J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Išorinės reklamos leidimai

Išorinės reklamos projektų derinimas

Išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje galima įrengti ir eksploatuoti tik turint Savivaldybės administracijos išduotą leidimą. Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą,  kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, Taisyklėmis ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais.

Išorinė reklama
– reklama, kurios pateikimo priemonės yra ne patalpose. Šioms pateikimo priemonėms priskiriamos įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos, iškabos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės ir pan.) reklamos pateikimo priemonės. Išorinė reklama skirstoma į skirtingus įrenginius pagal juose pateikiamą informaciją ir eksponavimo trukmę:

- Iškaba – ant (prie) reklaminės veiklos subjekto buveinės pastato arba reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos įrengiamas reklaminis įrenginys, ant kurio pateikiama informacija: reklaminės veiklos subjekto pavadinimas ir (arba) reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikomas ant reklaminės veiklos subjekto buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų pateiktas reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, jo prekybos ar paslaugų teikimo vietos arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas.
Iškaboje taip pat gali būti nurodytas prekių ženklas, emblema, darbo laikas, reklaminės veiklos subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė. Iškaboje nevardinamos teikiamos paslaugos.

- Reklama - rašytinis reklamos tekstas arba vaizdo reklama, kurių pateikimo priemonės yra ne patalpose. Ji skirstoma į komercinę, socialinę, informacinę, politinę reklamas, nuorodas.

- Trumpalaikė išorinė reklama – išorinė reklama, kurios skleidimo trukmė yra ne daugiau kaip vienas mėnuo.

Norint gauti leidimą įrengti reklamą ir iškabą, pateikiami šie dokumentai:
1. Reklamos projektas:

  • Reklamos/iškabos maketas – maketo spalvinis bei grafinis vaizdas su matmenimis, tvirtinimo konstrukcijos detalizacija ir aprašymas, medžiagiškumo aprašymas. Reklamos turinys turi būti įskaitomas;
  • Reklamos/iškabos vieta žemėlapyje (planuojant šalia pagrindinių, magistralinių kelių – pažymėtas atstumas nuo objekto iki kelio ribos);
  • Esamos situacijos fotofiksacija (kultūros paveldo teritorijoje – objekto kontekstas teritorijoje, gatvėje);
  • Reklamos/iškabos maketas esamoje situacijoje (fotomontažas);Juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba įsigyto verslo liudijimo kopija;

 

2. Pastato nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopija (arba pastato savininko raštiškas sutikimas);

3. Nustatytos formos prašymas (https://www.kedainiai.lt/veiklos-sritys/urbanistika-ir-architektura/isorines-reklamos-leidimai/216 )

4. Mokėjimo pavedimo ar kvito apie sumokėtą nustatytą vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą originalas ir tinkamai patvirtinta kopija (pateikiama, priėmus sprendimą išduoti leidimą);

* Projektas pirmiausia turi būti suderintas su Kultūros paveldo departamentu, jei patenka į kultūros paveldo teritoriją (Senamiesčio zoną bei atskirus kultūros paveldo objektus). Kultūros paveldo teritorijai taikomi specifiniai reklamos/iškabos kriterijai (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/rLJnTLpKyB). Derinant reikia pateikti reklamos įrengimo projektą ir jo kopiją.

* Jei patalpos yra daugiabučiame name, pateikiamas raštiškas namo savininkų bendrijos sutikimas.

* Kai išorinė reklama statoma arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse - reikalingas Kelių policijos suderinimas pagal Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašą.

* Jei išorinės reklamos tekstas yra ne valstybine kalba ir be paslaugos užrašo valstybine kalba – iškabai/reklamai leidimas nesuteikiamas. Jei išorinės reklamos tekstas yra ne valstybine kalba ir tai yra registruotas prekės ženklas – reikalinga galiojanti registruoto prekės ženklo pažyma.

 

Išorinės vaizdinės reklamos projekto pavyzdys

Prašymo forma

Vietinės rinkliavos mokėjimo rekvizitai

Prašymus įrengti išorinę reklamą priima Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Aurelija Piepalienė Tel. (8 347) 69574, el. paštas aurelija.piepaliene@kedainiai.lt