J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Konkursai į valstybės tarnybą

1. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI   (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,5)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

3. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

3.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

3.2. studijų kryptis – teisė (arba);

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210