J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Įgyvendinami projektai
PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ IR EFEKTYVIAI PALAIKANČIŲ GLOBĄ ŠEIMOS APLINKOJE, VYSTYMAS PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0026 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIS ATNAUJINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“ PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0028 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIS ATNAUJINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS)“ PROJEKTAS „PRIEMONIŲ, SKIRTŲ ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMUI, ĮGYVENDINIMAS KĖDAINIŲ RAJONE“ PROJEKTAS NR. 04.5.1.-TID-R-516-21-0010 „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PRAMONĖS G. KĖDAINIŲ MIESTE ĮRENGIMAS“ PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0009 „KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DAUGIAKULTŪRIO CENTRO MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTAS NR. 05.1.1-APVA-R-019-21-0015 BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ PASTATŲ LIKVIDAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONE (II) PROJEKTAS „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS KĖDAINIŲ R.“ PROJEKTAS Nr. 05.1.1-APVA-R-019 „ATVIRAIS KASINIAIS PAŽEISTŲ ŽEMIŲ SUTVARKYMAS KĖDAINIŲ RAJONE“ PROJEKTAS NR. 05.1.1-APVA-V-006-01-0007 „POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“ PROJEKTAS NR. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0021 „KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS AKTUALIZAVIMAS, PADIDINANT KULTŪROS PAVELDO AKTUALUMĄ, LANKOMUMĄ IR ŽINOMUMĄ“ PROJEKTAS NR. 10.1.3-ESFA-R-920-21-0004 „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“ PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0015 „KĖDAINIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ (KĖDAINIŲ MIESTO, VYTAUTO PARKŲ, UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO AIKŠTYNO, LAUKO TENISO KORTŲ PRIEIGŲ) KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENEI IR VERSLUI“ PROJEKTAS NR. 05.5.1-APVA-R-008-21-0007 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PROJEKTAS NR. 06.2.1.-TID-R-511-21-0003 „KĖDAINIŲ MIESTO A. KANAPINSKO, P. LUKŠIO, MINDAUGO, PAVASARIO IR ŽEMAITĖS GATVIŲ REKONSTRUKCIJA“ PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0013 „KĖDAINIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽILVITIS“ INFRASTUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0005 „LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS“ PROJEKTAS NR. 05.4.1-LVPA-R-821-21-0002 „JONAVOS, KĖDAINIŲ IR RASEINIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TRASŲ IR MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA" PROJEKTAS NR. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0037 „KĖDAINIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTAS NR. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA KĖDAINIUOSE“