J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
45-ojo Tarybos posėdžio savaitė: darbotvarkė, tiesioginės komitetų ir posėdžio transliacijos
45-ojo Tarybos posėdžio savaitė: darbotvarkė, tiesioginės komitetų ir posėdžio transliacijos

Šaukiamas 45-asis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdis

Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis 2023 m. sausio 27 d. 9:00 val. šaukia IX šaukimo 45-ąjį Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos posėdį.

Posėdis vyks Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Darbotvarkės klausimai nuotoliniu būdu bus svarstomi komitetuose. Komitetų posėdžiai vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis. Jie bus transliuojami tiesiogiai Kėdainių rajono savivaldybės „Youtube“ paskyroje ir Kėdainių rajono savivaldybės socialinio tinklo facebook paskyroje.

Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai nuotoliniu būdu bus svarstomi komitetuose:

2023-01-23

13.15 val.               Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto darbotvarkė

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis - YouTube

2023-01-24

8.15 val.                 Verslo ir ūkio komiteto posėdis

Verslo ir ūkio komiteto darbotvarkė

Verslo ir ūkio komiteto posėdis - YouTube

14.15 val.               Švietimo ir kultūros komiteto posėdis

Švietimo ir kultūros komiteto darbotvarkė

Švietimo ir kultūros komiteto posėdis - YouTube

2023-01-25

8.15 val.                 Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto darbotvarkė

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdis - YouTube

13.15 val.               Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis

Ekonomikos ir biudžeto komiteto darbotvarkė

Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis - YouTube

2023-01-26

10.00 val.               Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis (dėl išvados)

Ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdis (dėl išvados) - YouTube

Meras teikia Tarybai svarstyti šiuos sprendimo projektus:

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo
 2. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo
 3. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo
 4. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. TS-327 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Kėdainių rajono savivaldybės institucijose ir įstaigose tvirtinimo“ pakeitimo
 5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo UAB „Integravimo sistemos“
 6. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos A. N.
 7. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgaliojimų pavedimo administracijos direktoriui
 8. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
 9. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo TS-276 „Dėl Maksimalių socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo
 10. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo nr. TS-190 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
 11. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. TS-343 „Dėl Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
 12. Dėl biudžetinės įstaigos Kėdainių pagalbos šeimai centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai
 13. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-20 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
 14. Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams Kėdainių rajono savivaldybėje teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo
 15. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2023 metų programos patvirtinimo
 16. Dėl sportinių šokių klubo „Vilnisatleidimo nuo mokesčio
 17. Dėl viešosios įstaigos „Veržlusis Nevėžis“ atleidimo nuo mokesčio
 18. Dėl paramos suteikimo iš Kėdainių rajono savivaldybės Smulkiojo verslo rėmimo fondo MB Ant saldžių debesų
 19. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis vietos projekte „Sirutiškio bendruomenės maisto laboratorija“
 20. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo
 21. Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo UAB „Kėdainių butai“
 22. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo ir jų perdavimo UAB „Kėdainių butai“
 23. Dėl Kėdainių rajono savivaldybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, perdavimo
 24. Dėl valstybės turto, skirto humanitarinei pagalbai teikti, perdavimo
 25. Dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo
 26. Dėl turto perdavimo Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui
 27. Dėl turto perdavimo asociacijai Lančiūnavos bendruomenės centrui
 28. Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijai nuomoti nekilnojamąjį turtą

Tarybos posėdžiui parengti sprendimų projektai skelbiami savivaldybės svetainėje https://www.kedainiai.lt/e.-demokratija/207.  

Juos galite surasti ir susipažinti skyriuje E. demokratija- Tarybos posėdžiai.