J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa: kaip vertinate seniūnijų teikiamas paslaugas?
Apklausa: kaip vertinate seniūnijų teikiamas paslaugas?
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą statybos ir turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Organizuojamas konkursas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos statybos ir turto skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti.

Skelbimą rasite ČIA.

Dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://portalas.vtd.lt/

 

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ STATYBOS IR TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGOMS UŽIMTI (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 9,4)

I . PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. turto valdymas.

III. PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos koordinavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

7.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7.2. studijų kryptis – ekonomika;

7.3. studijų kryptis – teisė;

7.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

7.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7.6. darbo patirtis – turto valdymo patirtis;

7.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos.

Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai

Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210, 8 347 44207