J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Projekto „PABĖGĖLIŲ IŠ UKRAINOS PRIĖMIMAS IR ANKSTYVA INTEGRACIJA“ veiklos


Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 uždavinio ,,Prisidėti prie savivaldybės lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“ įgyvendinimas Kėdainių rajono savivaldybėje

Veiklos numeris Projekto veikla Veiklos įgyvendinimo data ir laikas

Veiklos vykdytojas.
Veiklos vykdymo adresas

Veiklos aprašymas Veiklos koordinatoriaus kontaktai
1.

Informavimas, konsultavimas ir tarpininkavimas gaunat paslaugas

2023 m. gegužės mėn.–2024 m. sausio mėn.

Pirmadieniais–penktadieniais nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

Asociacija „Kėdainių samariečiai“
Senoji g. 3, Kėdainiai

Informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos teikiamos tikslinei grupei aktualiais klausimais: sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, švietimo, vaikų užimtumo ir kt. Tarpininkaujama ir atstovaujama įstaigose, gaunant įvairias paslaugas, padedama susitvarkyti dokumentus, sprendžiamos tikslinei grupei aktualios problemos, suteikiama reikalinga tikslinė pagalba ir (ar) parama. Paslaugos teikiamos tikslinei grupei suprantama kalba.

Sudarytos galimybės pasinaudoti kompiuteriu, internetu, kita reikalinga technika bei įranga.

Mantas Patkauskas
tel. 8 614 54 563, 
el. p. kedainiailsb@gmail.com

2023 m. gegužės mėn.–2024 m. sausio mėn.

Ketvirtadieniais nuo 17.00 val. iki 19.00 val.

Asociacija „Kėdainių samariečiai“
Senoji g. 3, Kėdainiai

Teisininko konsultacijos įsidarbinimo, būsto, saugumo, pažeistų teisių, sutartinių santykių ir kt. klausimais.
Paslaugos teikiamos tikslinei grupei suprantama kalba.

2. Praktiniai seminarai 2023 m. gegužės mėn.–2023 m. spalio mėn.

Kauno arkivyskupijos Caritas,
Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas

Radvilų g. 10, Kėdainiai

Organizuojami seminarai psichologinėmis temomis: apie krizes, netektis, desperaciją, beviltiškumą ir depresiją.
Seminarus veda psichologė ukrainietė.

Po seminarų sudaroma galimybė su psichologe pasikalbėti individualiai.

Svajonė Lapiniauskienė
tel. 8 681 83 606
el.p. kac.humanitarine@gmail.com;

Lina Zakaravičienė
tel. 8 612 60 595
el. p. kedainiucaritas@gmail.com 

3. Individualios psichologo konsultacijos

2023 m. gegužės mėn.–2024 m. vasario mėn.

Antradieniais nuo 15.00 val. iki 19.00 val.

Kėdainių rajono Moterų krizių centras
Skongalio g. 23 A, Kėdainiai

Individualios psichologo konsultacijos išgyvenantiems migracijos metu patirto streso, fizinių ir psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas.
Konsultacijos teikiamos suaugusiems ir vaikams.

Registracija į konsultacijas tel. 8 633 30 805.

Rita Stakniūnienė
tel. 8 698 18 530
el. p. mkcentras@gmail.com

4. Savitarpio pagalbos grupės

2023 m. gegužės mėn.–2024 m. vasario mėn.

Kėdainių rajono Moterų krizių centras
Skongalio g. 23 A, Kėdainiai

Savitarpio pagalbos grupės tikslinėms grupėms:
1) moterims ir merginoms;
2) vyrams ir vaikinams.

Grupių susitikimų metu dalyviai gilina žinias savivertės, asmeninio psichologinio atsparumo, streso mažinimo įgūdžių, konfliktinių situacijų sprendimo ir kitais klausimais, mokosi emocijų valdymo ir savianalizės pagrindų.

Rita Stakniūnienė
tel. 8 698 18 530
el. p. mkcentras@gmail.com

5. Mentorystė moterims migrantėms integracijai į vietos bendruomenę ir darbo rinką 2023 m. gegužės mėn.–2024 m. sausio mėn.

Asociacija „Kėdainių samariečiai“
Senoji g. 3, Kėdainiai

Veiklos tikslinė grupė – migrantės moterys ir merginos. Susitikimų metu dalyvėms sudaromos sąlygos ne tik mokytis iš mentoriaus, bet ir pasisemti patirties vienoms iš kitų. Mentoriaus ir grupės susitikimai vyksta vieną kartą per mėnesį, kurių pagrindinis tikslas –  dalyvių pasitikėjimo savimi didinimas, verslumo skatinimas, pagalbos įsidarbinant teikimas: įsidarbinimo galimybių analizavimas, darbo paieškos planų sudarymas ir pan. Po kiekvieno grupinio susitikimo, esant poreikiams, organizuojami individualūs susitikimai su mentoriumi.

Mantas Patkauskas
tel. 8 614 54 563,
el. p. kedainiailsb@gmail.com

6. Šviečiamieji seminarai 2023 m. gegužės mėn.–2023 m. lapkričio mėn.

Kauno arkivyskupijos Caritas

Kėdainių Šv. Juozapo parapijos Caritas

Radvilų g. 10, Kėdainiai

Organizuojami šviečiamieji seminarai šiomis temomis: apie prekybos žmonėmis ir nelegalaus darbo pavojus; priklausomybių rizikas ir galimas pagalbos priemones; apie darbo teisę ir darbo santykius reguliuojančius  įstatymus.

Seminarus veda teisininkas. Po seminarų sudaroma galimybė pasikalbėti individualiai.

Svajonė Lapiniauskienė
tel. 8 681 83 606
el. p. kac.humanitarine@gmail.com;

Lina Zakaravičienė
tel. 8 612 60 595

el. p. kedainiucaritas@gmail.com
7. Informavimas ir konsultavimas priklausomybių, psichoaktyvių medžiagų prevencijos klausimais

2023 m. birželio mėn.–2024 m. vasario mėn.

Trečiadieniais ir penktadieniais nuo 15.00 iki 19.00 val.

Kėdainių pagalbos šeimai centras
Vydūno g. 6, Kėdainiai

Individualios konsultacijos darbuotojams (rajono seniūnijų specialistams, socialiniams darbuotojams, pedagogams ir kitiems specialistams), kurie dirba su karo pabėgėliais iš Ukrainos priklausomo žmogaus atpažinimo, įvertinimo, pagalbos klausimais.

Kristina Grigaliūnienė 
tel. 8 662 00 794
el. p. kristina.grigaliuniene@kedainiai.lt

2023 m. birželio mėn.–2024 m. vasario mėn.

Trečiadieniais ir penktadieniais nuo 15.00 iki 19.00 val.

Kėdainių pagalbos šeimai centras
Vydūno g. 6, Kėdainiai

Individualios konsultacijos turintiems problemų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo arba priklausomiems nuo jų karo pabėgėliams iš Ukrainos ir jų šeimų nariams.
Konsultacijas veda Kėdainių pagalbos šeimai priklausomybių konsultantai:
Jaunius Sagatavičius, tel. 8 671 85 612, el. p. jaunius.sagatavicius@kedainiai.lt;
Andrej Berseniov, tel. 8 671 85 749, el. p. andrej.berseniov@kedainiai.lt

8. Pagalba ir tarpininkavimas padedant vaikams / jaunuoliams registruotis į mokymo įstaigą bei susirandant prasmingą veiklą

2023 m. gegužės mėn.–2024 m. vasario mėn.

Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 15.00 val. iki 17.00 val.

Kėdainių pagalbos šeimai centras
Vydūno g. 6, Kėdainiai

Individualus darbas su šeima:
1) vaikų užimtumo galimybės Kėdainių raj. atsižvelgiant į asmenų gyvenamąją vietą;
2) pagalba tėvams sudarant sutartis su mokymo ir (ar) neformaliojo švietimo įstaigomis;
3) konsultacijos kitais rūpimais užimtumo veiklų pasirinkimo klausimais.
Esant poreikiui yra galimybė susitikti veiklos gavėjų gyvenamojoje aplinkoje.
Konsultacijas veda Kėdainių pagalbos šeimai centro atvejo vadybininkės:
Alina Šnirienė, tel. 8 606 91 389, el. p. alina.sniriene@kedainiai.lt;
Vida Dorochinienė, tel. 8 627 18 410, el. p. vida.dorochiniene@kedainiai.lt

Kristina Grigaliūnienė 
tel. 8 662 00 794
el. p. kristina.grigaliuniene@kedainiai.lt

2023 m. liepos–rugpjūčio mėn.

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Kėdainių pagalbos šeimai centras
Vydūno g. 6, Kėdainiai

Vaikų / jaunuolių užimtumas Vaikų dienos centre.

9. Renginiai su bendruomene

2023 m. gegužės mėn.–2024 m. vasario mėn.

Kėdainių kultūros centras
J. Basanavičiaus g. 4, Kėdainiai

Bendri renginiai:

  • Gegužės 14 d. tarptautinės šeimos dienos šventė;
  • Birželio 1 d. tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė;
  • Liepos 15 d. tradicinė kėdainiečių šventė „Agurkų festivalis“;
  • Rugpjūčio 23 d. Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos minėjimas,
  • Rugsėjo – lapkričio mėn. lietuvių ir ukrainiečių draugystės vakarai.

Daiva Burinskytė – Valdmonė
tel. 8 687 89 074
el. p. projektaikkc@gmail.com

10.

Kultūrinio dialogo klubas

2023 m. gegužės mėn.–2024 m. vasario mėn.

Antradieniais ir penktadieniais nuo 10.15 val. iki 11.15 val.

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
Didžiosios Rinkos aikštė 5, Kėdainiai

Kultūrinio dialogo klubo susitikimai: pažintis su lietuvių kalba ir kultūra, kultūriniai mainai.

Irmina Pryvalova
tel. 8 698 74 601
el. p. kultura.krvb@gmail.com


 

2023 m. gegužės mėn.–2024 m. vasario mėn.

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
Didžiosios Rinkos aikštė 5, Kėdainiai

Edukaciniai užsiėmimai:

  • Rugpjūčio–rugsėjo mėn. – tapybos užsiėmimai;
  • Spalio–gruodžio mėn. – vėlimo iš vilnos užsiėmimai;
  • Sausio–vasario mėn. – siuvimo užsiėmimai.

Registracija tel. 8 698 74 601,
el. p. kultura.krvb@gmail.com