J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Įgyvendinami projektai
PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0026 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIS ATNAUJINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“ PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0028 „DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIS ATNAUJINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS)“ PROJEKTAS „PRIEMONIŲ, SKIRTŲ ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMUI, ĮGYVENDINIMAS KĖDAINIŲ RAJONE“ PROJEKTAS NR. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0008 „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PROJEKTAS NR. 04.5.1.-TID-R-516-21-0010 „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ PRAMONĖS G. KĖDAINIŲ MIESTE ĮRENGIMAS“ PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0009 „KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS DAUGIAKULTŪRIO CENTRO MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTAS NR. 05.1.1-APVA-R-019-21-0015 BEŠEIMININKIŲ APLEISTŲ PASTATŲ LIKVIDAVIMAS KĖDAINIŲ RAJONE (II) PROJEKTAS „PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS, ĮGYVENDINIMAS KĖDAINIŲ R.“ PROJEKTAS Nr. 05.1.1-APVA-R-019 „ATVIRAIS KASINIAIS PAŽEISTŲ ŽEMIŲ SUTVARKYMAS KĖDAINIŲ RAJONE“ PROJEKTAS NR. 05.1.1-APVA-V-006-01-0007 „POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS KĖDAINIŲ MIESTE“ PROJEKTAS NR. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0021 „KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS AKTUALIZAVIMAS, PADIDINANT KULTŪROS PAVELDO AKTUALUMĄ, LANKOMUMĄ IR ŽINOMUMĄ“ PROJEKTAS NR. 10.1.3-ESFA-R-920-21-0004 „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“ PROJEKTAS NR. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0015 „KĖDAINIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ (KĖDAINIŲ MIESTO, VYTAUTO PARKŲ, UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO AIKŠTYNO, LAUKO TENISO KORTŲ PRIEIGŲ) KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS IR PRITAIKYMAS BENDRUOMENEI IR VERSLUI“ PROJEKTAS NR. 20K1-KK-17-1-02225-PR001 ,,KĖDAINIŲ RAJONO TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRO KAPITALINIS REMONTAS, PRITAIKANT JĮ KAIMO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“ PROJEKTAS NR. 05.5.1-APVA-R-008-21-0007 „KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PROJEKTAS NR. 06.2.1.-TID-R-511-21-0003 „KĖDAINIŲ MIESTO A. KANAPINSKO, P. LUKŠIO, MINDAUGO, PAVASARIO IR ŽEMAITĖS GATVIŲ REKONSTRUKCIJA“ PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0013 „KĖDAINIŲ SPORTO CENTRO INFRASTRUKTŪROS (PARKO G. 4, VILAINIAI) TOBULINIMAS“ PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0013 „KĖDAINIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽILVITIS“ INFRASTUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0014 „KĖDAINIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „VAIKYSTĖ“ INFRASTUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTAS NR. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0005 „LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS“ PROJEKTAS NR. 05.4.1-LVPA-R-821-21-0002 „JONAVOS, KĖDAINIŲ IR RASEINIŲ RAJONŲ SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TRASŲ IR MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA" PROJEKTAS NR. 05.4.1-CPVA-R-302-21-0001 „KĖDAINIŲ SINAGOGOS (SMILGOS G. 5A, KĖDAINIAI) KOMPLEKSIŠKAS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT KULTŪRINĖMS BEI KITOMS REIKMĖMS" PROJEKTAS NR. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0037 „KĖDAINIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTAS NR. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA KĖDAINIUOSE“