J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Ar gali žmogus sukakti amžių (kalbinis ar loginis kazusas?)

Keistai skamba teisės akte rastas sakinys: „Senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo su sunkia negalia – sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuriam pagal įstatymą nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis“. Ar taisyklingas šis sakinys? Argi gali sukakti pensijos amžius? Gal reiktų rašyti ir sakyti taip: „Senatvės pensijos amžiaus sulaukęs asmuo“?

 

Kiek keistokai skamba, tačiau kalbos atžvilgiu „sukakęs asmuo“ taisyklingas junginys (plg.: Vaikas sukako šešerius metus ir pradėjo lankyti mokyklą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad taisytinas junginys „su sunkia negalia“. Vidiniam požymiui reikšti vengtina vartoti prielinksninė konstrukcija su kuo (apkonkretėjusių daiktavardžių įnagininku): Daugėja žmonių su viduriniu ir aukštuoju išsilavinimu (taisoma vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių; žmonių, baigusių vidurinį ir aukštąjį mokslą (vidurines ir aukštąsias mokyklas). Tai žmonės su negalia (taisoma neįgalieji (neįgalūs, nepagalintys, ligoti, kamuojami negalios) žmonės). Būtina pasirūpinti vaikais su fizine negalia (taisoma fiziškai neįgaliais vaikais; turinčiais fizinę negalią vaikais). Jaunuoliai su trumparegyste (taisoma Trumparegiai jaunuoliai) nenoriai nešioja  akinius. Ligoniai su skausmu (taisoma Skausmo kamuojami ligoniai; Ligoniai, kuriems skauda,) apžiūrimi be eilės.

 

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja

 

(N. Sližienė. Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas, 2 t., Vilnius, 2004; Kalbos patarimai, Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas, Vilnius, 2003; VLKK konsultacijų bankas)