J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Ugdymasis šeimoje

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 311 straipsniu, Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. AD-1-618 patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašą:

  1. Kėdainių lopšelis-darželis „Vyturėlis“ (pagal priešmokyklinio ugdymo programą);
  2. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija (pagal pradinio ugdymo programą);
  3. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija (pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį);
  4. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija (pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą). 

Jei pageidaujama, kad vaikas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo balandžio 15 d. iki  birželio 1 d.