J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Struktūra ir kontaktai
Struktūra ir kontaktai
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Priimamos paraiškos dalyvauti 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurse
Priimamos paraiškos dalyvauti 2021 m. Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš...

Vadovaudamasi Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu AD-1-380 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkurso“ Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.

Konkursui paraiškas gali teikti savivaldybės teritorijoje registruotos ir veikiančios nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo nuostatas.

2021 m. sporto projektų konkurso sritys ir prioritetai:

  1. Savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo plėtra.

Srities prioritetai:

1.1. įvairių amžiaus grupių gyventojų skatinimas reguliariai dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose;

1.2. fizinio aktyvumo veiklų organizavimas atvirose viešose erdvėse;

1.3. neįgaliųjų fizinio aktyvumo veiklos skatinimas.

  1. Olimpinių ar neolimpinių sporto šakų plėtra.

Srities prioritetai:

2.1. Kėdainių rajono sportininkų, sporto komandų dalyvavimas 2021 m. Lietuvos čempionatuose;

2.2. olimpinių ar neolimpinių sporto šakų renginių (išskyrus Lietuvos ar tarptautinių sporto federacijų) organizavimas rajono savivaldybėje.

Nustatytos formos paraiška dviem egzemplioriais (originalas ir kopija) turi būti pateikta užklijuotame voke arba atsiųsta registruotu laišku Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (adresu: J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai) iki 2021 m. gegužės 7 d. 15 val.

Ant voko užrašomas Pareiškėjo pavadinimas, konkurso pavadinimas „Sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų 2021 m. konkursui“.

Paraiškos elektroninę kopiją (1 failas PDF formatu) pareiškėjas turi atsiųsti el. paštu sportas@kedainiai.lt.

Kartu su paraiškomis būtina pateikti Sporto projektų finansavimo iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus.

Kiekvienas paraiškos egzempliorius ir prie jo pridedami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti.

Paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietime teikti projektų paraiškas nurodytam terminui, nepriimamos.

Atsakingas asmuo – Kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Misius, tel. (8 347) 50669, el. paštas gediminas.misius@kedainiai.lt

Konkurso dokumentus rasite rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.kedainiai.lt Veiklos sritys → Sportas → Finansavimo galimybės).