J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Apie pragyvenimo lygio smukimą ir nereikalingas kabutes

Laikraščiuose parašoma „Pragyvenimo lygis smuko“, „Smunka akcijos pasaulio biržose“ ir pan. Dažnas klausimas kalbininkui: ar gali smukti akcijos, kainos, lygis, o gal vertėtų žodį smunka rašyti kabutėse?

Taip, gali smukti ne tik kojinės, bet ir akcijos, ir pragyvenimo lygis, nes veiksmažodis smukti vartojamas perkeltine reikšme kristi vertei, menkėti, ekonomiškai silpnėti. Pvz.: Kainos smunka, Pinigai visą laiką smunka, Nuotaika smuko, Ūkis smunka.

Ir smunka akcijos, ir smunka pragyvenimo lygis, ir pan. rašome be kabučių.

 

Beje, dabar labai pamėgtus  tarptautinius žodžius degraduoti, regresuoti, atsižvelgiant į kontekstą ir stilių, galima būtų neoficialiuose tekstuose kartais pakeisti ir lietuvišku veiksmažodžiu smukti (taip pat galimi šiuo atveju žodžiai menkėti, prastėti, nusiristi, trauktis ir pan.).

 

Kartais perkeltinės reikšmės žodžiai, metaforos, frazeologizmai kažkodėl parašomi su kabutėmis. To visai nereikia. Nereikia rašyti kabutėse Išmetė su vyrais burnelę, Jį sąžinė graužia, Berželiai išbėgę į aukštį, Žiojosi gėlių žiedai ir pan.

 

Dar dažnai suabejojama dėl tokių pasakymų: šypsotis į ūsą, pigiau grybų, išeiti iš veido, įeiti į vėžes, eiti į kūną ir pan. Šie pasakymai yra lietuviški frazeologizmai, rašomi be kabučių.

 

Klausimas – ar lietuvių kalboje vartojamas pasakymas pinigai į rankas, ar reikia jį rašyti kabutėse (pvz., Noriu gauti 1 000 Lt į rankas)?

 Į rankas nėra kažkoks blogas vertalas, tai lietuvių kalboje vartotinas frazeologizmas, būdingas šnekamajai kalbai. Jis vartojamas reikšme „suma, atskaičiavus mokesčius“. Oficialiuose raštuose tokio pasakymo nereikėtų vartoti, bet paprastuose tekstuose – galima, tik kabučių nerašykite.

Grynieji pinigai, grynoji valiuta  – geri vartotini terminai.

 

 

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių savivaldybės kalbos tvarkytoja