J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kėdainių krašto vaikų vasaros poilsis
 Kėdainių krašto vaikų vasaros poilsis

Vasara vaikams žada nerūpestingą poilsį ir linksmybes, o suaugusieji turi pasirūpinti, kad vaikai jaustųsi saugūs. Siekiant užtikrinti kokybišką, turiningą vaikų poilsį ir užimtumą Kėdainių rajono savivaldybėje gyvenantiems ir (ar) besimokantiems vaikams,  Kėdainių rajono savivaldybė tradiciškai pavasarį skelbia vaikų vasaros poilsio programų konkursą. Šiemet iš rajono savivaldybės biudžeto vaikų vasaros poilsiui organizuoti buvo skirta 50 tūkstančių eurų, finansuotos 25 programos. Birželio–rugpjūčio mėnesiais veikė 8 stacionarios (dalyvavo 220 vaikų) ir 17 dieninių stovyklų (dalyvavo 465 vaikai). Dar 9 stovyklos, kuriose dalyvavo 144 vaikai, veikė mokyklose. Tose stovyklose buvo finansuotas vaikų maitinimas, o veiklas organizavo ir rėmė pačios mokyklos, tėvai, kiti rėmėjai.

Stovyklų organizatoriai atsakingai ir kūrybiškai organizavo bendro pobūdžio, pilietiškumo, kūrybines, menines, amatų, kraštotyrines, ekologines, sveikos gyvensenos, sportines, turistines veiklas, užtikrindami programose dalyvaujančių vaikų ir darbuotojų saugumą, sudarė sąlygas vaikų saviraiškai, plėtojo socialinę kompetenciją, iniciatyvą. Vaikai stovyklavo ir  pramogavo ne tik savo mieste ar kaime (Kalnaberžėje, Sirutiškyje, Plinkaigalyje, Truskavoje, Pelėdnagiuose, Nociūnuose, Skinderiškyje, Šėtoje, Vilainiuose),  bet taip pat dalyvavo stovyklose Druskininkuose, Zarasų rajone, Palangoje, Šventojoje, Klaipėdoje ir Pasvalyje.

Tikimės, kad visi finansavimą gavusių programų teikėjai sudarė puikias sąlygas vaikų poilsiui, bendravimui su bendraamžiais ir gerai pailsėję vaikai sėkmingai pradės mokslo metus