J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
43-oji Tarybos posėdžio savaitė: darbotvarkė, tiesioginės komitetų ir posėdžio transliacijos
43-oji Tarybos posėdžio savaitė: darbotvarkė, tiesioginės komitetų ir posėdžio transliacijos

Šaukiamas 43-asis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis 2022 m. lapkričio 25 d. 9:00 val. šaukia IX šaukimo 43-ąjį Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos posėdį. 

Posėdis vyksta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Tarybos posėdis

Darbotvarkės klausimai nuotoliniu būdu bus svarstomi komitetuose. Komitetų posėdžiai vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Jie bus transliuojami tiesiogiai Kėdainių rajono savivaldybės „Youtube“ paskyroje ir Kėdainių rajono savivaldybės socialinio tinklo Facebook paskyroje.

Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai bus svarstomi komitetuose:

2022-11-21

13.15 val.      Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis - YouTube

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto darbotvarkė

2022-11-22

8.15 val.        Verslo ir ūkio komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

Verslo ir ūkio komiteto darbotvarkė

Verslo ir ūkio komiteto posėdis - YouTube

14.15 val.      Švietimo ir kultūros komiteto posėdis (kontaktiniu būdu)

Švietimo ir kultūros komiteto darbotvarkė

Švietimo ir kultūros komiteto posėdis - YouTube

2022-11-23

8.15 val.        Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto darbotvarkė

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis - YouTube

13.15 val.      Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis (nuotoliniu būdu)

Ekonomikos ir biudžeto komiteto darbotvarkė

Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis - YouTube

Meras teikia Tarybai svarstyti šiuos sprendimo projektus:

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl pritarimo investicijų projekto „Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ (Pavasario G. 8, Kėdainiai) pastato energinio efektyvumo didinimas“ įgyvendinimui
 2. Dėl pritarimo investicijų projekto „Kėdainių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (Josvainių g. 53, Kėdainiai) pastato energinio efektyvumo didinimas įgyvendinimui
 3. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo
 4. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
 5. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-343 „Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
 6. Dėl Ruklos pabėgėlių priėmimo centro ir Kėdainių rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projekto patvirtinimo
 7. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2020–2023 metų korupcijos prevencijos programos ir Kėdainių rajono savivaldybės 2020-2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo plano, Kėdainių rajono savivaldybės atsparumo korupcijai politikos tvirtinimo“ pakeitimo
 8. Dėl viešosios įstaigos „Sporto perspektyvos“ atleidimo nuo nuomos mokesčio
 9. Dėl futbolo klubo „Autara“ atleidimo nuo nuomos mokesčio
 10. Dėl Kėdainių „Nevėžio“ veteranų futbolo klubo atleidimo nuo nuomos mokesčio
 11. Dėl Kėdainių futbolo klubo „Futbolas visiems“ atleidimo nuo nuomos mokesčio
 12. Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn
 13. Dėl sutikimo neatlygintinai perimti turtą
 14. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-228 „Dėl sutikimo perimti turtą iš valstybės įmonės turto banko ir jo perdavimo Kėdainių sporto centrui“ pakeitimo
 15. Dėl turto perdavimo asociacijai Vikaičių bendruomenės centrui
 16. Dėl leidimo viešajai įstaigai Kėdainių ligoninei nuomoti patalpas
 17. Dėl valstybės turto nurašymo
 18. Dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą
 19. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas ar neprižiūrimas, sąrašo tvirtinimo
 20. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. TS-274 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo