J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas Idėjos
Balsavimas Idėjos
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, konkursas!
 

Prasidėjo balsavimas, kurio metu Jūs nuspręsite, kokias gyventojų idėjas verta įgyvendinti

Šiandien, rugsėjo 7 d., prasideda balsavimas, kurio metu Jūs nuspręsite, kokias gyventojų idėjas verta įgyvendinti. 6 projektinės idėjos ir net mėnuo laiko apsispręsti, kam Jūs atiduosite savo balsą.

Tad jei Jums jau 16 metų, esate Kėdainių rajono gyventojas, galite balsuoti net už tris projektus, kurie, Jūsų manymu, yra originaliausi, įdomiausi ir labiausiai reikalingi mūsų rajono bendruomenei. Savo balsą galite atiduoti už vieną projektą, įgyvendinamą Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje, vieną balsą – už kaimiškojoje seniūnijoje įgyvendinamą projektą, ir vieną balsą – už didelės apimties projektą (iki 100 tūkst. Eur) visoje Kėdainių rajono savivaldybėje.

Balsavimas vykdomas dviem būdais – elektroniniu ir popieriniu.

  1. Balsavimas internetu, patvirtinus savo tapatybę elektroniniuose valdžios vartuose, vyksta Savivaldybės internetiniame puslapyje https://www.kedainiai.lt/balsavimas-idejos/1709
  2. Gyventojai, neturintys galimybės balsuoti naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis, kviečiami atvykti į vietos seniūniją, kur seniūnijos darbuotojos atspausdins balsavimo biuletenį ir išreikšite savo nuomonę arba atsispausdinę balsavimo biuletenį, jį užpildę ir įdėję į voką, pristatykite į vietos seniūniją.
  3. Balsavimo biuletenį galite atsisiųsti Balsavimo biuletenis.

Ką reikia prisiminti balsuojant? Yra kelios taisyklės, kurių kviečiame laikytis:
- už projektų idėjas balsuoti gali gyvenamąją vietą Kėdainių rajono savivaldybėje deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesni nei 16 metų gyventojai;
- vienas gyventojas gali balsuoti tik už tris projektus ir tik vieną kartą;
- elektroniniu būdu balsavus kelis kartus, galioja paskutinis balsavimas;
- tam pačiam gyventojui balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius popierinį balsavimo biuletenį, galioja elektroniniu būdu gautas balsas;
- tam pačiam gyventojui užpildžius kelis popierinius balsavimo biuletenius, nė vienas balsas neįskaitomas;
- balsavimas prasidėjo rugsėjo 7-ąją ir baigiasi spalio 7-ąją.

Jūsų vertinimui pateikiami 3 mažos apimties projektai, kuriuos numatyta įgyvendinti Kėdainių miesto seniūnijos teritorijoje, 1 mažos apimties projektas, kurį siūloma įgyvendinti Kėdainių rajono seniūnijose (išskyrus Kėdainių miesto seniūniją), ir 2 didelės apimties projektai, kuriuos siūloma įgyvendinti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje.

Kiekvienoje projektų kategorijoje laimi vienas, daugiausiai gyventojų balsų surinkęs projektas, bet ne mažiau kaip: Kėdainių miesto seniūnijoje įgyvendinamas mažos apimties projektas, surinkęs 300 (tris šimtus) gyventojų balsų, Kėdainių rajono seniūnijoje (išskyrus Kėdainių miesto seniūniją) įgyvendinamas mažos apimties projektas, surinkęs 200 (du šimtus) gyventojų balsų, Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinamas didelės apimties projektas, surinkęs 2 000 (du tūkstančius) gyventojų balsų.

Visus projektus, jų aprašymus ir vizualizacijas rasite čia: https://www.kedainiai.lt/balsavimas-idejos/susipazinti/184Daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusius projektus Kėdainių rajono savivaldybė planuoja įgyvendinti per 2024−2025 metus.

 

 

 

Liepos 7 d. baigėsi kvietimas teikti projektų idėjų pasiūlymus Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, konkursui. Iš viso gauti 7 pasiūlymai, kurie pagal projektų kategorijas pasiskirstė taip:

1) 4 projektinių idėjų pasiūlymai pateikti į 1 kategoriją - Mažos apimties projektas, įgyvendinamas Kėdainių miesto seniūnijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų;

2) 1 projektinės idėjos pasiūlymas pateiktas į 2 kategoriją - Mažos apimties projektas, įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybės seniūnijose (išskyrus Kėdainių miesto seniūniją), kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų.

3) 2 projektinės idėjos pasiūlymai pateikti į 3 kategoriją – Didelės apimties projektas, įgyvendinamas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 100 tūkst. eurų.

Liepos 27 d. įvyko projektinių idėjų siūlymų atitikties administraciniams kriterijams vertinimas, kurį atliko Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Tolimesnė Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo eiga:

PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJA. Projektų idėjų pasiūlymai, atitinkantys visus Aprašo 22.1–22.4 papunkčiuose nurodytus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, nuasmeninti (be projekto idėjos pareiškėjo ir pritarusių asmenų projekto idėjai asmens duomenų) perduodami vertinti Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos komisijai. Komisija ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo projektų idėjų pasiūlymų administracinės atitikties įvertinimo atlieka pasiūlymų vertinimą pagal Aprašo 28 punktą.

GYVENTOJŲ BALSAVIMAS. Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę ar įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kėdainių rajono savivaldybėje ne jaunesni nei 16 metų gyventojai savo nuomonę, pritarimą projektų įgyvendinimui, išreiškia balsavimu. Balsavimas vyksta 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos.

Balsavimas organizuojamas dviem būdais: elektroniniu būdu Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt ir popieriniu būdu Skelbime nurodytose vietose, užpildant Balsavimo biuletenį.

SPRENDIMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTUS. Kiekvienoje projektų kategorijoje, nurodytoje Aprašo 8 punkte, laimi vienas, daugiausiai, bet ne mažiau kaip Aprašo 38.1˗38.3 papunkčiuose nurodytą gyventojų balsų skaičių surinkęs, projektas. Galimų įgyvendinti projektų sąrašą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, projektai įtraukiami į Savivaldybės strateginio veiklos plano programas. Projektai 100 proc. finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS. Savivaldybės tarybos patvirtintus projektus įgyvendina Savivaldybės administracija. Už projektų įgyvendinimą atsakingi programų, kuriose projektas vykdomas, koordinatoriai. Projektų idėjų pareiškėjai turi teisę susipažinti su projektų vykdymo eiga.

VIEŠINIMAS. Įgyvendinami projektai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt, Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir žiniasklaidos priemonėse, su kuriomis Savivaldybės administracija yra sudariusi paslaugų atlikimo sutartis, nurodant projekto pavadinimą, projekto įgyvendinimo vietą, trumpą projekto aprašymą, projekto vertę.