J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
10-ajame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 62 klausimai
10-ajame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 62 klausimai

Į dešimtąjį rajono Tarybos posėdį kovo 29 d. susirinkę Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariai svarstė net 62 klausimus.

Šiame posėdyje buvo:

 • Pritarta 2024 metų biudžeto koregavimui.
 • Pritarta projektų „Mobilios komandos aprūpinimas įranga Kėdainių rajono savivaldybėje“, „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Kėdainių rajono savivaldybėje“ ir „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros gerinimas bei darnaus judumo priemonių diegimas Kėdainių mieste“ paraiškų teikimui.
 • Sudaryta Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui skirti atrankos komisija bei Kėdainių rajono savivaldybės švietimo taryba.
 • Patvirtintos Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metų ataskaitos.
 • Pakoreguoti Kėdainių dailės mokyklos ir Kėdainių muzikos mokyklų nuostatai.
 • Patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa.
 • Atsižvelgus į išaugusius mokesčius, paslaugų ir prekių kainų bei darbo užmokesčio augimą, patvirtinti nauji vietinės rinkliavos už komunalines atliekas dydžiai ir atliekų tvarkymo nuostatai.
 • Patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2024 metų kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašas.
 • Patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybėje esančių asfaltuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų su žvyro danga prioritetinio sąrašas.
 • Patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2024 m. melioracijos prioritetinių darbų sąrašas ir Kėdainių rajono savivaldybės 2025−2027 metų melioracijos programa.
 • Perduotas turtas keletui savivaldybės įmonių.
 • Keletui verslininkų suteikta parama iš Savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo.

Meras nusišalino nuo klausimo ,,Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Balionista" įtraukimo į darbotvarkę, svarstymo ir kitų su šiuo klausimu susijusių procedūrų.

 • Patvirtinta naujoji Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė, ja 5 metų kadencijai paskirta Asta Žukauskienė.

Sveikiname naująją Savivaldybės kontrolierę ir linkime sėkmės darbuose!