J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Balsavimas už gyventojų idėjas
Balsavimas už gyventojų idėjas
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Registracija į vaikų vasaros stovyklas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ KRAŠTO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO TS-362 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBAI TS-363 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-364 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO TS-365 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-366 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ASOCIACIJAI „MES KITOKIE VAIKAI“ TS-367 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS POREIKIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-368 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-369 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠŲJŲ KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-370 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIDAUS KELIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-371 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PERDUODAMŲ VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ (JŲ DALIŲ) IR ŽEMĖS SKLYPAIS NESUFORMUOTOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTŲ PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTŲ PASIRAŠYMO TS-372 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMŲ STATYTI STATINIUS ŽEMĖS SKLYPUOSE, BESIRIBOJANČIUOSE SU VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAIS AR VALSTYBINE ŽEME, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-373 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMŲ LAIKINAI NAUDOTIS VALSTYBINE ŽEME STATYBOS METU KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-374 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMŲ STATYTI LAIKINUOSIUS IR NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-375 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-376 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMŲ STATYTI IR NAUDOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE LAIKINUOSIUS NESUDĖTINGUOSIUS STATINIUS KĖDAINIŲ MIESTE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIESTELIŲ TERITORIJOSE IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TS-377 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONO LAIKOTARPIO BEI POILSIO IR TURIZMO TERITORIJOS NUSTATYMO TS-378 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO TVIRTINIMO TS-379 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-380 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIS YRA APLEISTAS AR NEPRIŽIŪRIMAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO TS-381 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. TS-107 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ SVARSTYMO KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-382 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-128 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-383 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO TS-384 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB ,,ELEKTROS KELIAS“ TS-385 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO TS-386 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO TS-387 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS ATLEIDIMO IŠ EINAMŲ PAREIGŲ PASIBAIGUS KADENCIJAI TS-388 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL PARAMOS SUTEIKIMO IŠ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO MB BALIONISTA TS-389 2023-12-22 Atsisiųsti
DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO, ESANČIO CHEMIKŲ G. 20, KĖDAINIAI BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS, PASKELBIMO MP1-489 2023-11-30 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDARYMO TS-331 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDARYMO TS-332 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „VERŽLUSIS NEVĖŽIS“ TS-333 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL EKSPERTO DELEGAVIMO Į KAUNO REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ TS-334 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-335 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO, SOCIALINIŲ, KULTŪROS IR SPORTO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KELIONĖS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-336 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL PAVEDIMO BALSUOTI DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIO TVIRTINIMO TS-337 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-338 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO DOTNUVOS SLAUGOS NAMAMS TS-339 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ BENDRUOMENĖS SOCIALINIAM CENTRUI TS-340 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-266 „DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJAI“ PAKEITIMO TS-341 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-342 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KĖDAINIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO TS-343 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO TS-344 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONO LAIKOTARPIO BEI POILSIO IR TURIZMO TERITORIJOS NUSTATYMO TS-345 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ARISTAVOS K., ARISTAVOS G. 4C, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO TS-346 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., VILAINIŲ SEN., ARISTAVOS K., ARISTAVOS G. 4D, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO TS-347 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUMATOMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ IKI 2030 METŲ PLANO PATVIRTINIMO TS-348 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-349 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-350 2023-11-24 Atsisiųsti
DĖL P. CVIRKOS GATVĖS PAVADINIMO PAKEITIMO BEI AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO JOSVAINIŲ MIESTELYJE JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE TS-351 2023-11-24 Atsisiųsti