J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos komitetai
Posėdžio pavadinimas:13-asis Tarybos posėdis Data:2024-06-28 Posėdžio pirmininkas:Valentinas Tamulis Numeris:13 Būklė:Baigtas Protokolas: TP-13(2024-06-28)Statistic.docx
Transliacija
Nariai
Vardas, pavardė
Įtraukti klausimai
1
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Gintautas Muznikas Būklė:Įtrauktas Plačiau
2
Klausimas:DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI Pranešėjas:Dangiras Kačinskas Būklė:Įtrauktas Plačiau
3
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Valentinas Tamulis Būklė:Įtrauktas Plačiau
4
Klausimas:DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO LENGVATOS Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
5
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. TS-7 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Jolanta Sakavičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
6
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KOKYBIŠKŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS KĖDAINIŲ RAJONE“ Pranešėjas:Sandra Buinovskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
7
Klausimas:DĖL JAUNUOLIŲ SKATINIMO PASIRINKTI POLICIJOS PAREIGŪNO PROFESIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Justina Koriznaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
8
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Daiva Mickevičienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
9
Klausimas:DĖL DOTNUVOS SLAUGOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Jūratė Blinstrubaitė Būklė:Įtrauktas Plačiau
10
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-179 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR ASMENŲ DALYVAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
11
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-180 „DĖL SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ KIRTIMO, KITOKIO PAŠALINIMO IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVAUS GENĖJIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR PRAŠYMŲ DĖL ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS DYDŽIO PERSKAIČIAVIMO NAGRINĖJIMO IR SUMOKĖTOS ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
12
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-181 „DĖL LĖŠŲ, REIKALINGŲ VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, PRIEŽIŪRAI IR TVARKYMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR ŽELDINIŲ VEISIMUI, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖMS ATLIKTI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
13
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-182 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
14
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. TS-19 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Gintarė Kundrotaitė-Kozins Būklė:Įtrauktas Plačiau
15
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
16
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
17
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-185 „DĖL KĖDAINIŲ „SPINDULIO“ MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
18
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-177 „DĖL KĖDAINIŲ R. JOSVAINIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
19
Klausimas:DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
20
Klausimas:DĖL PRIĖMIMO Į KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLĄ, SOCIALINĮ IR UGDYMO CENTRĄ MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
21
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PAMATYK. IŠGIRSK. VEIK“ RENGIMUI IR FINANSAVIMUI Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
22
Klausimas:DĖL PRITARIMO PROJEKTO PARAIŠKOS „KĖDAINIAI – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2026 M.“ TEIKIMUI Pranešėjas:Vilma Dobrovolskienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
23
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
24
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ŠĖTOS KULTŪROS CENTRUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
25
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO TRUSKAVOS KULTŪROS CENTRUI Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
26
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KRAKIŲ SENIŪNIJOS TRAKTORIŲ NUOMOS KAINOS NUSTATYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
27
Klausimas:DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJAI NUOMOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
28
Klausimas:DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI NUOMOTI PATALPĄ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
29
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-161 „DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ LIGONINEI NUOMOTI PATALPAS“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
30
Klausimas:DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI „TRINUS“ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
31
Klausimas:DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS KĖDAINIŲ M., ŠIAURINĖ G. 4, NUOMOS TEISĘ, KARTU ĮKEIČIANT PASTATUS ŽEMĖS SKLYPE Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
32
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ M., JANUŠAVOS G. 83, KADASTRO DUOMENŲ IŠBRAUKIMO, ŽEMĖS SKLYPO IŠFORMAVIMO IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISĖS Į ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ IŠREGISTRAVIMO NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
33
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIES PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
34
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., DOTNUVOS SEN., AKADEMIJOS MSTL., NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
35
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., DOTNUVOS SEN., AKADEMIJOS MSTL., NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
36
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., DOTNUVOS SEN., AKADEMIJOS MSTL., NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
37
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., DOTNUVOS SEN., AKADEMIJOS MSTL., NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
38
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., JOSVAINIŲ SEN., JOSVAINIŲ MSTL., NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
39
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., JOSVAINIŲ SEN., JOSVAINIŲ MSTL., NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
40
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., JOSVAINIŲ SEN., JOSVAINIŲ MSTL., NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
41
Klausimas:DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., NUOMOS Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
42
Klausimas:DĖL AB ,,PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2023 METŲ INVESTICIJŲ KĖDAINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE DERINIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
43
Klausimas:DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI KELEIVIŲ PERVEŽIMO PASLAUGŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
44
Klausimas:DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau
45
Klausimas:DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-387 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Pranešėjas:Audronė Naujalienė Būklė:Įtrauktas Plačiau