J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Savivaldybės kontrolieriaus pagrindinės funkcijos
FUNKCIJOS
 
1. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Vadovauja įstaigai.
3. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
4. Valdo įstaigos išteklius.
5. Valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
6. Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui nustatytas funkcijas.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.