 17  d. porvarkio Nr.  MP1-63 ,,Dėl pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybė teikia rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

pecialiųjų tyrimų tarnybos informaciją apie prašymų ir informacijos apie asmenį pateikimą galite rasti čia:

https://www.stt.lt/asmenu-patikrinimas/informacijos-apie-asmeni-pateikimas/4938

https://www.stt.lt/asmenu-patikrinimas/prasymu-formos/4939