J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos

Įgyvendinami projektai

Trumpi įgyvendinamų projektų aprašymai:

 1. Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose
 2. 2. Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui

3.Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų savivaldybes jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra

 1. 4. Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas
 2. 5. Kėdainių Sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms
 3. 6. Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija
 4. 7. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje
 5. 8. Kėdainių miesto viešųjų erdvių (miesto parkų, sporto aikštyno, teniso kortų prieigų) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei, verslui
 6. 9. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas
 7. Kompleksiškas Pelėdnagių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas
 8. Kėdainių rajono Truskavos seniūnijos pastato išplėtimas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams bei kultūrinei veiklai
 9. Kėdainių rajono Krakių miestelio kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams
 10. Kėdainių lopšelio-darželio "Vaikystė" infrastruktūros modernizavimas
 11. Kėdainių lopšelio-darželio "Žilvitis" infrastruktūros modernizavimas
 12. Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas
 13. 16. Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone
 14. 17. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje
 15. Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Ažytėnų kaimo visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams
 16. 19. Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Kėdainių r.
 17. 20. Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas arba plėtra Kėdainių rajono Pernaravos, Gudžiūnų, Vilainių, Krakių ir Surviliškio seniūnijose
 18. 21. Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams
 19. 22. Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą
 20. 23. Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste
 21. 24. Atvirais kasiniais pažeistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone
 22. 25. Energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimas Krakių kultūros centre
 23. 26. Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste
 24. 27. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro modernizavimas
 25. 28. Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas Pramonės g., Kėdainių mieste
 26. Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)
 27. Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje
 28. Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone
 29. Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste