J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kontrolės komiteto posėdis
Kontrolės komiteto posėdis

Š. m. rugsėjo 29 dieną 14.00 val. Kontrolės komiteto pirmininkas S. Grinkevičius kviečia Kontrolės komiteto posėdį Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai).

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl pastato-infocentro, esančio adresu Minareto g. 8, Kėdainiai, nuomos sutarties sąlygų laikymosi.
  2. Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audito svarstymas.
  3. Gėlynų įrengimo ir priežiūros konkurso organizavimas bei konkurso laimėtojo vykdomų darbų atitikimas konkurso sąlygoms.
  4. Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. metų veiklos plano svarstymas.
  5. Valstybės tarnautojų bei dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės administracijoje, savivaldybių įstaigose ir uždarosiose akcinėse bendrovėse analizė. Laisvos darbo vietos.
  6. Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos II ketvirčio ataskaitų svarstymas.
  7. Viešųjų pirkimų prevencinių patikrinimų svarstymas, mažos vertės neskelbiamų derybų būdu vykdytų pirkimų analizė.
  8. Kitų įstatymais numatytų išvadų (dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, dėl koncesijos konkurso ir sutarties, dėl partnerystės su privačiais subjektais) svarstymas.
  9. Kiti klausimai.