J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Kultūros vertybių apskaitos dokumentų rengimo planai ir posėdžiai

DĖL EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOS KOMPLEKSO STATINIŲ INDIVIDUALIŲ APSAUGOS REGLAMENTŲ

Informuojame, kad Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių komplekso evangelikų reformatų bažnyčiai (unikalus kodas 36619) ir Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių komplekso varpinei (unikalus kodas 36620), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Senoji g. 3, paruošti individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai kurie registruoti Kultūros vertybių registre.

Su individualiais apsaugos reglamento duomenimis galite susipažinti Kultūros vertybių registre adresais:

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/BB290BC7-56DD-40D4-A52C-426596875225 
https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/8D46672A-14DF-44D6-AC02-2EB288AE1253

 

DĖL EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOS STATINIŲ KOMPLEKSO (U.K. KVR 977) INDIVIDUALAUS APSAUGOS REGLAMENTO

Informuojame, kad 2023-11-21 Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių kompleksui, (unikalus kodas 977), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Senoji g. 3, paruoštas individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre.

Su individualaus apsaugos reglamento duomenimis galite susipažinti Kultūros vertybių registre adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/55254732-0785-4263-ABAF-306096415155 Informuojame, kad 2023-11-09 (ketvirtadienį) 9 val. planuojamas Šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, organizuojamas nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (aktuali redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c/asr), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje. Vadovaujantis pateiktu teisiniu reglamentavimu, teikiame informaciją ir prašome ją paviešinti Jūsų savivaldybės internetinėje svetainėje.

Planuojama svarstyti: Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Stasinės dvaro sodybos(u. k. 230, 23510, 23511, 23512, 23513), Kėdainių rajono sav., Vilainių sen., Stasinės k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingųjų savybių, regioninio reikšmingumo lygmens nustatymo ir teritorijos ribų apibrėžimo).

Papildoma informacija:

Statusas – Valstybės  saugomas.

2023 m. lapkričio 8 d. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis. Nuoroda į darbotvarkę teikiama https://kpd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-apskaita/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos/ketvirtoji-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-taryba/ketvirtosios-vertinimo-tarybos-darbotvarkes/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-iv-2023-11-08-nuotolinis-posedis/  .

Kontaktai klausimais dėl posėdžio: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. rima.zilinskaite@kpd.lt, tel. +370 61561626.

 

2023 m. spalio 30 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. 

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47994), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Aušros g. 1, suteikimo. 

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Namui (47994, 5392-6000-1012) Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Aušros g. 1: įrašant į Kultūros vertybių registrą, nustatant vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį; apibrėžiant teritorijos ribas. Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/ktRpoTRX3n3Xpj2.    

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Movšovičiaus ir Kagano spaustuvės pastatui (47982), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Česlovo Milošo g. 5, suteikimo. 

Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Movšovičiaus ir Kagano spaustuvės pastatui (47982) Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Česlovo Milošo g. 5: įrašant į Kultūros vertybių registrą, nustatant vertingąsias savybes, architektūrinį ir istorinį vertingųjų savybių pobūdžius, vietinį reikšmingumo lygmenį; apibrėžiant teritorijos ribas, sutapdinant su suformuoto žemės sklypo Kėdainių m., Česlovo Milošo g. 5, ribomis; kitus sklype esančius pastatus žymint urbanistinės struktūros statiniais.  Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/XTTCoxAQpBEM4HN.

Informuojame, kad 2023 m. spalio 24 d. (antradienį) 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2023-10-24 nuotolinis posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 977), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Senoji g. 3, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl apibrėžtų teritorijos ribų patikslinimo, sutapdinant ribas su suformuoto žemės sklypo ribomis).

Statusas (u. k. 977) – valstybės saugomas.

Informuojame, kad 2023-10-17 (antradienį) 9 val. planuojamas Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, organizuojamas nuotoliniu būdu per ZOOM platformą.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (aktuali redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c/asr), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje. Vadovaujantis pateiktu teisiniu reglamentavimu, teikiame informaciją ir prašome ją paviešinti Jūsų savivaldybės internetinėje svetainėje.

Planuojama svarstyti:


  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Motorinio malūno (u. k. 22561), Kėdainių rajono sav., Kėdainių m., Skongalio g. 8, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo ir apsaugos Motorinio  malūno pastatų kompleksui (48314) ir kompleksinei daliai – Pastatui (48315) suteikimo.

Statusas (u. k. 22561) – valstybės saugomas.

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos panaikinimo Vargonams (u. k. 16841), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Didžioji g. 21, nes jie tapo Kėdainių senosios regulos karmelitų vienuolyno pastatų komplekso (u. k. 1397) Šv. Juozapo bažnyčios (u. k. 1404), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Radvilų g. 10, vertingąja savybe.

Statusas (u. k. 16841) – registrinis.

Informuojame, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų (nauja redakcija) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47e12ec0df6d11e99681cd81dcdca52c), patvirtintų Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-607 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, 27 punktas numato, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų posėdžių darbotvarkės likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki posėdžio dienos turi būti paskelbtos savivaldybės, kurios teritorijoje yra į darbotvarkę įtrauktas savivaldybės teritorijoje esantis nekilnojamasis daiktas ar daiktai, interneto svetainėje.
Vadovaujantis aukščiau pateiktu reglamentavimu, teikiame informaciją patalpinimui Jūsų savivaldybės internetinėje svetainėje.

2023 m. rugpjūčio 21 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
<...>
3. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos Namui, Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Pramonės g. 19B, suteikimo.
<...>
Pilna darbotvarkė skelbiama viešai: https://kpd.lrv.lt/lt/naujienos/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-iii-2023-08-21-nuotolinis-posedis
Klausimas dėl namo, esančio Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Pramonės g. 19B, įtraukiamas atsižvelgiant į Kėdainių r. savivaldybės administracijos kreipimąsi 2023-03-02 Nr. AS-928

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2023-03-28 nuotolinis posėdis
2023 m. kovo 28 d. (antradienį) 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Saulės laikrodžiui (u. k. 16916), Kėdainių rajono sav., Kėdainių miesto sen., Kėdainių m., Didžiosios Rinkos a. 6, apsaugos panaikinimo.

Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius.
Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Saulės laikrodžiui (u. k. 16916), įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2023-01-17 įsakymu Nr. Į-17. Saulės laikrodžiui (u. k. 16916) siūloma panaikinti apsaugą, nes 1989 m. kultūros paveldo objektas perduotas Kėdainių krašto muziejui nuolatiniam saugojimui.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (III) 2023-03-13 nuotolinis posėdis

2023 m. kovo 13 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2022 m. lapkričio 28 d. 13 val. Departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje planuojama svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus dėl apsaugos reikalingumo naujai atskleistam kultūros paveldo objektui - Kėdainių senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų užkasimo vietos ir kapų kompleksui (40470), Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Skongalio g., patenkančiam į žemės sklypus unik. Nr. 4400-0539-3993, 4400-2204-8006, kurių valdytojas pagal sudarytą panaudos sutartį yra Kėdainių rajono savivaldybė. Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/HTdSqSFZwWYgTbz

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos  informuoja, kad 2022 m. gruodžio 5 d. 13 val. Departamento penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje planuojama svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apsaugos reikalingumo naujai atskleistam kultūros paveldo objektui – 1863-1864 m. sukilėlių būrio vado Igno Račkausko bei sukilimo rėmėjų Račkauskų kapams (46884), Kėdainių r. sav., Gudžiūnų sen., Paberžės k., patenkantiems į žemės sklypą unik. Nr. 4400-1626-0607, kurio valdytojas pagal sudarytą panaudos sutartį yra Kėdainių rajono savivaldybė. Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/d9kwB5AKZzsYrAN

2021 m.
1. Statinių ir vietovių, kuriems 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas
2. Vietų, kurioms 2021 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas
3. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, sąrašas
4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, Kurioms kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.