J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Ar „nurašyti iš sąskaitos“ ar „nurašyti nuo sąskaitos“?

Viena „nurašyti“ reikšmių – „paimti lėšas finansinės operacijos būdu“: Iš įmonės pajamų nurašė nesumokėtų mokesčių sumą.

Atsiskaitymo šaltinis nusakomas prielinksnio (ne nuo) ir kilmininko konstrukcija: einamosios sąskaitos nurašė 1000 litų. Čekio suma nurašoma mokėtojo sąskaitos

Nurodant kokią bendrą sumą (ne sąskaitą), galimas pasakymas ir su prielinksniu nuo: Nelegalias pajamas nurašo nuo pelno.

 

Kita nurašyti reikšmė – „užfiksuoti kaip nebetinkamą ar nebesamą; panaikinti“: Nutarė ūkio skolą nurašyti. Buvo nurašyta daug grūdų (sugedusių).

Nurašyti nuo ko – nevartoti panaikinimo, išbraukimo reikšme; turėtų būti nurašyti iš ko: ne Sugadintus blankus nurašo nuo apskaitos, o iš apskaitos; ne Nurašė nuo balanso, o  iš balanso transporto priemones.

Nurašyti į ką – gali būti vartojama nurodant nurašymo motyvaciją: Visi šie pinigai buvo nurašyti į išlaidas (kaip išlaidos). Medžiagų likučius nurašė į nuostolius (kaip nuostolius).

 

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja

(pagal „Kanceliarinės kalbos patarimus“, http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis)