J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa (kalnovardžių)
Apklausa (kalnovardžių)
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-319 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-263 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI“ PAKEITIMO TS-320 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL PARDUODAMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAPILDYMO TS-321 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PAKEITIMO TS-322 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL PATALPOS PERDAVIMO ASOCIACIJAI PAGIRIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI TS-323 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „INKUBAVIMO, KONSULTAVIMO, MENTORYSTĖS IR TINKLAVEIKOS PROGRAMŲ VYSTYMAS, SKATINANT PRADEDANČIŲJŲ SVV SUBJEKTŲ KŪRIMĄSI IR AUGIMĄ REGIONUOSE“ TS-324 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-347 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-325 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL ŽEMĖS SKLYPO KĖDAINIŲ R. SAV., KĖDAINIŲ MIESTO SEN., JANUŠAVOS K., KADASTRO NR. 5327/0017:450, NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO TS-326 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KRAKIŲ KAIME KRAKIŲ SENIŪNIJOJE TS-327 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS -105 „DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-328 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGIMO TS-329 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETŲ IR GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-330 2023-10-27 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS OBJEKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO AD-1-884 2023-10-10 Atsisiųsti
DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO AD-1-827 2023-10-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-238 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-3 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-239 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL 2022 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO TS-240 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-184 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS IR GAUNANČIŲ DARBO UŽMOKESTĮ IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-241 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-142 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS JOSE, IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR VAIKŲ SKAIČIAUS JOSE 2023–2024 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO TS-242 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO TS-243 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IR RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI TS-244 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-185 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-245 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-186 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-246 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ TS-247 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VEIKLOS AUDITO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖJE ATLIKIMO TS-248 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VIDUTINĖS KIETOJO KURO AR KITOKIO KURO KAINOS, TAIKOMOS APSKAIČIUOJANT KURO BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PATVIRTINIMO TS-249 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAVIMO, ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-250 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TRANSPORTO IR JUDUMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-251 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „UŽTIKRINTI PERĖJIMĄ NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ INTELEKTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIĄ TURINTIEMS ASMENIMS“ TS-252 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KAPINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO TS-253 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI CENTRUI NUOMOTIS TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS TS-254 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO DOTNUVOS SLAUGOS NAMAMS NUOMOTIS TARNYBINĮ LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ TS-255 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. TS-63 „KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-256 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. TS-293 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-257 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2023 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO TS-258 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO RENGTI IR TEIKTI PARAIŠKĄ „PLĖTOTI LAIKU ATLIEKAMO EFEKTYVAUS DARBO SU JAUNIMU SISTEMĄ“ PARTNERIŲ ATRANKAI TS-259 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TS-260 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO TS-261 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-120 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-262 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI TS-263 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TS-264 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TS-265 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. AKADEMIJOS GIMNAZIJAI TS-266 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. DOTNUVOS PAGRINDINEI MOKYKLAI TS-267 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. KRAKIŲ MIKALOJAUS KATKAUS GIMNAZIJAI TS-268 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINEI MOKYKLAI TS-269 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ TS-270 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO TS-271 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-186 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS PANAUDOS PAGRINDAIS PERDUODAMO TURTO“ PAKEITIMO TS-272 2023-09-29 Atsisiųsti
DĖL PATALPŲ PERDAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI TS-273 2023-09-29 Atsisiųsti