J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Pradžia
Pradžia
Teisinė informacija
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Veiklos sritys
E. demokratija
E. demokratija
Aktualijos
Aktualijos
Projektų viešinimas
Projektų viešinimas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai ir Referendumas
Socialinės priežiūros paslaugos

Dėl socialinės priežiūros paslaugų (pagalba į namus) prieinamumo.

 Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį.

 Pagalbos į namus socialinių paslaugų teikimo tikslas – suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sudaryti sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą savo namuose. 

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, norint gauti pagalbos į namus paslaugą:

 1. Susisiekite su socialiniu darbuotoju, dirbančiu Kėdainių bendruomenės socialiniame centre.
 2. Užpildykite prašymą socialinėms paslaugoms (SP-8SP-1SP-2) ir pateikite reikiamus dokumentus (prašymo formą galite užpildyti savarankiškai arba kartu su socialiniu darbuotoju):
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. (dėl šio išrašo rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją). Prašyme nurodyti norimą paslaugos tekėją. Šiuo metu Kėdainių rajono savivaldybėje šias paslaugas teikia jau trys teikėjai.
 1. Pagalbos į namus teikėjai: Paslaugos teikėjai: Kėdainių bendruomenės socialinis centras; VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“; Asociacijos „Kėdainių samariečiai“.
 1. Socialinis darbuotojas atvyks pas Jus ir per 10 dienų įvertins pagalbos į namus poreikį. Sprendimas dėl paslaugų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pagalbos į namus poreikio nustatymo.
  • Jei nėra galimybės teikti paslaugų iš karto, būsite įrašytas į laukiančių paslaugos asmenų eilę

Kaip nustatomas pagalbos į namus poreikis?

 • Asmens pagalbos į namus poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą.
 • Šeimos pagalbos į namus poreikis nustatomas vertinant šeimos narių, suaugusių vaikų gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene.

Kas gali gauti pagalbos į namus paslaugą?

 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys (nuo 65m.) ir jų šeimos;
 • Socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo asmenys).