J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Finansavimo galimybės

Priimamos paraiškos dalyvauti 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurse

Vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu AD-1-380 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkurso“ Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.

Konkursui paraiškas gali teikti savivaldybės teritorijoje registruotos ir veikiančios nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo nuostatas.
2021 m. sporto projektų konkurso sritys ir prioritetai:
Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtra.
Srities prioritetai:
1.1. įvairių amžiaus grupių gyventojų skatinimas reguliariai dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose;
1.2. fizinio aktyvumo veiklų organizavimas atvirose viešose erdvėse;
1.3. neįgaliųjų fizinio aktyvumo veiklos skatinimas.
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtra.
Srities prioritetai:
2.1. Kėdainių rajono sportininkų, sporto komandų dalyvavimas 2021 m. Lietuvos čempionatuose;
2.2. olimpinių ar neolimpinių sporto šakų renginių (išskyrus Lietuvos ar tarptautinių sporto federacijų) organizavimas rajono savivaldybėje.

Nustatytos formos paraiška dviem egzemplioriais (originalas ir kopija) turi būti pateikta užklijuotame voke arba atsiųsta registruotu laišku Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (adresu: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai) iki 2021 m. gegužės 7 d. 15 val.
Ant voko užrašomas Pareiškėjo pavadinimas, konkurso pavadinimas „Sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkursui“.
Paraiškos elektroninę kopiją (1 failas PDF formatu) pareiškėjas turi atsiųsti el. paštu sportas@kedainiai.lt.

Kartu su paraiškomis būtina pateikti Sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus.
Kiekvienas paraiškos egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti.
Paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietime teikti projektų paraiškas nurodytam terminui, nepriimamos.
Atsakingas asmuo – Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Misius, tel. (8 347) 50669, el. paštas gediminas.misius@kedainiai.lt

Sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašas
Sporto projektų finansavimo 2021 m. konkurso paraiškos forma
Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projekto paraiškos vertinimo anketa
Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projekto paraiškos vertinimo anketa

2020 m. Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2020 m. konkursui buvo pateiktos 33 paraiškos, iš jų 16 paraiškų – savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui, kurių visa projektams įgyvendinti prašoma suma iš rajono savivaldybės biudžeto – 41 654 Eur ir 17 paraiškų – olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui, kurių visa projektams įgyvendinti prašoma skirti – 95 177 Eur. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AD-1-396 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 2020 m. konkurso“ savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtros projektų finansavimui yra skirta 14 400 Eur, olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtros projektų finansavimui – 21 600 Eur.

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. AD-1-623 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 2020 m. sąrašų tvirtinimo“ patvirtinti finansuojamų sporto projektų sąrašai:

1.  savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtra,
2.  olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtra.

2021 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SPORTO ŠAKŲ PROGRAMOS:

VšĮ „Veržlusis Nevėžis“ krepšinio komandos Kėdainių „Nevėžis“ veiklos programa
VšĮ „Sporto perspektyvos“ futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ veiklos programa
Kėdainių bokso federacijos bokso sporto šakos veiklos programa
VšĮ „Sporto perspektyvos“ Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo plėtros programa

2020 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SPORTO ŠAKŲ PROGRAMOS:

VšĮ krepšinio klubo „Nevėžis“ veiklos programa
VšĮ „Sporto perspektyvos“ futbolo komandos Kėdainių „Nevėžis“ veiklos programa
Kėdainių bokso federacijos bokso sporto šakos veiklos programa
VšĮ „Sporto perspektyvos“ Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo plėtros programa
Kėdainių sporto klubo „Ateitis“ veiklos programa

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAI 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-17 įsakymu Nr. AD-1-1441 „Dėl lėšų paskirstymo 2020 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti“ patvirtintas lėšų paskirstymas:
1. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui „Būk sveikiau – judėk greičiau“ – 4 467 Eur (prašoma suma 7 079,40 Eur, balų vidurkis 62,5);
2. VšĮ Kėdainių neįgaliųjų reabilitacijos ir sporto klubo projektui „Mankštinkimės ir sportuokime drauge“ – 2 405 Eur (prašoma suma 3 150 Eur, balų vidurkis 58).

Projektus finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Kėdainių rajono savivaldybė.
Projektus administruoja Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Inga Mickevičiūtė tel. (8 347) 50 669, el. paštas sportas@kedainiai.lt