J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Apklausa
Apklausa
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Informacija gyventojui

Kviečiame susipažinti su 2023 m. rengiamu Socialinių paslaugų planu

Informuojame, kad suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą: socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje šioms įstaigoms:

Eil. nr.

Įstaigos pavadinimas

Vietų skaičius

Teikimo vieta

Kontaktai

1.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija

50

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai

+370 615 56850,+370 640 31443,
kedainiukurtieji@gmail.com

2.

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija

30

Radvilų g. 25, Kėdainiai

+370 347 60118,+370 646 04830,
kedainiund@gmail.com

3.

VŠĮ LASS pietvakarių centras

35

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai

+370 37 731611,
pietvakariai@lass.lt

4.

Kėdainių rajono paraplegikų asociacija

40

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai

+370 656 60779,
kedparaplegik@gmail.com

5.

VŠĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“

45

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai

+370 659 02073,
rekstiene.asta@gmail.com

Informuojame, kad suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą: pagalbą į namus šioms įstaigoms:

Eil. nr.

Įstaigos pavadinimas

Vietų skaičius

Teikimo vieta

Kontaktai

1.

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija

6

Kėdainių r. sav.

+370 347 60118,+370 646 04830,
kedainiund@gmail.com

2.

VŠĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

50

Kėdainių r. sav.

+370 670 64822,
modestas.bastys@zmogui.lt

Informuojame, kad suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą: socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą šioms įstaigoms:

Eil. nr.

Įstaigos pavadinimas

Vietų skaičius

Teikimo vieta

Kontaktai

1.

VŠĮ LASS pietvakarių centras

20

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai

+370 37 731611,
pietvakariai@lass.lt


I
nformacija apie Kėdainių rajono savivaldybės socialinės globos įstaigas.
Savivaldybės eilėje ilgalaikei socialinei globai gauti asmenų skaičius – 2 (2023-03-07 duomenys).

Nr.

Globos įstaigos pavadinimas 

Socialinės globos kaina (1 asmeniui)

Planinis vietų
skaičius 

Laisvos
vietos

1

Dotnuvos slaugos namai

Be sunkios negalios – 1443 Eur/mėn.
Su sunkia negalia – 1603 Eur/mėn.

45

0

2

Josvainių socialinis
ir ugdymo centras

Be sunkios negalios – 1323 Eur/mėn.
Su sunkia negalia – 1500 Eur/mėn.

40

0

3

Šėtos socialinis
ir ugdymo centras

Be sunkios negalios – 1453 Eur/mėn.
Su sunkia negalia – 1675 Eur/mėn.

40

0

4

Kėdainių pagalbos šeimai centras

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose globojamų
(rūpinamų) vaikų – 2572 Eur/mėn.

15

-

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS!!!

Kėdainių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje, finansuojamą iš Europos Sąjungos lėšų (projekto kodas 08.4.1-ESFA-V-416-16-0001). Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams teikiamos nemokamos psichologo, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo, socialinio darbuotojo, asmeninio asistento paslaugos. Daugiau informacijos nuoroda; 2 nuoroda 

Socialinių paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje reglamentuojantys teisės aktai:

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas   

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2017-07-11)   

Kėdainių rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2019-10-04)  

Kėdainių rajono savivaldybės socialinio darbo su šeimomis tvarkos aprašas   

Budinčio globotojo veiklos organizavimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2020-11-11)

Maksimalūs socialinės globos išlaidų finansavimo dydžiai  

Kėdainių rajono savivaldybės įstaigose teikiamų socialinių paslaugų kainos

Kėdainių rajono savivaldybės socialinių paslaugų planai:

Kėdainių rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planas

Kėdainių rajono savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų planas  

Asmenys pageidaujantys gauti socialines paslaugas turi kreiptis:

- kaimiškųjų seniūnijų gyventojai turi kreiptis į seniūniją ir užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma)

- Kėdainių miesto seniūnijos gyventojai turi kreiptis į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą ir užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma)

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos sudaryta projekto partnerių atrankos komisija 2022-10-31 Nutarė, kad Kėdainių bendruomenės socialinis centras, į.k. 261657450, adr. P. Lukšio g. 16, LT-57202 Kėdainiai bus partneris, kuris įgyvendins Kėdainių rajono savivaldybėje 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą ir teiks savivaldybės teritorijoje integralią pagalbą.

Informuojame, kad 2022 m. suteikta teisė teikti akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje šioms įstaigoms:

Eil. nr.

Įstaigos pavadinimas

Vietų skaičius

Teikimo vieta

Kontaktai

1.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija

50

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai

+370 615 56850,+370 640 31443, kedainiukurtieji@gmail.com

2.

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija

30

Radvilų g. 25, Kėdainiai

+370 347 60118,+370 646 04830, kedainiund@gmail.com

3.

VŠĮ LASS pietvakarių centras

35

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai

+370 37 731611, pietvakariai@lass.lt

4.

Kėdainių rajono paraplegikų asociacija

40

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai

+370 656 60779, kedparaplegik@gmail.com

5.

VŠĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“

45

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai

+370 659 02073,

rekstiene.asta@gmail.com

Informuojame, kad 2022 m. suteikta teisė teikti akredituotą pagalbą į namus šioms įstaigoms:

Eil. nr.

Įstaigos pavadinimas

Vietų skaičius

Teikimo vieta

Kontaktai

1.

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija

6

Radvilų g. 25, Kėdainiai

+370 347 60118,+370 646 04830, kedainiund@gmail.com

Informuojame, kad 2022 m. suteikta teisė teikti akredituotą socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą šioms įstaigoms:

Eil. nr.

Įstaigos pavadinimas

Vietų skaičius

Teikimo vieta

Kontaktai

1.

VŠĮ LASS pietvakarių centras

20

J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai

+370 37 731611, pietvakariai@lass.lt

 

Akredituotas soc. paslaugas Kėdainių rajono savivaldybėje teikiančių įstaigų sąrašas

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Kontaktai

Akredituojamos socialinės paslaugos

Paslaugų gavėjų grupės

Vietų skaičius

1

Ažytėnų bendruomenės centras

Ažytės g. 7, Ažytėnų k., Kėdainių r.,

Tel. +370 61197839,

El. p. azytenu.bendruomene@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti vaikai

15

2

Asociacija "Trinus"

Naujoji g. 9, Aristavos k.,Kėdainių r.

 tel. +370 67809348,

el. p. info.trinus@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Kiti vaikai

25

3

Kėdainių pagalbos šeimai centras

Vydūno g. 6, Kėdainiai,

tel. (8-347) 55531,

el. p. saulute@kedainiai.lt

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti vaikai

25

4

Labdaros ir paramos fondas "Tavo svajonė"

Birutės g. 14, Kėdainiai,

 tel. +370 62066767,

el. p.tavosvajones@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Kiti vaikai

20

5

Viešoji įstaiga "Laiptai į viltį"

 Didžioji g. 21, Kėdainiai

tel. +370 68660669,

el. p. tavosvajones@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Kiti vaikai

20

6

Gudžiūnų bendruomenės centras

Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnų mstl. Kėdainių r.,

tel. +370 68562101,

el. p. gudziunubendruomene@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Kiti vaikai

25

7

Tiskūnų bendruomenės centras

Saulutės g. 1, Tiskūnų k., Kėdainių r.,

tel. +370 67809348,

el. p. vida.van21@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti vaikai

15

8

Viešoji įstaiga Alternatyviojo ugdymo centras

Skongalio 23A, Kėdainiai,

tel. +370 68661482,

el. p. zita.petrokiene@gmail.com

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Kiti vaikai; Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos

15

9

Kėdainių pagalbos šeimai centras

Vydūno g. 6, Kėdainiai, LT-57177

Tel. +370 347 5 55 31

El. p. saulute@kedainiai.lt

Palydėjimo paslaugai jaunuoliams; Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas; Intensyvi krizių įveikimo pagalba; Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje; Socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.); Vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose;  Pilnamečiai asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa;  Pilnamečiai asmenys (iki 24 m.), kurie gyveno soc.rizikos šeimose; Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Socialinę riziką patiriančios šeimos; Kiti asmenys ir šeimos; Vaikai, kuriems pagal LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai ir jų atstovai pagal įstatymą; Vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys; Asmenys, besirengiantys tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais

20

10

Kėdainių rajono moterų krizių centras

Skongalio g. 23A, Kėdainiai

Tel. +370 633 30805

El.p. mkcentras@kedainiai.lt

Psichosocialinė pagalba

Krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai; Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; Smurtautojai; Kiti asmenys ir šeimos

10

11

VšĮ Langakių savarankiško gyvenimo namai

Rasų g. 6, Langakių k., LT-58210 Kėdainių r.

tel. +37066592518.

El. p. savarankiskinamai6@gmail.com

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Senyvo amžiaus asmenys

7

12

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai

Tel. 865564322

kedainiubendruomenescentras@gmail.com

Pagalba į namus; Laikinas apnakvindinimas; Apgyvendinimas nakvynės namuose; Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra)

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos; Socialinę riziką patiriančios šeimos; Vaikai su negalia ir jų šeimos; Kiti asmenys ir šeimos; Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys; Senyvo amžiaus asmenys; Smurtautojai; Iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.; Kiti socialinę riziką patiriantys asmenys

30

13

VšĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims

P. Lukšio g. 16, Kėdainiai

Tel. (8-347) 52774

El. p. rekstiene.asta@gmail.com

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Suaugę asmenys su negalia

20

14

Josvainių socialinis ir ugdymo centras

Skroblų g. 8, Josvainiai,

Kėdainių r., LT-58185

Tel.: 8 347 73439

El. p: info@jsuc.lt

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Suaugę asmenys su negalia; Senyvo amžiaus asmenys

10

15

Kauno arkivyskupijos Caritas

Radvilų g. 10, Kėdainiai,

tel. 862325753

el. p. caritas.priimk@gmail.com

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos; Iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.; Kiti asmenys ir šeimos

5

16

Kėdainių bendruomenės socialinis centras

Šėtos g. 91, Kėdainiai

Tel. 865564322

kedainiubendruomenescentras@gmail.com

Apgyvendinimas nakvynės namuose; Laikinas apnakvindinimas

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys; Senyvo amžiaus asmenys; Kiti socialinę riziką patiriantys asmenys; Smurtautojai; Iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.

30

Socialinės priežiūros akreditavimo ir akredituotų paslaugų teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Kėdainių rajono savivaldybės darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, tvarkos aprašas (nuoroda)

Atvejo vadybos paslaugas šeimoms Kėdainių rajono savivaldybėje teikia Kėdainių pagalbos šeimai centras (nuoroda į svetainę)

2020-12-14 15 val. nuotoliniu būdu vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo komisijos posėdis

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2020-11-13 posėdžio darbotvarkė

Informacija apie Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais išnuomotus būstus  

Dėl lėšų skyrimo 2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti patvirtinimo 

Lėšų paskirstymas 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas    

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms  

Kėdainių rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano projektas

Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems

Lėšų paskirstymas 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas   

Gaunančių būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją asmenų sąrašas (tokių asmenų savivaldybėje nėra)

2019 m. būsto pritaikymas žmonėms su negalia 

2018 m. būsto pritaikymas žmonėms su negalia 

2017 m. būsto pritaikymas žmonėms su negalia   

2016 m. būsto pritaikymas žmonėms su negalia  

Dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia   

Kėdainių rajono  savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plano projektas

Informacija apie institucinės globos pertvarkos planą Lietuvoje

Nauja paramos forma būsto neturintiems asmenims        

Nauja paramos forma - nuomos mokesčio ar jo dalies kompensavimas  

Valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai

Informacija jaunoms šeimoms, ketinančioms įsigyti būstą   

Kompensacijų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems (auginantiems vaikus iki 18 metų) mokėjimas

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimas

Teikiamos kompleksinės paslaugos akliesiems

2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso finansuojamų projektų sąrašas:

(patvirtinta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. AD-1-1492)

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma Eur

Siūloma skirti suma Eur

1.

Kėdainių rajono paraplegikų asociacija

300029250

Rankos – didžią naštą kelia

39

29977

25490,50

2.

VšĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims

302518681

Pažink. Išmok. Patirk.

30

16284

15000

3.

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija

191036893

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje

29

30000

24000

4.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija

191865958

Klausos negalią turintys – būkime savimi

29

26296,5

16500

5.

VšĮ LASS pietvakarių centras

134984856

Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui

26

27000

15180,5

2021-12-16 9.00 val. nuotoliniu būdu vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo komisijos posėdis, kurio darbotvarkė:

  1. Paramos skyrimas Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui;
  2. Paramos skyrimas Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui;
  3. Paramos skyrimas VšĮ LASS pietvakarių centras projektui;
  4. Paramos skyrimas Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui;
  5. Paramos skyrimas VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ projektui.

2021-11-11 15.30 val. nuotoliniu būdu vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo komisijos posėdis, kurio darbotvarkė:

  1. Gautų projektų paraiškų, projektų suvestinės pristatymas.
  2. Supažindinimas su vertinimo procedūromis.
  3. Projektų paraiškų e. versijų padalijimas įvertinti komisijos nariams.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų konkursui pateiktų (gautų) paraiškų sąrašas 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Juridinio asmens kodas

Paraiškos data

Paraiškos Nr.

1.

Kėdainių rajono paraplegikų asociacija

300029250

2021-11-05

5

2.

VšĮ Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims

302518681

2021-11-05

4

3.

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija

191036893

2021-11-04

2

4.

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija

191865958

2021-11-04

1

5.

VšĮ LASS pietvakarių centras

134984856

2021-11-04

3

 

Atvejo vadybininkų Kėdainių rajono savivaldybėje kontaktai

1.  Alina Šnirienė - 8 606 91 389,  alina.sniriene@kedainiai.lt;
2. Rima Titiškė - 8 627 18 410,  rima.titiske@kedainiai.lt;
3. Sonata Rindokienė - 8 606 92 171,  sonata.rindokiene@kedainiai.lt;
4. Asta Junčienė – 8 606 84192, asta.junciene@kedainiai.lt;
5. Rūta Šukiene – 8 625 128 11, ruta.sukiene@kedainiai.lt;
6. Sonata Kriščiūnienė - 8 606 913 41, sonata.krisciuniene@kedainiai.lt;
7. Jūratė Grigonienė - 8 688 18297, [email protected];
8. Rena Pranckevičienė - 8 605 60391, renata.pranckeviciene@kedainiai.lt.

----------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.5 papunkčiu, 2019 m. balandžio 4 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-385 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos V. B.  išnuomotas 50,13  kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Respublikos g. 10-32, Kėdainiai.

-----------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2019 m. sausio 22 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-92 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos I. F. išnuomotas 31,46 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Respublikos g. 36-57, Kėdainiai,  pareiškėjai, turinčiai nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygį.
-------------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.1 papunkčiu, 2018 m. gruodžio 5 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1389 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos E. S. išnuomotas 48,63 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Josvainių g. 45-34, Kėdainiai,  pareiškėjai, netekusiai būsto po gaisro.

----------------------------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2018 m. lapkričio 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1359 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos E. Š. išnuomotas 49,49 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Respublikos g. 28-26, Kėdainiai,  pareiškėjai, turinčiai nuo 0 iki 25 proc. neįgalumą.   

-------------------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.5 papunkčiu 2018m. rugsėjo 14 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1058 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos L. Č. išnuomotas 41,01 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis būstas adresu Žemaitės g. 18-24 , Kėdainiai, neįgaliajai, vienai auginančiai vaikus. 

-------------------------------------------------------------------------

KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2019 m.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio  4 d. įsakymu Nr. A1-545  patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems  bendruomenėje 2019 metų projektų  finansavimo  tvarkos  aprašu.  Projektų  paraiškos priimamos nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m.  lapkričio 5 d.  darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai (414 kab., IV aukštas), taip pat gali būti atsiųstos paštu arba įteiktos pašto kurjerio.

Projektų finansavimo tvarka

Projektams įgyventi 2019 m. yra skirta 89610 eurų.
Konsultacijas paraiškų pildymo klausimais darbo metu teikia Socialinės paramos skyriaus specialistas Donatas Stelmokas tel. (8 347) 69528 donatas.stelmokas@kedainiai.lt , jam nesant Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė, tel. (8 347) 69580, jurate.blinstrubaite@kedainiai.lt

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.3 papunkčiu, 2018 m. liepos 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-924 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos I.L išnuomotas 83,72 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu J. Basanavičiaus g. 17-9, Kėdainiai,  pareiškėjai, kuri augina šešis vaikus.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-17 įsakymu Nr.  AD-1-467  „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-12 įsakymo Nr. AD-1484 "Dėl lėšų paskirstymo 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ pakeitimo" paskirstytos papildomos lėšos projektams finansuoti 2018 m.:
1. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui –  27812,00 Eur; 2. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui –  17351,00 Eur; 3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui –
6506,00 Eur;
4. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui –  11604,00 Eur; 5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui –  15508,00 Eur; 6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ projektui –  9652,00 Eur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-12 įsakymu Nr.  AD-1-1484  „Dėl lėšų paskirstymo 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ paskirstytos lėšos projektams finansuoti 2018 m.:
1. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui –  25646,00 Eur;
2. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui –  16000,00 Eur;
3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui – 6000,00 Eur;
4. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui –  10700,00 Eur;
5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui –  14300,00 Eur;
6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ projektui –  8900,00 Eur;

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2018 m. vasario 22 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-169 „Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos S. G.“, išnuomotas 32,14 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės būstas adresu Respublikos g. 28-59, Kėdainiai,  pareiškėjai, turinčiai 0-25 proc. neįgalumo lygį.
------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2018 m. sausio 25 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-65 „Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos V.K." išnuomotas 24,30 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu P. Lukšio g. 2-130, Kėdainiai, pareiškėjai, turinčiai nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygį.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2017 m. lapkričio 15 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1342 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos K.P." išnuomotas 33,24 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu S. Jaugelio Telegos  g. 30-59, Kėdainiai,  pareiškėjai, turinčiai nuo 0-25 proc. neįgalumo lygį.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui iki 2017 m. spalio 13 d. buvo teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos.
2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:
1. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras;
2. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija;
3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
4. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija;
5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija;
6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.5 papunkčiu, 2017 m. balandžio 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-539 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos N. V." išnuomotas 49,95 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu S. Jaugelio Telegos  g. 17-15, Kėdainiai,  neįgaliai, vienai auginančiai vaikus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.3 papunkčiu, 2017 m. balandžio 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-495 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos A.R."  išnuomotas 209,89 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Šilo g. 8, Šėtos mstl., Šėtos sen.,  Kėdainių r.,  šeimai, auginančiai penkis vaikus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 ir 21.5 papunkčiais, 2017 m. kovo 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-371 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos J.Š."  išnuomotas 47,45 kv. m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Vilties g. 7-3, Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r.,  pareiškėjai, kuriai yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis, ir kuri neįgali, viena augina tris vaikus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2017 m. kovo 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-355 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos S. K.“ išnuomotas 33,51 kv.m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Šėtos g. 99-50, Kėdainiai pareiškėjai, kuria yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-13 įsakymu Nr.  AD-1-1244  „Dėl lėšų paskirstymo 2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ paskirstytos lėšos projektams finansuoti 2017 m.:
1. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui – 26 tūkst. eurų;
2. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui – 18 tūkst. eurų;
3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui – 6 tūkst. eurų;
4. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui – 10,5 tūkst. eurų;
5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui – 10,5 tūkst. eurų;
6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ – 10,707 tūkst. eurų;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCIALINIAI GLOBĖJAI –ALTRENATYVA INSTITUCINEI VAIKŲ GLOBAI
Daugiau nei  9 tūkstančiai  vaikų yra netekę tėvų globos,  iš kurių 3262 vaikai auga globos institucijose. Siekiant sumažinti skaičių vaikų, patiriančių skaudžių išgyvenimų netenkant tėvų globos ir patenkančių į institucinę globą, yra numatyta įteisinti socialinio globėjo institutą.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindama projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje"  uždavinį – parengti vaikams bei jų šeimoms skirtų ir jų individualius poreikius atitinkančių naujų formų bendruomeninių paslaugų metodinį pagrindą ir pagerinti esamų socialinių paslaugų prieinamumą bei kokybę, Centrinės informacinės viešųjų pirkimų sistemos tinklapyje paskelbė techninių specifikacijų projektą socialinių globėjų paslaugoms teikti  http://cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=316215.
Socialiniai globėjai - tai asmenys, išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus, pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų, netekusių tėvų globos. Šeimos pagrindais grindžiamos paslaugos yra pranašesnės nei stacionarios globos paslaugos, užtikrinančios kokybišką ir tinkamą vaiko vystymąsi.
Daugiau informacijos apie institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą galite rasti tinklapyje www.pertvarka.lt

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui iki 2016 m. spalio 17 d. buvo teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos.
2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:
1. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras;
2. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija;
3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
4. Kėdainių rajono paraplegikų asociacija;
5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija;
6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“;
--------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21. 3 papunkčiu, 2016 m. rugsėjo 26 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-959 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos G.N."  išnuomotas  savivaldybės socialinis būstas adresu J. Telegos g. 28-303, Kėdainiai.  
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2016 m. rugsėjo 09 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-909 ,,Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos V. A. P.  išnuomotas  savivaldybės socialinis būstas adresu Šėtos g. 93-6, Kėdainiai.  
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2016 m. rugsėjo 06 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-895,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos K.A. išnuomotas  savivaldybės socialinis būstas adresu Gegučių g. 17-52, Kėdainiai. 
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2016 m. balandžio 15 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-428  ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos S.B..“ išnuomotas 28,50 kv.m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu Jaugelio Telegos g. 21-20, Kėdainiai asmeniui, kuriam yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.

------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21. 5 papunkčiu, 2016 m. kovo 17 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-288 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos R.B.“ išnuomotos  80,92 kv. m. bendro ploto  patalpos gyvenamajame name adresu Kėdainių g. 8 (1), Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r., kaip neįgaliajai vienai auginančiai vaiką.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2016 m. kovo 15 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-274 ,, Dėl savivaldybės socialinio buto nuomos K. S.“ išnuomotas 36,47 kv.m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu  Bališkių g. 12-3, Surviliškio mstl., Surviliškio sen., Kėdainių r. asmeniui, kuriam yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto 2015 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos  tvarkos aprašo 21.5 punktu, 2016 m. vasario 19 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-167 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos Z.T.“, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu J. Basanavičiaus g. 54-3, Kėdainiai asmeniui, neįgaliajam, vienam auginančiam vaikus.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir 2015 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.1 punktu, 2016 m. sausio 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-39 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos A.K.“, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu Sodų g. 6-3, Dotnuvos sen., Dotnuvos mstl., Kėdainių r. sav., asmeniui, netekusiam turimo būsto dėl gaisro.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-02 įsakymu Nr. AD-1-1304 „Dėl lėšų paskirstymo 2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti“ paskirstytos lėšos projektams finansuoti 2016 m.:
1. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos projektui – 26368,00 Eur;
2. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos projektui – 12200,00 Eur;
3. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos projektui – 6515,00 Eur;
4. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centro projektui – 10468,00 Eur;
5. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos projektui – 7000,00 Eur;
6. VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ – 10270,00 Eur;
----------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir 2015 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2015 m. lapkričio 24 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1245 „ Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos R.M.“, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu Kęstučio g. 9-20,Kėdainiai šeimai, auginančiai penkis vaikus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215 (toliau – Įstatymas). Naujasis Įstatymas numato nemažai naujovių tiek laukiantiems socialinio būsto, tiek ir socialinio būsto nuomininkams. Į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą asmenys ir šeimos, iki šiol laukę eilės socialiniam būstui išsinuomoti viename iš šešių sąrašų, perrašomi į naująjį sąrašą pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą ir laiką. Socialinis būstas bus nuomojamas, atsižvelgiant į eilėje lauktą laiką.
Pageidaujantys pasinaudoti parama socialiniam būstui išsinuomoti arba jau socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos privalo kasmet deklaruoti kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, t.y. pateikti turto ir pajamų deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai kasmet iki gegužės 1 d. Nepateikę minėtų deklaracijų bus išbraukiami iš sąrašų, o su socialinio būsto nuomininkais, nepateikusiais deklaracijų bus nutraukiamos socialinio būsto nuomos sutartys.

Atsižvelgdami į naujojo Įstatymo nuostatas, prašome visų, įrašytųjų į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, patikslinti savo kontaktinius duomenis. Primename, kad nepateikus informacijos apie pasikeitusį adresą, pranešimai bus siunčiami paskutiniu, Savivaldybės administracijai žinomu, adresu. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nepatikslinus adresų, Kėdainių savivaldybės administracija neturės galimybės tinkamai pateikti Jums reikalingos informacijos.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“, 21.5 papunkčiu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. AD-1-1225,, Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos L.B. “ išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu Liepų g. 1, Pelėdnagių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui iki 2015 m. spalio 15 d. buvo teikiamos
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos.

2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas pateikė šios organizacijos:
1.   VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras;
2.   Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija;
3.   Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija;
4.   Kėdainių rajono paraplegikų asociacija;
5.   Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė
organizacija;
6.   VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“;
------------------------------------------------------------------------------------------------

Pastatų amortizacinių atskaitymų normatyvo (metais) ir rinkos pataisos koeficiento Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčiui apskaičiuoti nustatymas  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir 2015 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-60 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2015 m. rugsėjo 4 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-957 „Dėl savivaldybės buto nuomos J.I.“, išnuomotas savivaldybės socialinis būstas adresu Vytauto g. 62-5, Dotnuvos  sen., Kėdainių r., šeimai, auginančiai penkis vaikus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi, Kėdainių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-60 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės  būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ 21.2 papunkčiu, 2015 m. liepos 2 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-782 ,, Dėl buto nuomos S. B.“ išnuomotas 40,38 kv.m bendrojo naudingojo ploto savivaldybės socialinis butas adresu  Šėtos g. 116-104, Kėdainiai, asmenims, kai yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacija ketinantiems nuomotis socialinį būstą ar gauti valstybės remiamą būsto kreditą
Šiemet iš esmės pasikeitus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, dėl ypač didelio interesantų srauto labai pasunkėjo įstatyme numatytų nuostatų vykdymas. Todėl interesantų, besikreipiančių dėl bendrabučio skyrimo, socialinio būsto nuomos ar valstybės remiamų būsto kreditų priėmimo laikas Socialinės paramos skyriuje, 415 kab. nustatomas toks: antradieniais ir  trečiadieniais nuo 8  iki 17 val. pietų pertrauka 12.00 iki 12.45 val.

Prašymai savivaldybės administracijos direktoriui priimami kiekvieną darbo dieną I a., 101 kab.
Taip pat informuojame, kad įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, asmenys (šeimos), įrašyti į sąrašus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti ir socialinio būsto nuomininkai ( sudarę sutartis nuo 2003 metų)  kasmet iki gegužės 1 dienos  Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti Metines gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas (FR0001 v. 1), užpildant jose duomenis apie asmens (šeimos) turimą turtą, skolintas lėšas bei pajamas.  

Dėl išsamesnės informacijos skambinti tel. 8 347 69581 arba el. paštu ingrida.zukauskiene@kedainiai.lt
Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus informacija
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo 16 straipsnio 11 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2015 m. vasario 25 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-227 „Dėl savivaldybės buto nuomos A.S.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Dotnuvėlės g. 3-8, Gudžiūnų mstl., Gudžiūnų  sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacija asmenims, pageidaujantiems išsinuomoti savivaldybės socialinį būstą ir gyvenantiems savivaldybės socialiniuose būstuose

Priėmus naująjį Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014 m. spalio 9 d. įstatymą Nr. XII-1215, asmenys ir šeimos, kuriems šiame įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.
Socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo šeimoms ir asmenims įrašytiems į sąrašus socialiniam būstui išsinuomoti.
Tiek socialinį būstą nuomojantys asmenys ir šeimos, tiek pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, kasmet iki gegužės 1 dienos valstybinei mokesčių inspekcijai privalės pateikti metines turto ir pajamų deklaracijas. Nepateikusieji minėtų deklaracijų bus išbraukiami iš sąrašų socialiniam būstui nuomoti.
Socialinės paramos skyriaus informacija, parengė vyr. specialistė Ingrida Žukauskienė
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Informuojame, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2013 m. gruodžio mėnesį išleido elektroninį leidinį "Gyvenimas ir darbas Lietuvoje", kuriame susistemintai pateikta informacija apie darbą, verslo pradžią, mokesčius, socialines garantijas, sveikatos apsaugą, socilainį būstą, švietimą, jaunimo politiką, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, asmens dokumentus, taip pat teisinę informaciją bei kitus klausimus, kurie yra aktualūs iš Lietuvos emigravusiems ir ketinantiems, ar bent svarstantiems galimybę, sugrįžti į Lietuvą tautiečiams.
Su leidiniu galite susipažinti čia.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „ Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2014 m. lapkričio 13 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-1292 „Dėl savivaldybės buto nuomos L.K..“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Respublikos g. 48-58, Kėdainiai; šeimai, netekusiai būsto dėl gaisro.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „ Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2014 m. liepos 9 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-839 „Dėl savivaldybės buto nuomos S. D.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Alkupio g. 6-8, Apytalaukio k., Vilainių sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2014 m. kovo 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-416 „Dėl savivaldybės buto nuomos J.A.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Žemaičių k., Dotnuvos sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2012 m. balandžio 19 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-531 „Dėl savivaldybės buto nuomos G.J.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Rudžių k., Vilainių sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi ir 2009 m. vasario 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-34 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tvarkos patvirtinimo“, 2011 m. lapkričio 24 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD-1-2859 „Dėl savivaldybės buto nuomos G.P.“, išnuomotas savivaldybės socialinis butas Miškų g. 1-2, Šlapaberžės kaime, Dotnuvos sen., Kėdainių r., daugiavaikei šeimai.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. AD-1-798 „Dėl išmokų vaikams mokėjimo tvarkos tvirtinimo“ patvirtinta nauja išmokų vaikams mokėjimo tvarka. Daugiau>>>

------------------------------------------------------------------------------------------------