J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kėdainiai Lietuvių kalbos dienoms nusiteikę optimistiškai
Kėdainiai Lietuvių kalbos dienoms nusiteikę optimistiškai

Lietuvių kalbos dienos 2021 m. rengiamos jau šeštą  kartą. Tai daugybė vasario–gegužės mėnesiais visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti. Norime šįkart papasakoti, ką ketina suorganizuoti Kėdainių rajono savivaldybės kalbos mylėtojai. Ogi  Kėdainiuose, kaip visada, renginių ketinama surengti daug − net 200!  Ir įvairiausių. Tokia gausa  ir įvairovė planuojamų renginių rodo ir kėdainiečių meilę lietuvių kalbai bei kraštui, ir optimistišką požiūrį.

Apie visus Kėdainių rajono savivaldybės, mokyklų, kultūros centrų, bibliotekų, Kėdainių profesinio rengimo centro, Lietuvių kalbos draugijos Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyriaus  renginius sužinosite iš žemiau pateikiamų lentelių.

Suprantama, daug renginių vyks virtualiai. Su viltimi visi tikisi, kad galbūt, kai atšils, jau galėsime renginius rengti gyvai. Viskas priklausys nuo epidemiologinės situacijos ir Vyriausybės sprendimų. Bet svajoti ir planuoti galima ir reikia. Esame išsiilgę bendrumo ir šventės jausmo. O mus visus jungianti gija ir yra mūsų kalba, „bendras meilės ryšys“, kaip rašė mūsų kraštietis Mikalojus Daukša. 

Gražiausi pavadinimai ir... „Ąžuolas“ po ąžuolu

Turbūt pats svarbiausias Kėdainių rajono savivaldybės organizuojamas renginys, skirtas Lietuvių kalbos dienoms, yra Kėdainių įmonių ir įstaigų gražiausių lietuviškų pavadinimų konkursas.  Dešimt gražiausių ir atitinkančių konkurso sąlygas pavadinimų komisija atrinks iš 125 praeitais  metais registruotų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų, individualių įmonių, viešųjų įstaigų pavadinimų ir teiks savivaldybės svetainėje, kad gyventojai balsuotų bei išrinktų vieną gražiausią. Komisija iš šių dešimt atrinks tris gražiausius.

Komisijos ir kėdainiečių išrinkti gražiausi pavadinimai turėtų būti  paskelbti gegužės 6 dieną savivaldybės organizuotame renginyje po Daukšos ąžuolu (Babėnuose). Į renginį bus pakviesti visų dešimties atrinktų įmonių bei įstaigų atstovai. Nugalėtojams bus įteikti diplomai ir dovanos.
Įmonių ir įstaigų gražiausių lietuviškų pavadinimų konkurso tikslas – skatinti įmones ir įstaigas rinktis lietuviškus taisyklingus, įdomius ir originalius pavadinimus.

Tą pačią dieną būtų apdovanoti ir geriausių Lietuvių kalbos dienų renginių organizatoriai. Paprastai tokius apdovanojimus gauna mūsų šaunieji mokytojai, kurių kūrybiškumas kaskart nustebina.

Gegužės šeštosios renginys vyks po vieno ryškiausių lietuvių raštijos kūrėjo, kraštiečio Mikalojaus Daukšos ąžuolu. (Jei būtų blogos oro sąlygos, tada renginys būtų surengtas Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje.) Po sveikinimų ir apdovanojimų dalies bus pristatomas lietuviškai kalbantis robotukas „Ąžuolas“. Jo pristatyti, tikimasi, atvyks pats profesorius Laimutis Telksnys, mokslininkai Gediminas Navickas ir Linas Aidokas. 

Detektyvai Mikalojaus Katkaus „Balanos gadynėje“

Per šias Lietuvių kalbos dienas bus prisimintas ne tik Kėdainiams taip svarbus Mikalojus Daukša, bet ir kitas Kėdainių krašto šviesuolis, kitas Mikalojus. Tai Mikalojus Katkus. Ne visi gal ir žino, kad jo muziejus veikia Krakių seniūnijoje. „Muziejus įsteigtas dar 1965 m., jo ekspozicija, suformuota iš Kėdainių muziejaus rinkinių eksponatų, pasakoja apie rašytoją, liaudies švietėją, „Balanos gadynės“ autorių, aušrininką, daraktorių, pirmąjį diplomuotą Lietuvos agronomą Mikalojų Katkų (1852–1944) bei XX a. pradžios kaimo buitį. J. Tumas-Vaižgantas teigė, jog „Balanos gadynė“ prilygsta K. Donelaičio raštams, A. Juškos „Svodbinei rėdai“. Tai ištisos epochos paveikslas, stebinantis detalių gausumu ir ryškumu, seniai praeitin nugrimzdusios senovės kvapu“, − taip rašoma Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro svetainėje.  Kad kitais metais bus M. Katkaus 170-osios gimimo metinės – nemažai kas žino, bet kad jo žymiausiam kūriniui „Balanos gadynei“ šiais metais sukanka 90 metų – garantuotai niekas neatkreipė dėmesio. Tad norėdami akcentuoti ir patį kūrėją, jo asmenybę, svarbią mūsų kraštui, ir jo pagrindinį kūrinį, kėdainiečiai  organizuos renginį M. Katkaus muziejuje. Jame vyks paskaita-seminaras, kurį ves prof. Jolanta Zabarskaitė. O pavadinimas štai toks: „Detektyvai Mikalojaus Katkaus „Balanos gadynėje“. Tai Kėdainių rajono savivaldybės organizuojamas renginys, planuojamas balandžio mėnesį.

Lietuvių kalbos draugijos Mikalojaus Daukšos skyriaus renginiai

Draugija per Lietuvių kalbos dienas negali nepaminėti Mikalojaus Daukšos vardo. Tad, padedant M. Daukšos viešosios bibliotekos moterims, kėdainiečiams balandžio pabaigoje (jei leis epidemiologinė situacija) surengs dr. Aušros Ganusauskienės paskaitą apie M. Daukšos išverstą „Katekizmą“ („Katekizmas, arba mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus“). Kiek vėliau, jau gegužę, būtų surengtas susitikimas su kalbininke Daiva Mažiulyte. Gegužės mėnesį planuojamas ir draugijos pirmininko pavaduotojo, savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialisto, pedagogo, lituanisto, kraštotyrininko, vietovardžių tyrėjo Ryto Tamašausko neseniai išleistos knygos „Josvainių vietovardžiai“ pristatymas. Beje,  kėdainiečiai šiuo metu labai džiaugiasi, nes VLKK Rytui Tamašauskui neseniai skyrė garbų apdovanojimą − skulptūrėlę „Sraigė“ už ilgametę veiklą, skirtą vardyno tyrimams ir jų sklaidai. Greitai, vasario antroje pusėje, visos šalies žmonėms, besidomintiems istorija ir kalba, draugija pristatys virtualią viktoriną „Kėdainiai ir kalba“.

Bibliotekos, kultūros centrai, muziejus – nuo spaudinių parodų bei skaitymų iki konferencijos ir mobilios bibliotekėlės atidarymo

Tarp didesnių renginių paminėtina Kėdainių r. sav. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kartu su Lietuvių kalbos draugijos Mikalojaus Daukšos skyriumi organizuojama konferencija, skirta Kėdainių krašto garbės piliečio, kalbininko, akademiko Kazio Ulvydo 110-osioms gimimo metinėms.

Kaip žinia, šiemet Vytauto Mačernio 100-metis, tad ir planuojamų renginių, skirtų jam bei jo kūrybai, gana daug. Štai Kėdainių kultūros centras miesto parke gegužės 8 dieną surengs V. Mačernio poezijos skaitymus, skirtus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Į skaitymus bus įtraukti vis norintieji. Taip pat tą dieną gražiame, neseniai atnaujintame  miesto parke bus įrengta mobilioji bibliotekėlė.

Ne viena popietė, skaitymo vakaras, viktorina bei protų mūšis bus surengti bibliotekoje, kultūros namuose. Štai Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūris centras suorganizuos kraštietės Sonatos Dirsytės knygos „Fata Morgana“ pristatymą.

Kėdainių švietimo įstaigose renginiai virte virs

Viktorinos, dailyraščio konkursai, raštingiausio mokinio rinkimai, neeilinės pamokos-renginiai, skirti V. Mačernio, M. Gimbutienės, M. Martinaičio ir kitų asmenybių bei kūrėjų metinėms, poezijos šventės, gražiausio žodžio rinkimai, kalbos ir literatūros olimpiados, popietės, skaitymai – viską sunku net išvardinti.

Štai Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija, be kitų renginių, panuoja organizuoti  konferenciją „Senosios baltų mitologijos simboliai ir ženklai“, surengti patyriminį edukacinį  renginį M. Katkaus muziejuje „Vakarojimas prie balanos“, rašyti mokyklos diktantą „Raštingiausias Katkiukas“. Kėdainių „Atžlyno“ gimnazija surengs poezijos šventę „Aš pažinau Karalių tavyje“, skirtą  V. Mačerniui atminti, organizuos dailyraščio konkursą: dailiai išrašys „Tautiškos giesmės“ tekstą. Kėdainių šviesioji gimnazija surengs štai kokį įdomų renginį: teatrines poeto Marcelijaus Martinaičio kūrybos interpretacijas, taip pat viktoriną, kurios tikslas – kuo geriau įsisavinti naująsias skyrybos taisykles. Įdomus turėtų būti ir pamokų ciklas apie Kėdainių krašto raštiją ir gimnazijos šviesulius (Henriką Nagį, Liūnę Sutemą, Česlovą Milošą, Oskarą Milašių, kankinę Adelę Dirsytė, Sibiro kalinių maldaknyges).

Akademijos gimnazija, be kitų renginių, surengs protų mūšį mokinių tarybos nariams, gražiausio lietuviško žodžio rinkimus. Kėdainių r. Šėtos gimnazija suorganizuos meninio skaitymo konkursą, eilėraščių ir esė kūrimo konkursą, pilietinę akciją Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga, kurs akrostichą autoriniame žibinte „Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą“ (skirta V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms paminėti). Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras organizuos Gimtosios kalbos šventę „Prišaukti džiugesį lyg paukštį ulbantį“ (J. Degutytė), skaitymus, skirtus Tarptautinei rašytojo dienai ir  120-osioms  kraštiečio Juozo Paukštelio gimimo metinėms paminėti, taip pat renginių, skirtų V. Mačerniui. Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniai išsiskirs netradiciniu renginiu − surengs marškinėlių šou su pasirinktomis V. Mačernio citatomis: mokiniai pasirinktą poeto eilių citatą užrašys ant marškinėlių, kad galėtų skleisti poeto žodį.

Labūnavos pagrindinė mokykla su skyriais ketina iš viso suorganizuoti net 20 renginių. Labūnaviškiai prisiminė, kad šiemet kalbininko J. A. Pabrėžos 250-osios metinės. Mokiniai sužinos, kas yra šis žmogus ir kokie jo nuopelnai lietuvių kalbai. Įsitraukia į renginius ir mokyklos biblioteka. Bus surengta bibliotekoje paroda „Kalba – tai dovana“, teminė paroda „Gimtosios kalbos diena“, taip pat vyks edukacinis renginys „Pasakų magija“. Pagirtina mokykla ir už tokią surengtą pamoką mokiniams aktų salėje −„2021-ieji – poeto Mačernio metai. Intelektualiosios poezijos svarba lietuvių kultūrai“. Įdomus turėtų būti Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyriaus  edukacinis ikimokyklinio ir priešmokyklino ugdymo vaikų projektas „Kalbos traukinukas“. Miegėnų pagrindinė mokykla surengs aktualią akciją „Aš rašau tik lietuviškais rašmenimis“, dailyraščio konkursą, raštingiausio mokinio konkursą, taip pat netradicinį originaliausios asmenukės „Žodis kaip žiedas“ konkursą. Miegėniškiai kurs netgi lankstinuką „Mano žodis neverkia“, taip pat dar bus surengtas ne vienas renginys, skirtas V.Mačerniui.

Kėdainių r. Vinco Svirskio pagrindinė mokykla primins mums, kad šiemet yra rašytojos, publicistės, visuomenės veikėjos Gabrielės-Petkevičaitės-Bitės 160-osios metinės, tad mokiniai su mokytojais rengs renginį „... Ar visiems mūsų rėksniams Tėvynė brangi“. Kėdainių r. Truskavos pagrindinėje mokykloje bus surengtas klasikinis renginys – skaitovų konkursas, literatūrinė viktorina ir netgi eilėraščių bei dainų apie gimtinę konkursas. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje vyks metų skaitytojo konkursas, susitikimas su kraštiete poete Rima Atkucevičiene, epistolinio rašinio konkursas, integruota pamoka „Mūsų mokyklos archyvas“. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokiniai ir mokytojai bei bibliotekininkės ketina surengti taip pat beveik 20 renginių. Dalyvaus respublikinėje interaktyviojoje konferencijoje „Littera docet, littera nocet“, organizuos epistolinio laiško konkursą, taip pat organizuos viktorinas bei parodas, netgi kurs filmą „Mačernio keliu“. Kėdainių „Ryto“ progimnazija, be kitų renginių,  suorganizuos renginį, skirtą Knygnešio dienai, M. Valančiaus 220-osioms ir J. Bielinio 175-osioms metinėms paminėti.

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ vykdys projektus „Tarptautinė vaikiškos knygos diena“, „Laikas lietuvių liaudies pasakai“, „Knyga – mano draugas“, surengs raiškaus žodžio konkursą „Ir skamba žodžiai“. Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ organizuos viktoriną „Kur veda žodžiai“, parodą bei popietę apie lietuvių liaudies mįsles, dalyvaus respublikiniame piešinių ir tautosakos rinkinėlių konkurse. Kėdainių lopšelis-darželis „Puriena“ išsiskirs tuo, kad mokytojai kurs spektaklį vaikams „Taip susikūrė Vilnius“, surengs raiškaus skaitymo šventę. Kėdainių lopšelis-darželis „Vaikystė“ vykdys respublikinį projektą „Aš kuriu knygą“, surengs respublikinį mažųjų skaitovų poezijos renginį „Poezijos pavasarėlis 2021̏. Kėdainių lopšelis darželis „Žilvitis“ ketina surengti tris renginukus, skirtus Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Tarptautinei teatro dienai, Tarptautinei vaikiškos knygos dienai. 

Kėdainių kalbų mokykla planuoja suorganizuoti lietuvių kalbai skirtą protmūšį, vakaronę ir kt. Kėdainių profesinio rengimo centras pasikvies pas save žurnalo „Gimtoji kalba“ vyr. redaktorę Ritą Urnėžiūtę, surengs viktoriną „Mūsų kalba“ bei kūrybines dirbtuves „Draugaukime su lietuvių kalba“. Kėdainių specialioji mokykla surengs parodą „Vaizdas ir žodis“, paskaitą „Knygnešio dalia“ ir kt.

Visų renginių nėra prasmės vardinti, o geriausius išskirti sunku. Kviečiame Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje arba VLKK svetainėje ieškoti  informacijos ir atvykti į renginius!

Čia yra Mikalojaus Daukšos ąžuolas rudenį. Pavasarį jis bus gražus  bei žalias ir po juo gegužę ketinama surengti svarbų savivaldybės renginį: bus pristatytas kitas „Ąžuolas“ – lietuviškai kalbantis robotukas. Susijungs senovė su dabartimi ir ateitimi

Nuotrauka iš Vikipedijos (By Vilensija - Mano darbas, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29773324)

Savivaldybės, kultūros centrų, bibliotekų, muziejaus, LKD Kėdainių M. Daukšos skyriaus renginiai

Švietimo įstaigų renginiai

Visi renginiai pagal datas

Informaciją parengė Rūta Švedienė, kalbos tvarkytoja