J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena

DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTO

Kada reikalingas kultūros paveldo patikrinimo aktas?

Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas surašomas kultūros paveldo objekto savininkui (pardavėjui) ar kitaip valdymo teises perduodančiam kultūros paveldo objekto valdytojui, ketinančiam sudaryti sandori dėl kultūros paveldo objekto iki objekto pardavimo ir priėmimo akto pasirašymo.

Kultūros paveldo objekto akto surašymo tvarka.

• Prašymai parengti kultūros paveldo objekto patikrinimo aktus teikiami Kėdainių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus Kultūros paveldo apsaugos specialistui.
• Prašymą pateikia objekto savininkas arba raštišku sutikimu jo įgaliotas asmuo prašyme nurodęs akto atsiėmimo formos galimybę.
• Paslaugos administratorius, su savininku (pardavėju) suderinęs atvykimo laiką į kultūros paveldo objekto teritoriją/objektą, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir įvertinęs vertingųjų savybių būklę surašo aktą.
• Aktas pildomas dviem egzemplioriams. Vienas perduodamas savininkui pagal pageidaujamą formą, kitas egzempliorius saugomas paslaugos administratoriaus archyve. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo jo surašymo dienos.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Objekto patalpų kadastrinių matavimų (inventorinio) plano kopija (jei aktas surašomas statiniui);
4. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo);
5. Apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo kopija, jei aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Kur pateikti prašymą ir privalomus dokumentus:
Dokumentai kultūros paveldo objekto apžiūros registracijai pateikiami Kėdainių rajono savivaldybės 101 kab.
Paslaugos suteikimo pavadinimas, terminai ir įkainiai
Paslauga suteikiama per 31 kalendorinę dieną (nemokamai) arba už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo apie ketinamą sudaryti sandorį pateikimo dienos.

Kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto būklės patikrinimo akto išdavimas, kai objektas yra:
• Archeologinė vietovė – 57 Eur.
• Memorialinė vieta – 49 Eur.
• Statinys – 58 Eur.
• Dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo užimama ir naudoti reikalinga teritorija, ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų savybių – 52 Eur.

Paslaugos gavėjas:
Fizinis arba juridinis asmuo
MOKĖJIMO REKVIZITAI

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Gavėjo kodas – 188659752
Bankai – (Sąskaitos numeris - Banko pavadinimas)
LT78 7290 0000 0013 0151 - AB „Citadele“ bankas
LT05 7044 0600 0788 7175 - AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038 - AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870 - Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT74 4010 0510 0132 4763 - Luminor Bank AB
LT24 7300 0101 1239 4300 - AB „Swedbank“
LT42 7230 0000 0012 0025 - UAB Medicinos bankas
Įmokos kodas – 53053

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas . 1994-12-22 Nr. I-733;
2. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas 2005-05-09 NR. ĮV-199 „DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS TIKRINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. Lietuvos respublikos vyriausybės 2014-12-15 Nr. 1442 nutarimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Kontaktiniai duomenys:
Edgaras Jasenka
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vyr. specialistas atsakingas už kultūros paveldo priežiūra
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Tel. (8 347) 69 578, el. p. edgaras.jasenka@kedainiai.lt
Skyriaus darbo laikas: I-V 8.00-12.00 – 12.45-17.00

 

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO PATIKRINIMO AKTAI 2020 M

Nr.

Akto Nr. /Uikalus Nr. KVR

Objekto pavadinimas/ adresas

Data

1.

Nr. ARP20-01

30190 (15939)

Dvaro rūmai, Dvaro sodybos ir Akademijos statinių kompleksas

(Kauno apskr., Kėdainių r. savivaldybė, Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Istituto al. 2)

2020-03-04

2.

Nr. ARP20-02

30206 (15939)

Pirmas rūsys (malkinė), Dvaro sodybos ir Akademijos statinių kompleksas

(Kauno apskr., Kėdainių r. savivaldybė, Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Istituto al. 2)

2020-03-04

3.

Nr. ARP20-03

1398

Pastatas

(Kėdainių r. savivaldybė, Kėdainių miesto sen., Kėdainių m.,Senoji g.7)

2020-05-07

4.

Nr. ARP20-04

37213

Šlapaberžės dvaro sodybos kumetynas

(Kauno apskr., Kėdainių r. savivaldybė, Dotnuvos sen., Šlapaberžės k., Stoties g. 1B. Pastatas-gyvenamas namas/ paskirtis gyvenamoji)

2020-12-04

5.

Nr. ARP20-05

37215

Šlapaberžės dvaro sodybos malūnas

(Kauno apskr., Kėdainių r. savivaldybė, Dotnuvos sen., Šlapaberžės k., Stoties g. 1C. Pastatas-elektrinė malūnas/ paskirtis gamybos pramonės)

2020-12-04

6.

Nr. ARP20-06

1414

Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

(Kėdainių r. savivaldybė, Vilainių sen., Apytalaukio k.)

2020-12-07

7.

Nr. ARP20-07

30224(15939)

Prof. Dionizo Rudzinsko laboratorija, Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių kompleksas

(Kėdainių r.savivaldybė, Dotnuvos sen., Akademijos mstl., D. Rudzinsko g. 1A)

2020-12-22

8.

Nr. ARP20-08

35338

Kalnaberžės dvaro sodybos rūmai

(Kėdainių r. savivaldybė, Surviliškio sen., Kalnaberžės k.)

2020-12-22

9.

Nr. ARP20-09

25395

Lietuvos partizanų kapas

(Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Dotnuvos mstl.)

2020-12-23

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO PATIKRINIMO AKTAI 2021 M

Nr.

Akto Nr.

Objekto pavadinimas/ adresas

Data

1.                  

Nr. ARP21-01

30198(15939)

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso spirito varykla (Kauno apskr., Kėdainių r. savivaldybė, Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Tvenkinio g.7)

2021-02-17

2.                  

Nr. ARP21-02

30207(15939)

Vakarų rūsys. Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso antras rūsys (Kauno apskr., Kėdainių r. savivaldybė, Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Tvenkinio g.7)

2021-02-17

3.                  

Nr. ARP21-03

37212(217)

Šlapaberžės dvaro sodybos rūmai (Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Šlapaberžės k., Stoties g. 1A)

2021-02-22

4.                  

Nr. ARP21-04

37215(217)

Šlapaberžės dvaro sodybos malūnas-elektrinė (Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Šlapaberžės k.,)

2021-03-29

5.                  

Nr. ARP21-05

37213(217)

Šlapaberžės dvaro sodybos kumetynas (Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Šlapaberžės k., Stoties g. 1B)

2021-03-29

6.                  

 Nr. ARP21-06

37214(217)

Šlapaberžės dvaro sodybos rūsys (Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Šlapaberžės k.,)

2021-03-29

7.                  

Nr. ARP21-07

37216 (217)

Šlapaberžės dvaro sodybos parkas  (Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Šlapaberžės k., Stoties g.)

2021-04-30

8.                  

Nr. ARP21-08 37217  (217)

Šlapaberžės dvaro sodybos koplytėlė Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Šlapaberžės k.,

2021-04-30

9.                  

Nr. ARP21-09

10948

Žudynių vieta ir kapai Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Jubiliejaus g., Kėdainiai

2021-04-28

10.               

Nr. ARP21-10

37217  (15939)

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso tarnautojų pastatas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Parko g. 4

2021-04-29

11.               

Nr. ARP21-11

37624 

Dvarčininkų kaimo senosios kapinės

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Vilainių sen., Koliupės k., Aerodromo g.8

2021-04-29

12.               

Nr. ARP21-12

4130

Aristavėlės koplyčios vieta

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Vilainių sen., Aristavėlės k.,

 2021-04-29

13.               

Nr. ARP21-13

44335

Grafų Zabielų šeimos kapas

Kauno apskr.,  Kėdainių rajono sav., Vilainių sen., Apytalaukio k.,

2021-05-07

14.               

Nr. ARP21-14

23742

Bakainių piliakalnio su priešpiliu ir papiliu priešpilis

Kauno apskr.,  Kėdainių rajono sav., Surviliškio sen., Bakainių k.,

2021-05-11

15.               

Nr. ARP21-15

30199

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso pastatas, vad. malūnu

Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Tvenkinio g.9

2021-05-14

16.               

Nr. ARP21-16

30201

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso ūkvedžio namas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Žemaičių g. 5

2021-05-27

17.               

Nr. ARP21-17

30202 (15939)

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso arklidės liekanos

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Žemaičių g. 5B

2021-05-14

18.               

Nr. ARP21-18

30205

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso pirmas rūsys

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Instituto al. 1D

2021-05-14

19.               

Nr. ARP21-20

30214 (15939)

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso lentpjūvė

Kauno apskr. Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Žemaičių g.1

2021-05-14

20.               

Nr. ARP21-21

30215

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso pirma daržinė

Kauno apskr. Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Žemaičių g. 3B

 2021-05-14

21.               

Nr. ARP21-22

30216

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso pirmoji bandymų stotis

Kauno apskr. Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Parko g. 2

2021-05-14

22.               

Nr. ARP21-23

30218

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso tvartas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Parko g. 2M

2021-05-14

23.               

Nr. ARP21-24

30210

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso ligoninės pastatas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., J. Kriščiūno g. 1

2021-05-14

24.               

Nr. ARP21-25

16552 (15939)

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso pirties skalbyklos pastatas.

Kauno apsk., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., J. Kriščiūno g. 3-11

  2021-05-18

25.               

Nr. ARP21-26

30211 (15939)

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso trečias rūsys malkinė.

Kauno apsk., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., J. Kriščiūno g. 3

  2021-05-18

26.               

Nr. ARP21-27

30219

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso pašarų daržinė

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Parko g. 2M

2021-05-14

27.               

Nr. ARP21-28

30220

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso tvartas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Parko g. 2K

2021-05-14

28.               

Nr. ARP21-29

30221

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso tvartas

 Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Parko g. 2C

2021-05-14

29.               

Nr. ARP21-30

30222

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso studentų kooperatyvų pastatas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Parko g. 6

2021-05-14

30.               

Nr. ARP21-31

30232

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso tiltas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl.,

2021-05-14

31.               

Nr. ARP21-32

30223

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso antra daržinė

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., D. Rudzinsko g. 4C

2021-05-14

32.               

Nr. ARP21-33

30226

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso antras mokytojų namas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Stoties g. 1

2021-05-14

33.               

Nr. ARP21-34

30193

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso dvaro mokykla

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., Žemaičių g. 6

2021-05-14

34.               

Nr. ARP21-35

30227

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso pirmas namas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., D. Rudzinsko g. 6

 2021-05-14

35.               

Nr. ARP21-36

10512

Dotnuvos dvaro sodybos ir Akademijos statinių komplekso pirmas mokytojų namas

Kauno apskr., Kėdainių rajono sav., Dotnuvos sen., Akademijos mstl., D. Rudzinsko g. 2

2021-05-14

36.               

Nr. ARP21-37

16789 (36685)

Rezgių senųjų kapinių komplekso 1831 m. sukilėlių kapai

Kėdainių rajono sav., Krakių sen., Rezgių k.,

 2021-06-08

37.               

Nr. ARP21-38

36686 (36685)

Rezgių senųjų kapinių komplekso paminklas 1831 m. sukilėliams

Kėdainių rajono sav., Krakių sen., Rezgių k.,

2021-06-08

38.               

Nr. ARP21-39

36687 (36685)

Rezgių senųjų kapinių komplekso senosios kapinės

Kėdainių rajono sav., Krakių sen., Rezgių k.,

 2021-06-08

39.               

Nr. ARP21-40

15940 (232)

Terespolio dvaro sodybos fragmentų rūmai

Kėdainių rajono sav., Gudžiūnų sen., Terespolio k.,

 2021-06-11