J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Informacijos apie asmenį surinkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau — KPĮ) III skyriaus nuostatomis, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) surenka informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje ir pateikia į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui.

Tokios informacijos surinkimo tikslas — užtikrinti personalo patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Kėdainių rajono savivaldybėje, įgyvendinant KPĮ 17 straipsnio nuostatas, yra pasitvirtinti  pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašai.

2024 m. birželio 14 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-530   patvirtintas sąrašas pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas, į kurias skiria savivaldybės meras ar savivaldybės administracijos direktorius.

 Dėl pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybės administracija teikia rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

 

2024 m. birželio 18 d. Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP1-326 patvirtintas sąrašas pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybė kreipsis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas.

Dėl pareigybių, dėl kurių Kėdainių rajono savivaldybė  teikia rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

Specialiųjų tyrimų tarnybos informaciją apie prašymų ir informacijos apie asmenį pateikimą galite rasti čia:

https://www.stt.lt/asmenu-patikrinimas/informacijos-apie-asmeni-pateikimas/4938

https://www.stt.lt/asmenu-patikrinimas/prasymu-formos/4939