J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Tarybos sprendimai (nuo 2011-09-30)
Pavadinimas Numeris Data Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-38 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-150 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO TS-151 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. TS-13 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO “ PAKEITIMO TS-152 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO TS-153 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL LEIDIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOMOTIS TARNYBINIUS LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS TS-154 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE KAPINĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-155 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TS-156 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-104 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INDIVIDUALIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-157 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-179 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO, JOS NUOSTATŲ IR ASMENŲ DALYVAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-158 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. TS-180 „DĖL SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ KIRTIMO, KITOKIO PAŠALINIMO IŠ AUGIMO VIETOS AR INTENSYVAUS GENĖJIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMO IR PRAŠYMŲ DĖL ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS DYDŽIO PERSKAIČIAVIMO NAGRINĖJIMO IR SUMOKĖTOS ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-159 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR JO PERDAVIMO KĖDAINIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBAI TS-160 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ IŠ VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS TS-161 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. JOSVAINIŲ GIMNAZIJAI TS-162 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO KĖDAINIŲ R. ŠĖTOS GIMNAZIJAI TS-163 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL TURTO PERDAVIMO ŠĖTOS SOCIALINIAM IR UGDYMO CENTRUI TS-164 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAKEITIMO TS-165 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. TS-255 „DĖL NEKILNOJAMOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO TS-166 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO TS-167 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO TS-168 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. KOVO 25 D. SPRENDIMU NR. TS-68 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIORITETINĖS EILĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TS-169 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL AB ,,PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO KĖDAINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE TIKSLINIMO TS-170 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBOS NUOSAVYBĖN TS-171 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PAPRASTOSIOS KOMPETENCIJOS ĮGALIOJIMO PAVEDIMO MERUI TS-172 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL ATLEIDIMO NUO DALIES SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS TS-173 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO KĖDAINIŲ MIESTE TS-174 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO JANUŠAVOS KAIME KĖDAINIŲ MIESTO SENIŪNIJOJE TS-175 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL JOSVAINIŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO KĖDAINIŲ MIESTE TS-176 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL PIEVŲ GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO PELĖDNAGIŲ KAIME PELĖDNAGIŲ SENIŪNIJOJE TS-177 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL ŠUŠVĖS GATVĖS AŠINIŲ LINIJŲ IR KOORDINAČIŲ TIKSLINIMO ANGIRIŲ KAIME JOSVAINIŲ SENIŪNIJOJE TS-178 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO KOMISIJOS SUDARYMO TS-179 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIUOSE DALYVIŲ SUSIRINKIMUOSE SUTEIKIMO TS-180 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBĄ TS-181 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DELEGATŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ IŠRINKIMO TS-182 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-183 2023-05-26 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-577 „DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS SVEIKATOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-511 2023-05-19 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO TS-130 2023-05-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR BIUDŽETO KOMITETO PIRMININKO IR PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-131 2023-05-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KAIMO REIKALŲ IR APLINKOSAUGOS KOMITETO PIRMININKO IR PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-132 2023-05-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO PIRMININKO IR PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-133 2023-05-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS KOMITETO PIRMININKO IR PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-134 2023-05-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VERSLO IR ŪKIO KOMITETO PIRMININKO IR PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO TS-135 2023-05-05 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO MP1-41 2023-04-28 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-1339 ,,DĖL STANDARTINIŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-459 2023-04-25 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO TEIKIAMAI KANDIDATŪRAI Į KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VICEMERO PAREIGAS TS-127 2023-04-21 Atsisiųsti
DĖL PRITARIMO TEIKIAMAI KANDIDATŪRAI Į KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VICEMERO PAREIGAS TS-128 2023-04-21 Atsisiųsti
DĖL TARYBOS NARIO, PAVADUOJANČIO MERĄ AR LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, SKYRIMO TS-129 2023-04-21 Atsisiųsti
DĖL 2022–2023 M. ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS NUSTATYMO AD-1-396 2023-04-12 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 31 D. ĮSAKYMO NR. AD-1-364 „DĖL VAIZDO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE ERDVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO AD-1-379 2023-04-06 Atsisiųsti
DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PRITAIKYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO AD-1-381 2023-04-06 Atsisiųsti
DĖL VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ VAIKŲ MAITINIMO KAINOS NUSTATYMO AD-1-382 2023-04-06 Atsisiųsti