J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Konkursai į valstybės tarnybą

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) PAREIGOMS UŽIMTI

(PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,0)

 

I. SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II. SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

3. Švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas.

 

III. SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

4. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

4.1. išsilavinimas – turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje:  sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami iki rugpjūčio 6 dienos.

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210