J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Finansavimo galimybės

Sporto projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AD-1-244 „Dėl sporto projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 m. konkurso“, skelbė Sporto projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 2024 metų konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Sporto projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. AD-1-242 „Dėl sporto projektų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija apie finansuojamus sporto projektus:
Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų sąrašas:
Finansuotina sritis: aukšto meistriškumo sporto plėtra ir veteranų sporto puoselėjimas
Finansuotina sritis: gyventojų fizinio aktyvumo plėtra
Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų rezervinių sporto projektų sąrašas
Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis nefinansuotinų sporto projektų sąrašas

Informacija apie gautas paraiškas pagal finansuotinas sritis:
Aukšto meistriškumo sporto plėtra ir veteranų sporto puoselėjimas
Gyventojų fizinio aktyvumo plėtra

Konkurso nuostatai
Paraiškos forma
Deklaracijos forma 
Administracinės atitikties vertinimo anketa
Paraiškos vertinimo anketa
Patikslintos paraiškos forma
Veiklų vykdymo patikrinimo ataskaita
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas


Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. AD-1-780 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. AD-1-1222 „Dėl viešųjų sporto renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 m. konkursas

2023 m. konkursui pateiktos 29 paraiškos. Iš jų:
19 paraiškų – savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui. Bendra projektų vertė 83 263,50 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 58 910 Eur;
10 paraiškų – olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui. Bendra projektų vertė 108 990 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 53 721 Eur.
Atliekant Konkursui pateiktų paraiškų administracinės atitikties vertinimą, viena paraiška atmesta. 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. Nr. AD-1-362 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2023 m. konkurso paskelbimo" savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui yra skirta 27 500 Eur, olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui – 27 500 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. AD-1-569 „Dėl 2023 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų sąrašų tvirtinimo“ patvirtinti finansuojamų sporto projektų sąrašai. 2023 m. dalinis finansavimas skirtas 20 projektų vykdymui, jiems įgyvendinti skirta 55 000 Eur.

Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų sąrašas
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų sąrašas

Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros rezervinių projektų sąrašas
Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros  nefinansuojamų projektų sąrašas
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros nefinansuojamų projektų sąrašas

Konkurso tvarkos aprašas
Gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimo konkurso projekto paraiškos forma 
Gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimo konkurso projekto paraiškos vertinimo anketa
Olimpinių ir neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimo konkurso projekto paraiškos forma
Olimpinių ir neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimo konkurso projekto paraiškos vertinimo anketa
Deklaracijos forma
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas

2023 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SPORTO ŠAKŲ PROGRAMOS

Kėdainių rajono savivaldybės apdovanojimų teikimo už aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. AD-1-692 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės apdovanojimų teikimo už aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams tvarkos aprašo“ patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės apdovanojimų teikimo už aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams tvarkos aprašą. 

Iki gruodžio 10 d. kviečiame pateikti užpildytą ir pasirašytą Paraišką premijai už aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams gauti.

Aprašas
Paraiškos forma

Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. papildomas konkursas

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. AD-1-1000 „Dėl 2022 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. AD-1-638 „Dėl 2022 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų sąrašas bei olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų sąrašas ir patvirtintas savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų papildomas sąrašas.

2022 m. papildomam konkursui pateiktos 2 paraiškos savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui. 
Bendra projektų vertė 7 468,10 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 4 468,10 Eur;

Vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 29 d. įsakymu AD-1-905 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. papildomo konkurso“ Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia 2022 m. sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų papildomą konkursą.
Papildomam konkursui numatyta skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 3 850 Eur  (trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų).
Nustatytos formos paraiškos dviem egzemplioriais (originalas ir kopija) priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriuje (J. Basanavičiaus g. 36, 702 kab.) iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. 17 val.

Skelbimas
Sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Paraiška dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. projektų konkurse
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projekto paraiškos vertinimo anketa
Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projekto paraiškos vertinimo anketa
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. konkursas

2022 m. konkursui pateiktos 29 paraiškos. Iš jų:
15 paraiškų – savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui. Bendra projektų vertė 56 408,28 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 36 707,28 Eur;
14 paraiškų – olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui. Bendra projektų vertė 150 578 Eur, iš kurių prašoma suma iš savivaldybės biudžeto – 73 237 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu AD-1-625 „Dėl 2022 m. kovo 22 d. įsakymo Nr.  AD-1-332 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. konkurso“ pakeitimo" savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui yra skirta 22 440 Eur, olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui – 32 560 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. AD-1-638 „Dėl 2022 m. Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų sąrašų tvirtinimo“ patvirtinti finansuojamų sporto projektų sąrašai. 2022 m. dalinis finansavimas skirtas 24 projektų vykdymui, jiems įgyvendinti skirta 55 000 Eur.

Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų sąrašas
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų sąrašas

Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. konkursui pateiktos paraiškos
Sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Paraiška dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2022 m. projektų konkurse
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projekto paraiškos vertinimo anketa
Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projekto paraiškos vertinimo anketa
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir šių lėšų administravimo tvarkos aprašas

2022 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SPORTO ŠAKŲ PROGRAMOS

2021 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSAS

2021 m. konkursui pateiktos 30 paraiškų. Iš jų:
17 paraiškų – savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui. Bendra projektų vertė 58 407,43 Eur, iš kurių projektams įgyvendinti prašoma suma iš rajono savivaldybės biudžeto – 40 936,99 Eur.
13 paraiškų – olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui. Bendra projektų vertė 171 032,30 Eur, iš kurių visa projektams įgyvendinti prašoma skirti suma – 71 688 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu AD-1-380 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkurso“ savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui yra skirta 17 500 Eur, olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui – 17 500 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AD-1-736 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 2021 m. sąrašų tvirtinimo“ patvirtinti finansuojamų sporto projektų sąrašai:

Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtra
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtra

Sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Sporto projektų finansavimo 2021 m. konkurso paraiškos forma
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projekto paraiškos vertinimo anketa
Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projekto paraiškos vertinimo anketa

2021 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SPORTO ŠAKŲ PROGRAMOS:

VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ krepšinio komandos Kėdainių „Nevėžis“ veiklos programa
VšĮ „Sporto perspektyvos“ futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ veiklos programa
Kėdainių bokso federacijos bokso sporto šakos veiklos programa
VšĮ „Sporto perspektyvos“ Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo plėtros programa

2020 m. Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2020 m. konkursui buvo pateiktos 33 paraiškos, iš jų 16 paraiškų – savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui, kurių visa projektams įgyvendinti prašoma suma iš rajono savivaldybės biudžeto – 41 654 Eur ir 17 paraiškų – olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui, kurių visa projektams įgyvendinti prašoma skirti – 95 177 Eur. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AD-1-396 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 2020 m. konkurso“ savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui yra skirta 14 400 Eur, olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui – 21 600 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. AD-1-623 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 2020 m. sąrašų tvirtinimo“ patvirtinti finansuojamų sporto projektų sąrašai:

1.  savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtra,
2.  olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtra.

2020 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SPORTO ŠAKŲ PROGRAMOS:

VšĮ krepšinio klubo „Nevėžis“ veiklos programa
VšĮ „Sporto perspektyvos“ futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ veiklos programa
Kėdainių bokso federacijos bokso sporto šakos veiklos programa
VšĮ „Sporto perspektyvos“ Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo plėtros programa
Kėdainių sporto klubo „Ateitis“ veiklos programa

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAI 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-17 įsakymu Nr. AD-1-1441 „Dėl lėšų paskirstymo 2020 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti“ patvirtintas lėšų paskirstymas:
1. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui „Būk sveikiau – judėk greičiau“ – 4 467 Eur (prašoma suma 7 079,40 Eur, balų vidurkis 62,5);
2. VšĮ Kėdainių neįgaliųjų reabilitacijos ir sporto klubo projektui „Mankštinkimės ir sportuokime drauge“ – 2 405 Eur (prašoma suma 3 150 Eur, balų vidurkis 58).

Projektus finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kėdainių rajono savivaldybė.
Projektus administruoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Inga Mickevičiūtė tel. (8 347) 50 669, el. paštas sportas@kedainiai.lt