J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija

Piliečių chartijos paskirtis

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – KRSA) Piliečių chartija (toliau – Chartija) – vieša ir savanoriškai inicijuota deklaracija, kurioje nustatomi pagrindiniai KRSA darbo principai, Klientų aptarnavimo tvarka (KRSA įsipareigojimai) ir galimi Klientų kreipimosi į KRSA būdai.
Chartija parengta tam, kad paslaugas gaunantis asmuo – KRSA Klientas:
• Galėtų tikėtis sutarto (šioje Chartijoje nustatyto) paslaugos kokybės standarto, o, KRSA jo netenkinus, – žinotų būdus, kaip gali atitaisyti skriaudą ar pateikti skundą;
• Žinotų, kokiais būdais gali pateikti siūlymus dėl KRSA veiklos tobulinimo;
• Žinotų, kaip KRSA atlieka savo veiklos stebėseną ir kur rasti veiklos stebėsenos rezultatus (ataskaitas).

Aptarnaudami Klientus, KRSA vadovai ir darbuotojai vadovaujasi galiojančiais TA reikalavimais ir šia Chartija. Jei galiojančiuose TA nustatyti reikalavimai prieštarauja Chartijai, galioja TA nustatyti reikalavimai.


Toliau>>