J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Aptarnaujami žmonės, ne kompiuteriai ir ne automobiliai

Aptarnauti reikšmė – „patenkinti reikalus, reikmes“: Aptarnauti pirkėjus; ap(si)tarnavimas: Greitas ir mandagus aptarnavimas. Pačių apsitarnavimas (http://www.lki.lt/dlkz/).

Žodžiai aptarnauti, aptarnavimas gali būti vartojami tik kalbant apie žmones.

Kanceliarinėje kalboje aptarnauti gali būti vartojama reikšme „tvarkyti pagalbinius reikalus“: Techniškai aptarnauti komisiją pavedama komitetui.

                                                    

Kitais atvejais žodžiai aptarnauti, aptarnavimas netinka. Pasakymas Įmonės, aptarnaujančios daugiabučius namus taisomas taip: Įmonės, prižiūrinčios daugiabučius namus. Sąskaita ne aptarnaujama, o tvarkoma. Ne medicininis aptarnavimas, o gydymas, medicinos paslaugos, medicinos pagalbos teikimas. Ne programinės įrangos aptarnavimas, o programinės įrangos priežiūra.

Dažna Kėdainių reklamos klaida: Kompiuterių / Automobilių techninis aptarnavimas. Turi būti techninė priežiūra, apžiūra, remontas, taisymas, techninis patikrinimas ir pan. 

 

Konkrečiais atvejais tinka aiškiai pasakyti atliekamą darbą ar veiksmą: Laiškininkas paštą nešioja visai apylinkei (o ne „aptarnauja apylinkę“).

 

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja

(remtasi VLKK konsultacijų banku ir el. leidiniu „Kanceliarinės kalbos patarimai“ , daugiau patarimų žr. www. kedainiai>Sritys>Valstybinė kalba)