J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Kultūros vertybių apskaitos dokumentų rengimo planai ir posėdžiai

Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai:

  1. Statinių ir vietovių, kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;
  2. Vietų, kurioms 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;
  3. Objektų (kilnojamųjų kultūros vertybių ir statinių vertingųjų savybių), kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas
  4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2024 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas.

 

2024-04-29 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) posėdyje buvo nutarta patikslinti Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074), Kėdainių r. sav., Kėdainių m. duomenis Kultūros vertybių registre: papildyti vertingąja savybe Kranto 2-osios g. R pusės išklotine iš pastatų Česlovo Milošo g. 5 ir 7; patikslinti pastato Česlovo Milošo g. 5 statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinio; atnaujinti apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planą pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 44(1) punktą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši.
Vertinimo tarybos 2024-04-29 patvirtintas Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-SK-113/1 yra registruotas Kultūros vertybių registre ir skelbiamas adresu:
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/99CD907A-636D-46AC-968E-D998E32A498E 

Kėdainių senamiesčiui (u. k. 16074), jo teritorijai ir apsaugos zonai taikomi Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 60 str. ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai.

 

2024 m. gegužės 20 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

<...>

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos M. Ratnerio geležies parduotuvės pastatui (48721), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Didžioji g. 3, suteikimo (pakartotinis svarstymas).

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Chaimo Gurvičiaus vaistinės pastatui (48722), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Didžioji g. 5, suteikimo (pakartotinis svarstymas).

 

2024 m. balandžio 29 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Raževičių šeimos namui (48291), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Didžioji g. 2, suteikimo (pakartotinis svarstymas).
<...>
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kėdainių senamiesčio (u. k. 16074), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių patikslinimo: pastato Česlovo Milošo g. 5 statuso bei saugomos gatvės išklotinės papildymo (Kranto 2-osios g. R pusės išklotine iš pastatų, Česlovo Milošo g. 5 ir 7); dėl papildymo pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo 44(1) punktą).
Statusas – valstybės saugomas.

2024 m. balandžio 15 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Raževičių šeimos namui (48291), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Didžioji g. 2, suteikimo (siūloma suteikti apsaugą, nustatant vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, vertingųjų savybių pobūdžius; apibrėžti objekto teritorijos ribas).
Akto projektas: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/2SMB7pTNZbRNFKX

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.

Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų savivaldybės internetinėje svetainėje. 

2021 m.
1. Statinių ir vietovių, kuriems 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas
2. Vietų, kurioms 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas
3. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, sąrašas
4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, Kurioms kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.