J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Kviečiame išrinkti Metų mediką
Kviečiame išrinkti Metų mediką

Kviečiame gyventojus, įstaigas, asociacijas teikti kandidatus Kėdainių rajono savivaldybės Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui gauti. Jūsų pasiūlymų laukiame iki 2022 m. balandžio 15 d. 

Siekdama pagerbti Kėdainių rajono savivaldybės medicinos darbuotojus už ilgametį ir nepriekaištingą darbą, už išskirtinius nuopelnus profesinėje veikloje, sveikos gyvensenos propagavimą bei pacientų aptarnavimo kokybės gerinimą, Kėdainių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui gauti. 

Pretendentas pristatomas raštu, nurodant vardą, pavardę ir darbovietę. Rašte pažymimi pretendento nuopelnai, nurodoma pristatančioji organizacija (pilietis). 

Raštas (charakteristika), pristatantis pretendentą, pateikiamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, 101 kab.). 

Apdovanoti teikiamų medikų sąrašą svarstys Kėdainių rajono savivaldybės Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui skirti atrankos komisija. 

DOKUMENTŲ PATEIKIMO REIKALAVIMAI

Kvietimas teikti pasiūlymus Medicinos darbuotojo apdovanojimui skelbiamas Kėdainių  rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt.

Pretendentus apdovanojimui gauti  turi teisę siūlyti visi Kėdainių rajono fiziniai ir juridiniai asmenys.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijai pateikiami šie duomenys apie pretendentą:

Pretendentas pristatomas raštu, nurodant vardą, pavardę ir darbovietę. Rašte pažymimi pretendento nuopelnai, nurodoma pristatančioji organizacija (pilietis);

Raštas (charakteristika), pristatantis pretendentą, pateikiamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai).

Asmuo Medicinos darbuotojo premija apdovanojamas tik vieną kartą. 

Apdovanojimui teikiamų medikų sąrašas svarstomas Metų medicinos darbuotojo apdovanojimui skirti atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdyje.

MEDICINOS DARBUOTOJO APDOVANOJIMO

SKYRIMO KRITERIJAI

Medicinos darbuotojo premijos pretendentų atrankos kriterijai:

darbo stažas asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoje ne mažesnis kaip 10 metų, ypač pasižymėję medikai – dirbę ir trumpesnį laiką.

profesiniai pasiekimai;

novatoriškų idėjų siūlymas ir įgyvendinimas;

sveikos gyvensenos propagavimas;

gyventojų nuomonė, atsiliepimai;

savanorystės idėjų sklaida, dalyvavimas savanoriškoje veikloje;

dalyvavimas miesto, rajono, šalies ir visuomeninėje, eksperimentinėje ir mokslo tiriamojoje veikloje (draugijų veikla, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, konsultacijos, straipsniai leidiniuose, periodinėje spaudoje ir kt.).