J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos

APLINKOSAUGA

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Paslauga skirta

Atsakingas už paslaugą

1.        

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

PASA00021

Gyventojams

Verslo subjektams

Agnė Čerenkovaitė -Sinickienė
tel.+370 347 69545, 
agne.cerenkovaite-sinickiene@kedainiai.lt

2.        

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

PASA00008

Gyventojams

Verslo subjektams

Gintarė Kundrotaitė – Kozins
tel.+370 347 20503
gintare.kozins@kedainiai.lt

ARCHITEKTŪRA IR URBANISTIKA

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Paslauga skirta

Atsakingas už paslaugą

1.       

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais

PASA00025

Gyventojams

Verslo subjektams

Violeta Večėnaitė
tel.+370 347 69531
mob. tel.+37067515925
violeta.vecenaite@kedainiai.lt

2.        

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

PASA00071

Gyventojams

Verslo subjektams

Aurelija Piepalienė
tel.+370 347 69574
aurelija.piepaliene@kedainiai.lt

3.        

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas

PASA00020

Gyventojams

Verslo subjektams

Edgaras Jasenka
tel.+370 347 69578
edgaras.jesenka@kedainiai.lt

4.        

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

PASA00033

Gyventojams

Daiva Ramanauskienė
tel.+370 347 69535
daiva.ramanauskiene@kedainiai.lt

5.        

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

PASA00024

Gyventojams

Verslo subjektams

Aurelija Piepalienė
tel.+370 347 69574
aurelija.piepaliene@kedainiai.lt

6.        

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

PASA00028

Gyventojams

Verslo subjektams

Aurelija Piepalienė
tel.+370 347 69574
aurelija.piepaliene@kedainiai.lt

7.        

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

PASA00026

Gyventojams

Verslo subjektams

Aurelija Piepalienė
tel.+370 347 69574
aurelija.piepaliene@kedainiai.lt

CIVILINĖ MERTIKACIJA IR ARCHYVAS

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Paslauga skirta

Atsakingas už paslaugą

1,

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

PASA00066

Gyventojams

Verslo subjektams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

2,

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

PASA00068

Gyventojams

Verslo subjektams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

3,

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

PASA00064

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

4,

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

PASA00047

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

5,

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

PASA00048

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

6,

Išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

PASA00055

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

7,

Tėvystės pripažinimo registravimas

PASA00052

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

8,

Santuokos registravimas

PASA00053

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

9,

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

PASA00050

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

10,

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

PASA00051

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

11,

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

PASA00065

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

12,

Įvaikinimo registravimas

PASA00063

Gyventojams

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

13,

Gimimo registravimas

PASA00049

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

14,

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

PASA00057

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

15,

Vardo, pavardės keitimo registravimas

PASA00062

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

16,

Santuokos nutraukimo registravimas

PASA00054

Gyventojams

Gaiva Petrauskienė
tel.+370 347 57447
archyvas@kedainiai.lt

Rasa Budrevičė
tel.+370 347 50020
metrikacija@kedainiai.lt

Aušra Verbliugevičienė
Tel. +370 347 50020
ausra.verbliugeviciene@kedainiai.lt

SOCIALINĖ PARAMA

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Paslauga skirta

Atsakingas už paslaugą

1.        

Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

PASA00031

Gyventojams

Daiva Boguševičienė
tel.+370 347 69581
daiva.boguseviciene@kedainiai.lt

2.        

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

PASA00059

Gyventojams

Reda Kelmelė
Tel. +370 347 44200
reda.kelmele@kedainiai.lt

3.        

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

PASA00032

Gyventojams

Daiva Boguševičienė
tel.+370 347 69581
daiva.boguseviciene@kedainiai.lt

4.        

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas

PASA00060

Gyventojams

Loreta Petrauskienė
Tel. +37034744200 loreta.petrauskiene@kedainiai.lt

Jurgita Šaunė
Tel. +370 347 69585
jurgita.saune@kedainiai.lt

Vilma Zdanavičienė
Tel +370 347 69585 vilma.zdanaviciene@kedainiai.lt

Rasa Krivickienė
+370 347 44108, miesto.seniunija@kedainiai.lt

5.        

Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą

PASA00061

Gyventojams

Daiva Boguševičienė
tel.+37034769581
daiva.boguseviciene@kedainiai.lt

TURTO VALDYMAS

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Paslauga
skirta

Atsakingas už paslaugą

1.     

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

PASA00001

Verslo subjektams

Rasa Vaitkūnienė
tel.+370 347 69518
rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

2.     

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

PASA00023

Verslo subjektams

Rasa Vaitkūnienė
tel.+370 347 69518
rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

3.         

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezono metu išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

PASA00012

Verslo subjektams

Rasa Vaitkūnienė
tel.+370 347 69518
rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

4.         

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

PASA00034

Verslo subjektams

Rasa Vaitkūnienė
tel.+370 347 69518
rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

5.         

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

PASA00045

Verslo subjektams

Rasa Vaitkūnienė
tel.+370 347 69518
rasa.vaitkuniene@kedainiai.lt

6.         

Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

PASA00005

Gyventojams

Verslo subjektams

Aistė Lekečinskienė
Tel. +370 347 69522
aiste.lekecinskiene@kedainiai.lt

7.         

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

PASA00004

Gyventojams

Verslo subjektams

Agnė Lukošiūtė - Stasiukonienė
tel.+370 347 44214
agne.lukosiute-stasiukoniene@kedainiai.lt

8.         

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo "P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

PASA00003

Gyventojams

Verslo subjektams

Aistė Lekečinskienė, tel. +370 347 69522, aiste.lekecinskiene@kedainiai.lt

9.         

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

PASA00002

Gyventojams

Verslo subjektams

Agnė Lukošiūtė - Stasiukonienė
tel.+370 347 44214
agne.lukosiute-stasiukoniene@kedainiai.lt

10.     

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

PASA00029

Gyventojams

Verslo subjektams

Alina Melinauskienė
tel.+370 347 69571
alina.melinauskiene@kedainiai.lt

11.     

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

PASA00016

Verslo subjektams

Alina Melinauskienė
tel.+370 347 69571
alina.melinauskiene@kedainiai.lt

12.     

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

PASA00017

Gyventojams

Verslo subjektams

Alina Melinauskienė
tel.+370 347 69571
alina.melinauskiene@kedainiai.lt

VIEŠOJI TVARKA

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Paslauga
skirta

Atsakingas už paslaugą

1.        

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas

PASA00027

Gyventojams

Verslo subjektams

Žydrė Krivičienė
tel.+370 347 44213
zydre.kriviciene@kedainiai.lt

2.        

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

PASA00056

Gyventojams

Verslo subjektams

Žydrė Krivičienė
tel.+370 347 44213
zydre.kriviciene@kedainiai.lt

ŽEMĖS ŪKIS

Eil.
 Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kodas

Paslauga
skirta

Atsakingas už paslaugą

1.        

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

PASA00009

Gyventojams

Verslo subjektams

Arnoldas Noreika
tel.+370 347 69546
arnoldas.noreika@kedainiai.lt

2.        

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas

PASA00013

Gyventojams

Alma Gailiūnienė
tel.+370 347 44204
alma.gailiuniene@kedainiai.lt

Kėdainių miesto seniūnijos sekretorius
tel.+370 347 67287
miesto.seniunija@kedainiai.lt

Dotnuvos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 39300
dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt

Gudžiūnų seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 45433
gudziunu.seniunija@kedainiai.lt

Josvainių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 73223
josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

Krakių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 38193
krakiu.seniunija@kedainiai.lt

Pelėdnagių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 67601
pelednagiu.seniunija@kedainiai.lt

Pernaravos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 52228
pernaravos.seniunija@kedainiai.lt

Surviliškio seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 41123
surviliskio.seniunija@kedainiai.lt

Šėtos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 35361
setos.seniunija@kedainiai.lt

Truskavos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 41359
truskavos.seniunija@kedainiai.lt

Vilainių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 68310
vilainiu.seniunija@kedainiai.lt

3.        

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

PASA00010

Gyventojams

Verslo subjektams

Alma Gailiūnienė
tel.+370 347 44204
alma.gailiuniene@kedainiai.lt

4.        

Žemės ūkio valdų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos.

PASA00011

Gyventojams

Verslo subjektams

Alma Gailiūnienė
tel.+370 347 44204
alma.gailiuniene@kedainiai.lt

5.        

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

PASA00019

Gyventojams

Verslo subjektams

Žaneta Lydekienė
tel.+370 347 51667
zaneta.lydekiene@kedainiai.lt

6.        

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

PASA00015

Gyventojams

Verslo subjektams

Alma Gailiūnienė
tel.+370 347 44204
alma.gailiuniene@kedainiai.lt

Kėdainių miesto seniūnijos sekretorius
tel.+370 347 67287
miesto.seniunija@kedainiai.lt

Dotnuvos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 39300
dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt

Gudžiūnų seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 45433
gudziunu.seniunija@kedainiai.lt

Josvainių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 73223
josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

Krakių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 38193
krakiu.seniunija@kedainiai.lt

Pelėdnagių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 67601
pelednagiu.seniunija@kedainiai.lt

Pernaravos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 52228
pernaravos.seniunija@kedainiai.lt

Surviliškio seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 41123
surviliskio.seniunija@kedainiai.lt

Šėtos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 35361
setos.seniunija@kedainiai.lt

Truskavos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 41359
truskavos.seniunija@kedainiai.lt

Vilainių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 68310
vilainiu.seniunija@kedainiai.lt

SENIŪNIJOS

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos
kodas

Paslauga
skirta

1.       

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas

PASA00013

Gyventojams

2.       

Pažymos patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

PASA00014

Gyventojams
Verslo subjektams

3.       

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimas

PASA00015

Gyventojams
Verslo subjektams

4.       

Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas

PASA00018

Gyventojams

5.       

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

PASA00022

Gyventojams
Verslo subjektams

6.       

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

PASA00030

Gyventojams

7.       

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

PASA00035

Gyventojams

8.       

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

PASA00038

Gyventojams

9.       

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

PASA00039

Gyventojams

10.   

Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas

PASA00040

Gyventojams

11.   

Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

PASA00041

Gyventojams

12.   

Leidimo laidoti išdavimas

PASA00042

Gyventojams

13.   

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

PASA00043

Gyventojams

14.   

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

PASA00056

Gyventojams
Verslo subjektams

15.   

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

PASA00058

Gyventojams

16.   

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

PASA00067

Gyventojams
Verslo subjektams

17.   

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

PASA00069

Gyventojams

18.   

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

PASA00070

Verslo subjektams

Kontaktai:

Kėdainių miesto seniūnijos sekretorius
tel.+370 347 67287
miesto.seniunija@kedainiai.lt

Dotnuvos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 39300
dotnuvos.seniunija@kedainiai.lt

Gudžiūnų seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 45433
gudziunu.seniunija@kedainiai.lt

Josvainių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 73223
josvainiu.seniunija@kedainiai.lt

Krakių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 38193
krakiu.seniunija@kedainiai.lt

Pelėdnagių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 67601
pelednagiu.seniunija@kedainiai.lt

Pernaravos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 52228
pernaravos.seniunija@kedainiai.lt

Surviliškio seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 41123
surviliskio.seniunija@kedainiai.lt

Šėtos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 35361
setos.seniunija@kedainiai.lt

Truskavos seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 41359
truskavos.seniunija@kedainiai.lt

Vilainių seniūnijos Vyr. specialistas
tel.+370 347 68310
vilainiu.seniunija@kedainiai.lt